0

ma tran ly 8 kt 45 p ki 1

2 1 0
  • ma tran ly 8 kt 45 p ki 1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 01:29

[r] (1) TIẾT 12 – TUẦN 12 NGÀY SOẠN: /10/2015 KIỂM TRA 45 PHÚT I/ Mục đích : - Thu thập thơng tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức kĩ chương I: học II/ Hình thức đề kiểm tra tiết tự luận 60% trắc nghiệm 40% III/ Thiết lập ma trận đề kiểm tra tiết. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ 8 - LẦN 1 Cấpđộ Tên Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao (2)IV/ Đề kiểm tra: Chuyển động học, vận tố , chuyển động không đều, chuyển động đều - Phân biệt loại chuyển động dựa vào khái niệm tốc độ - Nhận biết công thức tính vận tốc - Nêu dấu hiệu để nhận biết chuyển động - Nêu tốc độ trung bình cách xác định tớc đợ trung bình - Vận dụng cơng thức tính vận tớc - Tính tớc đợ trung bình chuyển động không đều Số câu Số điểm Tỉ lệ% 1 0,5 10 1 1 20 1 0,5 10 2 1 20 1 2 40 6 5 50 Biểu diễn lực, cân bằng lực, quán tính, lực ma sát - Nêu lực đại lượng vectơ Nêu lực cân bằng - Nêu ví dụ về lực ma sát nghỉ, trượt, lăn - Nêu ví dụ về tác dụng lực làm thay đổi tốc độ, hướng chuyển động vật tác dụng hai lực cân bằng - Biểu diễn lực bằng vectơ -Giải thích một số tượng thường gặp liên quan đến quán tính Số câu Số điểm Tỉ lệ% 1 0,5 20 2 1 40 1 1 40 4 2,5 25 Áp suất của: chất rắn, lỏng khí quyển - Tính áp suất chất rắn - Tính áp suất lỏng Số câu Số điểm Tỉ lệ% 1 0,5 20 1 2 80 2 2,5 25 Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ %
- Xem thêm -

Xem thêm: ma tran ly 8 kt 45 p ki 1, ma tran ly 8 kt 45 p ki 1