0

Âm nhạc lớp 8 (4040)

7 0 0
  • Âm nhạc   lớp 8 (4040)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 16:11

Phụ lục III KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN (Kèm theo Công văn số 4040BGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 09 năm 2021 Bộ trưởng Bộ GDĐT) Hướng dẫn dựa sách giáo khoa Nhà xuất Giáo dục Việt Nam Căn vào hướng dẫn, sở giáo dục trung học đạo tổ, nhóm chuyên môn giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối nội dung thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế TRƯỜNG: THCS Ngô Sĩ Liên TỔ: Nghệ Thuật Họ tên giáo viên: Nguyễn Thị Điệp KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN Môn: Âm nhạc - Lớp Năm học 2021- 2022 I/ KẾ HOẠCH DẠY HỌC Phân phối chương trình STT Chủ đề Bài học Nội dung điều chỉnh Tiết 1: - Học hát : Mùa thu ngày khai trường Tiết 2: - Ôn tập hát: Mùa thu ngày khai trường - Học sinh tự thực - Ôn tập hát Mùa thu ngày khai trường - Tập đọc nhạc: TĐN số Tiết 3: - Ôn tập TĐN số - Học sinh tự thực - Ôn tập TĐN số Số tiết Thời điểm 01 Tuần 01 Tuần 01 Tuần Thiết bị dạy học - Đàn organ, phách,máy chiếu Địa điểm dạy học Tại phòng học âm nhạc - Đàn organ, phách,máy chiếu Tại phòng học âm nhạc - Đàn organ, Tại phòng học âm nhạc - Học sinh tự học có hướng dẫn - Âm nhạc thường thức: -Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trần Hoàn hát Nhạc sĩ Trần Hoàn hát “Một mùa xuân nho nhỏ” phách,máy chiếu Một mùa xuân nho nhỏ Tiết 4: - Học hát bài: Lí dĩa bánh bị 01 Tuần - Đàn organ, phách,máy chiếu 01 Tuần - Đàn organ Tại phòng học âm nhạc Tuần - Đàn organ, phách,máy chiếu Tại phòng học âm nhạc Tại phòng học âm nhạc Tiết 5: - Tập đọc nhạc: TĐN số - Nhạc lí: Gam thứ- Giọng thứ Tiết 6: - Ôn đọc nhạc: TĐN số - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hồng Vân hát Hị kéo pháo Tiết 7: - Ôn tập Kiểm tra Tiết 8: kì - Kiểm tra kì - Học sinh tự thực - Ôn tập TĐN số - Học sinh tự học có hướng dẫn - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Vân hát Hò kéo pháo 01 01 Tuần 01 Tuần - Đàn organ, phách,máy chiếu - Đàn organ, phách,máy Tại phòng học âm nhạc Tại phòng học âm nhạc chiếu 10 Tiết 9: - Học hát: Tuổi hồng Tiết 10: - Nhạc lý: Giọng song song giọng La thứ hòa - TĐN: Số Tiết 11: - Ôn hát: Tuổi hồng - Ôn TĐN: Số 11 01 - Học sinh tự học có hướng dẫn - Nhạc lí: Giọng song song, giọng La thứ hòa 01 Tuần - Đàn organ, phách,máy chiếu Tại phòng học âm nhạc Tuần 10 - Đàn organ, phách,máy chiếu Tại phòng học âm nhạc Tuần 11 - Đàn organ, phách,máy chiếu Tại phòng học âm nhạc - Ôn tập hát: Tuổi hồng Học sinh tự thực - Học sinh tự thực - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số - ANTT: NS Phan Huỳnh Điểu hát bong khơ - Học sinh tự học có hướng dẫn nia - Âm nhạc thường thức: 01 Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu hát Bóng kơ- nia 12 13 Tiết 12: - Học hát: Hị ba lí Tiết 13: - Nhạc lí:Thứ tự dấu thăng, giáng hóa biểuGiong tên - Học sinh tự học có hướng dẫn - Nhạc lí: Thứ tự dấu thăng, giáng hóa biểu - Giọng tên 01 Tuần 12 01 Tuần 13 - Đàn organ, phách,máy chiếu - Đàn organ, phách,máy chiếu Tại phòng học âm nhạc Tại phòng học âm nhạc -Tập đọc nhạc số Tiết 14: - Ơn tập hát: Hị ba lí - Ôn tập TĐN số 14 -Âm nhạc thường thức: Một số nhạc cụ dân tộc - Học sinh tự thực Ơn tập hát: Hị ba lí - Học sinh tự thực - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số - Học sinh tự học có hướng dẫn -Âm nhạc thường thức: Một số nhạc cụ dân tộc 01 Tuần 14 - Đàn organ, phách,máy chiếu - Đàn organ, phách,máy chiếu - Đàn organ, phách,máy chiếu - Đàn organ, phách,máy chiếu 15 Tiết 15: - Ôn tập kiểm tra 15 phút 01 Tuần 15 16 Tiết 16: Ôn tập 01 Tuần 16 Tiết 17: Kiểm tra cuối học kỳ I 01 Tuần 17 01 Tuần 18 - Đàn organ 01 Tuần 19 - Đàn organ, phách,máy chiếu 17 18 19 Ôn tập kiểm tra Kiểm tra cuối kỳ I Tiết 18: Kiềm tra cuối HỌC KÌ I ( tt ) Tiết 19: - Học hát: Bài Khát vọng mùa xuân Tại phòng học