0

Toan 3 De thi cuoi hoc ki 2 de 1

3 4 0
  • Toan 3 De thi cuoi hoc ki 2 de 1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 03:59

Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 3 điểm Câu 1: 0.5đ.. b- Thứ sáu.[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Toan 3 De thi cuoi hoc ki 2 de 1

Hình ảnh liên quan

Diện tích hình chữ nhật là: (0.25đ) 13 x 9 = 117 (m2) (0.5đ) - Toan 3 De thi cuoi hoc ki 2 de 1

i.

ện tích hình chữ nhật là: (0.25đ) 13 x 9 = 117 (m2) (0.5đ) Xem tại trang 2 của tài liệu.