0

BAI DU THI TIM HIEU 70 NAM LICH SU VE VANG CUA LLVT TINH DONG NAI

9 2 0
  • BAI DU THI TIM HIEU 70 NAM LICH SU VE VANG CUA LLVT TINH DONG NAI

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 17:54

Thời gian tới, LLVT Đồng Nai cần quán triệt sâu Nghị quyết các cấp về chiến lược xây dựng LLVT trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả quản lí nhà nước về công tác Quốc phòng – an ninh; đ[r] (1)Trường : Tên : Lớp : Số Điện Thoại : BÀI DỰ THI TÌM HIỂU “70 NĂM LỊCH SỬ VẺ VANG CỦA LLVT TỈNH ĐỒNG NAI” Câu 1: LLVT tỉnh Đồng Nai thành lập ngày, tháng, năm nào? đâu? Hiện địa điểm thuộc xã, huyện, tỉnh nào? Lãnh đạo, huy Bộ CHQS tỉnh qua thời kỳ? Trả lời: Sau cách mạng tháng 8/1945 thành cơng, Biên Hịa hình thành nhiều tổ chức vũ trang người yêu nước thành lập Để thống lãnh đạo huy lực lượng kháng chiến tỉnh, theo đạo Khu Ủy, Bộ Tư lệnh Khu, ngày 15/5/1946 Tỉnh Ủy Biên Hòa triệu tập Hội nghị quân tồn tỉnh Xóm Đèn (xã Tân Hịa - huyện Tân Uyên) nghị hai vấn đề lớn: -Thống lực lượng vũ trang gồm du kích trại huấn luyện Sở tiêu; Vệ quốc đoàn quận Châu Thành; Vệ quốc đồn Biên Hịa, lấy tên Vệ quốc đồn Biên Hịa - Xây dựng chiến khu Đ thành kháng chiến tỉnh Sự kiện ngày 15/5/1946 mốc son quan trọng đánh dấu đời LLVT tỉnh Đồng Nai Lãnh đạo, huy Bộ CHQS tỉnh qua thời kỳ: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH ĐỒNG NAI (1976 – 1995) (Từ 1976 đến 1979) -LÊ VĂN NGỌC : Chỉ huy trưởng -HUỲNH NGỌC ĐẤU : Chỉ huy trưởng -NGUYỄN ĐĂNG MAI : Chính ủy -NGUYỄN VĂN CHƯỚC: Phó huy trưởng Tham mưu trưởng -NGUYỄN THANH TÙNG: Phó huy trưởng (Mười cơ) Tham mưu trưởng -LÊ BÁ ƯỚC : Phó ủy -LÊ ĐĂNG : Phó ủy - Chủ nhiệm trị (2)-NGUYỄN VIỆT HOA : Phó huy trưởng -TỐNG VIẾT DƯƠNG : Phó huy trưởng (Từ năm 1979 đến 12 năm 1982) -HUỲNH NGỌC ĐẤU : Chỉ huy trưởng -NGUYỄN CƠNG HẠNH: Phó huy trưởng Động viên tuyển quân -CHÂU THÁI HÙNG : Phó huy trưởng -TỐNG VIẾT DƯƠNG : Phó huy trưởng -NGUYỄN THANH HỒNG: Phó huy trưởng Tham mưu trưởng -LÊ THÁI : Phó huy trưởng – Chủ nhiệm biên phịng -NGUYỄN CƠNG HẠNH: Phó huy trưởng (Từ 12 năm 1982 đến năm 1986) -HUỲNH NGỌC ĐẤU : Chỉ huy trưởng -NGUYỄN VĂN TRỌNG: Phó huy trưởng -LÊ BÁ ƯỚC : Phó huy trưởng Tham mưu trưởng -TỐNG VIẾT DƯƠNG : Phó huy trưởng -NGUYỄN CƠNG HẠNH: Phó huy trưởng -LÊ BÁ ƯỚC : Phó huy trưởng -DƯƠNG NGỌC TÂN : Phó huy trưởng -NGUYỄN THANH TÙNG: Phó huy trưởng Tham mưu trưởng (Từ năm 1986 đến 12 năm 1988) -NGUYỄN THANH TÙNG: Phó huy trưởng Tham mưu trưởng -LÊ BÁ ƯỚC : Phó huy trưởng -PHẠM NGỌC NGHI : Phó huy trưởng Chủ nhiệm hậu cần -NGUYỄN CƠNG HẠNH: Phó huy trưởng -TẠ ĐIỂN : Phó huy trưởng Tham mưu trưởng -TRẦN ON : Phó huy trưởng Động viên tuyển quân -NGUYỄN HUY THẢN : Phó huy trưởng (Từ năm 1989 đến 12 năm 1991) -NGUYỄN THANH TÙNG: Chỉ huy trưởng -NGUYỄN VĂN BẢO : Phó huy trưởng -NGUYỄN TRÍ THỨC : Phó huy trưởng Tham mưu trưởng -NGUYỄN VĂN CHƯỞNG: Phó huy trưởng (3)(Từ năm 1989 đến 12 năm 1991) -NGUYỄN THANH TÙNG: Chỉ huy trưởng -NGUYỄN TRÍ THỨC : Phó huy trưởng Tham mưu trưởng -NGUYỄN VĂN CHƯỞNG: Phó huy trưởng -LÝ THÀNH TRUNG : Phó huy trưởng -NGUYỄN TRÍ THỨC : Chỉ huy trưởng -NGUYỄN TẤN DANH : Phó