0

Thiết kế dây chuyền sản xuất nhựa phenolfomandehit dạng novolac theo phương pháp gián đoạn với năng suất 300 tấnnăm 60

88 1 0
  • Thiết kế dây chuyền sản xuất nhựa phenolfomandehit dạng novolac theo phương pháp gián đoạn với năng suất 300 tấnnăm 60

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 18:16

Mục lục Trang Mở đầu Chương Tổng quan nhựa phenolic 1.Lịch sử phát triển 2.Nguyên liệu 2.1.Phenol 2.2.Andehyt Phản ứng tổng hợp 11 3.1 Phản ứng tạo nhựa rerolic 11 3.2.Phản ứng tạo nhựa novolac 12 1.3.3 Điều kiện ngưng tụ nhựa 13 4.ứng dụng 17 5.Sản xuất nhựa novolac 19 Chương Tính tốn kĩ thuật 23 2.1.Tính phối liệu cân vật chất 23 2.2.Tính tốn thiết bị 25 2.2.1.Tính tốn thiết bị 26 2.2.2.Tính cánh khuấy 30 2.2.3.Tính bảo ơn thiết bị phản ứng 33 2.2.4 Tính thiết bị đỡ 36 2.3.Tính thiết bị phụ 38 2.3.1.Tính thiết bị ngưng tụ 38 2.3.2.Thùng chứa thùng lường 41 2.3.3.Tính bơm chất lỏng 45 2.3.4.Tính cân nhiệt lượng 48 Chương Xây dựng 56 3.1.Yêu cầu lựa chọn địa điểm xây dựng 57 3.2.Thiết kế tổng mặt 58 3.3.Giải pháp cấu tạo nhà 63 3.4.Giải pháp thơng gió 63 Chương Tính tốn điện nước 65 4.1.Điện dùng sản xuất 65 4.2 Nước dùng sản xuất 66 Chương Tính tốn kinh tế 68 5.1.Tóm tắt dự án 68 5.2.Thị trường kế hoạch sản xuất 68 5.3.Tính tốn kinh tế 69 Chương An toàn lao động 76 6.1.An toàn lao động nhà máy 76 6.2.Nguyên nhân gây an toàn lao động 77 6.3.Các biện pháp đảm bảo an toàn lao động 77 Mở đầu Công nghệ vật liệu ngày đóng vai trị quan trọng khoa học đời sống xã hội Cùng với phát triển ngành khoa học kĩ thuật, ngành công nghệ vật liệu nói chung cơng nghệ vật liệu polyme nói riêng ngày có nhiều tiến vượt bậc, tạo nhiều loại vật liệu có tính chất ưu việt ứng dụng rộng rãi khoa học đời sống Vật liệu polyme sử dụng rộng rãi, sản phẩm từ polyme gắn liền với đời sống người, chúng đem lại nhiều tính chất tốt hiệu kinh tế cao Nhựa phenolic hay phenolfomandehit nói riêng loại nhựa tổng hợp ứng dụng thương mại Mặc dù tổng hợp muộn nhiều loại nhựa khác đưa vào sản xuất công nghiệp năm đầu kỷ 20 nhựa phenolic không ngừng phất triển số lựơng chất lượng Sản lượng tiêu thụ nhựa phenolic hàng năm tăng lên đáng kể Trên sở việc: “Thiết kế dây chuyền sản xuất nhựa phenolfomandehit dạng novolac theo phương pháp gián đoạn với suất 300 tấn/năm” mang tính thực tế cần thiết Chương tổng quan nhựa phenolic Lịch sử phát triển Phenol nhựa tơng hợp, sản phẩm q trình trùng ngưng phenol fomandehit Nhựa phenolic loại nhựa tổng hợp đàu tiên sản xuất thương mại Năm 1872 Bayer người phát phản ứng phenol aldehit Sau vào cuối kỉ 19 nhà khoa học Klecbegr, Tollens, Abel nghiên cứu, nhiên sản phẩm họ nhựa không nóng chảy, khơng hồ tan thu hút quan tâm Cùng thời gian hai nhà hố học Leaderer Manasse O-, P- hydro benzyl alcol (phenol alcol) nhận từ phenol fomadehit mơi trường kiềm.Q trình tổng hợp nhựa phenolic tiếp tục nhiều nhà hoá học nghiên cứu năm cuối kỉ 19 Thus, Claus, Trainer tổng hợp nhựa phenolictừ phenol axetandehit môi trường axit (HCl) Vào năm đầu kỉ 20 nhiều nhà hoá học nghiên cứu trình tạo nhựa phenolic việc sử dụng loại xúc tác khác Blumer ngưng tụ phenol fomandehit có mặt hỗn hợp axít, thu nhựa hồ tan rượu chúng sử dụng làm nguyên liệu sản xuất vecni Smith tổng hợp phenolic từ phenol axetandehit với có mặt axít HCl Sản phẩm thu có tính cách điện tốt.