0

kiem tra 1 tiet ki 1 2016

2 6 0
  • kiem tra 1 tiet ki 1 2016

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 12:45

Hai loại vải này có tính chất hút ẩm cao, mặc thoáng mát, thấm mồ hôi nên người mặc cảm thấy dể chịu.. -Không thích mặc áo vảinilon, polyeste:Vải nilon, polyester thuộc vải sợi hoá học.[r] (1)PHÒNG GD&ĐT KIẾN XƯƠNG TRƯỜNG THCS MINH TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA 45’ Môn: Công nghệ Thời gian: 45 ' I.TRẮC NGHIỆM (4đ ) Hãy khoanh tròn vào các chữ cái A, B, C, D đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng ( đ ) Câu 1: (0,dđ) Vải sợi thiên nhiên có tính chất: a ít thầm mồ hôi, ít bị nhàu b giặt mau khô, hút ẩm thấp c hút ẩm cao, giặt lâu khô d ít thấm mồ hôi,khi đốt tro vón cục Câu 2: (0,5đ) Chức trang phục: a giúp người chống nóng b.bảo vệ và làm đẹp cho người c giúp người chống lạnh d làm tăng vẻ đẹp cho người Câu 3: (0,5đ) Người béo và lùn nên mặc loại vải: a màu sáng, mặt vải thô, kẻ sọc ngang b màu sáng, mặt vải láng, kẻ sọc dọc c màu tối, mặt vải thô, kẻ sọc ngang d màu tối, mặt vải trơn, kẻ sọc dọc Câu 4: (0,5đ) Người có dáng cao, gầy nên mặc trang phục: a áo có cầu vai, tay bồng, kiểu thụng b may sát thể, tay chéo c đường may dọc theo thân áo, tay chéo d kiểu may sát thể, tay bồng Câu 5: ( đ ) Tìm cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống: a/ Nhà là tổ ấm gia đình , là nơi thoả mãn các nhu cầu người về………… và……… b / Nhà ngăn nắp đẩm bảo ………… cho các thành viên gia đình…………thời gian dọn dẹp, tìm vật dụng cần thiết và………… cho nhà c / Ngoài công dụng để………………….và…………… …gương còn tạo còn tạo cảm giác cho phòng……………….và……………… …thêm Câu 6.(1đ) Hãy trả lời câu hỏi cách đánh dấu X vào cột Đ (đúng) cột S (sai ) Câu hỏi Đ S Kê đồ đạc phòng chú ý chừa lối để dễ dàng lại Nhà chật, phòng không thể bố trí gọn gàng thuận tiện Cây cảnh và hoa đem lại vẻ đẹp dễ thương cho phòng Để cắm bình hoa đẹp , không cần chú ý cân đối, kích thước cành hoa và bình cắm II.TỰ LUẬN : (6đ) Câu ( điểm ) Vì mùa hè người ta thích mặc áo vải sợi bông, vải tơ tằm mà không thích mặc áo vải nilon, polyeste? Câu (2 điÓm ) Nêu các công việc cần làm để giữ gìn nhà ngăn nắp? Câu : (3 điểm ) H·y nªu ý nghÜa cña c©y c¶nh vµ hoa trang trÝ nhµ ë ? Em thÝch trang trÝ nhµ m×nh b»ng hoa kh« hay hoa gi¶ ? V× (2) PHÒNG GD&ĐT KIẾN XƯƠNG TRƯỜNG THCS MINH TÂN Câu I.1 III CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ Đáp án C B D A a / Vật chất , tinh thần b / Sức khoẻ , tiết kiệm , tăng vẻ đẹp c / Soi , trang trí , sáng sủa, rộng rãi 1–Đ ;2–S;3–Đ;4–S -Thích mặc áo vải sợi bông, vải tơ tằm: Vải sợi bông, vải tơ tằm thuộc vải sợi thiên nhiên Hai loại vải này có tính chất hút ẩm cao, mặc thoáng mát, thấm mồ hôi nên người mặc cảm thấy dể chịu -Không thích mặc áo vảinilon, polyeste:Vải nilon, polyester thuộc vải sợi hoá học Hai loại vải này có tính chất hút ẩm kém, ít thấm mồ hôi nên mặc cảm thấy khó chịu + Các công việc cần làm để giữ gìn nhà ngăn nắp - Cã nÕp sèng s¹ch sÏ ng¨n n¾p, gi÷ vÖ sinh c¸ nh©n - Tham gia c¸c c«ng viÖc gi÷ g×n nhµ ë s¹ch sÏ: Thêng xuyªn quÐt dọn, lau chìu đồ đạc, đổ rác đúng nơi quy định * ý nghÜa cña viÖc trang trÝ nhµ ë b»ng c©y c¶nh hoa vµ hoa: - Lµm cho ngêi gÇn gòi víi thiªn nhiªn - Tăng vẻ đẹp cho ngôi nhà - §em l¹i niÒm vui , sù th gi·n cho ngêi * Trang trÝ b»ng hoa ( tuú theo sù gi¶i thÝch hs để GV cho điểm ) Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 1 (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: kiem tra 1 tiet ki 1 2016, kiem tra 1 tiet ki 1 2016