huy trưởng Tham mưu trưởng -NGUYỄN TRỌNG TIẾT: Phó huy trưởng Câu 2: Truyền thớng vẻ vang LLVT tỉnh Đồng Nai kết tinh 16 chữ vàng gì? Trả lời: Truyền thống vẻ vang LLVT tỉnh Đồng Nai kết tinh 16 chữ vàng là: “Trung hiếu sắt son, dũng cảm kiên cường, chủ động sáng tạo, đoàn kết thắng” Câu 3: Những trận đánh tiêu biểu quân dân tỉnh Đồng Nai hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đế quốc Mỹ xâm lược? Trả lời: I ĐỢT TIẾN CÔNG XUÂN KỶ DẬU 1969. Sau tổng tiến công dậy Xuân Mậu Thân 1968, địch tăng cường ngụy quyền máy kìm kẹp, liên tục tiến hành kế hoạch bình địch, chiêu hồi, chiêu hàng, giành dân lấn chiếm vùng ta mở trước Mậu Thân 1968 Hoạt động đánh phá Mỹ; ngụy gây cho ta nhiều khó khăn,tổn thất Trên chiến trường U1, Long Khánh, Phân khu 4, sau ba đợt tiến công dậy Mậu Thân 1968, lực lượng vũ trang(cả chủ lực Sư đoàn 5, Đoàn 10 đặc công Rừng Sác đội địa phương Tiểu đồn 1, đặc cơng U1, tiểu đồn (445, 440 ) bị nhiều thương vong việc bổ sung quân số, trang bị gặp nhiều khó khăn Ta nhanh chóng củng cố lực lượng, bổ sung quân số, học tập nâng cao tư tưởng với tâm “dù phải hy sinh phải đánh Mỹ đến cùng” Bộ Chính trị đạo: năm 1969, Đảng miền Nam phải chuẩn bị đợt “cơng kích khởi nghĩa” mùa xn, đợt “cơng kích khởi nghĩa” mùa hè và đợt nhằm xoay chuyển cục diện chiến trường có lợi cho ta Tháng năm 1969, thư chúc mừng năm gửi đồng bào, chiến sĩ, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chắc chắn giặc Mỹ hoàn toàn thất bại Quân dân ta nước, thừa thắng xông lên, định thắng lợi hoàn toàn”. (4)Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào Tiến lên chiến sĩ đồng bào Bắc – Nam sum học, xuân vui hơn” (2) Cuộc tiến công Xuân Kỷ Dậu 1969 đội chủ lực Miền lực lượng vũ trang U1, Long Thành, Nhơn Trạch, Bình Sơn (thuộc Phân khu 4), Long Khánh, Xuân Lộc tiêu hao, tiêu diệt nhiều sinh lực phương tiện chiến tranh địch, hỗ trợ cho phong trào đấu tranh sở Cuộc tiến công thể tinh thần kỷ luật, chấp hành nghiêm đạo Trung ương Cục, tinh thần ý chí chiến đấu lực lượng vũ trang địa phương I. THAM GIA CUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC NĂM 1972. Những tháng đầu năm 1971, theo đạo Trương ương Cục miền Nam, Quân ủy Miền, đội tình nguyện Việt Nam phối hợp với đội cách mạng Lào pu-chia đánh bại hành quân Mỹ, ngụy đông bắc Cam-pu-chia nam Lào gây nhiều thiệt hại cho địch, mở nhiều vùng giải phóng giúp cách mạng hai nước phát triển Do thất bại trên, đồng thời nhằm đẩy mạnh việc thực Việt Nam hóa chiến tranh, chiến trường Biên Hòa, Long Khánh, quân Mỹ chư hầu bắt đầu rút quân khỏi địa bàn (như sư binh số 9, lữ dù 199, lữ dù 173 Mỹ, Trung đoàn 11 thiết giáp Mỹ, quân Úc, Thái) Trong đó, đại phận sư 18 ngụy bị choon chân chiến trường Cam-pu-chia (chỉ cịn lại hai tiểu đồn bảo vệ hậu Xuân Lộc) Trước chiến dịch Nguyễn Huệ, lực lượng phân khu Thủ Biên, Phân khu Bà Rịa với nỗ lực cao kết hợp chủ lực liên tục công địch từ vùng nông thôn, vùng ven đến thị xã, thị trấn, phá kìm kẹp địch nâng làm chủ cho quần chúng Đặc biệt chiến thắng vang dội Rừng Sác, sân bay Biên Hòa, Tổng kho Long Bình diễn lúc chiến dịch Nguyễn Huệ toàn Miền bước vào giai