0

Ếch ngồi đáy giếng

17 1 0
  • Ếch ngồi đáy giếng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:05

Truyền thuyết Cổ tích Ngụ ngơn Sơn Tinh, Thủy Tinh Thánh Gióng Thạch Sanh Em bé thơng minh Ếch ngồi đáy Thầy bói xem voi (Truyện ngụ ngơn)  TIẾT 23 – Văn bản: ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG I Đọc – Tìm hiểu chung Thể loại :Truyện ngụ ngơn TIẾT 23 – Văn bản: ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG I Đọc – Tìm hiểu chung văn Thể loại : Đọc, kể văn Kể chuyện theo tranh TIẾT 23 – Văn bản: ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG I Đọc – Tìm hiểu chung văn Thể loại : Đọc, kể văn Cấu trúc văn Chú thích TIẾT 23 – Văn bản: ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG II Đọc – Tìm hiểu chi tiết văn THẢO LUẬN NHĨM 1, Mơi trường sống, hành động cách nghĩ ếch sống giếng ? THẢO LUẬN NHĨM 2, Mơi trường sống, hành động cách nghĩ ếch giếng ? Nội dung 1.Ếch sống giếng 2.Ếch giếng Môi trường Hành động sống Cách nghĩ Hậu Nội dung 1.Ếch sống giếng Môi trường Hành động sống Cách nghĩ -Trong giếng Cất tiếng kêu -Ếch tưởng: ồm ộp + Bầu trời bé - Sống Các nhiều con vật vung vật nhỏ bé khác + Nó oai hoảng Nhỏ, hẹp vị chúa tể sợ - Ngoài giếng 2.Ếch giếng -Thay đổi ⇒Rộng lớn Nghênh ngang lại Không thay đổi Hậu Chủ quan, kiêu ngạo Bị trâu qua giẫm bẹp TIẾT 23 – Văn bản: ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG II Đọc – Tìm hiểu chi tiết văn Ếch sống giếng Ếch ngồi giếng Bài học ngụ ngơn Hồn cảnh sống hạn hẹp ảnh hưởng đến nhận thức giới xung quanh Sự chủ quan, kiêu ngạo phải trả giá đắt, có mạng sống Muốn có hiểu biết phải tiếp xúc với khơng gian rộng lớn, khiêm tốn học hỏi Bài tập 1: Hãy tìm hai câu văn văn mà em cho quan trọng thể nội dung, ý nghĩa truyện Câu 1: Ếch tưởng bầu trời đầu bé vung oai vị chúa tể Câu 2: Nó nhâng nháo đưa cặp mắt nhìn lên bầu trời, chả thèm để ý đến xung quanh nên bị trâu qua giẫm bẹp Bài tập 2: Thành ngữ gợi từ câu chuyện ? Em hiểu nghĩa thành ngữ nào? TIẾT 23 – Văn bản: ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG - Thành ngữ : Ếch ngồi đáy giếng - Thường có nghĩa: + Chỉ người giao lưu, tiếp xúc + Chỉ người hiểu biết hạn hẹp + Chỉ người tầm nhìn thiển cận Hiệp sĩ CNTT Nguyễn Công Hùng TIẾT 23 – Văn bản: ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Tìm câu tục ngữ khuyên không nên chủ quan, kiêu ngạo, phải mở rộng tầm hiểu biết? Viết lại truyện “Ếch ngồi đáy giếng” với kết thúc khác Soạn “Thầy bói xem voi” ... nghĩ ếch sống giếng ? THẢO LUẬN NHÓM 2, Môi trường sống, hành động cách nghĩ ếch giếng ? Nội dung 1 .Ếch sống giếng 2 .Ếch ngồi giếng Mơi trường Hành động sống Cách nghĩ Hậu Nội dung 1 .Ếch sống giếng. .. chuyện theo tranh TIẾT 23 – Văn bản: ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG I Đọc – Tìm hiểu chung văn Thể loại : Đọc, kể văn Cấu trúc văn Chú thích TIẾT 23 – Văn bản: ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG II Đọc – Tìm hiểu chi tiết văn...(Truyện ngụ ngôn)  TIẾT 23 – Văn bản: ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG I Đọc – Tìm hiểu chung Thể loại :Truyện ngụ ngôn TIẾT 23 – Văn bản: ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG I Đọc – Tìm hiểu chung văn Thể loại : Đọc,
- Xem thêm -

Xem thêm: Ếch ngồi đáy giếng , Ếch ngồi đáy giếng