0

Xây dựng biên dạng cam tịnh tiến và hành trình cơ cấu tay quay con trượt dùng truyền động cho máy mài lưỡi cưa vòng tự động

9 4 0
  • Xây dựng biên dạng cam tịnh tiến và hành trình cơ cấu tay quay con trượt dùng truyền động cho máy mài lưỡi cưa vòng tự động

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 18:42

Cơ cấu cam kết hợp với tay quay con trượt được sử dụng để truyền động cho cơ cấu đẩy lưỡi cưa và di chuyển đá mài máy mài lưỡi cưa vòng tự động. Chuyển động của cơ cấu này phải đảm bảo kết hợp hài hòa với nhau để tránh va đập cũng như tải trọng động va đập xuất hiện trên bề mặt cam và con lăn. Journal of Mining and Earth Sciences Vol 62, Issue (2021) 91 - 99 91 Analysis of the combination of the slider-crank and cam mechanism to drive the automatic bandsaw blade grinder Tan Dang Nguyen *, Thang Hong Thi Le, Giap Van Doan Faculty of Electro-Mechanics, Hanoi University of Mining and Geology, Vietnam ARTICLE INFO ABSTRACT Article history: Received 20th Apr 2021 Accepted 15th Aug 2021 Available online 31st Aug 2021 A slide crank and cam mechanism can be combined and used to drive a bandsaw blade grinder The movement of these mechanisms must ensure a harmonious combination to avoid the impacts of a collision and dynamic load that appears on the cam and roller surfaces The technical parameters can be determined by methods of geometry, or 3D simulation, or analytical methods In order to flexibly design the cam and slide crank mechanism, this study uses the analytic method By setting up mathematical formulas and applying Mathcad software, it allows to quickly determine and change the initial parameters of the mechanisms, evaluates their changes to the stroke and structural profile Simultaneously, the graphs of the stroke, velocity, and acceleration of the cam mechanism allow the designer to evaluate and select suitable parameters Keywords: Analytic method, Cam mechanism, Combination, Slide crank mechanism Copyright © 2021 Hanoi University of Mining and Geology All rights reserved _ *Corresponding author E - mail: nguyendangtan@humg.edu.vn DOI: 10.46326/JMES.2021.62(4).10 92 Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất Tập 62, Kỳ (2021) 91 - 99 Xây dựng biên dạng cam tịnh tiến hành trình cấu tay quay trượt dùng truyền động cho máy mài lưỡi cưa vòng tự động Nguyễn Đăng Tấn, Lê Thị Hồng Thắng, Đoàn Văn Giáp Khoa Cơ Điện, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam THƠNG TIN BÀI BÁO TĨM TẮT Q trình: Nhận 20/4/2021 Chấp nhận 15/8/2021 Đăng online 31/8/2021 Cơ cấu cam kết hợp với tay quay trượt sử dụng để truyền động cho cấu đẩy lưỡi cưa di chuyển đá mài máy mài lưỡi cưa vòng tự động Chuyển động cấu phải đảm bảo kết hợp hài hòa với để tránh va đập tải trọng động va đập xuất bề mặt cam lăn Để xác định thơng số cấu, sử dụng phương pháp hình học, mơ mơ hình 3D phương pháp giải tích Phương pháp hình học tiến hành thủ công, tốn nhiều thời gian thiết kế Phương pháp xây dựng mơ hình mơ 3D thường áp dụng có kích thước cấu kích thước sơ Khi thay đổi thơng số hình học cấu cần phải xây dựng lại mơ hình Do tính linh hoạt chưa cao tốn nhiều thời gian xây dựng mơ hình Để thiết kế cấu cam kết hợp với tay quay trượt cách linh hoạt thay đổi thông số đầu vào, báo sử dụng phương pháp giải tích Bằng việc thiết lập cơng thức tốn học ứng dụng phần mềm Mathcad cho phép xác định nhanh chóng thay đổi thơng số ban đầu tốn, đánh giá thay đổi chúng đến hành trình, biên dạng cấu Đồng thời, đồ thị biểu diễn hành trình, vận tốc, gia tốc cấu cam cho phép thiết kế đánh giá, lựa chọn thông số phù hợp Kết nghiên cứu cho phép xác định biên dạng cam tịnh tiến cho máy