đoạn liệt nhất, đáp ứng kịp thời yêu cầu đạo Bộ Tư lệnh Miền tiêu diệt thật nhiều phương tiện chiến tranh Mỹ ngụy, hỗ trợ đắc lực cho chiến trường giành thắng lợi II THAM GIA ĐỢT “CHỒM LÊN” CUỐI NĂM 1972, ĐẦU NẰM 1973. Chiến dịch Nguyễn Huệ miền Nam giành thắng lợi lớn có ý nghĩa quan trọng, tạo mạnh cho mặt trận ngoại giao ta Pa-ri Để phát huy thắng lợi chuẩn bị cho đấu tranh vũ trang, trị tạo hiệp định đình chiến ký kết, năm 1972, Trung ương Cục miền Nam định bố trí lại chiến trường: Thành lập lại Khu ủy miền Đơng Nam Bộ đồng chí Trần Nam Trung, Bí thư kiêm Tư lệnh, giải thể phân khu thành lập lại tỉnh (5)diệt nhiều sinh lực, phương tiện chiến tranh Mỹ, ngụy, thực tốt đợt hoạt động theo đạo cấp trên, phối hợp đoàn Miền giành thắng lợi tiến công chiến lược năm 1972, buộc đế quốc Mỹ phải kí kết Hiệp định Pa-ri, chấm dứt chiến tranh, lập lại hịa bình Việt Nam Câu 4: Một sớ thành tích bật LLVT Đồng Nai thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế? Trả lời: Trong giai đoạn nay, phát huy truyền thống cách mạng, LLVT tỉnh làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, quyền chăm lo, xây dựng quốc phịng tồn dân, trận chiến tranh nhân dân khu vực phịng thủ vững Đến nay, có 100% xã, phường, thị trấn có chi quân 57/171 chi có chi ủy, đạt 33,33% Xây dựng lực lượng dự bị động viên đạt 100% đầu mối đơn vị, tỷ lệ đảng viên đạt 7,12% Tuyển quân đạt tiêu 100% cấp, tỷ lệ đảng viên nhập ngũ đạt 4,38% Với truyền thống “trung hiếu sắt son, dũng cảm kiên cường, chủ động sáng tạo, đồn kết thắng” nhiều chiến cơng đạt 65 năm qua, LLVT Đồng Nai vinh dự Đảng, nhà nước phong tặng danh hiệu: Anh hùng LLVT nhân dân, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương quân công hạng Năm 2010, Tỉnh ủy tặng cờ Đảng năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều phần thưởng cao quý khác Phát biểu buổi họp mặt, Thiếu tướng Phùng Thế Quảng, Phó tư lệnh Quân khu Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành biểu dương đánh giá cao kết LLVT Đồng Nai đạt Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành nhấn mạnh, hai kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, LLVT tỉnh giành nhiều chiến cơng chói lọi Bước vào giai đoạn cách mạng nay, LLVT Đồng Nai tiếp tục hoàn thành tốt hai nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tố Quốc Thời gian tới, LLVT Đồng Nai cần quán triệt sâu Nghị cấp chiến lược xây dựng LLVT tình hình mới; nâng cao hiệu quản lí nhà nước cơng tác Quốc phịng – an ninh; đồng thời nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, huấn luyện, công tác hậu cần; xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện mặt trọng nhiệm vụ trị, nâng cao khả hiệp đồng tác chiến, khả sẵn sàng chiến đấu LLVT thứ quân, khả tác chiến, đối phó có cố bất ngờ xảy ra; đảm bảo trận quốc phịng tồn dân, chiến tranh nhân dân làm thất bại âm mưu bạo loạn lật đổ, giữ vững an ninh trật tự góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh Dịp này, LLVT tỉnh vinh dự Bộ Tư lệnh Quân khu tặng trướng truyền thống 16 chữ vàng Câu 5: Viết cảm tưởng thân truyền thống cách mạng vẻ vang của LLVT tỉnh Đồng Nai, liên