0

Lich su 4 Bai 1 Nuoc Van Lang

9 2 0
  • Lich su 4 Bai 1 Nuoc Van Lang

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 22:34

TÊN BÀI DẠY: BÀI 1 – NƯỚC VĂN LANG LỚP 4 TÊN NGƯỜI SOẠN: BÙI THỊ HỒNG GẤM I, MỤC TIÊU: 1, Kiến thức: Nắm được một số sự kiện về nhà nước Văn Lang : thời gian ra đời, những nét chính về đ[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Lich su 4 Bai 1 Nuoc Van Lang