0

Tài liệu về " chuẩn hóa csdl " 6 kết quả

Đáp án một số bài tập mẫu môn cơ sở dữ liệu (phần 2)

Đáp án một số bài tập mẫu môn cơ sở dữ liệu (phần 2)

Cơ sở dữ liệu

Đáp án một số bài tập mẫu môn cơ sở dữ liệu (Phần 2)Tài liệu tham khảo về một số dạng bài tập kèm đáp án và bài thảo luận môn cơ sở dữ liệu. . Dap an Bai tap mon CSDL trang 1 Đ N ÁN !"#$%!&$'()*$#("+$ (,-$ !./$0%12$ $ $ '345$67$$ !"#$%&'(#)"*#
 • 4
 • 16,995
 • 984
Đáp án một số bài tập mẫu môn cơ sở dữ liệu (phần 3)

Đáp án một số bài tập mẫu môn cơ sở dữ liệu (phần 3)

Cơ sở dữ liệu

Đáp án một số bài tập mẫu môn cơ sở dữ liệu (Phần 3)Tài liệu tham khảo về một số dạng bài tập kèm đáp án và bài thảo luận môn cơ sở dữ liệu. . 1 Đ N ÁN MỘT SỐ BÀI TẬP MẪU MÔN CSDL Câu 1: Cho sơ đồ ER biểu diễn một phần cơ sở dữ liệu của thư viện như sau Xây dựng lược đồ cơ sở dữ liệu quan. chiếu tới DOCGIA(MaTheDocGia) 2 Câu 2 : T lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ ở câu 1 sử dụng ngôn ngữ đại số ...
 • 3
 • 33,114
 • 945
Đáp án một số bài tập mẫu môn cơ sở dữ liệu phần 3

Đáp án một số bài tập mẫu môn cơ sở dữ liệu phần 3

Cơ sở dữ liệu

Đáp án một số bài tập mẫu môn cơ sở dữ liệu (Phần 3)Tài liệu tham khảo về một số dạng bài tập kèm đáp án và bài thảo luận môn cơ sở dữ liệu. . 1 Đ N ÁN MỘT SỐ BÀI TẬP MẪU MÔN CSDL Câu 1: Cho sơ đồ ER biểu diễn một phần cơ sở dữ liệu của thư viện như sau Xây dựng lược đồ cơ sở dữ liệu quan. chiếu tới DOCGIA(MaTheDocGia) 2 Câu 2 : T lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ ở câu 1 sử dụng ngôn ngữ đại số ...
 • 3
 • 12,376
 • 260
Đề cương ôn tập môn cơ sở dữ liệu

Đề cương ôn tập môn cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu

Câu 1: Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị csdl là gì? Cho ví dụ minh hoạCâu 2: Các thành phần của một hệ csdl là gì? Cho ví dụ minh hoạCâu 3: Mô hình cơ sở dữ liệu ? Cho ví dụ minh hoạCâu 4: Nêu các khái niệm về quan hệ, lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ trong mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ. Cho ví dụ minh hoạCâu 5: Trình bày các phép toán trên mô hình quan hệ (Phép hợp, giao, chọn, chiếu, kết nối, trừ, ...
 • 3
 • 3,722
 • 62
Bài giảng môn học Hệ cơ sở dữ liệu: Chương 5 - Nguyễn Như Hoa

Bài giảng môn học Hệ cơ sở dữ liệu: Chương 5 - Nguyễn Như Hoa

Cơ sở dữ liệu

Bài giảng Hệ cơ sở dữ liệu - Chương 5: Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, phụ thuộc hàm, dạng chuẩn và quá trình chuẩn hóa CSDL. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. ... B->CDF+ thay cho AB->CD F => F  {B->CD ; B->C ; C->D } • Bước : phân rã B->CD thành B->C B->D => F  {B->D ; B->C ; C->D } • Bước : Thử loại B->D, có ...
 • 54
 • 43
 • 0
CHƯƠNG VI: CHUẨN HÓA CSDL

CHƯƠNG VI: CHUẨN HÓA CSDL

Kế toán

Kỹ Thuật - Công Nghệ - Công Nghệ Thông Tin, it, phầm mềm, website, web, mobile app, trí tuệ nhân tạo, blockchain, AI, machine learning - Kế toán CHƯƠNG VI: CHUẨN HÓA CSDL Cơ sở dữ liệu 2 NỘI DUNG  Nguyên tắc thiết kế CSDL  Phép tách các lược đồ quan hệ  Các dạng chuẩn của lược đồ quan hệ I. Nguyên tắc thiết kế CSDL Cơ sở dữ liệu 3 Cơ sở dữ liệu 4 Cơ sở dữ liệu 5 II. Các dạng chuẩn của ...
 • 20
 • 2
 • 0