0

Bài 9. Cắt, dán chữ E

9 1 0
  • Bài 9. Cắt, dán chữ E

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2021, 07:54

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THANH TRÌ TRƯỜNG TIỂU HỌC TẢ THANH OAI... Cắt theo đường kẻ nửa chữ E, bỏ phần gạch chéo(H3)..[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 9. Cắt, dán chữ E