0

Bai 10 He dieu hanh lam nhung viec gi

32 0 0
  • Bai 10 He dieu hanh lam nhung viec gi

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 21:18

Hai nhiệm vụ chính của hệ điều hành là điều khiển phần cứng, tổ chức việc thực hiện các chương trình và tạo môi trường giao tiếp giữa người dùng và máy tính.... A phần mềm ứng dụng của m[r] (1)TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Giaùo vieân: Đỗ Tế Thế Tổ: Toán - Tin (2) KIỂM TRA BÀI CŨ: Câu hỏi : Cái gì điều khiển máy tính ? Công việc đó thực nào? Phần mềm là gì? Phần mềm chia thành loại, phần mềm hệ thống quan trọng là gì? (3) NỘI DUNG BÀI HỌC (4) Bài 10 :HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? 1/ HỆ ĐIỀU HÀNH LÀ GÌ? PHẦN MỀM Phần mềm Phầ chia nm làmềm hệ t hốn loại ? Ph ứ m ề ần m ng ụ d ng g Quan trọng nhất? HỆ ĐIỀU HÀNH Nhớ lại bài học trước, em hãy cho biết vì máy tính cần có hệ điều hành? (5) Bài 10 :HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? 1/ HỆ ĐIỀU HÀNH LÀ GÌ? - Hệ điều hành không phải là thiết bị lắp ráp vào máy Vậy hệ điều hành có phải là tính thiết bị lắp ráp vào máy - Hệ điều hành là chương trình (phần mềm) nên muốn tính giống nhưmáy bàntính phím, chuột không? có hệ điều hành thì phải tiến hay hànhmáy cài in đặt * Lưu ý: Hệ điều hành phải là phần mềm cài đặt đầu tiên máy tính Tất các phần mềm khác có thể hoạt động sau máy tính đã có hệ điều hành - Mỗi máy tính có thể sử dụng sau đã cài đặt tối thiểu hệ điều hành (6) Trên giới có nhiều hệ điều hành khác Hiện nay, hệ điều hành dùng phổ biến các máy tính cá nhân là hệ điều hành Windows hãng Microsoft Giao diện hệ điều hành Window (7) (8) THẢO LUẬN NHÓM 1.Hãy chọn câu trả lời đúng các câu sau: Câu 1: Muốn máy tính họat động thì phải a/Lắp ráp hệ điều hành vào b/ Cài đặt hệ điều hành vào c/ Chỉ cần đĩa cứng và đĩa mềm d/ Tất sai Câu 2: Mỗi máy tính a/ Chỉ có thể cài hệ điều hành b/ Có thể cài nhiều hệ điều hành c/ Chỉ cài hệ điều hành Windows d/ a và b đúng Hãy điền vào chỗ trống câu sau: Câu 3: Hệ điều hành ………………….là thiết bị lắp ráp máy tính điện tử (9) Câu 1: Muốn máy tính họat động thì phải A Lắp ráp hệ điều hành vào B Cài đặt hệ điều hành vào C cần đĩa cứng và đĩa mềm D Tất sai Đáp án (10) Câu 2: Mỗi máy tính A Chỉ có thể cài hệ điều hành B Có thể cài nhiều hệ điều hành C Chỉ cài hệ điều hành Windows D Cả A và B đúng Đáp án (11) Hãy điền vào chỗ trống các câu sau: không phải Câu 3: Hệ điều hành ………………….là thiết bị lắp ráp máy tính điện tử Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Đáp án (12) Bài 10 :HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC 1/ HỆ ĐIỀU HÀNH LÀ GÌ? GÌ? NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH Điều khiển phần cứng và tổ chức thực các chương trình máy tính (13) Bài 10 :HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC 1/ HỆ ĐIỀU HÀNH LÀ GÌ? GÌ? NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH Các phần mềm muốn hoạt động tối đa Ví tài nguyên máy tính (CPU, Ram, nhớ ) đường Phần mềm máy tính phương tiện tham gia giao thông Các phương tiện muốn nhanh Tài nguyên máy tính có giới hạn!!! Tắc nghẽn giao thông Đường phố chật hẹp!!! (14) Bài 10 :HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC 1/ HỆ ĐIỀU HÀNH LÀ GÌ? GÌ? NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH Tài nguyên máy tính có hạn!!! Tranh chấp tài nguyên Các phần mềm muốn hoạt động tối đa Phần mềm máy tính phương tiện tham gia giao thông Giống tượng tắc nghẽn xe cộ trên đường phố Ví dụ tài nguyên máy tính (CPU, nhớ ) đường Giải pháp? (15) Bài 10 :HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC 1/ HỆ ĐIỀU HÀNH LÀ GÌ? GÌ? NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH Giải pháp Cần phải có hệ thống điều khiển, phối hợp hoạt động các tài nguyên, phân chia tài nguyên cho các phần mềm hoạt động cách nhịp nhàng, hiệu  HỆ ĐIỀU HÀNH (16) Tài nguyên máy tính (17) Tranh chấp tài nguyên (18) Chia sẻ tài nguyên (19) Bài 10 :HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? 