mài Từ khóa: Cơ cấu cam, Kết hợp cấu, Phương pháp giải tích, Tay quay trượt © 2021 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Tất quyền bảo đảm Mở đầu Lưỡi cưa vòng loại lưỡi cưa dài, sắc nhọn bao gồm nhiều cưa hợp kim thép, lắp vào máy cưa vịng để cắt vật liệu Do có độ dài lớn với cưa sắc nhọn nên lưỡi cưa vịng cắt đa dạng loại vật liệu thép hình, thép ống, gỗ, đá,… Tùy theo vật _ *Tác giả liên hệ E - mail: nguyendangtan@humg.edu.vn DOI: 10.46326/JMES.2021.62(4).10 liệu cắt mà lựa chọn lưỡi cưa với bước khác nhằm mục đích tạo suất chất lượng bề mặt cắt phù hợp Lưỡi cưa máy xẻ gỗ có thông số chiều dày, rộng, dài bước răng, chiều sâu (Hình 1) Sau thời gian sử dụng, lưỡi cưa bị mòn đỉnh cạnh bị tròn đầu Để tiếp tục sử dụng, người dùng cần phải mài lưỡi Nguyễn Đăng Tấn nnk./Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 62(4), 91 - 99 93 Hình Hình dáng hình học vài loại lưỡi cưa (A&B Tool) cưa Hiện nay, nhiều loại máy mài lưỡi cưa nghiên cứu, chế tạo nhằm tăng suất chất lượng mài lưỡi cưa Quá trình mài lưỡi cưa máy cần hai chuyển động bản: chuyển động vào đá mài chuyển động đẩy lưỡi cưa sang (Hình 2) Trong đó: T - bước Hình Chuyển động cần thiết cấu dẫn động Hình Cấu tạo máy mài lưỡi cưa vòng (mm), R - bán kính cong cưa (mm), H1chiều cao từ phần đỉnh đến phần bụng lưỡi cưa (mm) Có nhiều loại máy mài lưỡi cưa với cấu tạo khác Về bản, máy mài lưỡi cưa bao gồm: cấu đẩy đá mài cấu đẩy lưỡi cưa sang bước sau kết thúc mài cưa (Hình 3) Lưỡi cưa đặt nằm ngang thẳng đứng Trong trình mài, đá mài nghiêng góc góc nghiêng cấu đẩy lưỡi cưa phải đẩy hành trình bước T Để đảm bảo khơng có va đập hai chuyển động này, sử dụng hai cấu dẫn động riêng điều khiển làm việc kết hợp với Biện pháp có độ linh hoạt cao, nhiên chi phí điều khiển lớn hệ điều khiển phức tạp Để khắc phục vấn đề dẫn động không đồng bộ, hai cấu đẩy lưỡi cưa đá mài dẫn động chung (Nhật Phương, 2021) Nghĩa là, động dẫn động cho hai cấu liên kết với khâu, khớp khí Để thực chuyển động này, sử dụng cấu khí như: bốn khâu lề, bánh răng, truyền động đai, truyền động xích, sử dụng phổ biến giới với nhiều lĩnh vực khác (Trịnh Chất, Lê Văn Uyển, 2000) Nhờ vào cấu cam, thiết kế tạo pha hành trình chuyển động khâu bị dẫn theo yêu cầu mà cấu khí khác khơng thực Bằng việc phối hợp chuyển động, cấu cam dùng để dẫn động chuyển động lắc 94 Nguyễn Đăng Tấn nnk./Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 62(4), 91 - 99 tịnh tiến cần cam cho máy từ đơn giản đến phức tạp Cơ cấu bốn khâu lề dùng biến chuyển động quay thành chuyển động lắc, dạng biến thể cấu tay quay trượt (Đinh Gia Tường, Tạ Khánh Lâm, 2003) Việc nghiên cứu cấu cam cấu tay quay trượt riêng lẻ tài liệu nguyên lý máy (Trần Quang Minh, Nguyễn Quang Hưng, 2015) Đối với cấu tay quay trượt, thơng số hình học chiều dài tay quay truyền, độ lệch tâm vị trí góc tay quay xác định vị trí trượt Khi góc quay biến đổi theo thời gian, hành trình chuyển động trượt phụ thuộc vào góc quay (Luck K., Modler K-H, 1990) Đồ thị quay hệ góc quay hành trình chuyển động đóng vai trị định cho việc kết hợp cấu với cấu khác máy (Jack Holman, John Loyd, 1999) Để điều chỉnh hành trình chuyển động trượt, tay quay làm dạng đĩa, có để vị trí bán kính khác để lắp ghép với truyền Khi muốn thay đổi hành trình trượt, điều chỉnh bán kính tay quay (Nguyễn Trọng Hiệp, 1997) Cơ cấu cam bước hồn thiện để đáp ứng yêu cầu khắt khe truyền động (Corvers B., Hüsing M., 2015; Andreas F nnk., 2015) Ngoài ra, với hỗ trợ phần mềm thiết kế CAD-3D, chuyển động cấu dẫn động cam thông số động học, động lực học tính tốn, mơ Sau đó, biên dạng cấu cam xuất file liệu Numerical Control (NC) để gia công