0

TRẮC NGHIỆM SINH LÝ HỌC TRỌN BỘ

323 3 0
  • TRẮC NGHIỆM SINH LÝ HỌC TRỌN BỘ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 20:11

NHẬP MÔN SINH LÝ HỌC - CÂU HỎI ÔN TẬP A Vật lý ►Giới thiệu Sinh lý học mơn học nghiên cứu về: B Hóa học C Tốn học A Chức sinh học B Cách thức hoạt động thể C Các chuỗi kiện mang tính nguyên nhân – hậu D Những tượng bao trùm lên nhiều ngành khoa học khác D Cả ngành Môn y học sở liên quan với Sinh lý học y học: A Giải phẫu B Mơ học C Hóa sinh E A + B + C + D D Lý sinh ►Đối tượng nghiên cứu sinh lý học y học Nhận xét sau môn Sinh lý học không đúng: A Đối tượng nghiên cứu mơn học tìm hiểu hoạt động chức bình thường thể B Những nghiên cứu động vật thực nghiệm có giá trị ứng dụng người C Là sở cho việc giải thích rối loạn chức bệnh học D Có mối liên quan chặt chẽ với môn sinh lý bệnh Tất quan sát nghiên cứu Sinh lý học cần được: E Cả môn ►Phương pháp nghiên cứu học tập sinh lý học Phương pháp nghiên cứu mơn Sinh lý học gồm có: A In vivo, Insitu B In vivo, In vitro C In vivo, In vitro, Insitu D In vitro, Insitu Giai đoạn cần đánh giá tác dụng thuốc người (thử nghiệm lâm sàng): A phase I A Công bố B phase II B Tái quan sát C phase III C Áp dụng lâm sàng D phase IV D Có tính dự đốn E Khơng thiết phải đáp ứng tất yêu cầu Mục tiêu nghiên cứu mơn Sinh lý học là: A Các q trình chức thể B So sánh trình xảy người động vật ►Vị trí môn sinh lý học ngành khoa học tự nhiên y học Ngành khoa học tự nhiên liên quan với Sinh lý học y học: Đáp án test: Câu hỏi: Phương án là: e Câu hỏi: Phương án là: b Câu hỏi: Phương án là: e Câu hỏi: Phương án là: a Câu hỏi: Phương án là: d Câu hỏi: Phương án là: e Câu hỏi: Phương án là: c Câu hỏi: Phương án là: b Commented [v1]: a ĐẠI CƯƠNG VỀ CƠ THỂ SỐNG VÀ HẰNG TÍNH NỘI MƠI - CÂU HỎI ÔN TẬP ►Đặc điểm sống Đặc điểm sống: A Thay cũ đổi B Chịu kích thích B Những đáp ứng với kích thích từ ngồi thể C Mức tiêu hao lượng thấp mà đảm bảo chức chúng Hệ thống có chức bao bọc, chống đỡ, vận chuyển gồm: C Sinh sản giống A Da, tóc, cơ, khớp D Cả đặc điểm B Da, cơ, xương, khớp ►Nội mơi Sắp xếp theo trình tự q trình điều chỉnh thân nhiệt thể sốt: (1) Hoạt hóa phận đáp ứng; (2) Tích hợp tín hiệu; (3) hoạt hóa điều hịa ngược dương tính; (4) hoạt hóa phận nhân cảm; (5) giảm điểm chuẩn nhiệt độ A A Máu B Dịch bạch huyết C Dịch kẽ B D Dịch não tuỷ C D E 3 Trong y học, khả trì tính nội mơi dẫn tới tình trạng bệnh lý A Đúng B Sai Điều hịa cân nội mơi tạo đáp ứng đặc hiệu xương A Đúng B Sai Tăng nồng độ T3, T4 máu trường hợp bị lạnh ví dụ điều hịa ngược âm tính A Đúng B Sai Đơng máu q trình điều hịa ngược dương tính A Đúng B Sai Khi nồng độ glucose máu giảm đột ngột, nồng độ insulin tăng nồng độ glucagon giảm để đưa glucose trở mức bình thường A Đúng C Hệ tiêu hố, hệ hơ hấp hệ thống tế bào thể 10 Hệ thống vận chuyển chất dinh dưỡng gồm thành phần sau, trừ: B Sai E Dịch nội bào 11 Hệ thống tiết sản phẩm chuyển hoá gồm thành phần sau, trừ: A Hệ thống hô hấp B Hệ thống tiêu hoá C Hệ thống tiết niệu D Hệ thống miễn dịch E Da ►Điều hoà chức > Điều hoà đường thần kinh 12 Cung phản xạ gồm phận: Trong điều hòa cân nội môi, việc tăng hay giảm hoạt động phận đáp ứng liên quan đến vai trị của: A Trung tâm tích hợp B Bộ phận nhận cảm C Cơ tuyến D Vòng feedback dương tính ►Hằng tính nội mơi Hằng tính nội mơi (homeostasis) điều kiện để tạo ra: A Sự ổn định môi trường bên thể giới hạn sinh lý E Vịng feedback âm tính 13 Đặc điểm sau phản xạ không điều kiện (PXKĐK): A Tính B Tồn vĩnh viễn suốt đời 18 Trường hợp nhịp tim giảm huyết áp tăng ví dụ về: C Di truyền A Điều hòa hoạt động tim hệ mạch máu D Có cung phản xạ khơng cố định B Điều hòa hoạt động tim hệ thần kinh E Có tính chất lồi, trung tâm phản xạ nằm phần hệ thần kinh 14 Đặc điểm sau phản xạ có điều kiện (PXCĐK): C Điều hịa hoạt động hệ thần kinh hệ mạch máu A Được thành lập đời sống, sau trình luyện tập E Điều hịa ngược dương tính 19 Trường hợp nhịp tim tăng huyết áp giảm ví dụ về: B Cung PXCĐK cố định C Trung tâm vỏ não D Khơng phụ thuộc vào tính chất tác nhân kích thích phận cảm thụ ►Điều hồ chức > Điều hoà đường thể dịch 15 Yếu tố điều hoà đường thể dịch chủ yếu là: A Oxy D Điều hịa ngược âm tính A Điều hòa hoạt động tim hệ mạch máu B Điều hòa hoạt động tim hệ thần kinh C Điều hòa hoạt động hệ thần kinh hệ mạch máu D Điều hịa ngược âm tính E Điều hịa ngược dương tính 20 Mục đích điều hịa ngược âm tính B CO2 A Điều hịa hoạt động mô thể C Các ion B Điều hòa nồng độ chất dịch ngoại bào D Hormon C Duy trì ổn định nội mơi ►Điều hoà chức > Cơ chế điều hoà ngược > Điều hồ ngược âm tính 16 Trường hợp tăng thơng khí phổi nồng độ CO2 dịch ngoại bào tăng ví dụ về: A Điều hịa chức thơng khí phổi D Duy trì nhiệt độ định cho ổn định chức thể ►Điều hoà chức > Cơ chế điều hoà ngược > Điều hồ ngược dương tính 21 Một ví dụ điều hịa ngược dương tính: B Điều hịa chức trao đổi khí A Điều nhiệt C Điều hịa ngược âm tính B Điều hịa nồng độ glucose/máu D Điều hịa ngược dương tính C Sổ thai E Bài tiết sản phẩm chuyển hóa 17 Trường hợp giảm thơng khí phổi nồng độ CO2 dịch ngoại bào giảm ví dụ về: D Điều hịa nồng độ calci/máu 22 Một ví dụ điều hịa ngược dương tính: A Điều nhiệt A Điều hịa chức thơng khí phổi B Điều hịa nồng độ glucose/máu B Điều hịa chức trao đổi khí C Stress C Điều hịa ngược âm tính D Điều hịa ngược dương tính E Bài tiết sản phẩm chuyển hóa D Điều hịa nồng độ calci/máu 23 Một ví dụ điều hịa ngược dương tính: A Điều nhiệt B Điều hịa nồng độ glucose/máu Phương án là: e Câu hỏi: 11 C Sự hình thành nút tiểu cầu D Điều hịa nồng độ calci/máu 24 Một ví dụ tác dụng khơng có lợi điều hịa ngược dương tính: Phương án là: d Câu hỏi: 12 Phương án là: a A Sổ thai Câu hỏi: 13 B Stress Phương án là: d C Mất đột ngột lít máu Câu hỏi: 14 D Sự hình thành nút tiểu cầu Phương án là: b Câu hỏi: 15 Câu hỏi: Phương án là: d Câu hỏi: Phương án là: d Câu hỏi: Phương án là: a Câu hỏi: Phương án là: b Câu hỏi: Phương án là: b Câu hỏi: Phương án là: a Câu hỏi: Phương án là: b Câu hỏi: Phương án là: a Câu hỏi: Phương án là: b Câu hỏi: 10 Phương án là: d Câu hỏi: 16 Phương án là: c Câu hỏi: 17 Phương án là: c Câu hỏi: 18 Phương án là: d Câu hỏi: 19 Phương án là: d Câu hỏi: 20 Phương án là: c Câu hỏi: 21 Phương án là: c Câu hỏi: 22 Phương án là: c Câu hỏi: 23 Phương án là: c Câu hỏi: 24 Phương án là: c SINH LÝ TẾ BÀO - TRAO ĐỔI CHẤT QUA MÀNG TẾ BÀO - CÂU HỎI ÔN TẬP ►Đặc điểm cấu trúc – chức màng tế bào Thành phần màng tế bào gồm có protein C Protein hoạt tính enzym D Proteoglycan Đặc tính sau protein màng: A Đặc hiệu A phospholipid B Gắn kết cạnh tranh B carbohydrat C Biến dạng C acid nucleic D acid amino Các protein màng tế bào khơng có vai trị: D Bão hòa Đơn vị cấu trúc nhỏ sống là: Commented [v1]: ? A Các bào quan A Tạo cấu trúc chống đỡ B Tế bào B Tổng hợp DNA C Là enzym D Là receptor E Là kháng ngun Thành phần khơng đóng vai trị chức màng là: C Các quan D Mô D Nhân Thành phần lipid chủ yếu màng tế bào là: A Cholesterol A Carbohydrat B Triglycerid B Protein C Phospholipid C Cholesterol D A+B D Acid nucleic Chức carbohydrat màng là: A Vận chuyển đường đơn qua màng tế bào B Có hoạt tính enzym C Cung cấp lượng cho tế bào D Là receptor Các chức sau carbohydrat màng, trừ: A Có hoạt tính enzym B Là receptor D A+C ● Tốc độ khuếch tán thuận hóa chậm khuếch tán qua kênh ion vì: 10 Trọng lượng phân tử chất khuếch tán lớn nên vận chuyển chậm A Đúng B Sai 11 Không cung cấp lượng A Đúng B Sai 12 Cần có thời gian để gắn với chất mang A Đúng B Sai 13 Cần có thời gian để tách khỏi chất mang C Làm tế bào dính D Tham gia phản ứng miễn dịch Các chức sau protein màng, trừ: A Protein mang B Protein kênh A Đúng B Sai 14 Cần có thời gian để tổng hợp chất mang A Đúng B Sai ● Vận chuyển ion Na+ qua màng: 15 Có thể khuếch tán với nước Commented [v2]: ? A Đúng B Sai 16 Có thể khuếch tán qua kênh A Đúng B Sai 17 Có thể vận chuyển qua chất mang A Đúng B Sai 18 Có thể khuếch tán qua lớp lipip kép kích thước nhỏ A Đúng B Sai 19 Có thể thúc đẩy nhờ vai trò hormon A Đúng B Sai ● Đặc điểm thành phần cấu trúc màng tế bào: 20 Thành phần chủ yếu màng protein lipid A Đúng B Sai 21 Lớp lipid kép có đầu ưa nước nằm lớp, đầu kỵ nước nằm quay mặt A Đúng B Sai 22 Lớp lipid kép có tác dụng làm tế bào dính A Đúng B Sai 23 Hai đầu kị nước lớp lipid kép nằm hai phía màng tế bào A Đúng B Sai 24 Hai đầu ưa nước lớp lipid kép nằm hai phía màng tế bào linh động màng tế bào phospholipid, cholesterol glycolipid A Đúng B Sai 30 Cấu trúc có chức kết dính nhận tín hiệu glycoprotein glycolipid A Đúng B Sai 31 Protein màng có cấu trúc ưa nước kỵ nước rõ ràng thuộc loại protein kênh, protein liên kết A Đúng ►Các hình thức vận chuyển vật chất qua màng tế bào > Vận chuyển thụ động 32 Chất khuếch tán qua lớp lipid kép màng tế bào: A Vitamin A B Vitamin B1 C Vitamin B12 D Vitamin C 33 Chất khuếch tán qua lớp lipid kép màng tế bào: A Glucose B Acid amin C Ion K+ D Khí nitơ 34 Các chất sau khuếch tán qua lớp lipid kép, trừ: A Đúng B Sai 25 Hai đầu kị nước lớp lipid kép nằm quay vào trong, hai lớp lipid màng A Oxy A Đúng B Sai 26 Hai đầu ưa nước lớp lipid kép nằm quay vào trong, hai lớp lipid màng C Glucose A Đúng B Sai 27 Màng tế bào cấu tạo lớp phân tử phospholipid A Đúng B Sai 28 Lớp lipid màng cấu tạo gồm phospholipid cholesterol với đầu kỵ nước quay vào đầu ưa nước quay A Đúng B Sai 29 Cấu trúc có chức làm tăng tính B Sai B CO2 D N2 35 Các chất sau khuếch tán qua kênh protein, trừ A Nước B Na+ C Glucose D Ca2+ 36 Các chất sau khuếch tán qua kênh protein, trừ: Commented [v3]: ? A H+ A Tăng chênh lệch nồng độ chất khuếch tán B Acid amin B Tăng nhiệt độ C Nước + D K 37 Các chất sau qua màng theo chế khuếch tán thuận hoá, trừ: A Glucose B Mannose C Saccarose D Galactose E Fructose 38 Chất khuếch tán qua kênh protein màng tế bào: A Acid amin B Glucose C Fructose D Nước 39 Trong vận chuyển tích cực nguyên phát, phân giải ATP cung cấp lượng cho: A Di chuyển tế bào đến gần phân tử ion vận chuyển B Gắn phân tử ion vào vị trí đặc hiệu C Phosphoryl hóa, thay đổi hình dạng protein mang D Giải phóng phân tử ion từ protein mang E Thay đổi hình dạng tế bào 40 Các yếu tố sau ảnh hưởng đến tính thấm màng, trừ A Độ dày màng B Sự tích điện màng C Độ hồ tan lipid chất khuếch tán D Số kênh protein màng E Trọng lượng phân tử chất khuếch tán 41 Các yếu tố sau làm tăng tốc độ khuếch tán, trừ: C Tăng trọng lượng phân tử chất khuếch tán D Tăng độ hoà tan lipid chất khuếch tán E Tăng số kênh protein màng 42 Chất không khuyếch tán qua màng là: A Các ion B Protein C Nước D Các phân tử tan lipid 43 Quá trình sau không cần chất mang: A Thẩm thấu B Khuếch tán tăng cường C Vận chuyển tích cực nguyên phát D Vận chuyển tích cực thứ phát 44 Khuếch tán thụ động khơng cần có chất mang A Đúng B Sai 45 Các ion có kích thước nhỏ khuếch tán dễ dàng qua lớp lipid kép A Đúng B Sai 46 Nước thấm qua màng tế bào nhanh phần nước khuếch tán qua lớp lipid kép, phần lại qua kênh protein A Đúng B Sai 47 Khuếch tán tăng cường có đặc điểm tốc độ khuếch tán tăng dần tới mức tối đa khơng tăng nữa, dù nồng độ chất khuếch tán tiếp tục tăng A Đúng B Sai 48 Glucose khuếch tán dễ dàng qua lớp lipid kép A Đúng B Sai 49 Tốc độ khuếch tán qua màng chất tỷ lệ thuận với độ hoà tan lipid chất A Đúng B Sai Commented [v4]: ? 50 Tính thấm màng tế bào chất tỷ lệ với hệ số tan dầu tỷ lệ nghịch với diện tích màng A Đúng B Sai 51 Mặt kênh K+ tích điện (+) mạnh A Đúng B Sai 52 Cổng hoạt hoá kênh K+ nằm mặt màng tế bào A Đúng B Sai 53 Cổng hoạt hoá kênh Na+ nằm mặt màng tế bào A Đúng B Sai 54 Cổng hoạt hoá kênh Na+ nằm mặt màng tế bào A Đúng B Sai 55 Cổng hoạt hoá kênh K+ nằm mặt màng tế bào A Đúng B Sai 56 Khi vào tế bào, hai acid amin gắn với chất mang màng tế bào A Đúng B Sai 57 Khi nồng độ chất vận chuyển bên màng tế bào tăng, protein mang tăng tốc độ vận chuyển chất tất vị trí gắn bão hịa gọi đạt ngưỡng vận chuyển tối đa (transport maximum (Tm) A Đúng B Sai 58 Vận chuyển đòi hỏi cung cấp lượng bao gồm khuếch tán đơn giản, thẩm thấu, khuếch tán có gia tốc A Đúng B Sai ►Các hình thức vận chuyển vật chất qua màng tế bào > Vận chuyển tích cực 59 Hoạt động bơm Na+- K+ ví dụ vận chuyển tích cực thứ phát A Đúng B Sai 60 Vận chuyển tích cực cần cung cấp lượng chất mang A Đúng B Sai 61 Vận chuyển tích cực vận chuyển ngược chiêù bậc thang điện hoá A Đúng B Sai 62 Mỗi lần hoạt động bơm Na+- K+ đưa ion K+ ion Na+ vào A Đúng B Sai 63 Vận chuyển tích cực thứ phát sử dụng lượng từ phân giải hợp chất phosphat giàu lượng A Đúng B Sai 64 Natri vận chuyển chung protein mang với chất khác kiểu chiều ngược chiều A Đúng B Sai 65 Mọi tế bào có nhiều bơm Na+K+-ATPase màng tế bào hoạt động mức độ định A Đúng B Sai 66 Đặc điểm cấu tạo protein mang bơm Na+-K+-ATPase: Commented [v7]: ? A Ở mặt màng có receptor gắn với ion Na+ B Ở gần vị trí gắn Na+ có enzym ATPase C Ở mặt ngồi màng có receptor gắn với ion K+ Commented [v5]: ? D A+C E A+B+C 67 Bơm Na+-K+-ATPase hoạt động khi: A ion K+ gắn mặt ion Na+ gắn mặt protein mang B ion Na+ gắn mặt ion K+ gắn mặt protein mang C Enzym ATPase hoạt hố D A+C E B+C 68 Vai trị bơm Na+-K+-ATPase: A Là nguyên nhân tạo điện tích (-) bên màng B Làm cho điện tích (+) bên bên ngồi màng C Làm cho điện tích (-) bên bên ngồi màng D Góp phần tạo giai đoạn tái cực màng bị kích thích Commented [v6]: ? E Góp phần tạo giai đoạn khử cực màng bị kích thích 69 Các cách vận chuyển Na+ sau vận chuyển tích cực, trừ: A Qua kênh Na+ B Qua bơm Na+- K+ C Đồng vận chuyển với glucose D Đồng vận chuyển với acid amin 70 Trong vận chuyển tích cực thứ phát