1/ HỆ ĐIỀU HÀNH LÀ GÌ? NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH Dựa vào phân tích trên, em có thể nêu nhiệm vụ nào hệ điều hành? (20) Bài 10 :HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC 1/ HỆ ĐIỀU HÀNH LÀ GÌ? GÌ? NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH - Điều khiển phần cứng và tổ chức thực các chương trình máy tính Đây là nhiệm vụ quan trọng hệ điều hành (21) Bài 10 :HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC 1/ HỆ ĐIỀU HÀNH LÀ GÌ? GÌ? NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH Học kì này các em học bao nhiêu môn học? Khi học các môn đó, các em dùng riêng môn hay viết tất các môn vào vở? Để làm gì? (22) Bài 10 :HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC 1/ HỆ ĐIỀU HÀNH LÀ GÌ? GÌ? NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH Như chúng ta đã biết máy tính là công cụ xử lí thông tin và việc lưu trữ, xử lí các thông tin đó cho khoa học, chính xác chính là công việc hệ điều hành Như chúng ta có thể nêu nhiệm vụ hệ điều hành? - Tổ chức và quản lí thông tin máy tính (23) Tổ chức quản lí thông tin máy tính (24) Bài 10 :HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC 1/ HỆ ĐIỀU HÀNH LÀ GÌ? GÌ? NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH -Cung cấp giao diện cho người dùng Giao diện là môi trường giao tiếp cho phép người trao đổi thông tin với máy tính quá trình làm việc Giao diện hệ điều hành Window (25) Bài 10 :HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? 1/ HỆ ĐIỀU HÀNH LÀ GÌ? NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH - Điều khiển phần cứng và tổ chức việc thực các chương trình - Tổ chức và quản lí thông tin máy tính - Cung cấp giao diện cho người dùng Giao diện là môi trường giao tiếp cho phép người trao đổi thông tin với máy tính quá trình làm việc (26) Hệ điều hành là chương trình đặc biệt Không có hệ điều hành, máy tính không thể sử dụng Hai nhiệm vụ chính hệ điều hành là điều khiển phần cứng, tổ chức việc thực các chương trình và tạo môi trường giao tiếp người dùng và máy tính (27) (28) Câu 1: Hệ điều hành gọi là? A A phần mềm hệ điều hành B Thiết bị hệ điều hành C Phần cứng D A và B đúng Đáp án (29) Câu 1: Hệ điều hành là? A phần mềm ứng dụng máy tính B Phần mềm dùng để tìm kiếm thông tin CA Phần phầnmềm mềmhệ hệthống thống D Tất khẳng định trên sai Đáp án (30) Câu 3: Điền các cụm từ thích hợp sau đây: thiết bi, phần mềm, chuột, chương trình, bàn phím vào khoảng trống (…) các câu đây để các câu đúng A) Các thiết bị nhập thông tin cho máy tính điện tử hệ điều Bàn phím Chuột hành điều khiển là ………………… và ……………………… Thiết bị B) Hệ điều hành không phải là ………………… Được lắp ráp bên máy tính điện tử mà là phần mềm mà là phần mềm máy tính người viết Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Đáp án (31) Bài 10 :HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC 1/ HỆ ĐIỀU HÀNH LÀ GÌ? GÌ? - Hệ điều hành không phải là thiết bị lắp ráp vào máy tính - Hệ điều hành là chương trình máy tính (phần mềm) nên muốn có hệ điều hành thì phải tiến hành cài đặt NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH - Điều khiển phần cứng và tổ chức việc thực các chương trình - Tổ chức và quản lí thông tin máy tính - Cung cấp giao diện cho người dùng Giao diện là môi trường giao tiếp cho phép người trao đổi thông tin với máy tính quá trình làm việc Hướng dẫn nhà: - Học thuộc bài - Trả lời câu hỏi và bài tập trang 43 - Xem trước bài 11 “ Tổ chức thông tin máy tính”, phân biệt nào là tệp tin và thư mục Tìm hiểu đường dẫn là gì? (32) (33)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 10 He dieu hanh lam nhung viec gi, Bai 10 He dieu hanh lam nhung viec gi