0

NỘI DUNG KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ LỚP 10 CUỐI KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

2 3 0
  • NỘI DUNG KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ LỚP 10 CUỐI KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 01:12

Nhận biết: - Liệt kê được các hệ quả chuyển động tự quay quanh trục và chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất.. Thông hiểu - Trình bày được hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo vĩ đ[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: NỘI DUNG KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ LỚP 10 CUỐI KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022