0

Cac de luyen thi

10 5 0
  • Cac de luyen thi

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 00:10

- Khi cho cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của nam châm hay cho nam châm quay trước cuộn dây dẫn thì trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều6. Máy phát điện xoay chiều[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac de luyen thi