0

Hoc van 1 Bai 38 eo ao

6 3 0
  • Hoc van 1 Bai 38 eo ao

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 21:47

Học sinh: Tìm hiểu/tìm kiếm/thu thập thông tin trước về nội dung: nhận diện các chữ cái Tiếng Việt Đồ dùng học tập: SGK, bút chì, tẩy, bảng con, bút dạ, vở Tập viết, bộ ghép chữ học vần.[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoc van 1 Bai 38 eo ao