0

NHẬP MÔN SINH LÝ HỌC CÂU HỎI ÔN TẬP

120 0 0
  • NHẬP MÔN SINH LÝ HỌC  CÂU HỎI ÔN TẬP

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 20:12

NHẬP MÔN SINH LÝ HỌC - CÂU HỎI ÔN TẬP A Công bố ►Giới thiệu B Tái quan sát Sinh lý học môn học nghiên cứu về: A Chức sinh học C Áp dụng lâm sàng B Cách thức hoạt động thể D Có tính dự đốn E Khơng thiết phải đáp ứng tất yêu cầu Mục tiêu nghiên cứu môn Sinh lý học là: C Các chuỗi kiện mang tính nguyên nhân – hậu D Những tượng bao trùm lên nhiều ngành khoa học khác A Các trình chức thể E A + B + C + D B So sánh trình xảy người động vật ►Đối tượng nghiên cứu sinh lý học y học ►Vị trí mơn sinh lý học ngành khoa học tự nhiên Nhận xét sau môn Sinh lý học không đúng: y học A Đối tượng nghiên cứu mơn học tìm hiểu hoạt động chức bình thường thể Ngành khoa học tự nhiên liên quan với Sinh lý học y học: B Những nghiên cứu động vật thực nghiệm có giá trị A Vật lý ứng dụng người B Hóa học C Là sở cho việc giải thích rối loạn chức bệnh học C Toán học D Cả ngành D Có mối liên quan chặt chẽ với môn sinh lý bệnh Môn y học sở liên quan với Sinh lý học y học: Tất quan sát nghiên cứu Sinh lý học cần được: A Giải phẫu ĐẠI CƯƠNG VỀ CƠ THỂ SỐNG VÀ HẰNG TÍNH NỘI B Mơ học MƠI - CÂU HỎI ƠN TẬP C Hóa sinh ►Đặc điểm sống Đặc điểm sống: D Lý sinh A Thay cũ đổi E Cả mơn B Chịu kích thích ►Phương pháp nghiên cứu học tập sinh lý học C Sinh sản giống Phương pháp nghiên cứu mơn Sinh lý học gồm có: D Cả đặc điểm A In vivo, Insitu B In vivo, In vitro ►Nội môi C In vivo, In vitro, Insitu Sắp xếp theo trình tự trình điều chỉnh thân nhiệt thể sốt: (1) Hoạt hóa phận đáp ứng; (2) Tích hợp tín hiệu; (3) D In vitro, Insitu hoạt hóa điều hịa ngược dương tính; (4) hoạt hóa phận nhân Giai đoạn cần đánh giá tác dụng thuốc người (thử cảm; (5) giảm điểm chuẩn nhiệt độ nghiệm lâm sàng): A A phase I B B phase II C C phase III D D phase IV E 3 Trong y học, khả trì tính nội mơi C Mức tiêu hao lượng thấp mà đảm bảo chức chúng dẫn tới tình trạng bệnh lý Hệ thống có chức bao bọc, chống đỡ, vận chuyển gồm: A Đúng B Sai Điều hòa cân nội môi tạo đáp ứng đặc hiệu A Da, tóc, cơ, khớp xương B Da, cơ, xương, khớp A Đúng B Sai Tăng nồng độ T3, T4 máu trường hợp bị lạnh C Hệ tiêu hố, hệ hơ hấp hệ thống tế bào thể ví dụ điều hịa ngược âm tính A Đúng 10 Hệ thống vận chuyển chất dinh dưỡng gồm thành phần sau, trừ: B Sai Đông máu trình điều hịa ngược dương tính A Máu A Đúng B Sai Khi nồng độ glucose máu giảm đột ngột, nồng độ insulin tăng B Dịch bạch huyết C Dịch kẽ nồng độ glucagon giảm để đưa glucose trở mức bình D Dịch não tuỷ thường A Đúng E Dịch nội bào 11 Hệ thống tiết sản phẩm chuyển hoá gồm thành B Sai phần sau, trừ: ►Hằng tính nội mơi Hằng tính nội môi (homeostasis) điều kiện để tạo ra: A Hệ thống hô hấp A Sự ổn định môi trường bên thể giới hạn sinh B Hệ thống tiêu hoá lý C Hệ thống tiết niệu B Những đáp ứng với kích thích từ ngồi thể D Hệ thống miễn dịch E Có tính chất lồi, trung tâm phản xạ nằm phần hệ thần kinh E Da 14 Đặc điểm sau khơng phải phản xạ có điều kiện (PXCĐK): ►Điều hoà chức > Điều hoà đường thần kinh 12 Cung phản xạ gồm phận: Trong điều hòa cân nội A Được thành lập đời sống, sau trình luyện tập môi, việc tăng hay giảm hoạt động phận đáp ứng liên quan đến vai trò của: B Cung PXCĐK cố định C Trung tâm vỏ não A Trung tâm tích hợp D Khơng phụ thuộc vào tính chất tác nhân kích thích phận cảm thụ B Bộ phận nhận cảm C Cơ tuyến ►Điều hoà chức > Điều hoà đường thể dịch D Vịng feedback dương tính 15 Yếu tố điều hoà đường thể dịch chủ yếu là: E Vịng feedback âm tính 13 Đặc điểm sau phản xạ không điều A Oxy kiện (PXKĐK): B CO2 A Tính C Các ion B Tồn vĩnh viễn suốt đời D Hormon C Di truyền ►Điều hoà chức > Cơ chế điều hồ ngược > Điều hồ D Có cung phản xạ khơng cố định ngược âm tính 16 Trường hợp tăng thơng khí phổi nồng độ CO2 D Điều hịa ngược âm tính dịch ngoại bào tăng ví dụ về: E Điều hịa ngược dương tính A Điều hịa chức thơng khí phổi 19 Trường hợp nhịp tim tăng huyết áp giảm ví dụ về: B Điều hịa chức trao đổi khí A Điều hịa hoạt động tim hệ mạch máu C Điều hịa ngược âm tính B Điều hòa hoạt động tim hệ thần kinh D Điều hịa ngược dương tính C Điều hịa hoạt động hệ thần kinh hệ mạch máu E Bài tiết sản phẩm chuyển hóa 17 Trường hợp giảm thơng khí phổi nồng độ CO2 D Điều hịa ngược âm tính dịch ngoại bào giảm ví dụ về: E Điều hịa ngược dương tính 20 Mục đích điều hịa ngược âm tính A Điều hịa chức thơng khí phổi A Điều hịa hoạt động mơ thể B Điều hịa chức trao đổi khí B Điều hịa nồng độ chất dịch ngoại bào C Điều hịa ngược âm tính C Duy trì ổn định nội mơi D Điều hịa ngược dương tính D Duy trì nhiệt độ định cho ổn định chức E Bài tiết sản phẩm chuyển hóa thể 18 Trường hợp nhịp tim giảm huyết áp tăng ví dụ về: ►Điều hoà chức > Cơ chế điều hoà ngược > Điều hồ A Điều hịa hoạt động tim hệ mạch máu ngược dương tính B Điều hòa hoạt động tim hệ thần kinh 21 Một ví dụ điều hịa ngược dương tính: C Điều hòa hoạt động hệ thần kinh hệ mạch máu A Điều nhiệt B Điều hòa nồng độ glucose/máu D Sự hình thành nút tiểu cầu C Sổ thai D Điều hòa nồng độ calci/máu 22 Một ví dụ điều hịa ngược dương tính: A Điều nhiệt B Điều hòa nồng độ glucose/máu C Stress D Điều hịa nồng độ calci/máu 23 Một ví dụ điều hịa ngược dương tính: A Điều nhiệt B Điều hịa nồng độ glucose/máu C Sự hình thành nút tiểu cầu D Điều hịa nồng độ calci/máu 24 Một ví dụ tác dụng khơng có lợi điều hịa ngược dương tính: A Sổ thai B Stress C Mất đột ngột lít máu SINH LÝ TẾ BÀO - TRAO ĐỔI CHẤT QUA MÀNG TẾ D Acid nucleic Chức carbohydrat màng là: BÀO - CÂU HỎI ÔN TẬP ►Đặc điểm cấu trúc – chức màng tế bào Thành phần màng tế bào gồm có protein A Vận chuyển đường đơn qua màng tế bào A phospholipid B Có hoạt tính enzym B carbohydrat C Cung cấp lượng cho tế bào D Là receptor Các chức sau carbohydrat màng, trừ: C acid nucleic D acid amino Các protein màng tế bào khơng có vai trị: A Có hoạt tính enzym A Tạo cấu trúc chống đỡ B Là receptor B Tổng hợp DNA C Làm tế bào dính D Tham gia phản ứng miễn dịch Các chức sau protein màng, trừ: C Là enzym D Là receptor A Protein mang E Là kháng nguyên Thành phần không đóng vai trị chức màng là: B Protein kênh C Protein hoạt tính enzym A Carbohydrat D Proteoglycan Đặc tính sau khơng phải protein màng: B Protein C Cholesterol A Đặc hiệu 10 Trọng lượng phân tử chất khuếch tán lớn nên vận B Gắn kết cạnh tranh chuyển chậm C Biến dạng A Đúng B Sai 11 Không cung cấp lượng D Bão hòa Đơn vị cấu trúc nhỏ sống là: A Đúng B Sai 12 Cần có thời gian để gắn với chất mang A Các bào quan B Tế bào A Đúng B Sai 13 Cần có thời gian để tách khỏi chất mang C Các quan A Đúng