0

ECH NGOI DAY GIENG

22 1 0
  • ECH NGOI DAY GIENG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:05

NHÌN HÌNH HÌNH ĐỐN TRUYỆN Tiết 35 ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG - Truyện ngụ ngơn- Tóm tắt truyện BỐ CỤC Phần 1: Từ đầu đến chúa tể Khi Ếch giếng Nguyên nhân Phần 2: Còn lại Khi Ếch ngồi giếng Kết cục Giếng khơng gian chật hẹp, khơng thay đổi THẢO LUẬN CẶP ĐƠI Theo em, Ếch lại có thái độ nhâng nháo, chẳng thèm để ý đến thế? Ếch phải nhận kết cục gì? THẢO LUẬN NHĨM (3’) Qua truyện ngụ ngôn “Ếch ngồi đáy giếng”, em rút học gì? BÀI HỌC - Khơng chủ quan, kiêu ngạo, coi thường người khác - Phải biết nhìn xa trơng rộng khơng ngừng học hỏi - Khi thay đổi môi trường sống hay lựa chọn cần phải thận trọng, khiêm tốn chịu khó học hỏi TÌNH HUỐNG Trong lúc làm tập mơn Tốn, gặp khó, khơng tìm cách giải, An suy nghĩ: Mình người học giỏi Tốn khối mà chưa giải tất bạn khác giải Cho nên không cần phải hỏi Em có đồng ý với suy nghĩ An khơng? Nếu em An, em làm gì? CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG Truyện ngụ ý phê phán: A Những kẻ ích kỉ B Những kẻ tham lam C Những kẻ hiểu biết hạn hẹp mà lại C huyênh hoang, kiêu ngạo D Đáp án A, B, C CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG Người xưa mượn chuyện Ếch để khuyên nhủ người: A Không nên ngồi nguy hiểm B B Chịu khó học hỏi, không chủ quan, kiêu ngạo C Sống theo ý thích D Liên tục thay đổi chỗ Có ếch Sống đáy giếng sâu Xung quanh tôm cá nhỏ Tưởng giỏi: giỏi đâu Một hơm trời nóng nực Rồi đổ mưa ầm ầm Nước giếng lên dần Đưa ếch giếng Nơi đáy giếng đục ngầu Và rêu, cỏ Chỉ thấy bầu trời nhỏ Không to vung Vẫn quen chốn cũ Ếch lại nghênh ngang Dù đường làng Ếch nghênh mặt: kệ Ếch tưởng: ta- anh hùng Xứng đáng làm thủ lĩnh Biết đâu trời cao minh Khơng nhìn từ giếng Một cậu đội nón mê Thả trâu gần Trâu loanh quanh tìm cỏ Giẫm bẹp ếch ta Ếch ta sinh lười biếng Chẳng mở mang Thênh thang- kho kiến thức Thênh thang- kho kiến thức Nếu chẳng chịu mở mang Chỉ suốt ngày kênh kiệu Thì liều liệu Có ngày giống ếch
- Xem thêm -

Xem thêm: ECH NGOI DAY GIENG , ECH NGOI DAY GIENG