0

đề cương ôn tập thi thpt quốc gia môn tiếng anh

Đề cương ôn tập thi THPT Quốc gia môn vật lý năm 2015

Đề cương ôn tập thi THPT Quốc gia môn vật lý năm 2015

Vật lý

... nhanh dần với gia tốc 0,388m/s2 B nhanh dần với gia tốc 3,88m/s2 C chậm dần với gia tốc 0,388m/s D chậm dần với gia tốc 3,88m/s2 *Câu 187 Một lắc đơn treo trần thang máy Khi thang máy xuống nhanh ... thánh Ixac Xanh Pêtecbua lắc đơn có chiều dài 98m Gia tốc trọng trường Xanh Pêtecbua 9,819m/s2 Nếu muốn lắc treo Hà Nội dao động với chu kì Xanh Pêtecbua phải thay đổi độ dài ? Biết gia tốc trọng ... vật biến thi n tần số với tần số li độ Câu 68: Chọn phát biểu Năng lượng dao động vật dao động điều hồ A biến thi n điều hòa theo thời gian với chu kì T., B biến thi n tuần hồn theo thời gian với...
 • 34
 • 670
 • 1
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU ÔN TẬP THI THPT QUỐC GIA MÔN: TIẾNG ANH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU ÔN TẬP THI THPT QUỐC GIA MÔN: TIẾNG ANH

Tiếng anh

... trường đại học cụm thi địa phương cho phù hợp - Bố trí thời gian học tập hợp lý có tập trung môn thi THPT quốc gia - Phương châm ôn tập tự học tập, nghiên cứu Học sinh phải xem trước học trước đến ... nothing, anything, everything Example: Everything looks bright and clean (Mọi thứ sáng sủa sẽ.) Các danh từ môn học, tên bệnh tên quốc gia kết thúc ‘s’: NEWS (bản tin), PHYSICS (môn lý), ECNOMICS ... xác định Vì chúng không xác định danh từ, đơn thêm điều cho có thêm thông tin, không giống mệnh đề quan hệ xác định, chúng không cần thi t câu vầ bỏ Trước sau mệnh đề quan hệ không xác định có dấu...
 • 260
 • 1,317
 • 48
Đề cương ôn tập thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 10

Đề cương ôn tập thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 10

Toán học

... work Ordinary machines can not these things 41 A where B that C who D all are correct 42 A colors B devices C parts D sizes Đề Cương Ôn Tập Học Kỳ I - 2010 Môn Anh Văn –Lớp 10 43 A machines B computers ... permission A because B because of C In spite of I don’t feel well I think I D for ten years D Despite Đề Cương Ôn Tập Học Kỳ I - 2010 Môn Anh Văn –Lớp 10 A will be sick B am going to be sick C am sick ... inability to see C inability to hear D mentally impairment 12 Đề Cương Ôn Tập Học Kỳ I - 2010 Môn Anh Văn –Lớp 10 Television can make things because it presents information is an effective...
 • 19
 • 5,682
 • 165
ĐỀ CƯƠNG ôn tập THI CÔNG CHỨC NHÀ MÔN TIẾNG ANH

ĐỀ CƯƠNG ôn tập THI CÔNG CHỨC NHÀ MÔN TIẾNG ANH

TOEFL - IELTS - TOEIC

... Neither …………………………………………………………………………… VI COMPOSITION: Viết luận theo chủ đề Your ordinary work and the future plan (Công việc thông thường dự định nghề nghiệp tương lai) Your studying of English Your ... 115 At this time tomorrow night I…………….on a ship A sleep B shall sleeping C shall be slept D shall be sleeping 116 It was………………… terrified to move A enough B very C too D so 117 The ice is thick……………to ... have twice as much heart disease Smoking gives people breathing problems It harms the stomach Children whose parents smoke have more breathing and lung problems than others Throughout the world,...
 • 29
 • 3,656
 • 24
đề cương ôn tập thi tuyển công chức môn tiếng anh năm 2014

đề cương ôn tập thi tuyển công chức môn tiếng anh năm 2014

Tài liệu khác

... as soon as, while, until, as long as …  Không dùng tương lai mệnh đề thời gian  Một số gợi ý tiến hành thực loại tập phối hợp mệnh đề mệnh đề thời gian a Nếu hai hành động xảy khứ nối với WHEN ... thời gian) Main clause (mệnh đề chính) Time clause (mệnh đề thời gian) FUTURE PRESENT PRESENT PRESENT PAST PAST Lưu ý  Mệnh đề thời gian thường bắt đầu liên từ thời gian như: when, whenever, before, ... luôn đứng (không có danh từ theo sau) VD: Your book is new, but mine is old Quyển sách bạn sách cũ “mine” = “my book” I like your car, but I don't like his Tôi thích xe anh không thích xe anh...
 • 22
 • 7,337
 • 56
ĐỀ CƯƠNG ôn THI THPT QUỐC GIA môn TIẾNG ANH