[1] Story lại cho phenol phản ứng với aldehit thời gian dài mà không sử dụng xúc tác, nhựa thu có đặc điểm đóng rắn chậm, thích ứng với sản phẩm khn đúc Năm 19071909 Leo Backeland cơng bố nghiên cứu loại nhựa phenolfomandehit với xúc tác kiềm có tên thương mại Bakelite môi trường axit tạo nhựa nhiệt dẻo Novolac với tỷ lệ cấu tử phenol/fomandehit >1.Tuy nhiên nhựa tạo thành chưa sử dụng trực tiếp nhiều loại nhựa khác Backerland nghiên cứu cấu trúc nhựa đưa giải pháp khắc phục khó khăn q trình gia cơng sản phẩm Ngay sau hãng Bakelite lần đưa vào sản xuất nhựa phenolic đẫ đánh dấu bước phát triển nhựa phenolic Các năm sau nhựa phenolic khơng ngừng phát triển số lượng chất lượng:[11] Năm 1935 nhựa phenolic sản xuất nhiều so với loại nhựa khác Năm 1954 nhựa phenolic sản xuất 20.000 Năm 1965 nhựa phenolic sản xuất 65.000 Năm 1987 nhựa phenolic lên tới 2,3 triệu Năm 1993 2,8 triệu Năm 1998 lượng nhựa phenolic sản xuất 3,4 triệu Việt Nam nhựa phenolic sử dụng muộn chủ yếu dạng bán thành phẩm nguyên liệu cho số loại vật liệu : bột ép, ván ép, sợi ép, keo dán, sơn từ nhựa phenolic biến tính,… Năm 19581960 Trung tâm nghiên cứu vật liệu polyme trường đại học Bách Khoa Hà Nội ( ngày mơn cao phân tử ) giúp đỡ xây dựng phân xưởng sản xuất keo dán nhà máy gỗ Cầu Đuống Năm 1975 Nam Tư giúp xây dựng nhà máy ván dăm khu công nghiệp Việt trì Sau miền Nam xây dựng nhà máy ván dăm, gỗ ép Đồng Nai,Sài Gịn Tình hình phát triển nhựa phenolic Việt Nam 20002003:[ Giai đoan 1: Xây dựng lắp đặt nhà máy ván ép nâng công suất lên22.000 Giai đoạn 2: Xây dựng đầu tư chiều sâu cho 108 nhà máy chế biến lâm nghiệp Giai đoạn 3: Xây dựng hồn thiện xong 108 nhà máy nâng cơng suất lên 85.000 đáp ứng phần nhu cầu nước Nguyên liệu Nguyên liệu để sản xuất nhựa phenolic phenol aldehit 2.1.Phenol Công thức cấu tạo phenol: OH Cơng thức hố học phenol C6H5OH, cấu tạo hoá học phenol vị trí ortho para nguyên tử hydro linh động nên nhựa từ phenol có khả chuyển sang trạng thái khơng gian ba chiều 2.1.1.Tính chất lý học phenol.[4] điều kiện thường phenol có màu hồng nhạt nâu sẫm Các sản phẩm chứa phenol tự q trình bảo quản có mầu thay đổi từ hồng nhạt sang nâu sẫm Nhiệt độ sôi phenol ts=182,10C Trọng lượng riêng phenol d = 1,0596 g/cm3 điều kiện thường phenol tinh thể có nhiệt độ nóng chảy 42,3oC, nhiệt độ hoá rắn 40,5 40,9oC Phenol độc, với hàm lượng phenol nhỏ khơng khí gây ngộ độc Phenol hồ tan dung mơi phân cực: rượu, axeton,…Tính tan nước phenol phụ thuộc nhiệt độ 