0

Bai 41 Dien the sinh thai

22 1 0
  • Bai 41 Dien the sinh thai

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2021, 03:06

Diễn thế nguyên sinh Ví dụ: Quá trình diễn thế trên đám tro bụi của trên đảo Krakatau Inđônêxia do hoạt động của núi lửa 1883 Em hãy nhận xét về đặc điểm của: môi trường khởi đầu, giai đ[r] (1)TIẾT 45 DIỄN THẾ SINH THÁI (2) I KHÁI NIỆM DIỄN THẾ SINH THÁI Trảng cỏ Cây bụi Rừng cây gỗ nhỏ Rừng cây gỗ lớn VD 1: Em hãy nêu biến đổi quần xã và môi trường vùng đất (3) QUẦN XÃ SINH VẬT Giai đoạn đầu (Giai đoạn tiên phong) : ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG Khí hậu khô, nóng, đất khô, nghèo dinh dưỡng SV đầu tiên: cỏ, trảng cỏ Các giai đoạn : Quần xã cây bụicây gỗ nhỏ Giai đoạn cuối: Quần xã cây gỗ lớn (giai đoạn đỉnh cực) Lớp mùn xuất hiện, độ ẩm tăng, lượng dinh dưỡng đất tăng Độ ẩm đất và không khí tăng cao, đất màu mỡ (4) VD2: Quá trình biến đổi đầm nước nông Hoạt động nhóm, nghiên cứu biến đổi quần xã và môi trường đầm trên (5) QX B: Gồm nhiều loài sống nhiều tầng nước khác QX C: Các sinh vật nổi, động vật kích thước lớn ít, nhiều thực vật QX D: Cỏ và cây bụi dần đến sống đầm QX E: Rừng cây bụi, cây gỗ, động vật phong phú MÔI TRƯỜNG Nước sâu, mùn đáy ít Nước nông, mùn đáy nhiều Nước nông, mùn đáy dày vùng đất trũng Mùn đáy lấp đầy ao → vùng đất cạn (6) I KHÁI NIỆM DIỄN THẾ SINH THÁI Diễn sinh thái là quá trình biến đổi quần xã qua các giai đoạn tương ứng Diễnđổi sinh với biến môi trường thái là gì? (7) II CÁC LOẠI DIỄN THẾ SINH THÁI Nghiên cứu thông tin SGK, hãy cho DIỄNem THẾ biết có loại diễn sinhSINH thái ? NGUYÊN DIỄN THẾ SINH THÁI DIỄN THẾ THỨ SINH (8) II CÁC LOẠI DIỄN THẾ SINH THÁI Diễn nguyên sinh Ví dụ: Quá trình diễn trên đám tro bụi trên đảo Krakatau Inđônêxia hoạt động núi lửa 1883 Em hãy nhận xét đặc điểm của: môi trường khởi đầu, giai đoạn đầu, và cuối diễn này Tro bụi hoạt động núi lửa Tảo, địa y GĐ đầu TV thân cỏ Thực vật thân bụi, động vật GĐ TV thân gỗ, động vật Quần xã đa dạng, ổn định GĐ cuối (9) Diễn nguyên sinh - Diễn nguyên sinh là diễn khởi đầu từ Diễn có thếsinh nguyên môi trường chưa vật sinh là gì? Diễn biến và: kết quảxãcủa nguyên sinhxã ? - Diễn biến quần tiêndiễn phong các quần trung gian quần xã tương đối ổn định (giai đoạn đỉnh cực) - Kết hình thành quần xã tương đối ổn định (10) Diễn thứ sinh Ví dụ Rừng thông trưởng thành Em hãy nhận xét đặc điểm của: môi trường khởi đầu, giai đoạn đầu, và cuối diễn này (11) Ví dụ : Sơ đồ quá trình diễn thứ sinh dẫn đến quần xã suy thoái rừng lim Hữu Lũng – Lạng Sơn (H 41.3) Rừng lim nguyên sinh Giai đoạn khởi đầu Rừng thưa cây gỗ nhỏ ưa sáng Cây gỗ nhỏ và cây bụi Giai đoạn Cây bụi và cây cỏ chiếm ưu Trảng cỏ Giai đoạn cuối Em hãy nhận xét đặc điểm của: môi trường khởi đầu, giai đoạn đầu, và cuối diễn này (12) Diễn thứ sinh - Diễn thứ sinh là diễn xuất môi đã