0

DE KIEM TRA 1 TIET HKI DIA 12

4 1 0
  • DE KIEM TRA 1 TIET HKI DIA 12

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2021, 00:13

Câu 7: Đây là một đặc điểm của sông ngòi nước ta do chịu tác động của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.. Phần lớn sông đều ngắn dốc, dễ bị lũ lụt.[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KIEM TRA 1 TIET HKI DIA 12