hệ nhận thức, trách nhiệm thân đối với xây dựng LLVT tỉnh Đồng Nai hiện nay? Nhân ngày 70 năm thành lập quân đội nhân dân Việt Nam , em xin phát biểu cảm tưởng Bộ Đội cụ Hồ. (6)năm tháng chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh; tình thương u gắn bó máu thịt với nhân dân, lòng phục vụ nhân dân, hiên ngang, bất khuất trước kẻ thù, nhân hậu khiêm tốn với đồng bào, đồng đội, đồng chí; lối sống giản dị, chân thật Đó đội quân từ nhân dân mà ra, nhân dân mà chiến đấu, chiến binh vừa đánh giặc giỏi, vừa công tác sản xuất tốt, “tiến cơng, phịng ngự khơng sơ hở”, “thắng khơng kiêu, bại khơng nản” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dìu dắt, giáo dục, rèn luyện theo mơ hình người chiến sĩ cách mạng mà Người thân rực rỡ nhất. “Bộ đội Cụ Hồ” - người chiến sĩ quân đội nhân dân - người có lý tưởng cao đẹp, người nghĩa nặng tình sâu, ln chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn… thấm nhuần tinh thần yêu nước, thương dân, tinh thần nhân đạo, nhân văn cao cả, tinh thần dân chủ qn mình, lịng tơn trọng niềm tin vào người, vào nghiệp giải phóng dân tộc nhân loại… Có thể nói, hình ảnh anh “Bộ đội Cụ Hồ” tiêu biểu cho văn hóa quân đội kiểu dân tộc - Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng Đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn khẳng định: “Thành vĩ đại của trình cách mạng… nhân dân ta giành độc lập hoàn toàn và thống toàn vẹn Tổ quốc, nước ta lên chủ nghĩa xã hội có một quân đội nhân dân vô địch… Trong lịch sử dựng nước giữ nước, chưa bao giờ nhân dân ta có quân đội mạnh ngày Đây nhân tố bản để đảm bảo Tổ quốc ta đời đời bền vững, nhân dân ta vĩnh viễn sống trong độc lập - tự do”. “Bộ đội Cụ Hồ” biểu tượng cao đẹp Quân đội nhân dân Việt Nam Gọi tên anh “Bộ đội Cụ Hồ”, nhân dân ta khái quát hình tượng cao đẹp mẫu người, với đời “tận trung với nước, tận hiếu với dân” suốt năm tháng chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh; tình thương yêu gắn bó máu thịt với nhân dân, lịng phục vụ nhân dân, hiên ngang, bất khuất trước kẻ thù, nhân hậu khiêm tốn với đồng bào, đồng đội, đồng chí; lối sống giản dị, chân thật Đó đội qn từ nhân dân mà ra, nhân dân mà chiến đấu, chiến binh vừa đánh giặc giỏi, vừa công tác sản xuất tốt, “tiến công, ***ng ngự không sơ hở”, “thắng không kiêu, bại khơng nản” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dìu dắt, giáo dục, rèn luyện theo mơ hình người chiến sĩ cách mạng mà Người thân rực rỡ (7)và thống toàn vẹn Tổ quốc, nước ta lên chủ nghĩa xã hội có qn đội nhân dân vơ địch… Trong lịch sử dựng nước giữ nước, chưa nhân dân ta có quân đội mạnh ngày Đây nhân tố để đảm bảo Tổ quốc ta đời đời bền vững, nhân dân ta vĩnh viễn sống độc lập - tự do” Đến suy ngẫm…Bước từ trang sử hào hùng dân tộc Việt Nam, chủ thể viết nên trang sử ấy, lực lượng Quân đội nhân dân khắc ghi tên bảng vàng chiến công dân tộc từ năm tháng đất nước cịn khói lửa chiến tranh, nhân dân cịn khổ cực, lầm than ách hộ bè lũ cướp nước bán nước Chính anh trở thành thực đẹp nhất, sinh động chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.Hôm nay, trang sử dân tộc mở ra, trang đổi