0

De thi hoc ky 1tham khao Mon Dia khoi 1220162017

6 5 0
  • De thi hoc ky 1tham khao Mon Dia khoi 1220162017

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 13:02

D.Thềm lục địa miền trung thu hẹp tiếp giáp với vùng biển nước sâu Câu 47: Khí hậu vùng núi Tây Bắc khác với Đông Bắc ở điểm : A.Mùa đông bớt lạnh , nhưng khô hơn.. B.Mùa hạ đến sớm , đô[r] (1)60 CÂU HỎI LUYỆN TẬP- MÔN ĐỊA LÝ Câu Nội thuỷ là : A Vùng nước tiếp giáp với đất liền nằm ven biển B Vùng nước tiếp giáp với đất liền phía bên đường sở C Vùng nước cách đường sở 12 hải lí D Vùng nước cách bờ 12 hải lí Câu 2.Đây là cửa nằm trên biên giới Lào - Việt A Cầu Treo B Lạng sơn C Mộc Bài D Lào Cai Câu Đi từ bắc vào nam theo biên giới Việt - Lào, ta qua các cửa : A Tây Trang, Cầu Treo, Lao Bảo, Bờ Y B Cầu Treo, Cha lo, Lao Bảo, Bờ Y C Bờ Y, Lao Bảo, Cầu Treo, Tây Trang D Lao Bảo, Cầu Treo, Tây Trang, Bờ Y Câu 4.Phần lãnh thổ đất liền nước ta nằm hệ tọa độ địa lý: A 23023’B-8030’ B 102010’Đ-109024’Đ B.23020’ B-8030’B 102010Đ- 109024’Đ C.23023’B-8034’B 102009’Đ- 109024’Đ D.23023’B-8030’B.102010’Đ109020’Đ Câu 5.Đây là đặc điểm địa hình đồi núi nước ta : A Núi cao trên 000 m chiếm 1% diện tích lãn thổ B Địa hình thấp 1000 m chiếm 85% diện tích lãnh thổ C Địa hình thấp 500 m chiếm 70% diện tích lãnh thổ D Tất các đặc điểm trên Câu Địa hình vùng núi Đông Bắc có hướng núi: A.Tây Bắc – Đông Nam B Đông Bắc – Tây Nam C.Vòng cung D.Cả a và b đúng Câu Địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc có hướng núi: A Tây Bắc – Đông Nam B.Đông Bắc – Tây Nam C.Tây Nam – Đông Bắc D.Vòng cung Câu Vùng núi Đông Bắc có mùa đông đến sớm là do: A.Nằm tả ngạn sông Hồng B.Địa hình thấp dần từ Tây Bắc – Đông Nam C.Bốn cách cung núi lớn mở rộng phía Bắc và phía Đông D.Địa hình cao nước Câu 9: So sánh đặc điểm tự nhiên miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ với miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có địa hình giống là: A Đều có địa hình là đồi núi và đồng bằng, đó diện tích đồi núi chiếm ưu B Đều có địa hình là đồi núi và đồng bằng, đó diện tích đồng chiếm ưu C Đều có địa hình là đồi núi D Đều có địa hình là đồi núi và đồng Câu 10.Đồng châu thổ sông Hồng và đồng châu thổ Cửu Long có chung đặc điểm là: A Có địa hình thấp và phẳng B Có hệ thống đê ngăn lũ ven sông C Hình thành trên vùng sụt lún hạ lưu sông.D Có hệ thống sông ngòi kênh rạch chằng chịt Câu 11.Dãy Bạch Mã là : A Dãy núi bắt đầu hệ núi Trường Sơn Nam B Dãy núi làm biên giới Tây Bắc và Trường Sơn Bắc C Dãy núi làm ranh giới Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam Câu 12.