0

Bài báo cáo (chuyển đổi cơ cấu kinh tế hợp lý hiệu quả hiện đại)

3 5 0
  • Bài báo cáo (chuyển đổi cơ cấu kinh tế hợp lý hiệu quả hiện đại)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:05

Chuyển đổi cấu kinh tế theo hướng đại hợp lý hiệu Định nghĩa cấu kinh tế: Mối quan hệ tỷ lệ ngành, vùng thành phần kinh tế Cơ cấu kinh tế tổng thể cấu ngành, vùng cấu thành phần kinh tế - Trong hệ thống cấu kinh tế cấu ngành kinh tế quan trọng phản ánh trình độ phát triển kinh tế kết q trình thực cơng nghiệp hố, đại hoá Cơ cấu ngành kinh tế bao gồm: • Nơng – lâm – ngư nghiệp (khu vực I) • Cơng nghiệp – xây dựng (khu vực II) • Dịch vụ (khu vực III) • Định nghĩa chuyểnđổi cấu kinh tế:Sự chuyển dịch cho phù hợp với lực, trình độ lao động điều kiện kinh tếxã hội ứng với giai đoạn phát triển kinh tế đất nước Nói dễ hiểulà ngành có tốc độ phát triển mạnh tăng tỉ trọng ngành đó, ngành có tốc độ phát triển thấp điều chỉnh giảm tỉ trọng ngành cho phù hợp tổng thể chung kinh tế Nguyên nhân dẫn đến chuyển dịch cấu kinh tế: Do Nhà nước có chủ trương, sách thực cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước khía cạnh Ngồi ra, Nhà nước áp dụng đường lối đổi khoa học – công nghệ, tác động từ cách mạng khoa học cơng nghệ giới góp phần làm chuyển dịch cấu kinh tế cách nhanh chóng - - - Chuyển đổi cấu kinh tế tất yếu: Một quốc gia muốn phát triển đạt tốc độ tăng trưởng cao phải có cấu ngành hợp lý Đối với đất nước, để thực mục tiêu cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, cần cấu ngành theo đại, phù hợp hiệu Chuyển đổi cấu kinh tế q trình cơng nghiệp hố đại hố phải gắn liền với phát triển phân công lao động ngồi nước Từng bước hình thành ngành, vùng chun mơn hố sản xuất để khai thác mạnh, nâng cao suất lao động, phát huy nguồn lực ngành, vùng thành phần kinh tế Hiện Việt Nam chuyển dịch cấu theo xu hướng giảm khu vực I, tăng khu vực II khu vực III Đây chuyển đổi cấu kinh tế theo hướng đại hợp lý hiệu Chuyển đổi cấu kinh tế theo hướng đại, hợp lý hiệu trình tăng tỷ trọng ngành cơng nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp Ý nghĩa việc chuyển đổi cấu kinh tế theo hướng đại, hợp lý hiệu quả: • • • • Chuyển đổi cấu cho phép khai thác tối đa mạnh tự nhiên kinh tế xã hội vùng Phát triển đồng đều, hợp lý ngành kinh tế, thành phần kinh tế vùng kinh tế Khai thác phát triển tổng hợp sức mạnh đất nước, tạo phát triển nhanh bền vững Chuyển đổi cấu kinh tế dẫn đến thay đổi cấu lao động để đáp ứng nguồn lực cho kinh tế Ví dụ: Hiện tỷ lệ lao động nông nghiệp giảm, tỷ lệ lao động phục vụ cho ngành công nghiệp dịch vụ tăng Số lượng gia đình thuận nơng giảm thay vào lao động có tay nghề làm việc cao khu công nghiệp Và lượng không nhỏ lao động tri thức làm việc công ty, làm việc ngành dịch vụ • Đẩy mạnh phát triển khu vực II dẫn đến hoạt động xuất Việt Nam tăng trưởng mạnh theo Ví dụ: Hiện nay, mặt hàng xuất Việt Nam có mặt 200 quốc gia vùng lãnh thổ giới, thị trường lớn Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, • Chuyển đổi cấu kinh tế góp phần biến đất nước trở thành điểm đến hứa hẹn cho nhà đầu tư nước ngồi Ví dụ: Thị trường phát triển ổn định, bền vững, nguồn khách hàng tiềm lớn, nguồn lao động có kinh nghiệm kỹ cao điểm sáng thu hút nhà đầu tư Cơ cấu kinh tế hợp lý, đại, hiệu phải đáp ứng yêu cầu: • Đảm bảo phù hợp phát triển lực lượng sản xuất với tính chất trình độ quan hệ sản xuất Đồng