2.1.2.Các phương pháp điều chế phenol [5] Phenol tự nhiên tách từ sản phẩm chế biến nhiên liệu rắn nhiệt độ cao Ngoài phenol tổng hợp điều chế phương pháp sau:  Phương pháp sunfua hoá: bao gồm giai đoạn sau: Sunfua hoá benzen tạo axit benzoic Đun nóng chảy kiềm với axit thể Phân giải phenol axit sunfuric tiến hành chưng benzen thô Nhược điểm phương pháp có nhiều giai đoạn, tốn nhiều xút, axit hiệu suất phản ứng khơng cao Các phản ứng xảy q trình trùng hợp: C6H6 + H2SO4 C6H5SO3H + NaOH  C6H5SO3H + H2O C6H5SO3Na + H2O C6H5SO3Na + NaOH C6H5ONa + Na2SO3 + H2O C6H5ONa + H2SO4 C6H5OH + Na2SO4 Phương pháp clo hoá: Xử lý clobenzen Na2CO310% theo tỷ lệ 1:1,25 có mặt oxit diphenyl Để lắng, tách phenol đem chưng theo nước xử lý clobenzen NaOH10% theo tỷ lệ 1:1,25 tương tự với Na2CO3  Phương pháp Ra-sic: phương pháp gồm hai giai đoạn: Giai đoạn 1: Cho benzen tác dụng với HCl khơng khí nhiệt độ 200- 230oC có mặt muối nhôm, sắt Sản phẩm thu chứa clobenzen Giai đoạn 2: Tách rửa clobenzen thuỷ phân lò tiếp xúc nhiệt độ 350oC với xúc tác SiO2 Ca3(PO4)2 Rửa phenol nhận đem chưng cất Các phản ứng xảy sau: C6H6 + HCl + 1/2 O2 C6H5Cl  + C6H5Cl + H2O H2O C6H5OH + HCl Phương pháp oxy hoá trực tiếp benzen: Tiến hành oxy hoá benzen nhiệt độ 800oC, áp suất 70at, có mặt xúc tác HF Hỗn hợp sản phẩm đem chưng cất nhiều lần thu phenol Phương pháp sử dụng hiệu suất thấp(30-60%)  Phương pháp Cu-men: Tiến hành alkyl hoá benzenở 850C, áp suất 70at xúc tác AlCl3 tạo izopropylbenzen: C6H6 + CH2=CH CH3 C6H5CH(CH3)2 Oxy hoá izopropylbenzen nhiệt độ 600-650oC có mặt khơng khí tạo hydropeoxit: C6H5CHCH(CH3)2 O2 C6H5C(CH3)2OOH Phân giải hydropeoxit axit H2SO410% thành phenol axeton số sản phẩm phụ khác C6H5C(CH3)2OOH C6H5OH + CH3COCH3 Tiến hành chưng cất phân đoạn thu phenol Phương pháp đề xuất Liên Xô phương pháp kinh tế ứng dụng nhiều nước giới  Phương pháp Dow (Dow Chemiscal): Tiến hành oxy hoá toluen theo hai giai đoạn: Giai đoạn 1: oxy hố toluen khơng khí nhiẹt độ 120-150oC có xúc tác Co tạo axit benzoic Phản ứng toả nhiệt mạnh có nhiều sản phẩm phụ.: HCOOH, CH3COOH, C6H5CHO, Giai đoạn 2: Decacboxy hoá axit benzoic với xúc tác Cu2+: O O COOH C O Cu O + Cu2+ O OH O C O C + H2O - CUO C O OH C HO OH - CO2 Quá trình tiến hành áp suất thường, nhiệt độ 200-250oC, Cu2+ sử dụng dạng dung dịch 1-5% 2.1.3.Một số phenol khác:[3] Crezol: CH3C6H4OH Crezol có ba đồng phân: OH OH OH CH3 CH3 o-Crerol m-Crerol CH3 p-Crerol Crezol thường tồn dạng hỗn hợp ba đồng phân nhiệt độ sôi hỗn hợp 185-205oC, trọng lượng riêng 1,044g/cm3 Crezol hoà tan rượu, ete, kiềm, khó hồ tan nước Crezol nhận chủ yếu từ sản phẩm xử nhiệt than đá, than nâu, gỗ Xylenol: (CH3)2C6H3OH Xylenol có sáu đồng phân, xylenol kĩ thuật dạng lỏng nhớt, mầu nâu,, trọng lưọng riệng 1,035-1,040 g/cm3 Xylenol tan dung dịch kiềm 10% Xylenol nhận chủ yếu từ xử lý nhiên liệu rắn Resocsin (m-dioxy benzen): C6H4(OH)2 Resocsin