0

De kiem tra mot tiet GDCD 8

5 6 0
  • De kiem tra mot tiet GDCD 8

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2021, 04:52

- Tắc nghẽn giao thông có nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân về ý thức của người tham gia giao thông không đi đúng phần đường quy định… - Biện pháp khắc phục: + Mọi công dân cần c[r] (1)TRƯỜNG THCS VĂN MIẾU ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN Thiết lập ma trận đề kiểm tra: Tên chủ Cấp độ tư đề Nhận biết TN TL Tôn Biết trọng lẽ phải nào là tôn trọng lẽ phải Số câu Số 0,5 điểm 5% Tỉ lệ % Pháp luật và kỉ luật Số câu Số điểm Tỉ lệ % Giữ chữ tín Biết nào là giữ Tổng số Thông hiểu TN TL Hiểu biểu TTLP 0,5 5% Vận dụng TN TL 10% Biết thực đúng quy định pháp luật và kỉ luật lúc nơi 1 2 20% 20% Hiểu việc (2) chữ tín Số câu Số điểm Tỉ lệ % Xây dựng tình bạn sáng, lành mạnh 0,5 5% Số câu Số điểm Tỉ lệ % 5.Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác 0,5 5% Số câu Số làm nào thể biết giữ chữ tín 0,5 5% Nhận biết đặc điểm tình bạn sáng, lành mạnh 10% Biết xây dựng tình bạn sáng, lành mạnh với các bạn lớp, trường và nơi công cộng 3,5 30% 35% Biết nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác Hiểu biểu tôn trọng và học hỏi các dt khác 0,5 2,5 (3) điểm 20% 5% 25% Tỉ lệ % Ts câu 3 Ts điểm 1,5 1,5 10 Tỉ lệ % 15% 20% 15% 50% 100% Đề bài và điểm số: I Trắc nghiệm khách quan(3 điểm) Câu 1(0,5điểm) Khoanh tròn vào hành vi nào em cho là đúng Tôn trọng lẽ phải? A Thấy việc gì có lợi cho mình phải làm B Luôn bảo vệ ý kiến mình C Luôn luôn tán thành và làm theo số đông D Lắng nghe ý kiến người và tìm điều hợp lí Câu 2(0,5điểm) Khoanh tròn ý kiến em cho là đúng Giữ chữ tín? A Chỉ giữ lời hứa có điều kiện thực B Chỉ cần đảm bảo tốt với hợp đồng quan trọng C Coi trọng lời hứa trường hợp D Có thể không giữ lời hứa với khách hành nhỏ Câu 3(0,5điểm) Khoanh tròn ý kiến em cho là đúng Tình bạn? A Tình bạn sáng, lành mạnh không thể có từ phía B Bạn bè phải biết bảo vệ trường hợp C Không thể có tình bạn sáng, lành mạnh người khác giới D Tình bạn đẹp có sách Câu 4(0,5điểm) Điền từ, cụm từ còn thiếu câu sau cho đúng với nội dung bài học Giữ chữ tín? Giữ chữ tín là …(1)…………của người mình…(2)………….và biết tin tưởng Câu (0,5điểm) Chọn đáp án đúng Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác? A Thích tìm hiểu phong tục, tập quán các nước trên giới a Đúng b Sai B Dùng hàng ngoại không dùng hàng Việt Nam a Đúng b.Sai Câu 6(0,5điểm) Điền từ, cụm từ còn thiếu cho đúng với nội dung bài học Tôn trọng lẽ phải? Tôn trọng lẽ phải là công nhận(…1)…………và bảo vệ điều đúng đắn; biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi mình theo hướng tích cực không ……(…2)………………… việc sai trái II Phần tự luận:(7 điểm) (4) Câu 1(2 điểm): Thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác? Nêu ví dụ tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác? Câu (2 điểm): Tắc nghẽn giao thông số thành phố lớn nhiều nguyên nhân Có nguyên nhân nào liên quan đến ý thức người tham gia giao thông không? Em thử nêu các biện pháp khắc phục Câu (3 điểm): Em ứng xử nào tình sau đây? a Bạn thân em không che dấu khuyết điểm cho em b Bạn thân em đối xử thân mật với bạn khác lớp c Bạn thân em rủ em trốn học chơi điện tử XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN CHẤM I Trắc nghiệm:(3 điểm) Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, câu 5, câu : Mỗi câu đúng 0,5 điểm Câu hỏi Câu Đáp án D Câu C Câu A Câu Coi trọng lòng tin 2.Biết trọng lời hứa Câu A: a B: b Câu ủng hộ tuân theo và bảo vệ chấp nhận và không làm II Tự luận:(7 điểm) Câu hỏi Câu Hướng dẫn chấm - Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là tôn Thang điểm (5) (2điểm) Câu (2 điểm) trọng chủ quyền, lợi ích và văn hóa các dân tộc; luôn tìm hiểu và tiếp thu điều tốt đẹp kinh tế, văn hóa, xã hội các dân tộc: đồng thời thể lòng tự hào dân toocjchinhs đáng mình - Lấy VD đúng (0,25 điểm ý) + Tìm hiểu lịch sử các dân tộc khác + Tích cực học ngoại ngữ + Tiếp thu kinh nghiệm sản xuất nước ngoài + Không bình phẩm chê bai,trang phục dân tộc khác - Tắc nghẽn giao thông có nhiều nguyên nhân đó có nguyên nhân ý thức người tham gia giao thông không đúng phần đường quy định… - Biện pháp khắc phục: + Mọi công dân cần chấp hành nghiêm túc và nhắc cùng thực như: thực tín hiệu đèn giao thông, không hàng đôi, hành 3… + Cảnh sát giao thông phải thực nghiêm minh, đúng pháp luật ATGT như: Xử lí nghiêm trường hợp vi phạm : Lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, sai luật giao thông… 1 0,5 0,5 Câu (3 điểm) a Hiểu ý tốt bạn, không giận bạn và cố gắng sửa chữa khuyết điểm b Coi đó là chuyện bình thường, là quyền bạn và không khó chịu, giận bạn chuyện đó c Không cùng bạn và khuyên bạn tập chung học tốt không nên mải chơi mà quên việc học tập (6)
- Xem thêm -

Xem thêm: De kiem tra mot tiet GDCD 8, De kiem tra mot tiet GDCD 8