0

Bai 7 Cau truc cua Trai Dat Thach quyen Thuyet kien tao mang

6 1 0
  • Bai 7 Cau truc cua Trai Dat Thach quyen Thuyet kien tao mang

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 10:11

Các nhà khoa học nghiên cứu cấu trúc bên trong của Trái Đất bằng phương pháp địa chấn và kết luận : ⇒ Trái Đất gồm nhiều lớp... Lớp vỏ Trái Đất[r] (1)(2)CHƯƠNG III : CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT.CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ BÀI 7: CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT THẠCH QUYỂN THUYẾT KIẾN TẠO MẢNG   I Cấu trúc Trái Đất (3)1 Lớp vỏ Trái Đất Vỏ đại dương Vỏ lục địa Vỏ Trái Đất Vỏ lục địa dày 70 km ( có tầng granit) (4)2 Lớp Mant Từ vỏ Tái Đất tới độ sâu 2900 km Lớp Mant Mant : + Giới hạn : từ 15 đến 700 km + Trạng thái : vật chất đậm đặc , quánh dẻo Mant : + Giới hạn : từ 700 đến 2900 km + Trạng Thái : vật chất trạng thái rắn Nhân Trái Đất Chiếm 80% thể tích 68,5% khối lượng Trái Đất Vị trí cùng, độ dày khoảng 3470 km Thành phần chủ yếu kim loại nặng Ni, Fe Cấu tạo gồm: (5)II Thuyết Kiến tạo mảng Vỏ Trái Đất gồm có đơn vị kiến tạo mảng tạo thành: Bảy mảng kiến tạo lớn là: ( Thái Bình Dương ; Ấn Độ-Ơxtrây-li-a ; Âu-Á ; Phi ; Bắc Mĩ ; Nam Mĩ ; Nam Cực )Đặc điểm (6)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 7 Cau truc cua Trai Dat Thach quyen Thuyet kien tao mang, Bai 7 Cau truc cua Trai Dat Thach quyen Thuyet kien tao mang