thời phải phù hợp với quy luật kinh tế khách quan Ví dụ trước năm 1986, nước ta bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhấn mạnh thái q vai trị “tích cực” quan hệ sản xuất, dẫn đến chủ trương quan hệ sản xuất phải trước, mở đường để tạo động lực cho phát triển lực lượng sản xuất Có nơi nông dân bị bắt ép vào hợp tác xã, mở rộng nơng trường qc doanh mà khơng tính đến lực lượng sản xuất lạc hậu Người lao động khơng trọng trình độ, tư liệu sản xuất mà công cụ lao động nước ta thời kỳ cịn thơ sơ, lạc hậu Quan hệ sản xuất lên cao, tách rời với lực lượng sản xuất Hậu sản xuất bị kìm hãm, đời sơng nhân dân xuống nhanh chóng, suất lao động thấp, kinh tế lâm vào khủng hoảng trầm trọng Cịn sau năm 1986, hồn cảnh lực lượng sản xuất không ngừng phát triển (đội ngũ tri thức tăng, hệ thống giảng dạy mở rộng, ) Đảng Nhà nước Việt Nam chủ trương đa dạng mối quan hệ xã hội bước đầu vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với phát triển lực lượng sản xuất Do đó, vào năm2005, tốc độ tăng trưởng GDP nước ta 8,4 %, cao khu vực Đông Nam Á Đây chứng cụ thể cho việc phát triển phù hợp quan hệ sản xuất lực lượng sản xuất • Khai thác phân bổ phát huy hiệu nguồn lực nước, thu hút có hiệu câc nguồn lực bên ngồi để phát triển kinh tế xã hội Ví dụ: Nhân tố người nguồn lực quan trọng hàng đầu cho phát triển đất nước ngày thời đại tồn cầu hóa cách mạng công nghiệp lần thứ tư tương lai Phát triển phát huy vai trò nguồn lực ngườiđòi hỏi phải đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo toàn diện tất lớp học, ngành học, bậc đại học, trường đào tạo nghề, gắn học với hành, đào tạo với nhu cầu lao động xã hội, nhà trường doanh nghiệp Bên cạnh đó, nước ta thị trường rộng lớn, có bờ biển dài, nhiều bãi biển đẹp, nhiều danh lam thắng cảnh, nhiều di sản thiên nhiên, di sản văn hóa độc đáo, nguồn lực to lớn cần khơi dậy, phát huy tạo thành sức mạnh phát triển đất nước • Cho phép ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ đại vào ngành, vùng lĩnh vực kinh tế Ví dụ: Trong lĩnh vực y tế, bối cảnh đại dịch Covid, bệnh viện sử dụng robot để đưa thức ăn thuốc góp phần hạn chế bệnh dịch lây lan • Phù hợp xu phát triển chung kinh tế u cầu tồn cầu hố, hội nhập quốc tế Tóm lại, chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng đại, hợp lý hiệu tách rời phát triển lĩnh vực khác công nghệ thông tin, lượng, giao thông vận tải, đồng thời phải đặt chiến lực phát triển tổng thể kinh tế, có tính đến mối quan hệ ngồi nước, quan hệ trung ương địa phương, quan hệ phát triển kinh tế đảm bảo an ninh, quốc phịng, quan hệ tích lũy tiêu dùng ... khách hàng tiềm lớn, nguồn lao động có kinh nghiệm kỹ cao điểm sáng thu hút nhà đầu tư Cơ cấu kinh tế hợp lý, đại, hiệu phải đáp ứng yêu cầu: • Đảm bảo phù hợp phát triển lực lượng sản xuất với... hợp xu phát triển chung kinh tế yêu cầu tồn cầu hố, hội nhập quốc tế Tóm lại, chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng đại, hợp lý hiệu tách rời phát triển lĩnh vực khác công nghệ thông tin, lượng,... lĩnh vực kinh tế Ví dụ: Trong lĩnh vực y tế, bối cảnh đại dịch Covid, bệnh viện sử dụng robot để đưa thức ăn thuốc góp phần hạn chế bệnh dịch lây lan • Phù hợp xu phát triển chung kinh tế yêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài báo cáo (chuyển đổi cơ cấu kinh tế hợp lý hiệu quả hiện đại), Bài báo cáo (chuyển đổi cơ cấu kinh tế hợp lý hiệu quả hiện đại)