0

De thi thuc hanh tin hoc cuoi ki 2

1 4 0
  • De thi thuc hanh tin hoc cuoi ki 2

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 09:15

Bài 1: Mở phần mềm Logo và tạo thủ tục vẽ đường tròn với nét màu là đỏ mã đề 4.[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thuc hanh tin hoc cuoi ki 2

Hình ảnh liên quan

Đề thi tin thực hành lớp 5 năm 2018-2019. - De thi thuc hanh tin hoc cuoi ki 2

thi.

tin thực hành lớp 5 năm 2018-2019 Xem tại trang 1 của tài liệu.
Bài 2: Tạo thủ tục với câu lệnh đường tròn ở bài 1 để vẽ hình bông hoa:  Cho 12 hình tròn. - De thi thuc hanh tin hoc cuoi ki 2

i.

2: Tạo thủ tục với câu lệnh đường tròn ở bài 1 để vẽ hình bông hoa: Cho 12 hình tròn Xem tại trang 1 của tài liệu.