mới, phát triển hội nhập vững chãi với giới trình quốc tế hóa tồn cầu hóa cao độ, hình ảnh anh “Bộ đội cụ Hồ” vẹn nguyên với vai trò tiên phong, đầu việc thực nhiệm vụ cách mạng toàn Đảng, toàn dân Các chiến sĩ trẻ hơm khốc màu xanh áo lính hứng khởi bước vào mặt trận với lòng nhiệt huyết sức bật thời đại.Cịn chúng tơi, lớp niên tơi luyện trưởng thành bầu trời XHCN bình yên tươi đẹp tổ quốc thầm biết ơn anh soi rọi gương cống hiến đầy nhuệ khí tuổi xuân chặng đường, hành trình dù thác ghềnh chơng gai Hướng anh trở với giá trị trường cữu, chiêm nghiệm chân dung người ưu tú dân tộc góp phần vơ to lớn vẽ nên Việt Nam thời hoa lửa bừng cháy lịng nhân loại Chúng tơi thấy rõ tự ý thức sứ mệnh, trách nhiệm lớn lao tuổi trẻ dấn thân, cống hiến cho trường tồn phát triển bền vững dân tộc hôm mai sau Chúng gọi tên anh: anh “Bộ đội cụ Hồ”! * Bảo vệ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam: Là trách nhiệm thiêng liêng công dân Việt Nam lịch sử dân tộc, nhân tố quan trọng bảo đảm cho dân tộc ta phát triển bền vững Nghị Đại hội lần thứ XI Đảng rõ: “Mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển, đảo, biên giới, vùng trời; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân chế độ XHCN…” Đó ý chí sắt đá, tâm khơng lay chuyển dân tộc Việt Nam lãnh đạo Đảng.Thời gian qua, biến đổi khơn lường tình hình giới, khu vực biển Đơng khiến nhiệm vụ phịng thủ, bảo vệ đất nước, an ninh biển trở thành nhiệm (8) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ quyền biển, đảo 2 Ưu tiên nguồn lực cho phát triển kinh tế biển, đảo thực có hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển, hải đảo 3 Kết hợp chặt chẽ thúc đẩy nhanh trình dân hóa biển với xây dựng trận quốc phòng - an ninh biển vững mạnh, đủ khả bảo vệ chủ quyền quốc gia biển 4 Củng cố nâng cao hiệu hoạt động hệ thống trị huyện đảo đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc Biển, đảo Việt Nam phận lãnh thổ thiêng liêng Tổ quốc, có vị trí đặc biệt quan trọng nghiệp xây dựng, phát triển bảo vệ đất nước mai sau Bảo vệ chủ quyền biển, đảo nhiệm vụ trọng yếu trách nhiệm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta Để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng cao đó, lúc hết phải phát huy sức mạnh tổng hợp nước, hệ thống trị, lãnh đạo Đảng, sự quản lý, điều hành thống Nhà nước, giữ vững độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, toàn vẹn vùng biển nói riêng tồn vẹn lãnh thổ Tổ quốc nói chung, xây dựng nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. * Là người dân : Chúng ta cần thực số việc để góp phần bảo vệ Tổ quốc: - Luôn tin tưởng đường lối sách Đảng, pháp luật nhà nước Thực nghiêm túc quy chế dân chủ Đảng quan. - Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chun mơn nghiệp vụ… - u thương gia đình, đồn kết bạn bè… - Lên án mạnh mẽ hành động thù địch nhằm chia rẽ khối Đại đoàn kết tồn dân tộc… - Ln thực tốt quy chế, nội quy tổ chức Đảng (9)
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI DU THI TIM HIEU 70 NAM LICH SU VE VANG CUA LLVT TINH DONG NAI, BAI DU THI TIM HIEU 70 NAM LICH SU VE VANG CUA LLVT TINH DONG NAI