B Sai 14 Cần có thời gian để tổng hợp chất mang D Mô D Nhân A Đúng Thành phần lipid chủ yếu màng tế bào là: B Sai ● Vận chuyển ion Na+ qua màng: A Cholesterol 15 Có thể khuếch tán với nước B Triglycerid A Đúng B Sai 16 Có thể khuếch tán qua kênh C Phospholipid A Đúng D A+B B Sai 17 Có thể vận chuyển qua chất mang D A+C ● Tốc độ khuếch tán thuận hóa chậm khuếch tán qua A Đúng B Sai 18 Có thể khuếch tán qua lớp lipip kép kích thước nhỏ kênh ion vì: A Đúng B Sai 19 Có thể thúc đẩy nhờ vai trò hormon 26 Hai đầu ưa nước lớp lipid kép nằm quay vào trong, hai lớp lipid màng A Đúng B Sai ● Đặc điểm thành phần cấu trúc màng tế bào: A Đúng B Sai 27 Màng tế bào cấu tạo lớp phân tử 20 Thành phần chủ yếu màng protein lipid A Đúng phospholipid B Sai 21 Lớp lipid kép có đầu ưa nước nằm lớp, đầu kỵ nước nằm quay mặt A Đúng A Đúng B Sai 28 Lớp lipid màng cấu tạo gồm phospholipid cholesterol với đầu kỵ nước quay vào đầu ưa nước quay B Sai ngồi 22 Lớp lipid kép có tác dụng làm tế bào dính A Đúng A Đúng B Sai 23 Hai đầu kị nước lớp lipid kép nằm hai phía 29 Cấu trúc có chức làm tăng tính linh động màng tế bào phospholipid, cholesterol glycolipid màng tế bào A Đúng A Đúng B Sai 30 Cấu trúc có chức kết dính nhận tín hiệu B Sai 24 Hai đầu ưa nước lớp lipid kép nằm hai phía glycoprotein glycolipid màng tế bào A Đúng A Đúng B Sai 31 Protein màng có cấu trúc ưa nước kỵ nước rõ ràng B Sai 25 Hai đầu kị nước lớp lipid kép nằm quay vào trong, thuộc loại protein kênh, protein liên kết hai lớp lipid màng A Đúng B Sai A Đúng B Sai B Sai ►Các hình thức vận chuyển vật chất qua màng tế bào > Vận chuyển thụ động 32 Chất khuếch tán qua lớp lipid kép màng tế bào: C Glucose A Vitamin A D Ca2+ 36 Các chất sau khuếch tán qua kênh protein, trừ: B Vitamin B1 C Vitamin B12 A H+ D Vitamin C B Acid amin 33 Chất khuếch tán qua lớp lipid kép màng tế bào: C Nước A Glucose D K+ 37 Các chất sau qua màng theo chế khuếch tán thuận B Acid amin hoá, trừ: C Ion K+ A Glucose D Khí nitơ 34 Các chất sau khuếch tán qua lớp lipid kép, trừ: B Mannose A Oxy C Saccarose B CO2 D Galactose C Glucose E Fructose 38 Chất khuếch tán qua kênh protein màng tế bào: D N2 35 Các chất sau khuếch tán qua kênh protein, trừ A Acid amin A Nước B Glucose B Na+ C Fructose 10 Câu hỏi: 67 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: d Câu hỏi: 76 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 85 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 68 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 77 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 86 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 69 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: e Câu hỏi: 78 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 87 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 70 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 79 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 88 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 71 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 80 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: c Câu hỏi: 89 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 72 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 81 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 90 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 73 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 82 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 91 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 74 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 83 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 92 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: c Câu hỏi: 75 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 84 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 93 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a 106 Câu hỏi: 94 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: e Câu hỏi: 103 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 112 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 95 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 104 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: c Câu hỏi: 113 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 96 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: d Câu hỏi: 105 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: e Câu hỏi: 114 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 97 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 106 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 115 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 98 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 107 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 116 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 99 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 108 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 117 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: c Câu hỏi: 100 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 109 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 118 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 101 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 110 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 119 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: e Câu hỏi: 102 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 111 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 120 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: d 107 Câu hỏi: 121 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: d Câu hỏi: 130 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: e Câu hỏi: 139 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 122 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 131 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: d Câu hỏi: 140 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 123 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 132 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 141 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 124 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: c Câu hỏi: 133 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: e Câu hỏi: 142 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 125 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 134 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 143 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 126 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 135 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: e Câu hỏi: 144 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 127 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: e Câu hỏi: 136 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 145 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 128 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 137 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 146 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 129 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: d Câu hỏi: 138 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 147 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: e 108 Câu hỏi: 148 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 157 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 166 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 149 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 158 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 167 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 150 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 159 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 168 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: c Câu hỏi: 151 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 160 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 169 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 152 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 161 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 170 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: d Câu hỏi: 153 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 162 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 171 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 154 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: c Câu hỏi: 163 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 172 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: e Câu hỏi: 155 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: e Câu hỏi: 164 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 173 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: e Câu hỏi: 156 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 165 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 174 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b 109 Câu hỏi: 175 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 184 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: c Câu hỏi: Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 176 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 185 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: d Câu hỏi: Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 177 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 186 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: d Câu hỏi: Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 178 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 187 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: d Câu hỏi: Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 179 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 188 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 180 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 189 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: c Câu hỏi: Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: e Câu hỏi: 181 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 190 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: e Câu hỏi: Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: c Câu hỏi: 182 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: d DỊCH CƠ THỂ - CÂU HỎI ÔN TẬP Kết bạn Câu hỏi: Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 183 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: d Câu hỏi: Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 10 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a 110 Câu hỏi: 11 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: c Câu hỏi: 20 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: e Câu hỏi: Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: c Câu hỏi: 12 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 21 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: c Câu hỏi: Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 13 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 22 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 14 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: A Câu hỏi: 23 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: c Câu hỏi: Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: d Câu hỏi: 15 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 24 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: c Câu hỏi: 16 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: d SINH LÝ TUẦN HOÀN - CÂU HỎI ÔN TẬP Kết bạn -Câu hỏi: Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: d Câu hỏi: Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: c Câu hỏi: 17 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 18 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: c Câu hỏi: 19 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: d Câu hỏi: Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: d 111 Câu hỏi: 10 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: d Câu hỏi: 11 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: c Câu hỏi: 12 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: c Câu hỏi: 13 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: e Câu hỏi: 14 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: c Câu hỏi: 15 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 16 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: c Câu hỏi: 17 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: c Câu hỏi: 18 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: d Câu hỏi: 19 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: c Câu hỏi: 20 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: c Câu hỏi: 21 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: c Câu hỏi: 22 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: d Câu hỏi: 31 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 23 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: c Câu hỏi: 32 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 24 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 33 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 25 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: d Câu hỏi: 34 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 26 