0

Tải Bị từ chối khi xin nghỉ việc vĩnh viễn - HoaTieu.vn

4 4 0
  • Tải Bị từ chối khi xin nghỉ việc vĩnh viễn - HoaTieu.vn

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 09:07

Xét đối với trường hợp của bạn, việc bạn ra nước ngoài đoàn tụ với chồng thuộc trường hợp ra nước ngoài sinh sống hoặc làm việc. Đây là một trong những trường hợp mà Bộ luật lao động và [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Tải Bị từ chối khi xin nghỉ việc vĩnh viễn - HoaTieu.vn