âm nhạc Tại phòng học âm nhạc Tại phòng học âm nhạc Tại phòng học âm nhạc Tại phòng học âm nhạc Tại phòng học âm nhạc Tiết 20: - Nhạc lí: Nhịp 6/8 20 - Tập đọc nhạc: TĐN số - Học sinh tự thực - Ôn tập hát: Khát vọng mùa - Ôn tập hát: Khát vọng mùa xuân xuân - Học sinh tự thực - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số - Âm nhạc thường thức: NS -Học sinh tự học có hướng dẫn Nguyễn Đức Tồn hát Biết - Âm nhạc thường thức: ơn Võ Thị Sáu Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn hát Biết ơn Võ Thị Sáu Tiết 22: - Học hát: Bài Nổi trống lên bạn ơi! 01 Tuần 20 - Đàn organ, phách,máy chiếu Tại phòng học âm nhạc Tuần 21 - Đàn organ, phách,máy chiếu Tại phòng học âm nhạc Tiết 21: 21 22 23 24 CHỦ ĐỀ Tiết 23: - Ôn tập hát: Nổi - Học sinh tự thực trống lên bạn ơi! - Ôn tập hát Nổi trống CỘI lên bạn ơi! NGUỒN - Tập đọc nhạc: TĐN số Tiết 24: -Học sinh tự học có hướng dẫn - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số - Âm nhạc thường thức: Hát bè - Âm nhạc thường thức: Hát bè 01 01 Tuần 22 01 Tuần 23 01 Tuần 24 - Đàn organ, phách,máy chiếu - Đàn organ, phách,máy chiếu - Đàn organ, phách,máy chiếu Tại phòng học âm nhạc Tại phòng học âm nhạc Tại phịng học âm nhạc Tiết 25: Ơn tập 25 26 27 28 29 30 31 32 Kiểm tra Tiết 26: Kiểm tra kì kì Tiết 27: - Học hát: Bài Ngôi nhà Tiết 28: - Ơn tập hát: Ngơi nhà - Tập đọc nhạc: TĐN số Tiết 29: - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số - Âm nhạc thường thức: NS Sôpanh Nhạc buồn Tiết 30: - Học hát: Bài Tuổi đời mênh mơng - Học sinh tự thực - Ơn tập hát: Ngôi nhà Tiết 31: - Ôn tập hát: Tuổi đời mênh mông - Tập đọc nhạc: TĐN số Tiết 32: - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số - Học sinh tự thực - Ôn tập hát: Tuổi đời mênh mơng -Học sinh tự học có hướng dẫn -Âm nhạc thường thức: NS Sôpanh Nhạc buồn - Học sinh tự học có hướng dẫn - Âm nhạc thường thức: Sơ lược 01 Tuần 25 - Đàn organ, phách,máy chiếu 01 Tuần 26 - Đàn organ 01 Tuần 27 01 Tuần 28 01 Tuần 29 01 Tuần 30 01 Tuần 31 01 Tuần 32 - Đàn organ, phách,máy chiếu - Đàn organ, phách,máy chiếu - Đàn organ, phách,máy chiếu - Đàn organ, phách,máy chiếu - Đàn organ, phách,máy chiếu - Đàn organ, Tại phòng học âm nhạc Tại phòng học âm nhạc Tại phòng học âm nhạc Tại phòng học âm nhạc Tại phòng học âm nhạc Tại phòng học âm nhạc Tại phòng học âm nhạc Tại phòng học âm nhạc - Âm nhạc thường thức: Sơ lược vài thể loại nhạc đàn vài thể loại nhạc đàn 33 34 Tiết 33: - Ôn tập KT 15’ Ôn tập -Tiết 34: cuối năm Ôn tập cuối năm phách,máy chiếu 01 Tuần 33 01 Tuần 34 - Đàn organ, phách,máy chiếu - Đàn organ, phách,máy chiếu Tại phòng học âm nhạc Tại phòng học âm nhạc Kiểm tra Tại phịng Tiết 35: Kiểm tra cuối kì 01 Tuần 35 - Đàn organ cuối kì học âm nhạc (1) Tên học xây dựng từ nội dung/chủ đề( Được lấy nguyên thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa mơn học/hoạt động giáo dục (2)Số tiết sử dụng để thực dạy (3) Tuần thực học (4) Thiết bị dạy học sử dụng để tổ chức dạy học (5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (Lớp học, phịng học mơn, phịng đa năng, bãi tập, sản, thực địa ) 35 TỔ TRƯỞNG (Ký ghi rõ họ tên) Vũng Tàu, ngày 16 tháng năm 2021 GIÁO VIÊN (Ký ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Điệp ... Tại phòng học âm nhạc Tại phòng học âm nhạc Tại phòng học âm nhạc Tại phòng học âm nhạc Tại phòng học âm nhạc Tại phòng học âm nhạc Tại phòng học âm nhạc Tại phòng học âm nhạc - Âm nhạc thường... xuân Tại phòng học âm nhạc Tại phòng học âm nhạc Tại phòng học âm nhạc Tại phòng học âm nhạc Tại phòng học âm nhạc Tại phòng học âm nhạc Tiết 20: - Nhạc lí: Nhịp 6 /8 20 - Tập đọc nhạc: TĐN số - Học... học âm nhạc Tuần - Đàn organ, phách,máy chiếu Tại phòng học âm nhạc Tại phòng học âm nhạc Tiết 5: - Tập đọc nhạc: TĐN số - Nhạc lí: Gam thứ- Giọng thứ Tiết 6: - Ôn đọc nhạc: TĐN số - Âm nhạc
- Xem thêm -

Xem thêm: Âm nhạc lớp 8 (4040) , Âm nhạc lớp 8 (4040)