0

Tài liệu tiếng anh COLLOCATIONS

2 2 0
  • Tài liệu tiếng anh COLLOCATIONS

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:41

Tài liệu tiếng anh tài liệu ôn thi tiếng anh thpt quốc gia chọn lọc 2021 . Chọn lọc những kiến thức cơ bản và cần thiết áp dụng luôn vào bài tập giúp cho người xem người làm bt dễ dàng làm được .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. ĐỀ 69 I ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) Đọc đoạn trích sau thực yêu cầu: Tầm nhìn hiểu biết người đôi lúc xuất phát từ chỗ đứng mà cịn tâm hồn người định đoạt Một người anh phi cơng nói với tơi: “Em biết khơng? Anh làm chủ bầu trời phóng tầm mắt quan sát thứ từ cao” Còn người anh khác làm kiểm lâm nói: “Anh bảo vệ toàn núi non, trùng điệp với mn lồi chim thú” Cả hai người anh nói cơng việc với vẻ đầy tự hào Cịn tơi lúc cịn nhỏ người may mắn tai nạn ngồi xe lăn ngày tháng quẩn quanh với “thế giới” nhà nhỏ Thấy hàng ngày buồn chán, mẹ động viên tôi: “Con trai! Mọi việc qua Tại không đem bầu trời, đám mây, núi non thứ mà nhìn thấy thu vào tâm hồn con? Như có nhiều thứ tưởng” Tôi ngạc nhiên hỏi: “Tâm hồn rộng lớn sao?” Mẹ hiền từ nói: “Con ngốc nghếch mẹ! Trên đời có tâm hồn lớn nhỏ Nó to lớn người ta có lịng độ lượng khoan dung biết thương người thể thương thân Nếu sống tâm hồn chứa đựng trời đất, vạn vật Ngược lại, nhỏ người ta sống ích kỷ, hẹp hịi, ghen ghét, đố kỵ, ham danh, háo sắc biết mà khơng biết người đến kim khó len vào được!” Quả thật vậy, sau thời gian chạy chữa tập luyện đơi chân Ngẫm lại lời mẹ nói thật khơng sai Tấm lịng rộng lớn hay nhỏ hẹp tâm hồn mà hình thành Vì vậy, sống ta nên mở rộng tâm hồn thấy đời tươi đẹp (Tâm hồn người, VÕ HOÀNG NAM http://www.baovinhlong.com.vn/the-gioitre/201611/trang-viet-xanh-tam-hon-con-nguoi) Câu Xác định phương thức biểu đạt văn Câu Theo tác giả, nhân vật tơi có tâm trạng buồn chán, hai người anh đầy tự hào? Câu Nêu tác dụng biện pháp nghệ thuật đối lập lời nói người mẹ hiền từ Câu Anh/chị có đồng tình hay khơng với câu nói:Tấm lịng rộng lớn hay nhỏ hẹp tâm hồn mà hình thành Nêu rõ lí II LÀM VĂN (7.0 điểm) Câu (2.0 điểm) Từ nội dung đoạn trích phần Đọc hiểu, anh/ chị viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ ý nghĩa việc mở rộng tâm hồn sống người Câu (5.0 điểm) Tây Tiến đồn binh khơng mọc tóc Qn xanh màu oai hùm Mắt trừng gửi mộng qua biên giới Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm Rải rác biên cương mồ viễn xứ Chiến trường chẳng tiếc đời xanh Áo bào thay chiếu anh đất Sông Mã gầm lên khúc độc hành (Quang Dũng - Tây Tiến, Ngữ văn 12, Tập 1, NXB Giáo dục, 2008, tr.89) Anh/chị phân tích đoạn thơ trên, từ nhận xét cảm hứng lãng mạn tinh thần bi tráng cách thể tác giả ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu tiếng anh COLLOCATIONS, Tài liệu tiếng anh COLLOCATIONS