0

Cac de luyen thi

5 9 0
  • Cac de luyen thi

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 22:11

Câu 38, cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, mặt bên SAB la tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mp đáy.. Tính khoảng cách từ B đến mpSAC..[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac de luyen thi

Hình ảnh liên quan

Câu 30. Cho hìnhlậpphương ABCD ABCD.  .Gócgiữa  ABC D  - Cac de luyen thi

u.

30. Cho hìnhlậpphương ABCD ABCD.  .Gócgiữa  ABC D  Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 34: Cho hình chóp . SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa mặt phẳng (SBD) và mặt phẳng đáy bằng  60 .o Khoảng cách từ D đến mặt phẳng SBC - Cac de luyen thi

u.

34: Cho hình chóp . SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa mặt phẳng (SBD) và mặt phẳng đáy bằng 60 .o Khoảng cách từ D đến mặt phẳng SBC Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 36: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là một tứ giác (AB không song song CD). Gọ iM là trung điểm của - Cac de luyen thi

u.

36: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là một tứ giác (AB không song song CD). Gọ iM là trung điểm của Xem tại trang 4 của tài liệu.
Câu 31: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang đáy lớn là AD. Gọ iM là trung điểm của SA, N là - Cac de luyen thi

u.

31: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang đáy lớn là AD. Gọ iM là trung điểm của SA, N là Xem tại trang 4 của tài liệu.