loại đồng vận chuyển ion Na ion Ca có đặc điểm A Ion Ca khuếch tán đơn vào bên ion Na vận chuyển tích cực ngồi tế bào B Ion Ca khuếch tán đơn ion Na vận chuyển tích cực ngồi tế bào C Ion Ca vận chuyển tích cực ngồi ion Na khuếch tán vào tế bào D Ion Ca vận chuyển tích cực ngồi ion Na khuếch tán tế bào ►Vận chuyển qua lớp tế bào 71 Glucose qua bờ bàn chải tế bào biểu mô niêm mạc ruột ống thận theo hình thức: A Vận chuyển tích cực thứ phát B Khuếch tán đơn C Khuếch tán tăng cường D Đồng vận chuyển chất mang với ion Na ►Hiện tượng nhập bào, tiêu hóa chất xuất bào 72 Các enzym thuỷ phân (hydrolase) tiết từ: A Ribosom B Lysosom C Ty thể D Thể golgi 73 Chất tế bào nuốt theo hình thức ẩm bào: A Vi khuẩn B Xác hồng cầu C Tế bào lạ D Dịch ngoại bào 74 Sự tạo thành túi tiêu hóa giai đoạn trình: A Thực bào B Pinocytosis C Nhập bào qua receptor D Xuất bào 75 Cholesterol, số virus gây viêm gan, bại liệt, AIDS vào tế bào qua hình thức: A Khuếch tán B Thực bào C Pinocytosis D Nhập bào qua receptor E Di chuyển kiểu amip 76 Ví dụ điển hình tượng xuất bào là: A Hoạt hóa thành phần phospholipid màng tế bào B Đưa glucose acid amin từ tế bào biểu mô niêm mạc ruột vào máu C Đưa sản phẩm có tính kháng ngun lên bề mặt tế bào bạch cầu mono D Giải phóng bọc chứa hormon, protein Commented [v8]: ! Ch-¬ng sinh lý tiêu hoá Câu hỏi lựa chọn Câu Cho biết pH n-ớc bọt, dịch vị, dịch tuỵ? Trả lời pH n-ớc bọt pH dịch vị pH dịch tuỵ a 6,0-8,0 2,5-3,5 7,1-8,0 b 7,4-8,0 1,0-2,0 6,0-8,0 Câu Vai trò Gastrin gì? a- Hoạt hoá men tiêu hoá protid dịch tuỵ b- BiÕn pepsinogen thµnh pepsin c- KÝch thÝch bµi tiÕt dịch vị d- Kích thích tiết dịch tuỵ e- Kích thích tiết dịch ruột c 5,8-7,4 1,0-2,0 5,0-7,0 d 7,1-8,0 3,5-4,5 7,6-8,4 e 5,8-7,4 0,8-1,0 7,8-8,4 b-Lipase, phostpholipase, cholesterolesterase c-Lipase, sacarase, phospholipase d-Lipase, phospholipase, cholesterolesterase, amylase e- Lipase, phosphorylase, lactase Câu 9- Các men tiêu hoá glucid ống tiêu hoá gồm: Câu 3.Nhờ yếu tố mà ống tiêu hoá axid béo không hoà tan lại đ-ợc hoà tan? a- Do tác dụng lipase tuỵ b- Do tác dụng lipase dày c- Do tác dụng dịch mật d- Do tác dụng HCl dịch vị e- Do tác dụng bicarbonat ruột Câu Trong đIều kiện Tripsinogen chuyển thành Trypsin? a- D-ới ảnh h-ởng HCl dịch vị b- D-ới ảnh h-ởng dịch mật c- D-ới ảnh h-ởng men dịch vị d- D-ới ảnh h-ởng cđa men enterokinase ë t¸ a- Amylase, lactase, mucbase, sacarase b- Amylase, sacarase, lactase, maltase c- Amylase, maltase, lipase, lactase d- Amylase, lactase, maltase, glucokinase e- Amylase, maltase, lactase, hexokinase Câu 10- Kích thích dây thần kinh X có tác dụng: a- Tăng tiết dịch vị, giảm tiết dịch tuỵ dịch mật b- Tăng tiết dịch vị dịch tuỵ loÃng, men c- Tăng tiết dịch vị nhiều acid, pepsin dịch tuỵ loÃng d- Tăng tiết dịch vị nhiều chất nhầy, bicarbonat dịch tuỵ giầu men e- Hoạt hoá men tiêu hoá protid dày tuỵ tràng e- D-ới ảnh h-ởng men pepsin Câu 11 Kích thích dây thần kinh giao cảm có tác dụng: Câu Các men tiêu hoá n-íc bät gåm: a-Amylase, carboxypeptidase vµ lipase b-Amylase, aminopeptidase vµ maltase c-Amylase, maltase d-Amylase, maltase, bnadykinin vµ lipase e- Amylase, maltase losozym Câu Các men tiêu hoá dÞch vÞ gåm: a-Trypsin, pepsin, amylase, lipase b-Pepsin, lipase, amylase c-Pepsin, lipase, gastrin vµ histamin d-Pepsin, chymosin, lipase e- pepsin, chymotrypsin, lipase Câu 7- Các men tiêu hoá Protid dịch tuỵ gồm: a-Trypsin, chymotrypsin, pepsin, lipase bTrypsin, chymotrypsin, nuclcotidase, carboxypeptidase c- Trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidase d- Trypsin, chymotrypsin, aminopeptidase e- Trypsin, chymosin, lipase Câu 8- Các men tiêu hoá lipid dịch tuỵ gồm: a-Lipase, amylase, cholesterolesterase a-Giảm nhu động dày, tăng nhu động ruột, giÃn túi mật b-Tăng nhu động dày-ruột, co túi mật, giÃn oddi c-Giảm nhu động ruột dày, co túi mật oddi d-Giảm nhu động dày- ruột, co oddi, giÃn túi mật e-Giảm nhu động ruột, giÃn túi mật túi mật oddi Câu 12 Các chất dinh d-ỡng đ-ợc hấp thụ nhiều d-ới dạng : a- amino acid, monossacarid, diglycerid vµ glycerol b- amino acid, monossacarid, grycerol, acid bÐo, monoglycerid c- disacarid, dipeptid, glycenol, acid bÐo d- monosacarid, triglycerid, aminoacid, acid bÐo e- aminoacid, monasacarid, phospholipid, polypeptid Câu 13 Nơi hấp thụ chất dinh d-ỡng mạnh nhiều là: a- Dạ dày tá tràng b- Tá tràng hồi tràng c- Hỗng tràng phần đầu đại tràng d- Phần cuối tá tràng phần đầu hỗng tràng e- Tất đoạn ruột non Câu 14- Yếu tố đIều hoà bàI tiết dịch tuỵ mạnh là: a- gastrinvà dây thần kinh X b- gastrin vµ secretin c- secretin vµ cck-Pz d- secretin dây thần kinh giao cảm e- secretin, gastrin, histamin Câu 20 Dịch mật có tác dụng là: a- Hoạt hoá lypase tuỵ, tăng nhu động ruột, tăng tiêu hoá protid b- Hoạt hoá lipase tuỵ, thuỷ phân glucid, tăng hấp thu lipid c- Hoạt hoá lipase trypsin dịch tuỵ, tăng tiêu hoá hấp thu lipid d- Hoạt hoá lipase tuỵ, nhũ t-ơng hoá lipid, tăng tiêu hoá hấp thu lipid e- Hoạt hoá lipase maltase tuỵ, tăng tiêu hoá hấp thu lipid Câu 21 Dịch mật đ-ợc tống từ túi mật xuống ruột do: Câu 15 Dạ dày tăng nhu động khi: a- ảnh h-ởng dây X, chất motilin gastrin b- ảnh h-ởng dây giao cảm, chất CCK secretin c- ảnh h-ởng chất CCK dây X d- ảnh h-ởng chất CCK, histamin dây X e- ảnh h-ởng HCl dịch vị, CCK secretin a- Tăng tr-ơng lực dây giao cảm, tăng tiết HCl b- Ăn no, pH dày giảm c- Tăng tr-ơng lực dây X, tăng tiết HCl d- Thức ăn qua dày nhanh e- Dạ dày rỗng Câu 22 Thành phần dịch vị gồm: Câu 16 D-ới ảnh h-ởng acetylcholin adrenalin, đoạn ruột cô lập co bóp nào? a- Cả hai chất làm tăng nhu động b- Cả hai chất làm giảm nhu động c- Acetylcholin gây giảm, adrenalin gây tăng nhu động d- Acetylcholin gây tăng, adrenalin gây giảm nhu động e- Nhu động ruột không thay đổi a- Gastrin, HCl, yÕu tè néi, vitamin B12 vµ chÊt nhÇy b- HCl, yÕu tè néi, chÊt nhÇy, men pepsin vµ amylase c- HCl, yÕu tè néi, men pepsin, trypsin chất nhầy d- Men pepsin, HCl, chất nhầy, yếu tè néi e- HCl, men pepsin, men chymosin, yÕu tè nội maltase Câu 23 Hấp thu glucid ruột: a- Glucose đ-ợc hấp thu theo chế ẩm bào b- Fructose đ-ợc hấp thu theo chế vận chuyển tích cực Câu 17 Kích thích dây thần kinh X có tác dụng: a- Tăng nhu động dày, giảm nhu động ruột, co túi mật b- Tăng nhu động dày ruột, co túi mật, giÃn oddi c- Giảm nhu động dày, tăng nhu động ruột, giÃn túi mật d- Giảm nhu động dày ruột, giÃn túi mật, co oddi e- Tăng nhu động dày ruột, co túi mật oddi Câu 18 HCl thuộc dịch vị có tác dụng: a- Hoạt hoá men pepsin lipase dày b- Kích thích nhu động dày hoạt hoá men lipase tuỵ c- Hoạt hoá men pepsin kích thích nhu động dày d- Kích thích tiết dịch vị, ức chế tiết dịch tuỵ e- Hoạt hoá men trypsin pepsin c- Galactose đ-ợc hấp thu theo chế vận chuyển tích cực sơ cấp