0

Cach viet ten nguoi ten dia li Viet Nam

17 1 0
  • Cach viet ten nguoi ten dia li Viet Nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 18:37

Chào mừng các thầy, cô về dự giờ Môn : Luyện từ và câu – Lớp 4A Giáo viên : Nguyễn Thị Xuân... BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN THANH OAI.[r] (1)TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN CHÂU        Chào mừng các thầy, cô dự Môn : Luyện từ và câu – Lớp 4A Giáo viên : Nguyễn Thị Xuân (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN THANH OAI Cự Khê Bích Hòa Mỹ Hưng Bình Minh Cao Viên Thanh Cao Tam Hưng Thanh Thùy Thanh Mai Kim Bài Thanh Văn Đỗ Động Kim An Kim Thư Phương Trung Tân Ước Dân Hòa Cao Dương Xuân Dương Hồng Dương Liên Châu (10) Văn Miếu Hồ Gươm (11) (12) BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN THANH OAI Cự Khê Bích Hòa Mỹ Hưng Bình Minh Cao Viên Thanh Cao Tam Hưng Thanh Thùy Thanh Mai Kim Bài Thanh Văn Đỗ Động Kim An Kim Thư Phương Trung Tân Ước Dân Hòa Cao Dương Xuân Dương Hồng Dương Liên Châu (13) (14) III.Luyện tập: * Bài 1: - Viết: + Tên em:………………………… + Địa gia đình em gồm: Xóm:… Thôn:………………… xã:……… Huyện……………… Thành phố……………………… (15) (16) Đây là đâu? Viết tên người, tên Viết “Lê anh địa lý Việt Nam viết Xuân” đúng hay sai? nào? Quê Bác Hồ đâu ? Viết tên thôn nơi em sinh sống? Lăng Bác Hồ (17) (18)
- Xem thêm -

Xem thêm: Cach viet ten nguoi ten dia li Viet Nam, Cach viet ten nguoi ten dia li Viet Nam