dạng tinh thể rắn, nhiệt độ nóng chảy 110 oC nhiệt độ sôi 276,5oC, trọng lượng riêng 1,285 g/cm3 2.2.Aldehyt 2.2.1.Fomandehyt 10 Với việc xác định nhu cầu thị trường loại nhựa lớn nên việc thiết kế dây chuyền sản xuất nhựa novolac với xuất 300tấn/năm hoàn toàn hợp lý góp phần vào việc đại hố đất nước, tạo việc làm cho người lao động,… Quá trình sản xuất giai đoạn đầu gặp nhiều khó khăn chưa có kinh nghiệm, uy tín khách hàng chưa cao,…Vì cần đưa kế hoạch phát triển thị trường cụ thể, bước phát triển quy mơ sản xuất 5.3.Tính tốn kinh tế 5.3.1.Chi phí tài sản cố định  Chí phí xây dựng gồm có: Tên cơng trình Diện tích (m2) Đơn giá (đ) Thành tiền (đ) Nhà sản xuất 288 2.106 576.106 Phịng thí nghiệm 18 1,5.106 27.106 Phòng quản đốc 18 1,5.106 27.106 Phòng nghỉ 24 1,5.106 36.106 Phòng vệ sinh 12 1,0.106 12.106 Tổng 678 10 Khấu hoa xây dựng lấy 3% vốn đầu tư xây dựng: 678.106.0,03 = 20,34.106 (đ)  Chi phí đầu tư thiết bị máy móc: Trong dây chuyền sản xuất gồm nhiều thiết bị khác ta cần tính tốn cụ thể cho loại máy, thiết bị Thiết bị phản ứng chính: thiết bị có dạng trụ trịn, đáy nắp dạng vịm làm thép khơng rỉ Khối lượng thép không rỉ dùng để sản xuất thân thiết bị: 224 kg Khối lượng thép không rỉ dùng để sản xuất nắp thết bị: 74 2.64,2 = 128,4 kg Khối lượng thép lấy dư so với lượng cần thiết 10% Tổng lượng thép không rỉ là: 224 + 128,4 + 0,1.(128,4 + 224) = 387,64 kg Khối lượng thép CT3 cần dừng để làm vỏ áo thiết bị: 144,53 + 0,1.144,53 = 159 kg Khối lượng thuỷ tinh cần dùng là: 50 + = 55 kg Chi phí nguyên vật liệu dùng để làm thiết bị phản ứng : 387,64.35.103 + 159.9.103 + 55.20.10.103 = 16,098.106 (đ) Chi phí nhân cơng làm thiết bị phản ứng: 6.106 (đ) Chi phí sản xuất chung gồm chi phí lượng, chi phí nguyên vật liệu phụ, máy móc thiết bị q trình gia cơng: 12.106 (đ) Tổng chi phí sản xuất thiết bị phản ứng: 16,098.106 + 6.10 106 + 12.10.106 = 34,098.106 (đ) Tính tương tự cho loại máy thiết bị khác ta kết sau: Tên thiết bị Số lượng Đơn giá(đ) Thành tiền (đ) TB phản ứng 34.106 34.106 Cánh khuấy 3.106 3.106 Bơm ly tâm 4.106 16.106 động khuấy 10.106 10.106 Thiết bị lọc 5.106 5.106 TB ngưng tụ 3.106 3.106 Thùng chứa 2.106 10.106 Băng truyền 30.106 30.106 TB làm lạnh 20.106 20.106 TB nghiền 20.106 20.106 Quạt khí 2.106 2.106 75 Hệ thống điện 54.106 Tổng 227.106 Chi phí lắp đặt dây chuyền sản xuất tính 20% chi phí đầu tư thiết bị móc Chi phí thiết bị hỗ trợ sản xuất hệ thống ống dẫn tính 10% chi phí đầu tư thiết bị máy móc Chi phí khấu hao tài sản cố định tính 10% nguyên giá thiết bị Vậy tổng chi phí máy thiết bị là: 227.106 + 0,4.227.106 = 317,7.106 (đ) Tổng chi phí tài sản cố định năm (xây dựng thiết bị) : 317,7.106 + 678.106 + 20,34.106 = 1016,14.106 (đ) 5.3.2.Chi phí tài sản lưu động  Chi phí nguyên vật liệu: Tên nguyên vật Định mức cho Đơn giá (đ) Thành tiền (đ) liệu SP Phenol 950 13.000 12,35.103 Focmalin 666 7.000 4,662103 HCl 