0

mau kiem diem dang vien

2 4 0
  • mau kiem diem dang vien

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 00:31

* Viên chức: Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết; Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp; Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, [r] (1)ĐẢNG BỘ XÃ MỸ HƯNG CHI BỘ TRƯỜNG THCS MỸ HƯNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Mỹ Hưng, Ngày …… tháng12 năm 2016 Mẫu 1a- KĐ.ĐG/2016 BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM… (Dùng cho đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức) Họ và tên: Ngày sinh: Chức vụ Đảng: Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Đơn vị công tác: Chi bộ: I ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ CÔNG TÁC 1- Về tư tưởng chính trị 2- Về phẩm chất đạo đức, lối sống 3- Về thực chức trách, nhiệm vụ giao Cán bộ, công chức, viên chức chức trách, nhiệm vụ giao cần tập trung kiểm điểm sâu các nội dung sau: * Cán bộ: Năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực nhiệm vụ; tinh thần trách nhiệm công tác; Kết thục nhiệm vụ giao * Công chức: Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Tiến độ và kết thực nhiệm vụ; Thái độ phục vụ nhân dân * Viên chức: Kết thực công việc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết; Việc thực quy định đạo đức nghề nghiệp; Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác đồng nghiệp và việc thực quy tắc ứng xử viên chức; Việc thực các nghĩa vụ khác viên chức 4- Về tổ chức kỷ luật II KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN III PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC (2) IV TỰ NHẬN MỨC PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG (Đánh dấu X vào ô tương ứng) 4.1 Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành nhiệm vụ Không hoàn thành nhiệm vụ 4.1 Xếp loại chất lượng đảng viên: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM (Ký, ghi rõ họ tên) Đây là mẫu các đ/c làm máy vi tính nộp cho đ/c Trường vào trước 10h thứ ngày 05/12/2016 (mẫu có trên Website trường mục văn nhà trường) (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: mau kiem diem dang vien, mau kiem diem dang vien