0

Dia li CDDH

4 4 0
  • Dia li CDDH

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 04:56

Câu 4: Trái đất ở vị trí thứ thứ ba, không quá gần hay quá xa mặt trời, sẽ nhận được ánh sáng mặt trời thích hợp cho sự sống nên nhiệt độ không quá nóng và không quá lạnh. Câu 5: Sao m[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Dia li CDDH