9,12 5.000 0,456.103 Tổng 17.10 Chi phí nguyên vật liệu cho năm sản xuất: 17.106 300 = 5100.106 (đ) Chi phí vận chuyển nguyên vật liệu tính 5% chi phí nguyên vật liệu Tổng chi phí nguyên vật liệu: 5100.106 + 5100.106.0,05 = 5355.106 (đ)  Chi phí nguyên vật liệu phụ lượng: 76 Lượng nước dùng sản xuất tính 6462,4 kg Lượng nước cần dùng để tạo 12515 kg là:89790,4 kg Tổng lượng nước cần dùng là: 89790 + 6464,4 = 96252,5 kg Chi phí nước: 96252,5.4000 = 385.106 (đ) Chi phí lượng để tạo là: 12515.30.000 = 376.106 (đ) Tổng chi phí tài sản lưu động là: 385.106 + 376106 = 761.106 (đ) 5.3.3.Tính nhu cầu lao động Tổ chức sản xuất phân xưởng tiến hành sau: Số công nhân phân xưởng phân làm hai tổ, tổ gồm công nhân đảm nhận mẻ sản xuất khép kín từ khâu chuẩn bi nguyên liệu đến đóng gói sản phẩm để đảm bảo cho công nhân lao động Cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất gián tiếp sản xuất sau: Quản đốc phân xưởng: người Phó quản đốc phân xưởng: người Kĩ sư cơng nghệ: người Kĩ sư khí: người Nhân viên hành chính: nguời Tổng số người Lương trả cho công nhân trực tiếp sau: Lương là: 290.000 đ/tháng Lương người lao động phụ thuộc vào cấp bậc, mức độ cơng việc có phụ cấp khoản phụ trợ khác Phụ cấp thường tính 20% lương, ăn ca 4000đ/người/ca, độc hại 4000đ/người/công Bảng tổng kết lương trả cho công nhân trực tiếp sau: Số Phụ cấp Lương ăn ca lượng (nghìn) (nghìn) (nghìn) 77 Lương CN Tổng ( nghìn) (nghìn) 146 557 88 791 2372 146 500 88 727 1454 146 6752 88 904 3616 824 88 1052 1052 Tổng 146 8495.10 78 Bảng tổng kết lương trả công nhân gián tiếp Chức vụ Lương Trách ăn ca + phụ Lương/người (nghìn) nhiệm ( khác (nghìn) Tổng (nghìn) nghìn) Quảnđốc 943 190 176 1234 1234 P.quản đốc 859 172 176 1150 1150 Kĩ sư 725 176 959 3836 Hành 696 176 696 696 Tổng 7151.10 Tổng lương trả công nhân gián tiếp 7151.000 (đ) Tổng tiền lương phải trả là: 8495.000 + 7151.000 = 15.646.000(đ) Bảo hiểm xã hội phải trả tính 15% lương phải trả: 15100.000 x 0,19 = 2973.000 (đ) Tổng chi phí phải trả năm : (2973.000 + 15646.000) x 12 = 223.425.000(đ) 5.3.3.Tính giá thành sản phẩm Khấu hao tài sản cố định hàng năm gồm: Khấu hao thiết bị máy móc khấu hao nhà xưởng: 20370.000 + 22700.000 = 43.170.000(đ) 79 Bảng loại chi phí sản xuất: Tên chi phí Thành tiền (đ) Nguyên vật liệu 5.355.000.000 Lương bảo hiểm 223452.000 Khấu hao tài sản cố định 43.170.000 Chi phí bảo dưỡng 30.000.000 Tổng 5.651595.000 Giá thành tồn : (Gtb) Gtb tỉng chi phÝ chđ u 100 100 - tû lƯ % c¸c chi phÝ kh¸c Tỷ lệ phần trăm chi phí bao gồm: Chi phí phân xưởng chiếm 10% giá thành sản phẩm Chi phí quản lý sản xuất chiếm 6% giá thành sản phẩm Chi phí ngồi sản xuất chiếm 4% giá thành sản phẩm Gtb  5.651595.000x100  7.064.500.000 (đ) 100 20 Chi phí phân xưởng: Ppx = 0.1Gtb Ppx = 0,1 x 7.064.500.000 = 706.450.000(đ)  Chi phí quản lí xí nghiệp: Pxn = 0,06 x 7.064.500.000 = 423.387.000(đ)  Chi phí sản xuất: Psx = 0,04 x 7.064.500.000 = 282.580.000 (đ) Giá thành phân xưởng : Gpx = Chi phí chủ yếu + Ppx Gpx = 5.651595.000 + 706.450.000 = 6.358.045.000(đ) Giá thành xí nghiệp: Gxn = (Pxn +Ppx) Gxn = 423.870.000 + 706.450.000 = 1.130.320.000(đ) 80 Giá thnh mt n v sn phm: Gsp giá thành toàn sả n l-ợng năm 7.064 500.000 23.550.000 (đ/tấn) 300 5.3.4.Lãi thời gian thu hồi vốn Lãi hàng năm L = S.