ĐỀ CƯƠNG ôn THI THPT QUỐC GIA môn TIẾNG ANH

Đề thi lớp 12

... myself so much This is my tenth year working in this bank A By the end of this year , I will work in this bank for ten years B I have worked in this bank for ten years by the end of this year C ... đại từ định: THIS/ THESE + từ thời gian  THAT/THOSE Eg: “They’re coming this evening,” he said  He said (that) they were coming that evening THIS/THESE + danh từ  THE Eg: “Is this book yours?” ... persuading him to this A he is able to this although he does not want to B It would be useful to persuade him to this C I enjoy persuading him to this D It is useless to persuade him to this 67 The...
 • 376
 • 9,190
 • 29
Đề ôn tập trước kì thi THPT quốc gia môn tiếng anh tuần 3 tháng 5 2015 sở giáo dục và đào tạo bắc giang

Đề ôn tập trước kì thi THPT quốc gia môn tiếng anh tuần 3 tháng 5 2015 sở giáo dục và đào tạo bắc giang

Tiếng Anh

... -THE END - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC GIANG ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP KỲ THI QUỐC GIA NĂM 2015 (Tuần 3) Môn: Tiếng Anh Thời gian làm bài: 90 phút Choose the word whose bold part is ... the passage mostly means A "getting ready to something" B "not objecting to doing anything" C "eager to something" D "not wanting to something" Question 46 Parents' ambition for their children ... the passage mostly means A "getting ready to something" B "not objecting to doing anything" C "eager to something" D "not wanting to something" Question 46 Parents' ambition for their children...
 • 11
 • 1,367
 • 5
Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh Ôn tập thi THPT Quốc gia 2015

Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh Ôn tập thi THPT Quốc gia 2015

Ngoại ngữ

... me to this test A I'll try my best but I can't this test B I don't have any difficulty in doing this test C I find it difficult to this test D I don't think I have any difficulty in doing this ... must have done something that upset her She is just too sensitive" A are you think 24 D you think I hope that this winter won't be last A as cold than 25 B are you imagine C you think B so cold ... long time ago This flat is too small for my family A This flat is not big enough for my family B This flat is not rather big for my family C This flat is not enough big for my family D This flat...
 • 160
 • 982
 • 1
Đề ôn tập trước kì thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh tuần 4 tháng 5-2015 Sở GD-ĐT Bắc Giang

Đề ôn tập trước kì thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh tuần 4 tháng 5-2015 Sở GD-ĐT Bắc Giang

Ngoại Ngữ

... ………………………………………………………………………………………………………………… .THE END SỞ GD&ĐT BẮC GIANG ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP KỲ THI QUỐC GIA NĂM 2015 (Tuần 4) Môn: Tiếng Anh Thời gian làm bài: 90 phút PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm): Câu số Đáp ... the passage mostly means A "not wanting to something" B "not objecting to doing anything" C "getting ready to something" D "eager to something" WRITING Part I Finish each of the following ... about your family (1.5 điểm) Mô tả tiêu chí đánh giá Bố cục - Câu đề dẫn chủ đề mạch lạc - Bố cục hợp lí rõ ràng phù hợp yêu cầu đề - Bố cục uyển chuyển từ mở đến kết luận Phát triển ý - Phát triển...
 • 7
 • 593
 • 2
32 đề ôn thi thpt quốc gia môn tiếng anh có đáp án

32 đề ôn thi thpt quốc gia môn tiếng anh có đáp án

Tiếng Anh

... me to this test A I'll try my best but I can't this test B I don't have any difficulty in doing this test C I find it difficult to this test D I don't think I have any difficulty in doing this ... must have done something that upset her She is just too sensitive" A are you think 24 D you think I hope that this winter won't be last A as cold than 25 B are you imagine C you think B so cold ... long time ago This flat is too small for my family A This flat is not big enough for my family B This flat is not rather big for my family C This flat is not enough big for my family D This flat...
 • 160
 • 4,958
 • 14
Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh 2015

Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh 2015

Ngoại ngữ

... me to this test A I'll try my best but I can't this test B I don't have any difficulty in doing this test C I find it difficult to this test D I don't think I have any difficulty in doing this ... must have done something that upset her She is just too sensitive" A are you think 24 D you think I hope that this winter won't be last A as cold than 25 B are you imagine C you think B so cold ... long time ago This flat is too small for my family A This flat is not big enough for my family B This flat is not rather big for my family C This flat is not enough big for my family D This flat...
 • 172
 • 1,170
 • 0
Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh kèm đáp án

Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh kèm đáp án

Ngoại ngữ

... time ago This flat is too small for my family A This flat is not big enough for my family B This flat is not rather big for my family Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh kèm đáp án C This flat ... Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh kèm đáp án A old 16 B how age C how old D which age The man told us that the next train would arrive A at three thirty C in three thirty 17 B at three thirty ... 44 Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh kèm đáp án Choose the best answer among A, B, C or D 11 "I don't want to buy anything, you?" "Yes, I'd like to buy " A pencil 12 C don’t think D think...
 • 171
 • 1,370
 • 5
Tài liệu ôn tập thi THPT quốc gia môn vật lý hay có lời giải chi tiết

