0

de kiem tra chuong 3

2 2 0
  • de kiem tra chuong 3

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 21:16

Đường phân giác của góc A cắt cạnh BC tại D.. a Tính độ dài cạnh BC b Tính độ dài đoạn thẳng BD và CD.[r] (1)ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III HÌNH HỌC LỚP Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) Bài 1: (1,5 điểm) Cho hình vẽ, biết: AB = 5cm; AC = 10cm AM = 3cm; AN = 6cm Chứng tỏ: MN // BC A M B N C Bài 2: (1,5 điểm) Cho tam giác ABC có AD là đường phân giác (D  BC), biết AB = 15cm; AC = 21cm; BD = 5cm Tính độ dài các đoạn thẳng DC và BC Bài 3: (4,0 điểm) Cho tam giác ABC có AB = 5cm Trên AB lấy điểm M cho AM = 2cm; kẻ AM song song với BC (N  AC) và MN = 4cm 1)Chứng minh: Tam giác AMN đồng dạng với tam giác ABC Suy tỉ số đồng dạng 2) Tính độ dài cạnh BC Bài 4: (3,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông A có AB = 6cm; AC = 8cm Kẻ đường cao AH (H  BC) 1) Chứng minh tam giác ABC đồng dạng với tam giác HBA 2) Tính diện tích tam giác HBA biết tỉ số đồng dạng  ABC và  HBA là ĐỀ Bài 1: (4,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông A, biết AB = 9cm; BC = 15cm a) Xác định tỉ số hai đoạn thẳng AB và BC b) Tính độ dài đoạn thẳng AC c) Đường phân giác góc C cắt AB D Tính độ dài đoạn thẳng AD; DB? Bài 2: (4,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông A và có đường cao AH a) Chứng minh  ABC  HBA b) Cho biết AB = 8cm; AC = 15cm; BC = 17cm Tính độ dài đoạn thẳng AH c) Gọi M, N là hình chiếu H trên AB, AC Chứng minh AM.AB = AN.AC ĐỀ Bài 1: Cho tam giác cân ABC (AB = AC) Vẽ các đường phân giác BM và CN a) Chứng minh: BM = CN b) Chứng minh: NM // BC Bài 2: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 8cm, BC = 6cm Vẽ đường cao AH tam giác ADB a) Chứng minh: AHB BCD b) Chứng minh: AD2 = DH DB c) Tính độ dài đoạn thẳng DH, AH (2) ĐỀ Bài toán: Tam giác vuông ABC có (Â=900), có AB= 9cm, AC= 12cm Tia phân giác góc Acắt BC D Từ D kẽ DE vuông góc với AB(E thuộc AB) a Tính tỉ số hai đoạn thẳng BD va' CD A b Tính BC c Tính BD, CD, DE d  ABC có đồng dạng với  EBD không? vì sao? e Tính S ADC Tính độ dài x hình vẽ sau: E 12 B ĐỀ Bài ( điểm) Trên cạnh góc đỉnh A , đặt đoạn thẳng AE = 3cm , AC = 8cm Trên cạnh thứ hai góc đó, đặt các đoạn thẳng AD = 4cm và AF = 6cm a) Hỏi ∆ ACD và ∆ AEF có đồng dạng với không ? Tại sao? b) Gọi I là giao điểm CD và EF Tính tỉ số diện tích hai tam giác IDF và IEC Bài 2: ( điểm) Cho tam giác cân ABC vuông A,biết AB = 6cm; AC = 8cm Đường phân giác góc A cắt cạnh BC D a) Tính độ dài cạnh BC b) Tính độ dài đoạn thẳng BD và CD ĐỀ Bài 1: (2,5đ)Cho tam giác cân ABC (AB = AC) Vẽ các đường phân giác BP và CQ a) Chứng minh: BP = CQ b) Chứng minh: QP // BC Bài 2: (4,5đ) Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 8cm, BC = 6cm Vẽ đường cao AH tam giác ADB a) Chứng minh: AHB BCD b) Chứng minh: AD = DH DB c) Tính độ dài đoạn thẳng DH, AH (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra chuong 3, de kiem tra chuong 3