0

Bai 33 Axit sunfuric Muoi sunfat

5 1 0
  • Bai 33 Axit sunfuric Muoi sunfat

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 23:24

Hoạt động 2: Tính chất của dung dịch axit sunfuric loãng GV: Dựa vào tên của H2SO4 thì yêu cầu HS cho biết H2SO4 thuộc loại hợp chất nào?. axit Nó là một axit vậy nó có đầy đủ tính chất [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 33 Axit sunfuric Muoi sunfat