(B – Gtp) L: Lãi hàng năm S: Sản lượng hàng năm Gtp: Giá bán đơn vị sản phẩm, Gtp = 24.500.000(đ/tấn) B: Giá đơn vị sản phẩm L = 300( 25.000.000 – 23.600.000 ) = 420.000.000(đ) Tỷ suất lãi: L 100% 270.000.000 100% 3,8% (đ) Gtb 7.008.200.000 Thời gian thu hồi vốn: T V A L V: Vốn đầu tư thiết bị nhà xưởng A: Khấu hao tài sản cố định hàng năm A = 22.700.000 + 20.370.000 = 43.170.000(đ) V = 227.000.000 + 678.000.000 = 906.000.000(đ) T = 2,89 ~ 3(năm) 81 Chương an toàn lao động An toàn cho người lao động vấn đề qua tâm hàng đầu sản xuất Hiện an toàn cho người lao động tổ chức đứng bảo vệ có quy định cụ thể cho nghành sản xuất khác Đối với công nghệ hố học có đặc chưng riêng độ độc hại hoá chất, ảnh hưởng chúng tới sức khoẻ người Mức độ ảnh hưởng loại hoá chất tuỳ thuộc liều lượng, thời gian tác dụng,…Để đảm bảo sức khoẻ cho người lao động góp phần nâng cao suất lao động chất lượng sản phẩm Đảm bảo an toàn xã hội, hạn chế thiệt hại tài sản cho cá nhân cho nhà nước ngồi cịn tránh ảnh hưởng đến môi trường xung quanh Nội dung vấn đề an tồn lao động bao gồm vấn đề sau 6.1.An toàn lao động nhà máy Tổ chức hành nhà máy phải có ban an tồn lao động, có nhiệm vụ nghiên cứu soạn thảo nội quy an tồn lao động Nơi quy an tồn lao động bao gồm yêu cầu chung nghành yêu cầu riêng nhà máy, xí nghiệp Để đảm bảo an tồn sản xuất cán cơng nhân viên nhà máy phải học tập nội quy an toàn lao động nhà máy Từng phận cụ thể nhà máy có yêu cầu riêng an toàn lao động, an toàn vận hành máy móc thiết bị Ban an tồn lao động nhà có trách nhiệm thường xuyên theo dõi kiểm tra việc thực nội quy an toàn lao động Theo định kì có tổ chức lớp học an tồn lao động cho tồn cán cơng nhân viên nhà máy, có hình thức khen thưởng kịp thời cá nhân, phận thực tốt an tồn lao động đồng thời có hình thức kỉ luật đích đáng cá nhân, đơn vị vi phạm nội quy an toàn lao động gây an toàn lao động 82 6.2.Nguyên nhân gây an toàn lao động bệnh nghề nghiệp Do đặc điểm nghành cơng nghệ hố chất mà gây tai nạn bệnh nghề nghiệp chủ yếu nguyên nhân sau: + Thiết bị để hở công đoạn thao tác thủ công lấy mẫu kiểm tra sản phẩm + Do việc che, bít đầu thiết bị, hệ thống truyền tải kém, gioăng đầu nối bơm, ống nối thiết bị, + Do mở cửa, mở nắp đường ống để đo mức cột liệu tạo nên lỗ hở, + Thiết bị, đường ống bị hố chất ăn mịn gây rò rỉ Để khắc phục nguyên nhân phải nắp đặt thiết bị thật kín, tự động hố cơng nghệ, tình trạng hơi, khí độc điều kiện áp suất dương khắc phục cách chuyển sang làm việc chân khơng Ngồi phân xưởng cịn