niệm có quần xã sinh Hãytrường nêu khái và kết vật phát triển bị sinh hủy diệt diễn thếđã thứ ? - Kết : hình thành nên quần xã tương đối ổn định quần xã suy thoái (13) III NGUYÊN NHÂN DIỄN THẾ SINH THÁI * Nguyên nhân bên ngoài Diễn sinh thái xảy NHÂN NGUYÊN nguyên nhân BÊN nào? NGOÀI NGUYÊN NHÂN DIỄN THẾ SINH THÁI NGUYÊN NHÂN BÊN TRONG • Nguyên Nguyên nhânngoài bên ngoài nhân bên : Do tác động mạnh gây ngoại diễn là gì? mẽ cảnh lên quần xã (14) III NGUYÊN NHÂN DIỄN THẾ SINH THÁI * Nguyên nhân bên Ví dụ Cỏ ưa sáng Cây bụi và cây cỏ ưa sáng Cây gỗ nhỏ, cây bụi ưa sáng và cây cỏ ưa/chịu bóng Cây gỗ ưa sáng chiếm ưu (15) Ví dụ 2: Bò rừng Bizon  ăn nhiều lá cây rừng  rừng suy thoái  đồng cỏ phát triển quần thể bò bị tiêu diệt  các quần thể khác có hội phát triển (16) Đạp thủy điện Đốt rừng Khái thác tài nguyên Xây hồ nuôi thủy sản (17) • Nguyên nhân bên trong: nhângay bêngắt gâycác loài + SựNguyên cạnh tranh diễn là gì? quần xã + Hoạt động khai thác tài nguyên người (18) Hoạt động nhóm Hoàn thành phiếu học tập sau 3’ “Các giai đoạn và nguyên nhân diễn sinh thái” Các giai đoạn diễn Kiểu diễn Diễn nguyên sinh Giai đoạn khởi đầu Giai đoạn Môi trường trống trơn Các QX trung gian Môi trường đã có QXSV phát triển bị hủy diệt Diễn thứ sinh Các quần xã trung gian Giai đoạn cuối Nguyên nhân diễn sinh thái - Tác động mạnh mẽ ngoại cảnh QX tương đối ổn định - Cạnh tranh các loài QXSV - Tác động mạnh mẽ ngoại cảnh QX tương đối ổn định suy - Cạnh tranh các loài QXSV thoái - Tác động chủ yếu người (19) IV TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU DIỄN THẾ SINH THÁI Ví dụ: Dự đoán diễn sau Ruộng bỏ hoang Qx cỏ dại Qx cây bụi Cây gỗ nhỏ Cây gỗ lớn Nghiên cứu diễn Quy luật phát triển quần xã Dự đoán quần xã tồn trước đó và quần xã tương lai Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên Chủ động điều khiển quần xã theo hướng có lợi Bảo vệ môi môi trường (20) Câu sinh thái cótrình thể hiểu Câu1.2.Diễn Thực chất quá diễnlà: sinh thái là gì? A.A.Sự cấubiến trúcđổi quần thể.tự quần xã qua các giai quáđổi trình tuần Làbiến B.đoạn Thay quần xã này quần xã khác khác C.B.Mở phầnbiến vùngđổi phân Là rộng quá trình liênbố tục các nhân tố hữu sinh D.C.Thu hẹp trình vùng biến phânđổi bố.liên tục các nhân tố vô sinh Là quá D Cả b và c (21) Câu3.4.XuĐặc biệt diễn Câu điểm chungcơ củabản diễnđể thếphân nguyên sinh là: nguyên sinh thứ sinh là: A Từ quần xãvới giàdiễn đến quần xã trẻ A.Từ Môi trường khởi B quần xã trẻ đếnđầu quần xã già B.Từ Môi trường cuốicócùng C chưa có đến quần xã tương đối ổn định C Không Diễn biến D xácdiễn địnhthế D Điều kiện môi trường (22) Câu (tr 185) Hoạt động khai thác tài nguyên không hợp lí người có thể coi là hành động "tự đào huyệt chôn mình không? Tại sao? (23)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 41 Dien the sinh thai, Bai 41 Dien the sinh thai