d- Glucose galactose đ-ợc hấp thu theo c¬ chÕ vËn chun tÝch cùc thø cÊp e- Monosacarid đ-ợc hấp thu tích cực nhờ muối mật Câu 24 Tại bờ bàn chải tế bào niêm mạc ruột non: a- Acid amin đ-ợc hấp thu theo chế vận chuyển tích cực b- Acid béo mạch ngắn đ-ợc hấp thu theo chế đồng vận chuyển c- Acid béo mạch dài (>10 cacbon) đ-ợc hấp thu theo chế khuếch tán có chất mang d- Monoglycerid đ-ợc hấp thu khuếch tán glycerol e- Fructose đ-ợc hấp thu theo chế khuếch tán có chất mang Câu 25 Các thành phần dịch vị có tác dụng: Câu 19 Các yếu tố kích thích tiết mạnh HCl dày gồm: a- Gastrin, enterogastrin secretin b- Dây X, gastrin, histamin somatostatin c- Gastrin, chymosin, enterogastrin dây X d- Dây X, enterogastrin, histamin gastrin e- Dây X, histamin, gastrin trypsin a- HCl làm hoạt hoá Trypsin pepsin b- Pepsin phân cắt chuỗi polypeptid thành acid amin c- Yếu tố nội dày làm tăng hấp thu vitamin nhóm B ruột d- Chymosin phân cắt loại protein có sữa e- Lipase thuỷ phân tất loại lipid thức ăn CH-ơNG CHUYểN HOá NăNG L-ẻNG Và đIềU NHIệT Câu Nhiệt độ trung tâm có đặc điểm: a-Cao nhiệt độ ngoại vi, ảnh h-ởng trực tiếp tới trình chuyển hoá tế bào dễ giao động theo nhiệt độ môi tr-ơng b-Cao ổn định nhiệt độ ngoại vi, ảnh h-ởng trực tiếp tới hoạt động enzym, dễ bị biến đổi thể bị bệnh c-Cao nhiệt độ ngoại vi, ảnh h-ởng tới trình chuyển hoá tế bào, chịu ảnh h-ởng nhiệt độ môi tr-ờng d-Là nhiệt độ định, không thay đổi ngày, không chịu ảnh h-ởng nhiệt độ môi tr-ờng e-Cũng nh- nhiệt độ ngoại vi, ảnh h-ởng trực tiếp tới trình chuyển hoá tế bào, dễ thay đổi d-ới tác động nhiệt độ môi tr-ờng Câu Nhiệt độ ngoại vi có đặc điểm: a- Thấp nhiệt độ trung tâm, thay đổi nhiều theo nhiệt độ môi tr-ờng vị trí thể b- Thấp nhiệt độ trung tâm, ảnh h-ởng trực tiếp lên trình chuyển hoá tế bào, giao động nhiều theo nhiệt độ môi truờng c- Ngang nhiệt độ môi tr-ờng, khác theo vị trí thể, ảnh h-ởng tới trình chuyển hoá tế bào d- Cao nhiệt độ môi tr-ờng, định ảnh h-ởng nhiều tới chuyển hoá tế bào e- Thấp nhiệt độ trung tâm, khác theo vị trí thể, ảnh h-ởng tới trính chuyển hoá tế bào, giao động nhiều theo nhiệt độ môi tr-ờng Câu Qúa trình thải nhiệt gồm: a- Dẫn truyền nhiệt, xạ nhiệt, truyền nhiệt đối l-u bốc n-ớc, đ-ờng xạ nhiệt đ-ờng thải nhiệt quan trọng nhiệt độ không khí cao b- Dẫn truyền nhiệt , xạ nhiệt, truyền nhiệt đối l-u bốc n-ớc, bốc n-ớc đ-ờng thải nhiệt quan trọng trời mát c- Dẫn truyền nhiệt, xạ nhiệt, truyền nhiệt đối l-u bốc n-ớc, dẫn truyền nhiệt truyền nhiệt đối l-u quan trọng d- Bức xạ nhiệt, dẫn truyền nhiệt, truyền nhiệt đối l-u bốc n-ớc, bốc n-ớc quan träng nhÊt trêi nãng e- Bøc x¹ nhiƯt, dÉn truyền nhiệt, truyền nhiệt đối l-u bốc n-ớc, đ-ờng thải nhiệt xạ bốc n-ớc quan trọng nh- điều kiện Câu Trung tâm phản xạ điều nhiệt: a- Nằm cầu nÃo đồi thị b- Nằm suốt thể l-ới thân nÃo tuỷ sống c- Nửa tr-ớc vùng d-ới đồi trung tâm chống lạnh, nửa sau vùng d-ới đồi trung tâm chống nóng d- Nửa tr-ớc vùng d-ới đồi trung tâm chống nóng, nửa sau vùng d-ới đồi trung tâm chống lạnh e- Vùng d-ới đồi trung tâm chống nóng, tuỷ sống trung tâm chống lạnh Câu Trong ph-ơng thức thải nhiệt bốc n-ớc: a- Bốc n-ớc qua đ-ờng hô hấp có vai trò quan trọng chế chống nóng ng-ời b- Bài tiết mồ hôi hình thức thải nhiệt quan trọng ë ng-êi trêi nãng c- Mét lÝt n-íc chun từ dạng lỏng sang dạng thu thể 650Kcalo d- Độ ẩm cao trời nóng làm cản trở bốc n-ớc e- Nhiệt độ da cao, bốc n-ớc qua da mạnh Câu Về chuyển hoá sở: a- CHCS l-ợng cần thiết để trì sống bình th-ờng b- CHCS l-ợng cần thiết để trì thể nghỉ ngơi c- CHCS l-ợng tiêu hao lớn nhất, chiếm 2/3 l-ợng thể tiêu hao hàng ngày d- CHCS l-ợng tối thiểu để thể tồn điều kiện sở e- CHCS l-ợng cần thiết để trì trình chuyển hoá chất tế bào Câu Về thay đổi chuyển hoá sở: a- Tr-ớc tuổi dậy CHCS tăng dần, sau tuối dậy CHCS giảm dần b- phụ nữ có thai có kinh CHCS tăng c- CHCS thay đổi theo nhịp ngày đêm, cao lúc 13-16 giờ, thấp từ 1-4 d- Đói ăn kéo dài suy dinh d-ỡng protein l-ơng CHCS tăng e- Bệnh lý tuyến giáp làm tăng CHCS Câu Trong hormon ảnh h-ởng đến chuyển hoá l-ợng thì: a- T3-T4 làm tăng chuyển hoá l-ợng tất mô b- Adrenalin làm tăng phân giải glycogen thành glucose, giảm phân huỷ glucose mô nên gây tăng đ-ờng máu giảm chuyển hoá l-ợng c- Hormon GH cortisol làm tăng tân tạo đ-ờng tăng phân huỷ protein dẫn đến tăng chuyển hoá l-ợng d- Insulin làm tăng nhập glucose vào tế bào, tăng phân huỷ glucose nên tăng chuyển hoá l-ợng e- Hormon tuyến giáp làm tăng chuyển hoá tất mô (trừ nÃo, phổi, lách, võng mạc) Ch-ơng sinh lý thận Câu1: Các chất đ-ợc tái hấp thu hoàn toàn ống l-ợn gần gồm: a- Glucose, K+, acid amin, urª b- Glucose, K+, acid amin c- K+, ure, acid amin, HCO3- d- K+, HPO42-, HCO3- e- Glucose, ure, acid amin Câu 2: Những trình thận để tạo n-ớc tiểu là: a- Siêu lọc, tái hấp thu b- Siêu lọc, tiết tích cực c- Siêu lọc, tái hấp thu, tiết tích cực d- Tái hấp thu, tiết tích cực e- Siêu lọc Câu 6: Chức quai Henle là: a- Nhánh xuống tái hấp thu Na+, nhánh lên t¸i hÊp thu H2O b- T¸i hÊp thu H2O ë hai nhánh c- Tái hấp thu Na+ hai nhánh d- Nhánh xuống tái hấp thu thụ động H2O, nhánh lên tái hấp thu thụ động Na+ e- Nhánh xuống tái hấp thu thụ động H2O, nhánh lên tái hấp thu tích cực Na+ Câu 7: Chức ống l-ợn xa là: a- Tái hấp thu tích cực Na+ H2O b- Tái hấp thu tích cực Na+ H2O; tiết acid c- Tái hấp thu H2O, tiết K+ acid d- Tái hấp thu H2O (nhờ ADH) , tái hấp thu Na+ đào thải K+ (nhờ aldosteron), tiết aicd e- Tái hấp thu H2O (nhờ ADH), tái hấp thu Na+ tiết K+ (nhờ aldosteron) Câu 3: Những chất đ-ợc tái hÊp thu theo c¬ chÕ vËn chun tÝch cùc ë ống l-ợn gần gồm: a- Glucose, K+, acid amin b- Glucose, HCO3-, ure c- Glucose, ure, acid amin d- Na+, Cl-, K+ e- Glucose, Na+, ure Câu8: Những nguyên nhân t-ợng lọc là: Câu 4: Các chất tiết tích cực ống l-ợn xa: a- H+, NH3, K+ b- Ure, Na+, K+ c- Na+, K+, HCO3- d- H2PO4-, K+, ure e- HCO3-, K+, ure thận c- Huyết áp động mạch d- Huyết áp động mạch, màng siêu lọc e- L-u l-ợng tuần hoàn qua thận Câu 5: Thận điều hoà cân acid- base máu bằng: a- Bài tiết H+ b- Bài tiết H+, tổng hợp tiết NH3 c- Bài tiết H+, tái hấp thu HCO3- d- Bài tiết H+, tái hấp thu HCO3-, tổng hợp tiết NH3 e- Tái hấp thu HCO3-, tổng hợp tiết NH3 Câu 10 Công thức lọc điều kiện có áp suất läc tiĨu cÇu a FP = GP - (GCP + CP), FF  b GP >GCP +CP, a- ¸p lùc lọc, màng siêu lọc b- Huyết áp động mạch, áp lực keo, áp lực GFR RPF Câu 9: Khi n-ớc tiểu bắt đầu xuất có glucose: a- Glucose m¸u: 0,8-1,2g/l b- Glucose m¸u: 1,2g/l d- Glucose m¸u: 1,7g/l e- Glucose m¸u: >1,7g/l FF  GFR RPF Kf  GFR FP c GP >GCP +CP, d FP = GP - (GCP + CP); GP >GCP +CP e GP >GCP +CP, FF  GFR RPF Câu 11 Hệ số lọc phân số lọc tiĨu cÇu a FP = GP -(GCP + CP), Kf  Kf  b GFR FP FF  , GFR FP GFR RPF c FP >0 FF  GFR RPF Kf  GFR FP d GP >GCP +CP e FP = GP -(GCP + CP) FF  GFR RPF C©u 12 Các yếu tố làm tăng áp lực lọc a GP , FF, Kf b RBF, GP, GCP, CP c RBF, GP, GCP, CP d GFR, CP, GP, Kf e GP, CP, GCP, Kf Câu 13 Thành phần dịch lọc a Không có hồng cầu, bạch cầu, có tiểu cầu, protein PTL > 70.000; Cl-, HCO3-, pH áp suất thẩm thấu cao máu b Không có hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, protein PTL > 70.000, pH áp suất thẩm thấu thấp máu c Không có hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, protein PTL > 70.000, cã protien PTL nhá, cã Cl - HCO3- cao máu, pH áp suất thẩm thấu cao máu d Không có: hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, protein PTL > 70.000; có protein PTL nhỏ, nồng độ protein 0,03%; có Cl- HCO3- cao 5% so với huyết t-ơng; pH áp suất thẩm thấu huyết t-ơng e Không có hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, protein, có Cl- HCO3- với hàm l-ợng cao huyết t-ơng 5%, có pH áp suất thẩm thấu đẳng tr-ơng so với máu Câu 14 Co động mạch chế tự điều hoà máy cận tiểu cầu a GFRtốc độ dòng dịch ống thận tái hấp thu Cl-, Na+ ë quai Henle Cl-, Na+ lßng èng l-ợn xa KT maculadensa KT tế bào cận tiểu cầu renin angiotensin co động mạch b GFRtốc độ dòng dịch ống thận tái hấp thu Cl-, Na+ quai Henle Cl-, Na+ lòng ống l-ợn xa KT maculadensa KT tế bào cận tiểu cầu renin angiotensin co động mạch c GFRtốc độ dòng dịch èng thËn  t¸i hÊp thu Cl-, Na+ ë quai Henle Cl-, Na+ lòng ống l-ợn xa KT maculadensa KT tế bào cận tiểu cầu renin angiotensin co động mạch d GFRtốc độ dòng dịch ống thận  t¸i hÊp thu Cl-, Na+ ë quai Henle Cl-, Na+ lòng ống l-ợn xa KT maculadensa KT tế bào cận tiểu cầu renin angiotensin co động mạch e GFRtốc độ dòng dịch ống thận tái hÊp thu Cl-, Na+ ë quai Henle Cl-, Na+ lßng ống l-ợn xa KT maculadensa KT tế bào cận tiểu cầu renin angiotensin co động mạch Câu 15 GiÃn động mạch đến chế tự điều hoà máy cận tiểu cầu a GFRtốc độ dòng dịch ống thận tái hấp thu Cl-, Na+ quai Henle Cl-, Na+ lòng ống l-ợn xa KT maculadensagiÃn động mạch đến b GFRtốc độ dòng dịch èng thËn  t¸i hÊp thu Cl-, Na+ ë quai Henle Cl-, Na+ lòng ống l-ợn xa KT maculadensagiÃn động mạch đến c GFRtốc độ dòng dịch ống thËn  t¸i hÊp thu Cl-, Na+ ë quai Henle Cl-, Na+ lòng ống l-ợn xa KT maculadensagiÃn động mạch đến d GFRtốc độ dòng dịch ống thận  t¸i hÊp thu Cl-, Na+ ë quai Henle Cl-, Na+ lòng ống l-ợn xa KT maculadensagiÃn động mạch đến e GFRtốc độ dòng dịch ống thận tái hÊp thu Cl-, Na+ ë quai Henle Cl-, Na+ lßng ống l-ợn xa kT maculadensagiÃn động mạch đến Ch-ơng nội tiết Câu 1: Các hormon giải phóng vùng d-íi ®åi a- ACTH, ADH, oxytocin, GH b- CRH, GnRH, TRH, PRH, MRH, GRH c- FRH, CRH, ADH, GH, GRH d- ADH, oxytocin, PRL, CRH e- GH, ACTH, PRL, TSH Câu 2: Các hormon ức chế vùng d-ới đồi a- CRH, TRH, PRH b- GRH, PIH, MIH c- GIH, PIH, MIH d- GRH, TRH, PIH e- MIH, TRH, PRH Câu 3: Các hormon h-ớng sinh dục thuỳ tr-ớc tuyÕn yªn a- PRL, FSH, LH b- FSH, ACTH, TSH c- ACTH, FSH, GH d- PRL, ACTH, TSH e- FSH, LH, ACTH Câu 4: Các hormon có tác dụng chuyển hoá thùy tr-ớc tuyến yên a- FSH, ACTH, TSH, GH b- ACTH, TSH, PRL, GH c- MSH, TSH, ACTH, PRL d- ACTH, TSH, MSH, GH e- PRL, ACTH, FSH, LH b- Glucagon, noradrenalin, TSH, LH, MSH c- Glucagon, adrenalin, GH, Thyroxin, glucocorticoid d- ACTH, TSH, FSH, LH, MSH e- PRL, estrogen, progesteron Câu 7: Hormon tuyến cận giáp có tác dụng a- Tăng Ca++ máu, Ca++ n-ớc tiểu, phosphat n-ớc tiểu làm giảm phosphat máu b- Tăng Ca++ máu, phosphat máu, tăng Ca++ n-ớc tiểu, phosphat n-ớc tiểu c- Giảm Ca++, phosphat máu; tăng Ca++ , phosphat n-ớc tiểu d- Giảm Ca++, phosphat máu; Giảm Ca++, phosphat n-ớc tiểu e- Tăng Ca++, phosphat máu; giảm Ca++, phosphat n-ớc tiểu Câu 8: Các hormon tuyến vỏ th-ợng thận a- Adrenalin, noradrenalin, glucocorticoid bMineralocorticoid, adrenalin, noradrenalin cACTH, Mineralocorticoid, glucocorticoid dGlucocorticoid, Mineralocorticoid, Androgen e- ACTH, andrpgen, adrenalin Câu 5: Các hormon làm giảm đ-ờng máu a- Thyroxin, GH, insulin b- insulin c- insulin, glucagon, glucocorticoid d- Glucocorticoid, adrenalin, noradrenalin e- insulin, GH, adrenalin Câu 6: Các hormon làm tăng đ-ờng máu a- insulin, glucagon, ACTH, FSH, MSH Câu 9: Các hormon thai a- HCG, TSH, STH b- HCG, estrogen, Progesteron, HCS, Relaxin c- HCG, ACTH, Renin d- HCG, GH, Renin, estrogen e- HCG, Progesteron, GH, Renin Câu 10: Các hormon có tác dụng lên chu kỳ kinh nguyệt a- estrogen, Progesteron, PRL b- Progesteron, Androgen, PRL c- LH, FSH, Androgen d- GnRH, FSH, Androgen e- FRH, LRH, FSH, LH, Progesteron b- ADH, Oxytocin, TSH, CRH, TRH c- ADH, Vasopresin, PRL d- ACTH, TSH, MSH, GH, FSH, LH, PRL e- TSH, ACTH, CRH, PRL, GH Câu 12: Các hormon tuyến yên sau Estrogen, Câu 11: Các hormon tuyến yên tr-ớc a- ADH, Oxytocin b- ADH, Vasopresin c- Oxytocin, MSH d- ADH, MSH e- ACTH, MSH a- LRH, FRH, ACTH, TSH, PRL, ADH Câu 13 Phân loại hormon theo chất ho¸ häc a Steroid, lipoprotein, dÉn chÊt cđa tyrosin b Glycoprotein, polypeptid, dÉn chÊt cña tyrosin c Peptid, protein, steroid, dÉn chÊt cđa corticoid d Peptid vµ protein, steoroid, dÉn chÊt cđa tyrosin e Acid amin, polypeptid, glycoprotein, steroid C©u 14 Cơ chế tác dụng hormon a Tăng tính thấm màng tế bào, tăng tổng hợp protein b Thông qua chất truyền tin thứ hai, gắn vào receptor đặc hiệu màng tế bào c Thông qua chất truyền tin thứ hai, thông qua hoạt hoá hệ gen d Thông qua hoạt hoá hệ gen, gắn vào receptor đặc hiệu bào t-ơng e Hoạt hoá hệ thống enzym nội bào theo kiểu dây chuyền Câu 15 Điều hoà hệ thống nội tiết theo chế thể dịch a Theo chế điều hoà ng-ợc vòng dài, ngắn cực ngắn b Theo chế điều hoà ng-ợc ấm tính d-ơng tính c Theo chế thần kinh thần kinh thể dịch d Theo chế điều hoà ng-ợc vòng dài, ngắn cực ngắn Theo chế điều hoà ng-ợc âm tính d-ơng tính e Theo chế điều hoà tuyến điều khiển tuyến bị điều khiển theo chế điều hoà ng-ợc Câu 16 Tác dụng phát triển thể GH a Tăng trình chuyển hoá làm thể lớn lên tăng trọng b Tăng số l-ợng kích th-ớc tế bào tất mô thể, chậm cốt hoá sụn liên hợp, dày màng x-ơng c Tăng số l-ợng kích th-ớc tế bào tất mô thể, tăng trình cốt hoá sụn liên hợp, làm dày màng x-ơng d Tăng trình đồng hoá protein, glucid, lipid; tăng lắng đọng calci, tăng cốt hoá sụn liên hợp thể lớn lên tăng trọng e Giảm số l-ợng kích th-ớc tế bào thể, tăng số l-ợng kích th-ớc tế bào x-ơng thể lớn lên tăng trọng Câu 17 .Tác dụng chuyển hoá GH a.Tăng thoái biến protein, lipid, tăng glucose máu ức chế hexokinase b Tăng thoái biến protein, lipid glucid c Tăng thoái biến glucid lipid, tăng tổng hợp protein d Tăng tổng hợp protein, tăng thoái biến lipid, tăng glucose máu ức chế hexokinase e Tăng tổng hợp protein, lipid protid Câu 18 Tác dụng ACTH a Kích thích tuyến vỏ th-ợng thận phát triển, hoạt động tiết chủ yếu corticoid khoáng, có ảnh h-ởng lên hành vi