0

Bai 14 Thuc hien trat tu an toan giao thong

8 3 0
  • Bai 14 Thuc hien trat tu an toan giao thong

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 07:48

toàn giao thông của người tham gia giao thông  Tích cực tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, đồng thời vận động mọi nguoif chấp hành các qui định về an toàn giao thông  Có các[r] (1)(2) 1/ Báo cáo tình hình KT-XH tháng đầu năm 2016 -Trên địa bàn nước đã xảy 8.374 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 4.163 vụ tai nạng giao thông và 4.211 vụ va chạm giao thông, 3.588 người chết, 2043 người bị thương, 4936 người bị thương nhẹ (3) 2/ NGUYÊN NHÂN Không đội mũ bảo hiễm Đua xe, lạng lách đánh võng Chở quá số người quy định Vượt đèn đỏ (4) 3/ GiẢI PHÁP  -Nâng cao ý thức chấp hành các qui định an toàn giao thông người tham gia giao thông  Tích cực tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông, đồng thời vận động nguoif chấp hành các qui định an toàn giao thông  Có các biện pháp chế tài nghiêm khắc các hành vi vi phạm, để đủ sức đe đối tượng vi phạm (5) (6) 4/ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH  Phải tự ý chấp hành qui định luật giao thông  Tích cực cùng với các quan tổ chúc tyên truyền, vận động giáo dục tầng lớp nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông  Tham gia đầy đủ các buổi học ngoại khoá Đoàn niên tổ chức (7) KẾT LuẬN  Tai nạn giao thông là nỗi đau, hậu cho toàn xã hội không hậu vật chất mà còn hậu tinh thần.Vì chúng ta hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật tham gia giao thông Đó không phải là trách nhiệm cá nhân mà là toàn xã hội (8) K N A H T U O Y (9)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 14 Thuc hien trat tu an toan giao thong, Bai 14 Thuc hien trat tu an toan giao thong