bố trí nhiều loại thiết bị xen kẽ mặt phân xưởng: thiết bị điện, đường ống, bể chứa,…do dễ gây va chạm, nhầm lẫn gây tai nạn lao động Bởi thiết bị phải tuân theo quy định chung nghành có biển báo nơi quan trọng, khoảng cách thiết bị tiêu chuẩn Với phân xưởng có hố chất dễ bay hơi, dễ ăn mịn, gây bỏng, dẫn đến tai nạn, ngộ độc, bệnh nghề nghiệp cho người lao động Thiết bị phản ứng có gia nhiệt trình sản xuất làm tăng nhiệt độ phân xưởng gây ảnh hưởng đến điều kiện làm việc Vì cần có biện pháp khắc phục, phịng chống tác hại hố chất cải thiện điều kiện làm việc 6.3.Các biện pháp đảm bảo an toàn lao động Đặc điểm nguyên liệu phân xưởng:  Phenol: 83 Có khả bay nhiệt độ thường, dễ bị bốc hơi, ngưng tụ nên dễ gây nhiễm độc Phenol chất kích ứng ăn da, thường gây vết loét bỏng da, tiếp xúc lâu có tác hại đến hệ thần kinh Trong trường hợp bị bỏng phenol phải rửa rượu metylic sau trung hồ nước vơi dung dịch sữa oxit magie (MgO) Giới hạn nồng độ cho phép nhà sản xuất 0,005mg/l chống ngộ độc phải bố trí hệ thống thơng gió phù hợp cho nhà sản xuất, tránh để phenol thùng chứa hở, đường ống tránh rò rỉ  Focmalin: nồng độ cho phép môi trường 0,001mg/l  HCl: axit gây ăn mòn mạnh, nguy hiểm đến tính mạng sức khoẻ người Thiết bị đường ống phải làm vật liệu chịu axit đặc biệt phải kín Các phương pháp đẩm bảo điều kiện môi trường làm việc: + Cường độ xạ nhiệt 0,25 _1,0Kcal/cm2.giây + Tốc độ chuyển động khơng khí 0,3m/s thơng gió chung 0,7- 2,0 m/s thơng gió phận + Nhiệt độ thích hợp khơng khí 20- 25oC + Độ ẩm tương dối không 80% + Thiết bị điện: thiết bị điện bố trí vị trí người qua lại thuận tiện có cố xảy ra, tránh nơi ẩm ướt, dây điện phải kiểm tra thường xun tránh tượng rị rỉ Đóng cắt nguồn điện quy định không sử dụng làm việc riêng Khi sửa chữa thiết bị điện, hệ thống dây dẫn, đèn chiếu sáng phải thợ điện nhà máy có trang bị bảo hộ lao động đảm nhận + Hệ thống chiếu sáng: cần bố trí cách khoa học, đủ ánh sáng trình thao tác lại nơi sản xuất, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiện + Thơng gió: khâu quan trọng để tạo khí hậu bình thường phân xưởng, biện pháp giảm nhiệt độ nơi làm việc Hai biện pháp 84 thơng gió là: thơng gió tự nhiên thơng gió nhân tạo Biện pháp thơng gió ngài tác dụng làm giảm nhiệt độ phân xưởng cịn có tác dụng làm giảm nồng độ hố chất tạo khơng khí hợn Kêt luận Trên sở lý thuyết tổng hợp nhựa Phenolfocmandehyt kết hợp với khảo sát thị trường sản xuất tiêu thụ nước, thiết kế phân xưởng sản xuất nhựa Novolac hoàn toàn hợp lý Với suất ban đầu 300 tấn/năm tiêu thụ Trong phạm vi đồ án đẫ tính tốn xác định thơng số kĩ thuật thiết bị máy móc Phần tính tốn xây dựng cơng nghiệp xác định kích thước nhà xưởng bố trí thiết bị nhà sản xuất Phần tính tốn kính tế tính vốn đầu tư cần thiết toàn nhà máy, giá thành phân xưởng sản xuất, giá thành đơn vị sản phẩm Trong q trình tính tốn giúp đỡ tận tình thầy giáo TS Hồng Nam, thầy giáo Nguyễn Mạnh Hậu thầy giáo Trần Trọng Phúc Mặc dù có cố gắng hồn thành tốt đồ án khơng tránh khỏi thiếu xót mong bảo, đóng góp ý kiến thầy cô bạn sinh viên Em xin chân thành cảm ơn 85 ! 