0

30 DE BOI DUONG HSG TOAN 8

30 4 0
  • 30 DE BOI DUONG HSG TOAN 8

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 00:55

C©u 7: Cho hình vuông ABCD, Về phía ngoài hình vuông trên cạnh BC vẽ BCF đều, về phía trong hình vuông trên cạnh AB vẽ ABE đều... Tõ O trªn MN kẻ đởng thẳng song song với AD cắt AB, CD[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: 30 DE BOI DUONG HSG TOAN 8

Hình ảnh liên quan

a, CMR: Tứ giác BDCH là hình bình hành. - 30 DE BOI DUONG HSG TOAN 8

a.

CMR: Tứ giác BDCH là hình bình hành Xem tại trang 4 của tài liệu.
a, CMR: AB’A’B là hình bình hành. b, CMR: CC’ đi qua trung điểm của AA’ - 30 DE BOI DUONG HSG TOAN 8

a.

CMR: AB’A’B là hình bình hành. b, CMR: CC’ đi qua trung điểm của AA’ Xem tại trang 5 của tài liệu.
Cho hình vuông ABCD, trên CD lấy M, nối M với A. Kẻ phân giác góc MAB  - 30 DE BOI DUONG HSG TOAN 8

ho.

hình vuông ABCD, trên CD lấy M, nối M với A. Kẻ phân giác góc MAB  Xem tại trang 6 của tài liệu.
Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài BC gấp 2 lần chiều rộng CD, từ C kẻ Cx tạo với CD một góc 150 cắt AD tại E - 30 DE BOI DUONG HSG TOAN 8

ho.

hình chữ nhật ABCD có chiều dài BC gấp 2 lần chiều rộng CD, từ C kẻ Cx tạo với CD một góc 150 cắt AD tại E Xem tại trang 7 của tài liệu.
Cho hình vuông ABCD. M,N là trung điểm AB, BC ,K là giao điểm của CM và DN - 30 DE BOI DUONG HSG TOAN 8

ho.

hình vuông ABCD. M,N là trung điểm AB, BC ,K là giao điểm của CM và DN Xem tại trang 8 của tài liệu.
Cho hình vuông ABCD. Trên BD lấy M, từ M kẻ các đờng vuông góc AB, AD tại E, F. - 30 DE BOI DUONG HSG TOAN 8

ho.

hình vuông ABCD. Trên BD lấy M, từ M kẻ các đờng vuông góc AB, AD tại E, F Xem tại trang 12 của tài liệu.
Cho hình vuông ABCD, Về phía ngoài hình vuông trên cạnh BC vẽ BCF đều, về phía trong hình vuông trên cạnh AB vẽ ABEđều. - 30 DE BOI DUONG HSG TOAN 8

ho.

hình vuông ABCD, Về phía ngoài hình vuông trên cạnh BC vẽ BCF đều, về phía trong hình vuông trên cạnh AB vẽ ABEđều Xem tại trang 13 của tài liệu.
Cho hình thang ABCD (AD//BC). M,N là trung điểm của AD, BC. Từ O trên MN kẻ đởng thẳng song song với AD cắt AB, CD tại E và F. - 30 DE BOI DUONG HSG TOAN 8

ho.

hình thang ABCD (AD//BC). M,N là trung điểm của AD, BC. Từ O trên MN kẻ đởng thẳng song song với AD cắt AB, CD tại E và F Xem tại trang 14 của tài liệu.
Cho hình vuông ABCD có cạnh là 1. Trên AB, AD lấy P,Q sao cho APQ cân có chu vi là 2. - 30 DE BOI DUONG HSG TOAN 8

ho.

hình vuông ABCD có cạnh là 1. Trên AB, AD lấy P,Q sao cho APQ cân có chu vi là 2 Xem tại trang 26 của tài liệu.