Địa hình vùng đồi trung du và bán bình nguyên nước ta thể rõ A Vùng đồi trung du thuộc dãy Trường Sơn Nam và Đông Nam Bộ B Trên các cao nguyên xếp tầng sườn phía tây Tây Nguyên C Vùng đồi trung du thuộc dãy Trường Sơn Bắc và vùng thấp Tây Nguyên D Rìa Đồng sông Hồng và Đông Nam Bộ Câu 13 Vì nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa A.Nằm vùng nội chí tuyến và giáp biển Đông B Giáp biển Đông và nằm vĩ độ từ 23”B- 23 23”B C Nằm khu vực nhiệt đới gió mùa và giáp biển Đông D Nằm vùng nội chí tuyến, khu vực nhiệt đới gió mùa (2) Câu 14 Giả sử không có gió mùa mùa Đông thì tự nhiên nước ta thay đổi nào? A Biên độ nhiệt độ năm thấp, không có rét đậm rét hại B Biên độ nhiệt độ năm cao , có rét đậm rét hại C Miền Bắc có mùa Đông lạnh khô mưa ít , có rét đậm D Biên độ nhiệt năm cao,không có rét đậm rét hại Câu 15 : Biên độ nhiệt năm phái bắc cao phía nam , vì phía bắc : A Gần chí tuyến B Có mùa đông lạnh C Có mùa hạ bị ảnh hưởng gió phơn Tây Nam D Câu A+ B đúng Câu 16: Đặc trưng khí hậu vùng lãnh thổ phía bắc là : A.Nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh B.Cận nhiệt gió mùa có mùa đông lạnh C.Cận xích đao gió mùa D.Nhiệt đới ẩm có mùa đông lạnh Câu 17 : Tác động gió mùa đông bắc mạnh : A Tây Bắc B Đông bắc C Bắc Trung Bộ D Đồng bắc Câu 18: Sự phân hóa đai địa hình : vùng biển – thềm lục địa, vùng đồng ven biển và vùng đồi núi là biểu phân hóa theo : A Bắc – Nam B Đông – Tây C Độ cao D Câu A + B đúng Câu 19 : Nguyên nhân chính làm phân hóa thiên nhiên theo vĩ độ(bắc–nam )là phân hóa A Địa hình B Khí hậu C Đất đai D Sinh vật Câu 20 Lượng nước thiếu hụt vào mùa khô miền Bắc không nhiều miền Nam nước ta là miền Bắc: A Nằm vĩ độ cao B Có mưa phùn C Nằm gần biển D Nằm gần chí tuyến Bắc Câu 21: Gió phơn Tây Nam chủ yếu hoạt động khu vực: A Bắc Trung Bộ và phần nam khu vực Tây Bắc B Tây Nguyên C Duyên hải Nam Trung Bộ D Đồng Nam Bộ và Tây Nguyên Câu 22 : Từ Bắc vào Nam , nhiệt độ có thay đổi tăng dần phù hợp với lượng xạ mặt trời lớn là do: A.Càng gần xích đạo , khoảng cách lần mặt trời lên thiên đỉnh dài B.Càng vào nam , càng gần xích đạo , góc chiếu mặt trời lớn C.Càng vào nam tác động gió mùa đông bắc yếu D.Câu A+ B đúng Câu 23: Gió mùa Tây Nam xuất phát từ vịnh Tây Bengan xâm nhập trực tiếp vào nước ta , gây mưa lớn cho : A Đồng Nam Bộ B Tây Nguyên C.Câu A+B đúng D Đồng Bắc Bộ Câu 24 Tiếp giáp với Biển Đông, nên nước ta: A Có độ ẩm không khí quá lớn gây trở ngại cho sản xuất nông nghiệp B Thường xuyên tiếp nhận bão từ Biển Đông đổ vào C Nhiều vùng bờ biển khúc khuỷu khó khăn cho phát triển giao thông D Có tất các ý trên Câu 25.Tác động biển Đông đến khí hậu nước ta : A Mưa nhiều, mưa theo mùa B Độ ẩm không khí cao C Giảm tính khắc nghiệt thời tiết D Mang tính hải dương, điều hòa Câu 26.Biển Đông là vùng biển lớn nằm phía : A Nam Trung Quốc và Đông Bắc Đài Loan B Phía đông Phi-líp-pin và phía tây Việt Nam C Phía đông Việt Nam và tây Phi-líp-pin (3) D Phía bắc Xin-ga-po và phía nam Ma-lai-xi-a Câu 27: Đặc điểm khí hậu đai nhiệt đới gió mùa là: A.Mùa hạ nóng nhiệt độ trung bình trên 250 C B.