86 Tài liệu tham khảo 1.Ullman Vol.A.19.Phenolic reins 2.N.T.J Megson, M.SC, F.R.I.C.,F.P.O Phenolic resin chemistry London, Butter worths scientific publcation, 1958 3.A.A.K.White house, M.A.,F.I.C., F.P.I., E.G.K.Pritchett Phenolic resin London, ILIFFE book LTP, 1967 4.Nguyễn Công Xinh, Nguyên Thị Thanh, Vũ Đào Thắng, Dương Văn Tuệ Giáo trình hố hữu Trường đại học Bách Khoa Hà Nội, 1998 5.T.S.Carswell Phenolplast V.7.Thir structure, properties and chemical technology Intierscense publichers, Inc, New York, 1947 6.Bộ mơn hố kĩ thuật hữu Trường đại học Bách Khoa Hà Nội Giáo trình hố học chất dẻo- Tập Trường đại học Bách Khoa Hà Nội, xuất năm 1971 Đỗ Văn Đài, Nguyễn Trọng Khuông, Trần Quang Thảo, Võ Thị Ngọc Tươi, Trần Xoa Hiệu đính Trần Quang Thảo Cơ sở q trình thiết bị cơng nghệ hoá học, tập Trường đại học Bách Khoa Hà Nội , xuất 1999 Đỗ Văn Đài, Nguyễn Bin, Phạm Ngọc Toản, Đỗ Ngọc Cử Cơ sở q trình thiết bị cơng nghệ hố học, tập Trường đại học Bách Khoa Hà Nội , xuất 1999 87 9.Tập thể tác giả Sổ tay q trình thiết bị cơng nghệ hố học tập Nhà xuất khao học kĩ thuật – Hà Nội 1992 10 Hiệu đính Pts Trần Xoa, Pts Nguyễn Trọng Khng, Pts Phạm Xn Toản Sổ tay q trình thiết bị cơng nghệ hố học tập Nhà xuất khao học kĩ thuật – Hà Nội 1999 11 Plastics Materials 12 Bộ môn xây dựng công nghiệp Cơ sở xây dựng nhà công nghiệp Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội – 1997 13.Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Khoa kinh tế quản lý Chủ biên Pts Ngô Trần ánh Kinh tế quản lý doanh nghiệp Nhà xuất thống kê - 2000 14 Bộ mơn q trình thiết bị cơng nghệ hố học Bài tập ví dụ q trình thiết bị cơng nghệ hố học Trường đại học Bách Khoa Hà Nội – 1970 15.Gs, Ts Nguyễn Bin Tính tốn q trình thiết bị cơng nghệ hố học thực phẩm tập1 Nhà xuất khoa học kĩ thuật 1999 88 ... kế dây chuyền sản xuất nhựa phenolfomandehit dạng novolac theo phương pháp gián đoạn với suất 300 tấn/năm” mang tính thực tế cần thiết Chương tổng quan nhựa phenolic Lịch sử phát triển Phenol nhựa. .. xuất nhựa phenolfomandehit dạng novolac theo phương pháp gián đoạn (trang bờn) 24 Sơ đồ dây chuyền sản xuất nhựa Phenolic dạng Novolac theo ph-ơng pháp gián đoạn Phân đoạn phenol phenol Crerol... [5] 20 Sản xuất nhựa novolac Nhựa novolac xuất theo hai phương pháp liên tục gián đoạn từ nguyên liệu đầu focmalin, phenol, phenol hỗn hợp với phenol khác Các đơn phối liệu để sản xuất nhựa novolac
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế dây chuyền sản xuất nhựa phenolfomandehit dạng novolac theo phương pháp gián đoạn với năng suất 300 tấnnăm 60 , Thiết kế dây chuyền sản xuất nhựa phenolfomandehit dạng novolac theo phương pháp gián đoạn với năng suất 300 tấnnăm 60