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: c Câu hỏi: 35 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 27 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 36 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 28 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: d Câu hỏi: 37 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 29 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: c Câu hỏi: 38 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 30 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 39 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b 112 Câu hỏi: 40 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 49 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 58 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 41 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 50 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 59 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 42 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 51 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 60 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 43 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 52 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 61 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 44 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 53 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 62 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 45 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 54 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 63 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 46 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 55 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 64 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 47 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 56 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 65 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 48 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 57 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 66 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: A 113 Câu hỏi: 67 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: A Câu hỏi: 76 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: A Câu hỏi: 85 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: c Câu hỏi: 68 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: A Câu hỏi: 77 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: A Câu hỏi: 86 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: e Câu hỏi: 69 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: A Câu hỏi: 78 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: A Câu hỏi: 87 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 70 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: A Câu hỏi: 79 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: A Câu hỏi: 88 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 71 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: A Câu hỏi: 80 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: A Câu hỏi: 89 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 72 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: A Câu hỏi: 81 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: c Câu hỏi: 90 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 73 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: A Câu hỏi: 82 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 91 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: c Câu hỏi: 74 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: A Câu hỏi: 83 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 92 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: c Câu hỏi: 75 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: A Câu hỏi: 84 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: d Câu hỏi: 93 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: d 114 Câu hỏi: 94 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 103 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 112 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 95 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 104 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 113 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 96 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 105 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 114 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 97 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: e Câu hỏi: 106 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: c Câu hỏi: 115 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 98 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: d Câu hỏi: 107 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 116 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 99 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 108 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: c Câu hỏi: 117 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 100 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: c Câu hỏi: 109 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 118 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 101 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 110 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: d Câu hỏi: 119 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 102 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 111 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 120 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b 115 Câu hỏi: 121 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 130 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 139 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 122 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 131 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 140 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 123 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 132 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 141 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 124 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 133 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 142 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 125 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 134 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 143 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 126 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 135 