trí nhớ b Kích thích chuyển hoá làm phát triển tuyến vỏ th-ợng thận, tiết chủ yếu androgen Có tác dụng lên hệ thần kinh trung -ơng c Tăng c-ờng trình chuyển hoá protein, lipid glucid thể Có tác dụng lên hành vi trí nhớ d Tăng c-ờng chuyển hoá protein, lipid glucid thể, tăng c-ờng chuyển hoá sắc tè d-íi da e KÝch thÝch tun vá th-ỵng thân phát triển, hoạt động tiết corticoid, chủ yếu corticoid đ-ờng Tăng c-ờng chuyển hoá sắc tố d-ới da Có ảnh h-ởng lên hệ thần kinh trung -ơng, tăng trí nhớ, học tập Câu 19 Tác dụng TSH a Kích thích tuyến giáp phát triển hoạt động tiết T3, T4 Có thể gây lồi mắt b Giảm chuyển hoá sở, tăng dự trữ l-ợng, gây lồi mắt c Kích thích phát triển tuyến giáp, tuyến cận giáp, gây lồi mắt d Kích thích tuyến giáp phát triển, hoạt động tiết tyrosin, gây lồi mắt e Kích thích tuyến cận giáp phát triển hoạt động tiết PTH, gây lồi mắt Câu 20 Tác dụng ADH a Tăng tái hấp thu n-ớc ống l-ợn gần, gây co mạch, có ảnh h-ởng lên hành vi trí nhớ b Tăng tái hấp thu n-ớc ống l-ợn xa ống góp, tăng hấp thu n-ớc hồi tràng, gây co mạch, có ảnh h-ởng lên hành vi trí nhớ c Tăng tái hấp thu n-ớc ống l-ợn xa, tăng tái hấp thu Na+ quai Henle, gây co mạch, có ảnh h-ởng lên hành vi trí nhớ d Tăng tái hấp thu Na+ ống l-ợn xa ống góp, gây co mạch, có ảnh h-ởng lên hành vi trí nhớ e Tăng tái hấp thu n-ớc ống thận, gây co mạch, tăng huyết áp Câu 21 Tác dụng oxytocin a Tăng tổng hợp sữa, khởi phát thúc đẩy sổ thai, có ảnh h-ởng lên hành vi trí nhớ b Tăng co bóp tử cung mang thai, có tác dụng lên hệ thần kinh trung -ơng c Tăng tổng hợp tiết sữa, tăng co bóp tử cung mang thai, thúc đẻ d Chuyển sữa từ nang tuyến vào ống tuyến, tăng xuất sữa, khởi phát thúc đẩy trình sổ thai, có ảnh h-ởng tốt cho trình học tập, trí nhớ hoàn thiện kỹ lao động e Kích thích tuyến sữa phát triển, tăng tổng hợp sữa, khởi phát thúc đẩy trình sổ thai, có ảnh h-ởng lên hành vi trí nhớ Câu 22 Tác dụng chuyển hoá l-ợng T3, T4 a Tăng chuyển hoá tế bào (trừ gan, lách, nÃo, phổi), tăng tốc độ phản ứng hoá sinh, tăng sử dụng oxy, tăng CHCS, ảnh h-ởng lên ty lạp thể b Tăng chuyển hoá tế bào (trừ gan, lách, nÃo, phổi), giảm tốc độ phản ứng hoá sinh, tăng sử dụng oxy, tăng CHCS, có ảnh h-ởng lên ty lạp thể c Tăng chuyển hoá tế bào, tăng tốc độ phản ứng hoá sinh, tăng sử dụng oxy, tăng CHCS, giảm hoạt động ty lạp thể d Tăng chuyển hoá tế bào, giảm kích th-ớc hoạt động ty lạp thể, tăng dự trữ ATP, giảm sử dụng oxy, giảm CHCS e Tăng chuyển hoá tế bào (trừ võng mạc, lách, nÃo, phổi), tăng tốc độ phản ứng hoá sinh, tăng sử dụng oxy, tăng CHCS, tăng kích th-ớc hoạt động ty lạp thể Câu 23 Tác dụng corticoid khoáng a Chống viêm, chèng dÞ øng, chèng phï, øc chÕ miƠn dÞch b Chống viêm, chống dị ứng, tăng chuyển hoá lipid, glucid protid c Chống viêm, chống dị ứng, tăng tái hấp thu Na+ thận, giữ n-ớc, tăng huyết áp d Tăng tái hấp thu Na+ thải K+ thận; chống viêm, chống dị ứng e Tăng tái hấp thu Na+ thải K+ ống l-ợn xa, tuyến mồ hôi Câu 24 Các hormon ảnh h-ởng tới ph¸t triĨn cđa tinh trïng a Testosteron, inhibin, TSH, ACTH b GH, GnRH, testosteron, ACTH, corticoid c GH, GnRH, FSH, LH, testosteron, inhibin d GnRH, FSH, LH, testosteron, corticoid kho¸ng e FSH, LH, testosteron, inhibin, ACTH C©u 25 Hormon estrogen progesteron có vai trò giai đoạn chu kú kinh ngut (CKKN)? a Progesteron cã vai trß giai đoạn đầu, estrogen có vai trò giai đoạn sau CKKN b estrogen progesteron có vai trò nh- hai giai đoạn CKKN c estrogen có tác dụng giai đoạn đầu , progesteron có tác dụng lên rụng trứng CKKN d estrogen có tác dụng giai đoạn đầu , progesteron có tác dụng giai đoạn sau CKKN e estrogen progesteron tăng cao cuối giai đoạn sau CKKN, gây chảy máu Câu 26 Tác dụng glucagon a ức chế phân giải glycogen glucose, Tăng phân giải lipid mô mỡ dự trữ, tăng tân tạo đ-ờng từ acid amin b Tăng phân giải glycogen thành glucose, tăng tân tạo đ-ờng từ acid amin làm tăng đ-ờng máu, giảm phân giải lipid mô mỡ dự trữ c Giảm tân tạo đ-ờng từ acid amin, tăng phân giải glycogen thành glucose, tăng phân giải lipid mô mỡ dự trữ d Tăng tổng hợp protein, giảm tân tạo đ-ờng từ acid amin, tăng phân giải lipid mô mỡ dự trữ, tăng phân giải glycogen thành glucose, làm tăng đ-ờng máu e Tăng phân giải lipid mô mỡ dự trữ, tăng phân giải glycogen thành glucose, tăng tân tạo đ-ờng từ acid amin, làm tăng đ-ờng máu Câu 27: Đánh dấu Đ/S vào mệnh đề sau Đ S a- Bản chất hóa học T3, T4 Tyrosin+iod b- Dạng dự trữ hormon giáp thyroglobulin tế bào cận giáp c- Dạng vận chuyển hormon giáp TBPA, TBG d- TSH hormon có vai trò quan trọng tổng hợp, dự trữ chuyển hormon giáp vào máu e- T3 có hoạt tính sinh học mạnh Câu 28: Đánh dấu Đ/S vào mệnh đề sau Đ S a- Corticoid, hydrocortison, corticosteron hormon thuộc nhóm glucorticoid b- Aldosteron, DOC hormon không thuộc nhóm mineralocorticoid c- Androgen nhóm hormon tuyến vỏ th-ợng thận nh-ng có tác dụng nh- néi tiÕt tè sinh dơc nam d- C¸c hormon nhóm mineralocorticoid có tác dụng chống viêm, chống dị ứng e- Glucocorticoid có tác dụng chống viêm, chống dị ứng, ức chế miễn dịch Ch-ơng sinh lý hệ thần kinh TƯ Câu 1: Chức hệ thần kinh trung -ơng? a- Điều hoà dinh d-ỡng quan nội tạng b- Làm thể thích nghi với ngoại cảnh c- Phối hợp hoạt động quan nội e- Điều hoà hoạt động quan thể, làm thể hoạt động thống thống Câu 2: Những nguyên tắc hoạt động hệ TKTƯ? a- Nguyên tắc h-ng phấn ức chế b- Nguyên tắc -u đ-ờng chung cuối c- Nguyên tắc phản xạ h-ng phấn d- Nguyên tắc phản xạ, -u đ-ờng chung cuối e- Nguyên tắc h-ng phấn, ức chế -u Câu 3: Các trình hoạt động hệ TKTƯ? a- Quá trình h-ng phấn ức chế b- Quá trình hình thành phản xạ c- Quá trình thành lập đ-ờng liên hệ tạm thời d- Quá trình hình thành đ-ờng chung cuối e- Quá trình h-ng phấn lan toả tập trung Câu 4: Phản xạ gì? a- Phản xạ đáp ứng thể kích thích b- Phản xạ đ-ờng xung động thần kinh từ quan nhận cảm vào trung khu thần kinh c-Phản xạ đáp ứng thể kích thích bên bên thể thông qua hệ TKTƯ d- Phản xạ đáp ứng thể kích thích thông qua dây thần kinh ly tâm tạng d- Điều hoà dinh d-ỡng quan thể làm thể hoạt động thống với môi tr-ờng với môi tr-ờng e- Phản xạ huy TKTƯ quan đáp ứng Câu5: Những nguyên tắc dẫn truyền xung TK sợi trục? a- DÉn trun nhê chÊt trung gian ho¸ häc b- Dẫn truyền hai chiều điện giảm dần xa thân nơron c- Dẫn truyền chiều điện giảm dần dọc theo sợi trục d- Dẫn truyền hai chiều điện không hao hụt e- Dẫn truyền chiều điện không hao hụt Câu 6: Cấu trúc xinap hóa học a.Các tận thần kinh, màng sau xinap khe xinap b.Các túi nhỏ chứa chất TGHH thụ cảm thể nhận cảm với chất c Màng tr-ớc xinap, khe xinap màng sau xinap d Các tận thần kinh, túi xinap khe xinap e Tận thần kinh, túi xinap màng sau xinap Câu 7: Sự dẫn truyền dây thần kinh qua khe xinap a Dẫn truyền dây thần kinh qua khe xinap nhờ chất TGHH b Dẫn