Độ ẩm thay đổi tùy nơi , từ khô , khô, ẩm , đến ẩm C.Tổng nhiệt độ năm trên 45000 C D.Câu A+B đúng Câu 28: Trở ngại lớn sử dụng tự nhiên miền bắc và đông bắc bắc là : A.Bão , lũ , trượt lở đất , hạn hán B.Nhịp điệu mùa khí hậu , sông ngòi thất thường , thời tiết không ổn định C.Xói mòn , rửa trôi đất , lũ lụt , thiếu nước nghiêm trọng mùa mưa D.Động đất , lũ quét , lũ ống , hạn hán Câu 29: Số lượng loài động thực vật quý đưa vào sách đỏ Việt Nam là A 340 loài thực vật, 350 loài động vật B 360 loài thực vật, 350 loài động vật C 360 loài thực vật, 340 loài động vật D 350 loài thực vật, 360 loài động vật Câu 30 : Mặc dù diện tích rừng dần tăng lên , tài nguyên rừng suy thoái, vì: A.Rừng giàu còn ít B.Chất lượng rừng không ngừng giảm sút C.Diện tích rừng nghèo và rừng phục hồi chiếm phần lớn D.Diện tích rừng nghèo và rừng phục hồi tăng lên Câu 31 : Việc bảo vệ tài nguyên rừng nước ta có ý nghĩa chủ yếu mặt A.Giá trị kinh tế B.Cảnh quan môi trường tự nhiên C.Cân môi trường sinh thái D.Câu A+ B đúng Câu 32: Theo quy hoạch , vùng núi dốc phải đạt độ che phủ khoảng (%) A 50-60 B 60-70 C 70-80 D 80-90 Câu 33 : Loại thiên tai nào sau đây mang tính cục địa phương , diễn thường xuyên và gây thiệt hại lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân A Bão B Ngập úng , lũ quét và hạn hán C Động đất D Lốc , mưa đá , sương muối Câu 34 : Nguyên nhân chủ yếu làm cho ĐBSCL chịu ngập lụt là : A.Địa hình đồng thấp và không có đê sông , đê biển B.Xung quanh các mặt đất thấp có đê bao bọc C.Mưa lớn kết hợp với triền cường Câu 35: Mùa bão nước ta có đặc điểm là : A Ở miền Bắc muộn miền Nam B Ở miền Trung sớm miền Bắc D Chậm dần từ Bắc vào Nam D Chậm dần từ Nam Bắc Câu36 Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng khí hậu nào nước ta chịu ảnh hưởng bão với tần suất nhiều nhất? A Đông Bắc Bộ B Trung và Nam Bắc Bộ C Bắc Trung Bộ D Nam Trung Bộ Câu 37: Thiên tai nào sau đây không phải là hệ khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa với lượng mưa lớn tập trung vào mùa mưa nước ta A Động đất B Ngập lụt C Lũ quét D Han hán Câu 38: Ở nước ta, khu vực có thời kì năm hạn hán kéo dài là: A Tây Bắc B Đồng sông Cửu Long C Tây Nguyên (4) D Ven biển cực Nam Trung Bộ Câu 39: Từ bảng số liệu: Nhiệt độ trung bình số địa điểm nước ta, rút nhận xét: Địa điểm Nhiệt độ trung bình Nhiệt độ trung bình Nhiệt độ trung bình tháng 1(°C) tháng 7(°C) Năm (°C) Lạng Sơn 13.3 27.0 21.2 Hà Nội 16.4 28.9 23.5 Huế 19.7 29.4 25.1 Đà Nẳng 21.3 29.1 25.7 Quy Nhơn 23.0 29.7 26.8 TP Hồ Chí Minh 25.8 27.1 27.1 A.Nhiệt độ trung bình năm các địa điểm từ Bắc vào Nam cao 25°C, và có giảm dần từ Bắc vào Nam B.Nhiệt độ trung bình năm các địa điểm từ Bắc vào Nam