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 144 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 127 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 136 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 145 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 128 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 137 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 146 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 129 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 138 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 147 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a 116 Câu hỏi: 148 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 157 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 149 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 158 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 150 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a SINH LÝ HÔ HẤP - CÂU HỎI ÔN TẬP Kết bạn -Câu hỏi: Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: c Câu hỏi: Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: d Câu hỏi: 151 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 152 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 153 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 154 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 155 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 156 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: d Câu hỏi: Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: c Câu hỏi: Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b 117 Câu hỏi: 10 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: d Câu hỏi: 11 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 12 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 13 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: d Câu hỏi: 14 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: c Câu hỏi: 15 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 16 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: e Câu hỏi: 25 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: d Câu hỏi: 34 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 17 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: c Câu hỏi: 26 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 35 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: c Câu hỏi: 18 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: c Câu hỏi: 27 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: d Câu hỏi: 36 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 19 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 28 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 37 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 20 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 29 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: c Câu hỏi: 38 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 21 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: d Câu hỏi: 30 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 39 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 22 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: d Câu hỏi: 31 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: d Câu hỏi: 40 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 23 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 32 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 41 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 24 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 33 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: d Câu hỏi: 42 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b 118 Câu hỏi: 43 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 52 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 61 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 44 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 53 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 62 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 45 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 54 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 63 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 46 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 55 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 64 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 47 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 56 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 65 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 48 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 57 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 66 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 49 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 58 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 67 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 50 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 59 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 68 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 51 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 60 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 69 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b 119 Câu hỏi: 70 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 71 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 72 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 73 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 74 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 75 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a Câu hỏi: 76 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a 120 Câu hỏi: 77 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 78 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: b Câu hỏi: 79 Bạn lựa chọn phương án: undefined Phương án là: a ... nghiên cứu học tập sinh lý học C Sinh sản giống Phương pháp nghiên cứu mơn Sinh lý học gồm có: D Cả đặc ? ?i? ??m A In vivo, Insitu B In vivo, In vitro ►N? ?i m? ?i C In vivo, In vitro, Insitu Sắp xếp theo... tác dụng thuốc ngư? ?i (thử cảm; (5) giảm ? ?i? ??m chuẩn nhiệt độ nghiệm lâm sàng): A A phase I B B phase II C C phase III D D phase IV E 3 Trong y học, khả trì tính n? ?i m? ?i C Mức tiêu hao lượng thấp... Lipid 30 Dạng lipid vận chuyển máu khơng có: B Glucagon tuyến tụy n? ?i tiết A Acid béo C Insulin tuyến tụy n? ?i tiết B Triglycerid D GH tuyến yên C Cholesterol E T3 - T4 tuyến giáp D Lipoprotein
- Xem thêm -

Xem thêm: NHẬP MÔN SINH LÝ HỌC CÂU HỎI ÔN TẬP, NHẬP MÔN SINH LÝ HỌC CÂU HỎI ÔN TẬP