truyền dây thần kinh qua khe xinap dẫn truyền hai chiều nhờ chất TGHH c Trên dây thÇn kinh dÉn trun hai chiỊu, dÉn trun qua xinap lµ mét chiỊu vµ nhê chÊt TGHH d DÉn trun qua xinap chiều, dây thần kinh-hai chiều, nhờ chất TGHH e Trên dây thần kinh qua xinap dẫn truyền không hao hụt Câu 8: Cơ quan phân tích có chức : a Hoạt hoá vỏ nÃo thông qua thể l-ới thân nÃo nhân thalamus b Thông báo lên trung khu cấp I, cấp II hoạt hoá toàn vỏ nÃo thông qua thể l-ới c Thông báo hoạt hoá vỏ nÃo thông qua nhân đặc hiệu thalamus d Thông báo lên trung khu cấp I, cấp II qua nhân đặc hiệu cuả thalamus hoạt hoá vá n·o qua thĨ l-íi e Chun c¸c tÝn hiƯu kích thích khác thành dạng xung động thần kinh lên vỏ nÃo Câu 9: Cảm giác sâu không ý thøc cã ý nghÜa? a DÉn trun xung ®éng tõ thụ cảm thể thể tuỷ sống để điều hoà tr-ơng lực b Dẫn truyền xung động từ thụ cảm thể trung khu d-ới vỏ để điều hoà tr-ơng lực thăng thể c Xung động từ thụ cảm thể thể theo hai bó Flechsig Gower truyền tiểu nÃo để điều hoà tr-ơng lực giữ thăng thể d Xung động theo bó Flechsig Gower hành naõ để điều hoà tr-ơng lực e Xung động theo bó Flechsig Gower vỏ nÃo để điều tiết tr-ơng lực Câu 11: Khả nhận cảm tế bào nón, tế bào gậy? a Tế bào nón: ánh sáng ban ngày Tế bào gậy: ánh sáng màu, ánh sáng hoàng hôn b Tế bào nón: ánh sáng ban ngày, ánh sáng màu Tế bào gậy: ánh sáng hoàng hôn c Tế bào nón: ánh sáng hoàng hôn Tế bào gậy: ánh sáng ban ngày, ánh sáng màu d Tế bào nón: ánh sáng hoàng hôn ánh sáng ban ngày Tế bào gậy: ánh sáng màu e Tế bào gậy tế bào nón nhận cảm với sáng sáng màu Câu 12: Khi thị tr-ờng hoàn toàn mắt? a Tổn th-ơng dây thần kinh thị giác (dây II) b Tổn th-ơng chéo thị giác phía c Tổn th-ơng giải thị giác d Tổn th-ơng chếo thị giác phía e Tổn th-ơng vùng chẩm bên bán cầu đại nÃo Câu 13: Phần quan nhận cảm ốc tai mà hoá đ-ợc âm c-ờng độ mạnh tần số cao? a Các tế bào thụ cảm lớp phần đỉnh ốc tai b Các tế bào thụ cảm lớp phần đỉnh ốc tai c Các tế bào thụ cảm lớp phần ốc tai d Các tế bào thụ cảm lớp phần ốc tai e Các tế bào thụ cảm lớp đoạn đầu ốc tai (gần cửa sổ bầu dục) Câu 14: Co do: Câu 10: Cảm giác nóng, lạnh, đau có thụ cảm thể (TCT) đ-ờng dẫn truyền nào? a TCT nóng: Ruffini, lạnh: Krause, đau: không đặc hiƯu; dÉn trun theo bã cung tr-íc (bã Dejesin tr-íc) b TCT nóng: Ruffini, lạnh: Krause, đau: không đặc hiệu; dÉn truyÒn theo bã cung sau (bã Dejesin sau) c TCT nóng: Krause, lạnh: Ruffini , đau: không đặc hiệu; dÉn truyÒn theo bã cung sau (bã Dejesin sau) d TCT nóng: Ruffini, lạnh: Krause, đau: tận thần kinh, dÉn trun theo bã cung tr-íc (bã Dejesin tr-ớc) e TCT nóng: Ruffini, lạnh: Krause, đau: không đặc hiệu; dẫn truyền theo bó Goll Burdach a- Sợi actin tr-ợt lên sợi myelin b- Sợi myelin rút ngắn lại c- Ion Mg++ t-ơng tác với actin d- Ion Ca++ bơm vào hệ thống ống dọc e- Sợi actin myelin co ngắn lại Câu 15: Thụ cảm thể thoi bị h-ng phấn khi: a- Các sợi giÃn b- Các tơ thoi giÃn c- Các sợi co lại d- Nơron vận động bị ức chế e- Nơron vận động h-ng phấn Câu 16: Tuỷ sống có chức năng: a- Dẫn truyền cảm giác vận động, trung tâm phản xạ b- Dẫn truyền cảm giác vận động, trung tâm phản xạ sinh mạng c- Dẫn truyền cảm giác giác quan, trung tâm loại phản xạ đơn giản d- Dẫn truyền cảm giác vận động Là trung khu PX tr-ơng lực, PX da, PX gânx-ơng, PX thực vật e- Dẫn truyền vận động cảm giác đau Histamin Câu 22: Chức vùng d-ới đồi gồm: a- Ttrung khu thức-ngủ, trung khu cảm xúc cấp thấp, trung khu điều hoà tr-ơng lực b- Trung khu cao cấp hƯ TK thùc vËt, trung khu c¶m xóc cÊp cao, trung khu thøc-ngđ c- Trung khu cao cÊp cđa hƯ TK thực vật, trung khu hàng vi cảm xúc cấp thấp, tham gia chế giấc ngủ, điều hoà hệ thống nội tiết d- Quy tụ đ-ờng h-ớng tâm, trung khu vận động d-ới vỏ, tham gia chế giấc ngủ, điều hoà hệ thống nội tiết Câu 17 Hành nÃo có vai trò sinh mạng có: a- Là đ-ờng qua tất bó dẫn truyền cảm giác vận động b- Có nhiều nhân dây thần kinh sọ nÃo dây hoành c- Có cấu tạo l-ới trung tâm điều hoà tr-ơng lực d- Có nhân dây X, nhân tiền đình nơi bó tháp qua e- Có trung khu điều hoà hô hấp điều hoà tim mạch Câu 18 Tình trạng duỗi cứng nÃo xảy khi: a- Cắt ngang nÃo vật phía nhân đỏ b- Cắt ngang nÃo vật phía d-ới nhân tiền đình c- Cắt ngang nÃo vật phía d-ới nhân đỏ d- Phá huỷ tiểu nÃo e- Phá huỷthân nÃo e- Trung khu cao cấp hƯ TK thùc vËt, trung khu vËn ®éng d-íi vá, tham gia chế giấc ngủ, điều hoà hệ thống nội tiết Câu 23 Tiểu nÃo có chức năng: a- Điều hoà tr-ơng lực giữ thăng cho thể b- Điều hoà tr-ơng lực cơ, giữ thăng phối hợp động tác tuỳ ý c- Điều hoà tr-ơng lực cơ, giữ thăng bằng, phối hợp động tác tuỳ ý không tuỳ ý d- Giữ thăng bằng, làm tăng tr-ơng lực cơ, phới hợp động tác không tuỳ ý e- Giữ thăng bằng, điều chỉnh động tác tầm, h-ớng Câu 19 Tân thể vân gồm: Câu 24 Chức đồi thị gồm: a- Nhân đuôi nhân cầu nhạt b- Nhân vỏ hến nhân cầu nhạt c- Nhân đuôi nhân vỏ hến d- Nhân vỏ hến e- Nhân đuôi Câu 20: Tổn th-ơng cựu thể vân gây hội chứng: a- Múa vên b- Móa giËt c- Móa vên, móa giËt d- Parkinson e- Run vận động Câu 21: Các chất trung gian hoá học hệ TK trung -ơng gồm:: aAcetylcholin, noradrenalin, bradykinin b- Acetylcholin, noradrenalin , serotonin c- Acetylcholin, noradrenalin, GABA d- Acetylcholin, noradrenalin , prostaglandin e- Acetylcholin, noradrenalin, GABA, a- Trung t©m cao cÊp d-íi vá cđa mäi vận động cảm giác b- Trung tâm cao cấp d-ới vỏ cảm giác cảm xúc cấp thấp c- Trung khu điều hoà tr-ơng lực cảm giác đau d- Trạm dừng cảm giác giác quan, trung khu phát động vận động tự động e- Trạm dừng cảm giác giác quan, trung khu cao cấp d-ới vỏ cảm giác đau Câu 25: Tổn th-ơng hoàn toàn hồi trán lên bên trái ng-ời thuận tay phải có: a- Liệt nửa ng-ời bên trái, kèm theo tiếng b- Liệt nửa ng-ời bên phải , kèm theo điếc c- Liệt nửa ng-ời bên phải , kèm theo Secretin, serotonin, Serotonin, serotonin, tiếng d- Mất vận động cảm giác nửa ng-ời phía e- Mất vận động cảm giác chi d-ới Chức hệ thần kinh thực vật Câu Cơ chế tác dụng catecholamin a Noradrenalin gắn vào receptor 1, tế bµo h-ng phÊn Adrenalin - " 2, tÕ bµo øc chế b Noradrenalin gắn vào receptor , tế bào h-ng phÊn Adrenalin - “ vµ 1, tÕ bµo h-ng phÊn Adrenalin -2, tế bào ức chế c Noradrenalin gắn vào receptor  vµ 1, tÕ bµo h-ng phÊn Adrenalin 2, tế bào h-ng phấn d Noradrenalin gắn vào receptor 2, tÕ bµo øc chÕ Adrenalin , tÕ bµo h-ng phÊn Adrenalin 1, tế bào ức chế e Noradrenalin gắn vào receptor vµ 1, tÕ bµo øc chÕ Adrenalin 2, tÕ bào h-ng phấn Câu Các chất trung gian hoá học hệ TKTV gồm: a ': sợi tiền hạch tiết acetylcholin N, sợi hậu hạch tiết acetylcholin M : - " - acetylcholin N , -" catecholamin b ': sợi tiền hạch tiết acetylcholin M, sợi hậu hạch tiết acetylcholin M : -" - catecholamin , -" catecholamin c ': sợi tiền hạch tiết acetylcholin N, sợi hậu h¹ch tiÕt