0

Map präsentation1

3 1 0
  • Map präsentation1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:22

Dấu chấm (.) Kết thúc câu trần thuật Dấu chấm hỏi (?) Kết thúc câu nghi vấn Dấu chấm than (!) Kết thúc câu cảm thán Dấu phảy (,) CÔNG DỤNG CỦA CÁC DẤU Phân cách phận câu Dấu chấm lửng(…) Biểu thị phận chưa liệt kê Lời nói ngập ngừng ngắt quãng Làm giãn nhịp điệu câu Đánh dấu ranh giới vế câu ghép Dấu chấm phảy (;) Đánh dấu ranh giới phận phép liệt kê Đánh dấu phận giải thích Dấu gạch ngang (-) Đánh dấu lời nói trực tiếp nhân vật Biểu thị liệt kê Dấu gạch nối (…-…) CÔNG DỤNG CỦA CÁC DẤU Dấu ngoặc đơn ( ) Dấu hai chấm (:) Dấu ngoặc kép „ „ Nối từ nằm liên danh Nối tiếng từ mượn gồm nhiều tiếng Đánh dấu phần có chức thich Báo trước phần bổ sung, giải thích Báo trước lờ dẫn trực tiếp, lời đối thoại Đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp Báo trước từ ngữ hiểu theo nghĩa đặc biệt Đánh dấu tên tác phẩm, tờ báo, tạp chí Thiếu dấu ngắt câu kết thúc CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VỀ DẤU CÂU Dùng dấu ngắt câu chưa kết thúc Thiếu dấu thích hợp để tách phận câu cần thiết Lẫn lộn công dụng dấu câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Map präsentation1 , Map präsentation1