0

nh 2020 2021 đề số 03bộ đề thi thử tnthpt 2021

18 8 0
  • nh 2020 2021 đề số 03bộ đề thi thử tnthpt 2021

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 02:46

Câu 12: Trong máy phát điện xoay chiều 3 pha, trên mỗi cuộn dây của stato có suất điện động cực đại là E0.. Khi suất điện động tức thời ở cuộn dây thứ nhất đạt cực đại thì suất điện động[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: nh 2020 2021 đề số 03bộ đề thi thử tnthpt 2021

Hình ảnh liên quan

Câu 2: Cho mạch điện không đổi như hình vẽ. Mạch ngoài chứa điện trở R, nguồn có suất điện động  và điện trở trong r - nh 2020 2021 đề số 03bộ đề thi thử tnthpt 2021

u.

2: Cho mạch điện không đổi như hình vẽ. Mạch ngoài chứa điện trở R, nguồn có suất điện động  và điện trở trong r Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 13: Trong không gia nO xyz , tại một điể mM có sóng điện từ lan truyền qua như hình vẽ - nh 2020 2021 đề số 03bộ đề thi thử tnthpt 2021

u.

13: Trong không gia nO xyz , tại một điể mM có sóng điện từ lan truyền qua như hình vẽ Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 37: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa tại nơi có g 1 m/s. 2 Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của độ lớn lực kéo về  - nh 2020 2021 đề số 03bộ đề thi thử tnthpt 2021

u.

37: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa tại nơi có g 1 m/s. 2 Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của độ lớn lực kéo về Xem tại trang 5 của tài liệu.
Câu 39: Đặt điện áp uU 0 cos  t vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên. Trong đó, cuộn cảm thuần có độ tự cảm  L; tụ điện có điện dung C;X là đoạn mạch chứa các phần tử có  - nh 2020 2021 đề số 03bộ đề thi thử tnthpt 2021

u.

39: Đặt điện áp uU 0 cos  t vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên. Trong đó, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L; tụ điện có điện dung C;X là đoạn mạch chứa các phần tử có Xem tại trang 5 của tài liệu.
Câu 2: Cho mạch điện không đổi như hình vẽ. Mạch ngoài chứa điện trở R, nguồn có suất điện động  và điện trở trong  r - nh 2020 2021 đề số 03bộ đề thi thử tnthpt 2021

u.

2: Cho mạch điện không đổi như hình vẽ. Mạch ngoài chứa điện trở R, nguồn có suất điện động  và điện trở trong r Xem tại trang 7 của tài liệu.
Câu 13: Trong không gia nO xyz , tại một điể mM có sóng điện từ lan truyền qua như hình vẽ - nh 2020 2021 đề số 03bộ đề thi thử tnthpt 2021

u.

13: Trong không gia nO xyz , tại một điể mM có sóng điện từ lan truyền qua như hình vẽ Xem tại trang 9 của tài liệu.
l của con lắc như hình bên. Lấy  3,1 4. Giá trị trung bình của g đo được trong thí nghiệm này là   - nh 2020 2021 đề số 03bộ đề thi thử tnthpt 2021

l.

của con lắc như hình bên. Lấy  3,1 4. Giá trị trung bình của g đo được trong thí nghiệm này là Xem tại trang 13 của tài liệu.
Câu 37: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa tại nơi có g 1 m/s. 2 Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của độ lớn lực kéo về  F kv tác dụng  - nh 2020 2021 đề số 03bộ đề thi thử tnthpt 2021

u.

37: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa tại nơi có g 1 m/s. 2 Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của độ lớn lực kéo về F kv tác dụng Xem tại trang 16 của tài liệu.
 → sóng dừng hình thành trên dây với 4 bó sóng. - nh 2020 2021 đề số 03bộ đề thi thử tnthpt 2021

s.

óng dừng hình thành trên dây với 4 bó sóng Xem tại trang 17 của tài liệu.
Câu 39: Đặt điện áp uU 0 cos  t vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên. Trong đó, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L ; tụ điện có điện dung C;X là đoạn mạch chứa các phần tử có R 1,L1,C1  mắc nối tiếp - nh 2020 2021 đề số 03bộ đề thi thử tnthpt 2021

u.

39: Đặt điện áp uU 0 cos  t vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên. Trong đó, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L ; tụ điện có điện dung C;X là đoạn mạch chứa các phần tử có R 1,L1,C1 mắc nối tiếp Xem tại trang 17 của tài liệu.