0

Cong nghe 6 (4040)

6 0 0
  • Cong nghe 6 (4040)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 16:11

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc BIÊN BẢN Điều chỉnh nội dung dạy học ứng phó với dịch Covid – 19 năm học 2021 - 2022 Thời gian: phút ngày tháng năm 2021 Địa điểm: Tại Phòng hội đồng trường THCS Khánh Yên Hạ Thành phần: Các thành viên thuộc tổ Khoa học Xã hội Chủ tọa: Bà Nguyễn Thị Hồn – Tổ trưởng Thư kí: Ơng (bà) Dương Thị Ngọc Ánh- Giáo viên giao phụ trách xây dựng KHGD môn Công nghệ lớp Nội dung: Bà Nguyễn Thị Hồn Triển khai cơng văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 Bộ GD&ĐT việc hướng dẫn thực chương trình GDPT cấp THCS, THPT năm học 2021-2022; Cơng văn số 1716/SGD&ĐT-GDTrH ngày 20/9/2021 Sở GD&ĐT Lào Cai việc thực dạy học cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022 Trong yêu cầu giáo viên xây dựng ghi rõ điều chỉnh so với KHGD xây dựng Không kiểm tra đánh giá định kì nội dung hướng dẫn học sinh tự đọc, tự học, tự làm, tự thực hiện, không yêu cầu; nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm Phân cơng ơng(bà) Dương Thị Ngọc Ánh thực điều chỉnh nội dung dạy học ứng phó với dịch Covid – 19 năm học 2021 – 2022 môn Công nghệ lớp Thời điểm thực Kế hoạch điều chỉnh: 03/10/2021 Lớp KHGD duyệt đầu năm KHGD sau điều chỉnh HKI HKII Cả năm HKI HKII Cả năm Số tiết 18 17 35 18 17 35 Số (chủ đề) 18 17 35 18 17 35 Nội dung điều chỉnh cụ thể (Có phụ lục đính kèm) Khánh n Hạ, ngày THƯ KÍ tháng năm 2021 CHỦ TOẠ PHỤ LỤC KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ LỚP NĂM HỌC 2021-2022 (Kèm theo biên điều chỉnh so với KHGD duyệt tổ Khoa họcxã hội , trường THCS Khánh Yên Hạ) HỌC KÌ I : 18 tiết Tiết cũ Bài (chủ đề) Tiết điều chỉnh Bài1 Khái quát nhà Mục I,II Bài1 Khái quát nhà Mục III Điều chỉnh nội dung dạy học Nội dung điều chỉnh (giảm tải, thay Lý thế…) điều chỉnh Bài Xây dựng nhà Cả Bài Ngôi nhà thông minh Mục I,II Bài Ngôi nhà thông minh Mục III Bài Thực phẩm dinh dưỡng Mục I Bài Thực phẩm dinh dưỡng Mục II Ôn tập Kiểm tra kỳ I Hướng dẫn học sinh tự học nôi dung Cv 4040/BGD bước để xây dựng ngơi nhà Hướng dẫn HS thực nhà số biện pháp sử dụng lượng gia đình tiết kiệm, hiệu Cv 4040/BGD Ghi 10 11 12 13, 14 15 16 17 Bài Phương pháp bảo quản chế biến thực phẩm Mục I, II Bài Phương pháp bảo quản chế biến thực phẩm Mục III Bài Phương pháp bảo quản chế biến thực phẩm TNST: Thực hànhlàm Sa – Lát hoa Chủ đề Stem: Bữa ăn kết nối yêu thương Lên thực đơn cho bữa giá đình Bài Trang phục đời sống Mục I, II Bài Trang phục đời sống Mục III Ôn Tập 10 11 12 13,14 15 16 17 18 Kiểm tra học kì I Hướng dẫn học sinh thực nhà chế Cv 4040/BGD biến ăn đơn giản khơng sử dụng nhiệt, đảm bảo an tồn 18 Hướng dẫn HS tự làm nhà: Tính tốn sơ Cv 4040/BGD dinh dưỡng, chi phí cho bữa ăn gia đình HỌC KÌ II : 17 tiết Tiết cũ 19 20 21 22 23 24 Bài (chủ đề) Bài Sử dụng bảo quản trang phục Mục I, II Bài Sử dụng bảo quản trang phục Mục III Bài 9: Thời trang Cả Bài 10 Khái quát đồ dùng điện gia đình Mục I, II Bài 10 Khái quát đồ dùng điện gia đình Mục III Ơn tập 25 Kiểm tra kỳ II 26 Bài 11 Đèn điện Mục I, II Tiết điều chỉnh 19 20 Điều chỉnh nội dung dạy học Nội dung điều chỉnh (giảm tải, thay Lý thế…) điều chỉnh Cv 4040/BGD Sử dụng bảo quản số loại hình trang phục thơng dụng Hướng dẫn HS tự học; trọng thực hành bảo quản trang phục gia đình với hỗ trợ người thân 21 Cv 4040/BGD 22 - Hướng dẫn HS thực nhà: Sử dụng số đồ dùng điện phổ biến gia đình cách, tiết kiệm an toàn 23 - Hướng dẫn HS tự học: Lựa chọn đồ dùng điện tiết kiệm lượng, phù hợp với điều kiện gia đình 24 25 26 Ghi 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Bài 11 Đèn điện TNST: Thực hành Bài 12 Nồi cơm điện Mục I, II, III Bài 12 Nồi cơm điện Mục Thực hành Bài 13 Bếp hồng ngoại Mục I, II, III Bài 13 Bếp hồng ngoại Thực hành Bài 14: Dự án an toàn tiết kiệm điện gia đình Bài 14: Dự án an tồn tiết kiệm điện gia đình Ơn tập Kiểm tra học kì II DUYỆT CỦA TỔ CM 27 28 29 30 31 32 33 34 35 NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH ... thực nhà số biện pháp sử dụng lượng gia đình tiết kiệm, hiệu Cv 4040/BGD Ghi 10 11 12 13, 14 15 16 17 Bài Phương pháp bảo quản chế biến thực phẩm Mục I, II Bài Phương pháp bảo quản chế biến thực... đình Bài Trang phục đời sống Mục I, II Bài Trang phục đời sống Mục III Ôn Tập 10 11 12 13,14 15 16 17 18 Kiểm tra học kì I Hướng dẫn học sinh thực nhà chế Cv 4040/BGD biến ăn đơn giản khơng sử... điện gia đình Mục I, II Bài 10 Khái quát đồ dùng điện gia đình Mục III Ơn tập 25 Kiểm tra kỳ II 26 Bài 11 Đèn điện Mục I, II Tiết điều chỉnh 19 20 Điều chỉnh nội dung dạy học Nội dung điều chỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Cong nghe 6 (4040) , Cong nghe 6 (4040)