cao 20°C, và có tăng dần từ Bắc vào Nam C.Nhiệt độ trung bình năm các địa điểm từ Bắc vào Nam cao 13.3°C, và có giảm dần từ Bắc vào Nam D.Nhiệt độ trung bình năm các địa điểm từ Bắc vào Nam cao 13.3°C, và có tăng dần từ Bắc vào Nam Câu 40: Dựa vào bảng số liệu diện tích rừng và đất tự nhiên các vùng nước ta năm 1995, kết tính độ che phủ rừng : Vùng Diện tích rừng(nghìn ha) Diện tích đất tự nhiên(Triệu ha) Đông Nam Bộ 611 2,35 A.36% B.26% C.46% D.16% Câu 41 Hai bể trầm tích có diện tích lớn nước ta là : A Sông Hồng và Trung Bộ B Cửu Long và Sông Hồng C Nam Côn Sơn và Cửu Long D Nam Côn Sơn và Thổ Chu - Mã Lai Câu 42“Địa cao hai đầu, thấp giữa, chạy theo hướng tây bắc - đông nam” Đó là đặc điểm núi vùng : A Tây Bắc B Đông Bắc C Trường Sơn Bắc D Trường Sơn Nam Câu 43.Đây là đặc điểm đồng ven biển miền Trung A Là tam giác châu thổ có diện tích 15 000 km2 B Nằm vùng biển nông, thềm lục địa mở rộng C Hình thành trên vùng sụt lún hạ lưu các sông lớn D Biển đóng vai trò chủ yếu việc hình thành nên có nhiều cồn cát Câu 44.Đồng Duyên hải miền Trung ít bị ngập úng Đồng sông Hồng và Đồng sông Cửu Long vì : A Lượng mưa Duyên hải miền Trung thấp B Lượng mưa lớn rải nhiều tháng nên mưa nhỏ C Do địa hình dốc biển lại không có đê nên dễ thoát nước D Mật độ dân cư thấp hơn, ít có công trình xây dựng lớn Câu 45: Với tình trạng biến đổi khí hậu dẫn tới mực nước biển dâng cao Đồng nào Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nhất? A.Đồng sông Hồng B.Đồng Bắc TrungBộ C.Đồng sông Cửu Long D Đồng Nam Trung Bộ Câu 46 : Điểm nào sau đây không đúng với thiên nhiên vùng biển và thềm lục địa nước ta A.Vùng biển lớn gấp lần diện tích đất liền B.Thềm lục địa phía bắc và phía nam có đáy nông mở rộng C.Đường bờ biển Nam Trung Bộ phẳng D.Thềm lục địa miền trung thu hẹp tiếp giáp với vùng biển nước sâu Câu 47: Khí hậu vùng núi Tây Bắc khác với Đông Bắc điểm : A.Mùa đông bớt lạnh , khô B.Mùa hạ đến sớm , đôi có gió tây , lượng mưa giảm C.Mùa đông lạnh đến sớm các vùng núi thấp (5) D.Khí hậu lạnh chủ yếu độ cao địa hình Câu 48: Dựa vào bảng số liệu diện tích rừng và đất tự nhiên các vùng nước ta năm 1995, kết tính độ che phủ rừng : Vùng Diện tích rừng(nghìn ha) Diện tích đất tự nhiên(Triệu ha) Tây Nguyên 3224,8 5,56 A.58% B.28% C.48% D.18% Câu 49: Dựa vào bảng số liệu diện tích rừng và đất tự nhiên các vùng nước ta năm 1995, kết tính độ che phủ rừng : Vùng Diện tích rừng(nghìn ha) Diện tích đất tự nhiên(Triệu ha) Trung Du-MNPB 2469,6 10,29 A.54% B.44% C.24% D.34% Câu 50: Dựa vào bảng số liệu diện tích rừng và đất tự nhiên các vùng nước ta năm 1995, kết tính độ che phủ rừng : Vùng Diện tích rừng(nghìn ha) Diện tích đất tự nhiên(Triệu ha) Duyên hải Miền 3220,1 9,6 Trung A.53,5% B.23,5% C.43,5% D.33,5% Câu 51: Mưa bão lớn , nước biển dâng , lũ nguồn đã làm cho nhiều vùng trũng Bắc Trung Bộ và đồng hạ lưu các sông lớn Nam Trung Bộ bị ngập úng mạnh vào các tháng A 8-9 B 9-10 C 10-11 D 8-11 Câu 52: Nằm vị trí tiếp giáp lục địa và đại dương , liền kề với vành đai sinh khoáng nên Việt Nam có : A Nhiều tài nguyên sinh vật quý giá B Nhiều tài nguyên khoáng sản C Nhiều vùng tự nhiên trên lãnh thổ D Nhiều bão và lũ lụt hạn hán Câu 53 So với các nớc cùng vĩ độ, nớc ta có nhiều lợi hẳn về: A.Trồng đợc các loại nho, cam, ô liu, chà là nh Tây á B.Ph¸t triÓn c©y cµ phª, cao su C.Trồng đợc lúa, ngô khoai D.§Èy m¹nh th©m canh, t¨ng vô quanh năm các loài cây lơng thựcvà cây công nghiệp nhiệt đới Câu 54 Vùng cực Nam Trung Bộ là nơi có nghề làm muối lí tưởng vì : A Không có bão lại ít chịu ảnh hưởng gió mùa đông bắc B Có nhiệt độ cao, nhiều nắng, có vài sông nhỏ đổ biển C Có hệ núi cao ăn lan tận biển nên bờ biển khúc khuỷu D Có thềm lục địa thoai thoải kéo dài sang tận Ma-lai-xi-a Câu 55.Ở nước ta thời tiết mùa đông bớt lạnh khô, mùa hè bớt nóng là nhờ : A Nằm gần Xích đạo, mưa nhiều B Địa hình 85% là đồi núi thấp C Chịu tác động thường xuyên gió mùa D Tiếp giáp với Biển Đông (trên 3260 km bờ biển) Câu 56 Điều nào sau đây thể mối quan hệ chặt chẽ miền núi với đồng nước ta A Đồng có địa hình phẳng, miền núi có địa hình cao hiểm trở B Đồng thuận lợi cho cây lương thực, miền núi thích hợp cho cây công nghiệp C Những sông lớn mang vật liệu bào mòn miền núi bồi đắp, mở rộng đồng D.Đồng bồi tụ phù sa, miền núi bị chia cắt Câu 57.Đây là đặc điểm quan trọng địa hình đồi núi nước ta, có ảnh hưởng lớn đến các yếu tố khác A Chạy dài suốt lãnh thổ từ bắc đến nam B Đồi núi thấp chiếm ưu tuyệt đối C Núi nước ta có địa hình hiểm trở D Núi nước ta có phân bậc rõ ràng Câu 58.Nước ta có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú là nhờ : A Lãnh thổ kéo dài từ 8º34’B đến 23º23’B ,nên thiên nhiên có phân hoá đa dạng B Nằm hoàn toàn miền nhiệt đới Bắc bán cầu thuộc khu vực châu Á gió mùa C Nằm vị trí tiếp giáp lục địa và hải dương trên vành đai sinh khoáng giới D Nằm vị trí tiếp giáp lục địa và hải dương trên đường di lưu các loài sinh vật Câu 59.Đường sở nước ta xác định là đường : A Nằm cách bờ biển 12 hải lí B Nối các điểm có độ sâu 200 m (6) C Nối các mũi đất xa với các đảo ven bờ.D Tính từ mức nước thủy triều cao đến các đảo ven bờ Câu 60.Đặc điểm thiên nhiên nhiệt đới - ẩm - gió mùa nước ta là : A Vị trí địa lí và hình dáng lãnh thổ quy định B Ảnh hưởng các luồng gió thổi theo mùa từ phương bắc xuống và từ phía nam lên C Sự phân hóa phức tạp địa hình vùng núi, trung du và đồng ven biển D Ảnh hưởng Biển Đông cùng với các chắn địa hình (7)
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi hoc ky 1tham khao Mon Dia khoi 1220162017, De thi hoc ky 1tham khao Mon Dia khoi 1220162017