0

GDCD 7 TUẦN 7

4 3 0
  • GDCD 7 TUẦN 7

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 03:38

Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học - Mục đích: HS hiểu được thế nào là tôn sư trọng đạo, ý nghĩa của tôn sư trọng đạo.. - Phương pháp: Đàm thoại, giải quyết vấn đề?[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: GDCD 7 TUẦN 7