0

Toan hoc 2 De thi hoc ki 2

4 6 0
  • Toan hoc 2 De thi hoc ki 2

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 22:12

MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN CUỐI NĂM HỌC LỚP 2.. Mạch kiến thức, kĩ năng.[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Toan hoc 2 De thi hoc ki 2

Hình ảnh liên quan

3 hình học Yếu tố Số câu 2 - Toan hoc 2 De thi hoc ki 2

3.

hình học Yếu tố Số câu 2 Xem tại trang 1 của tài liệu.
a) Có …. hình tam giác b) Có …. hình tứ giác - Toan hoc 2 De thi hoc ki 2

a.

Có …. hình tam giác b) Có …. hình tứ giác Xem tại trang 2 của tài liệu.