0

NỘI DUNG KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ LỚP 10 CUỐI KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

2 1 0
  • NỘI DUNG KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ LỚP 10 CUỐI KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 01:15

- Vận dụng tổng hợp kiến thức, công thức tính gia tốc, vận tốc, thời gian, quãng đường đi của chuyển động, lực tác dụng vào vật.. Định luật vạn vật hấp dẫn Hệ thức định luật.[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: NỘI DUNG KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ LỚP 10 CUỐI KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022