acetylcholin N : - " - acetylcholin N, - " catecholamin d ': sợi tiền hạch tiết acetylcholin M, sợi hậu hạch tiết catecholamin : - " - catecholamin , - " acetylcholin N e ': sỵi tiỊn hạch tiết acetylcholin N, sợi hậu hạch tiết acetylcholin M : - " - acetylcholin M, - " catecholamin C©u Đặc điểm sợi thần kinh thực vật a : sợi tiền hạch dài không myelin, sợi hậu hạch ngắn có myelin ': sợi tiền hạch dài không myelin, sợi hậu hạch ngắn có myelin b : sợi tiền hạch ngắn không myelin, sợi hậu hạch dài có myelin ': sợi tiền hạch dài không myelin, sợi hậu hạch ngắn có myelin c : sợi tiền hạch ngắn có myelin, sợi hậu hạch dài không myelin ': sợi tiền hạch dài có myelin, sợi hậu hạch ngắn không myelin d : sợi tiền hạch dài có myelin, sợi hậu hạch ngắn không myelin ': sợi tiền hạch ngắn có myelin, sợi hậu hạch dài không myelin e : sợi tiền hạch dài có myelin, sợi hậu hạch ngắn có myelin ': sợi tiền hạch ngắn không myelin, sợi hậu hạch dài không myelin Câu Vị trí hạch thần kinh thực vật a Hạch nằm thành tạng, hạch ' nằm thành tạng b Hạch nằm cạnh sống tr-ớc sống, hạch ' nằm thành tạng c Hạch nằm thành tạng, h¹ch ' n»m ë tr-íc sèng va c¹nh sèng d H¹ch  n»m ë tr-íc sèng, h¹ch ' n»m ë cạnh sống tr-ớc sống e Hạch nằm sừng bên đốt sống cổ, l-ng thắt l-ng, hạch ' nằm sừng bên đốt tuỷ Câu Chức chung hệ TKTV a có chức công, tiêu tốn l-ợng; ' có chức phòng vệ, dự trữ l-ợng b có chức phòng vệ, tiêu tốn l-ợng; ' có chức công, dự trữ l-ợng c ' có chức phòng vệ, dự trữ l-ợng d ' có chức công, tiêu tốn l-ợng e có chức phòng vệ, dự trữ l-ợng; ' có chức công, tiêu tốn l-ợng Câu 6: Biểu tăng c-ờng h-ng phấn hệ thần kinh giao cảm? a Tăng hoạt động tim, tăng nhu động ruột, tăng tiết mồ hôi co đồng tử b Tăng hoạt động tim, giảm nhu động ruột, tăng tiết mồ hôi, giÃn đồng tử c Giảm hoạt động hệ tuần hoàn, tiêu hoá, giảm tiết mồ hôi, co đồng tử d Giảm hoạt động hệ tuần hoàn, tiêu hoá giảm, tiết mồ hôi, giÃn đồng tử e Tăng hoạt đông tim, giảm nhu động ruột, giảm tiết mồ hôi, giÃn đồng tử hoạt động thần kinh cấp cao Câu : Phản xạ K§K cã tÝnh chÊt: a BÈm sinh, di trun, bỊn vững, cung phản xạ có sẵn b Tập thành, có tính chất loài, không bền vững c Bẩm sinh, mang tính cá thể, bền vững, di truyền d Bẩm sinh, mang tính loài, bền vững, di truyền, cung phản xạ có sẵn e Tập thành mang tính loài, bền vững, di truyền, cung phản xạ có sẵn Câu 2: Phản xạ CĐK có tính chất: a Bẩm sinh, di truyền, không bền b Tập thành, di truyền, bền vững, cung phản xạ sẵn c Tập thành, mang tính cá thể, không di truyền, không bền, cung phản xạ sẵn d Bẩm sinh biến đổi, mang tính cá thể e Tập thành, mang tính cá thể, không bền, cung phản xạ có sẵn Câu 3: Đ-ờng liên hệ thần kinh tạm thời đ-ợc hình thành giữa: a Các trung khu tuỷ sống b.Các trung khu tuỷ sống cấu trúc d-ới vỏ c Giữa trung khu không điều kiện d-ới vỏ vỏ nÃo d Giữa trung khu không ®iỊu kiƯn vµ cã ®iỊu kiƯn ë vá n·o theo chế mở đ-ờng e thân nÃo, đồi thị hệ limbic a Cho ăn, sau bật đèn b Cho ăn, sau 3-5 gy bật đèn c Tắt đèn sau 3-5 gy cho ăn d Đồng thời bật đèn cho ăn e Bật đèn 3-5 gy cho ăn Câu 6: ức chế không điều kiện hoạt động thần kinh cấp cao là: a øc chÕ bÈm sinh, kh«ng cđng cè b øc chÕ bÈm sinh, cñng cè chËm c øc chÕ bÈm sinh, kÝch thÝch l¹ xt hiƯn d ức chế tập thành, không củng cố e ức chế tập thành, kích thích lạ Câu 7: ức chế có điều kiện hoạt động TK cấp cao là: a ức chế tập thành đời sống, kh«ng cđng cè hay cđng cè chËm b øc chÕ tập thành, có kích thích lạ c ức chế tập thành kích thích mạnh kéo dài d øc chÕ bÈm sinh, kh«ng cđng cè hay cñng cè chËm e øc chÕ bÈm sinh, cã kích thích lạ Câu 8: Vùng Wernicke vùng: a Hiểu nghĩa chữ viết b Phân tích cảm giác tinh tÕ c Bỉ tóc vËn ®éng d NhËn thøc lêi nói e Vận động ngôn ngữ Câu 4: Tạo PX CĐK tiết n-ớc bọt chó thuận lợi khi: a Chó ăn no b Chó nhịn đói kéo dài c Gây ồn tập d Chó khoẻ mạnh e Chó bị đánh đau Câu 5: Muốn thành lập PX CĐK tiết n-ớc bọt chó phải kết hợp nhiều lần: Câu 9: Tiếng nói đ-ợc hình thành do: a Chỉ cần nghe đ-ợc ng-ời khác nói b Hình thành cách tự nhiên đời sống c Phải nghe đ-ợc nhìn thấy miệng ng-ời khác nói d Phải nghe đ-ợc tiếng nói nhìn thấy vật muốn nói tới lần e Phải lập lập lại nhiều lần nghe tiếng nói nhìn thấy vật muốn nói tới Câu 10: Các trung khu thần kinh chủ yếu liên quan tới hình thành ngôn ngữ gồm: a Vỏ nÃo vùng trán vùng đỉnh b Vỏ nÃo vùng đỉnh vùng chẩm c Vỏ nÃo vùng đỉnh, vùng chẩm hệ limbic d Thuỳ chÈm, vïng Wernicke vµ vïng Broca e Vïng Broca, vïng Wernicke hệ limbic đáp án ch-ơng nội môi Câu = c c©u = b c©u = d c©u = e c©u = d c©u = a c©u c©u = d c©u = b c©u 10=b c©u 11= c c©u 12 = b c©u13 = a c©u 15 = d c©u 16 = d c©u 17 = e c©u 18 = c c©u19 =a c©u 20 = d c©u 21 = d câu 22 = d câu 23= e câu 24 a-Đ, b-S, c- Đ, d-S, e- Đ câu 25 a-Đ, b-Đ, c- S, d-Đ, e- S CHƯƠNG HÔ HấP Câu = e c©u = d c©u = e c©u = e c©u = d c©u = e c©u c©u = d c©u = b c©u 10 = c c©u 11= b c©u 12 = c c©u13 = e c c©u 15 = b c©u 16 = c c©u 17 = c c©u 18 = c c©u19 = e c©u 20 = c c©u 21= d c©u 22 = e c©u 23 = a c©u 24= c c©u 25 = a c©u 26 = b câu 27 = b CHƯƠNG TUầN HOàN Câu = e c©u = d c©u = c c©u = c c©u = c c©u = b c©u c©u = e c©u = c c©u 10=b c©u 11= d c©u 12 = b c©u13= b d c©u 15 = c c©u 16 = a c©u 17= d c©u 18 = c c©u19 = c c©u 20 = c c©u 21= e c©u 22 = b c©u 23 = e c©u 24 = c câu 25 = c câu 26 a-Đ, b-S, c- S, d-Đ, e- Đ câu 27 a-Đ, b-Đ, c- Đ, d-S, e- S câu 28 a-S, b-Đ, c- S, d-Đ, e- S ch-ơng tiêu hoá Câu = e câu = c c©u = c c©u = d c©u = c c©u = d c©u c©u = b c©u = b c©u 10=c c©u 11= d c©u 12 = b c©u13 = d c c©u 15 = c c©u 16 = d c©u 17 = b c©u 18 = c c©u19 =d c©u 20 = d c©u 21 = c c©u 22 = d c©u 23 = d c©u 24 = e c©u 25 = d ch-ơng chuyển hoá Câu = b câu = e c©u = e c©u = d c©u = c c©u = b c©u = d câu ch-ơng tiết Câu = b c©u = c c©u = a c©u = a c©u = d c©u = e c©u c©u = a c©u = e c©u 10 = d c©u11= b c©u 12 = c câu13 = d a câu 15 = a ch-ơng nội tiÕt C©u = b c©u = c c©u = a c©u = d c©u = b c©u = c c©u c©u = d c©u = b c©u 10 = e c©u 11= d c©u 12 = a c©u13 = d c©u 15=a c©u 16 =c c©u 17 = e c©u 18 = e c©u19 =a c©u 20 =b c©u 21=a c©u 22 =e c©u 23 = a c©u 24 = e = c c©u14 =a = d c©u14 = = c c©u14 = = c c©u14 = = c = d c©u14 = = a câu14 =c câu 25 = d câu 27 a-Đ, câu 28 a-Đ, câu 26 =b b-S, c- Đ, b-Đ, c- Đ, d-Đ, d-S, e- Đ e- Đ ch-ơng thần kinh C©u = e c©u = d c©u = a c©u = c c©u = d c©u = c c©u c©u = d c©u = c c©u 10=b c©u 11= b c©u 12 = a c©u13 = e c©u 15 = a c©u 16 = d c©u 17=e c©u 18 = c c©u19 = c c©u 20 =d c©u 21 = c c©u 22 = c c©u 23=c c©u 24 = e c©u 25 = c ch-ơng tktv Câu = b câu = a c©u = c c©u = b ch-ơng tk cấp cao Câu = d câu = c c©u = d c©u = d c©u = d c©u = e c©u 10=d c©u = a c©u = b c©u = e c©u = c c©u = c c©u14 =a = a
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM SINH LÝ HỌC TRỌN BỘ, TRẮC NGHIỆM SINH LÝ HỌC TRỌN BỘ