0

Dao duc 2 Bai 13 Giup do nguoi khuyet tat

2 1 0
  • Dao duc 2 Bai 13 Giup do nguoi khuyet tat

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 00:30

GV kết luận: Chúng ta cần giúp đỡ các bạn khuyết tật để các bạn có thể thực hiện quyền được học tập Hoạt động 2: Mục tiêu: Giúp HS hiểu được sự cần thiết và một số việc cần làm để giúp đ[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Dao duc 2 Bai 13 Giup do nguoi khuyet tat