Tài liệu ôn tập thi THPT quốc gia môn vật lý hay có lời giải chi tiết

... đơn vị thời gian), số phôtôn ánh sáng kích thích chiếu đến 1s 2012.1010 hạt Số phôtôn chùm sáng phát quang phát 1s A 2,6827.1012 B 2,4144.1013 C 1,3581.1013 D 2,9807.1011 hc Giải: Công suất ánh ... thời gian chuyển động quang e từ K đến A Lực tác dụng lên e có độ lớn F = eE = eU/d = ma với a gia tốc quang e d = s = at2/2 Gia tốc quang e chuyển động từ K A v0max K a = eUAK/md thời gian chuyển ... sáng có công suất P=2W, phát ánh sáng có bước sóng λ=0,597µm tỏa theo hướng Nếu coi đường kính mắt 4mm mắt cảm nhận ánh sáng tối thi u có 80 phôtôn lọt vào mắt 1s Bỏ qua hấp thụ phôtôn môi trường...
 • 16
 • 1,593
 • 4
TUYỂN TẬP 47 BÀI LUẬN ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH

TUYỂN TẬP 47 BÀI LUẬN ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH

Ngữ pháp tiếng Anh

... the program in TV I think PREPARED BY ĐỖ BÌNH – THPT LIỄN SƠN, HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC TRANG 6/15 MATERIALS FOR THE GCSE PREPARATION – WRITING SKILLS – ÔN THI THPT QUỐC GIA 10 PHẦN TỰ LUẬN: ... his journey to this very PREPARED BY ĐỖ BÌNH – THPT LIỄN SƠN, HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC TRANG 30/15 MATERIALS FOR THE GCSE PREPARATION – WRITING SKILLS – ÔN THI THPT QUỐC GIA beautiful country ... factories PREPARED BY ĐỖ BÌNH – THPT LIỄN SƠN, HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC TRANG 4/15 MATERIALS FOR THE GCSE PREPARATION – WRITING SKILLS – ÔN THI THPT QUỐC GIA From the above statements,...
 • 33
 • 2,469
 • 5
bài tập tự luận ôn thi thpt quốc gia môn tiếng anh

bài tập tự luận ôn thi thpt quốc gia môn tiếng anh

Ngoại ngữ

... - WRITNG TEST Mô tả tiêu chí đánh giá Bố cục • Câu đề dẫn chủ đề mạch lạc • Bố cục hợp lí rõ ràng phù hợp yêu cầu đề • Bố cục uyển chuyển từ mở đến kết luận Điểm tối đa 0,40 Phát ... trình tự logic • Có dẫn chứng, ví dụ, … đủ để bảo vệ ý kiến Sử dụng ngôn từ • Sử dụng ngôn từ phù hợp với nội dung • Sử dụng ngôn từ văn phong/ thể loại • Sử dụng từ nối ý cho viết uyển chuyển Nội ... putting something together or even when I’m playing She’s always there teaching me new things Last reason she inspires me is she loves me no matter what She loves me when I a great job on something,...
 • 9
 • 1,268
 • 12
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU ÔN TẬP THI THPT QUỐC GIA MÔN: NGỮ VĂN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU ÔN TẬP THI THPT QUỐC GIA MÔN: NGỮ VĂN

Văn

... luyện theo câu hỏi, đề kiểm tra sở hướng dẫn thầy cô giáo - Bố trí thời gian học, ôn tập hợp lí tất môn, ưu tiên môn thithi THPT quốc gia KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP TT Chuyên đề Nội dung kiến ... chuyên môn kinh nghiệm công tác ôn tập học sinh dự kì thi THPT quốc gia - Ngoài ra, giáo viên trực tiếp giảng dạy cần tích cực tư vấn cho học sinh việc chọn môn thi tự chọn; lựa chọn cụm thi (do ... chất lượng học sinh trợ giúp tổ/nhóm môn sở khung chương trình tài liệu ôn tập thi kỳ thi THPT quốc gia Sở GD&ĐT, xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch ôn tập chi tiết phù hợp với nhóm đối tượng...
 • 164
 • 1,291
 • 0
BÀI LUẬN MẪU THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH (ngắn gọn, dễ học)

BÀI LUẬN MẪU THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH (ngắn gọn, dễ học)

Ngoại ngữ

... living in is situated in the suburb of HCM city, within thirty minutes’ drive off the central city We have lived there for more than twenty years This is a fairly large house surrounded with a luxuriant ... world This is partly the result of the spread of education which sharpens one’s curiosity to learn about distant lands As a source of news, the newspaper is almost indispensable to those whose thirst ... people of the world informed about what might happen if nothing is done to persuade the two countries to resolve their differences peacefully In this way many wars have been avoided because of the...
 • 11
 • 2,318
 • 21

Xem thêm