máy CNC (Maik Berger, 2011) Nghiên cứu quy luật chuyển động cấu tay quay trượt cấu cam thể nhiều cơng trình nghiên cứu đề cập Tuy nhiên, tính tốn thiết kế máy, người thiết kế sử dụng sở lý thuyết để vận dụng cho toán cụ thể Khi tay quay cấu tay quay trượt quay với góc quay 𝜑, trượt chuyển động tịnh tiến Khác với cấu cam, tay quay chuyển động quay trịn, thơng qua truyền làm trượt chuyển động tịnh tiến Theo quan hệ hình học, trượt ln chuyển động mà khơng có hành trình nghỉ cấu cam Để kết hợp hai cấu nhằm dẫn động cho máy mài lưỡi cưa, cần xác lập pha làm việc chúng theo góc quay 𝜑 Theo góc quay cấu dẫn động, đá mài chuyển động xuống để mài lưỡi cưa, lưỡi cưa phải giữ chặt, lúc trượt đẩy lưỡi cưa hành trình Khi trượt đẩy lưới cưa tiến lên sau trình mài kết thúc, cấu dẫn động đá mài phải lên Thời điểm đẩy lưỡi cưa, đá mài phải phía bên lưỡi cưa Do vậy, thiết kế cụm truyền động, yêu cầu chuyển động trượt cần đẩy nghịch hướng Bằng phương pháp thiết kế truyền thống hay mô phỏng, người thiết kế phải xây dựng pha chuyển động biên dạng bề mặt cấu cam Để tiết kiệm thời gian thiết kế linh hoạt thay đổi kích thước ban đầu hệ truyền động, báo trình bày phương pháp thiết kế biên dạng cam xây dựng đồ thị pha truyền động phương pháp giải tích Phần mềm Mathcad cho phép xác định nhanh chóng thơng số đầu thay đổi thơng số đầu vào hiển thị pha chuyển động chúng Nội dung nghiên cứu 2.1 Xây dựng thông số động học cấu Trong thông số dẫn động bị động, độ lớn động học xác định hàm chuyển đổi chuyển động khâu chủ động khâu bị động Thông số chuyển động khâu chủ động xác định biến số x, đại diện cho góc quay quãng đường chuyển động Thông số chuyển động khâu bị động xác định tương ứng góc quay hành trình chuyển động đại diện biến số y (Johannes Volmer, 1989) Hiện tại, có hai loại cấu cam sử dụng phổ biến cấu cam cần lắc cấu cam cần tịnh tiến Để đẩy đá mài chuyển động lên xuống, mơ hình cam có cần chuyển động tịnh tiến lựa chọn, sơ đồ cấu Hình Trong mơ hình này, cam chuyển động tịnh tiến nhờ cấu tay quay trượt, bề mặt cam có liên kết cần tịnh tiến Khi cam chuyển động tịnh tiến, cần đẩy chuyển động tịnh tiến lên xuống Để xác định biên dạng hình học bề mặt cam phương pháp giải tích, biến số sơ đồ xác định cho Hình bên phải Trong đó: x - hành trình chuyển động trượt (mm), y - hành trình chuyển động cam đẩy B (mm) Nguyễn Đăng Tấn nnk./Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 62(4), 91 - 99 95 Hình Sơ đồ cam tịnh tiến xây dựng biên dạng cam Gọi 𝑦𝐻 hành trình lớn cần đẩy (mm), 𝑥𝑃 khoảng chuyển động lớn theo chiều x (mm), hàm số y xác định sau: 𝑥 𝑦 = 𝑦𝐻 𝑓 (𝑥 ) = 𝑦𝐻 𝑓 (𝑧) 𝑃 (1) Để chuyển động cần đẩy êm dịu, có nhiều cách lựa chọn biên dạng cam dạng hình sin, parabol hay đa thức bậc cao Đa thức bậc cao có ưu điểm biên dạng mượt, đơn giản tính tốn hệ số đa thức đạo hàm cấp Do đó, báo lựa chọn bề mặt cam chọn theo đa thức bậc n sau: Hình Sơ đồ tính tốn tay quay trượt 𝑛 𝑓(𝑧) = ∑ 𝐴𝑖 𝑧 𝑖 (2) 𝑖=1 Trong đó: 𝐴𝑖 - hạng tử thứ i đa thức, n bậc đa thức, z biến số xác định 𝑥 𝑥 𝑃 Với số mũ lớn, đường cong vận tốc, gia tốc êm dịu, khơng có bước nhảy đột ngột Tuy nhiên, số mũ lớn làm toán xác định hệ số đa thức phức tạp Hiện nay, thường sử dụng đa thức bậc 4, 5, Với cấu tay quay trượt, thơng số hình học bao gồm: chiều dài đoạn 𝑙2 , 𝑙3 (mm), vị trí khớp liên kết tay quay với truyền A, vị trí khớp liên kết truyền trượt B, khoảng lệch tâm e, góc tạo truyền liên kết với trượt đường thẳng nằm ngang 𝜑31 (°) góc gốc tọa độ dẫn động 𝜑12 (𝑡) (°) Để tính tốn thiết kế cấu tay quay trượt, cần phải xác định hành trình 𝑠 = 𝑠(𝜑21 ) (𝑚𝑚), vận tốc 𝑠̇ = 𝑣𝐵 (𝑚/𝑠), gia tốc 𝑠̈ = 𝑎𝐵 (𝑚/𝑠 ) Các thông số hình học cho Hình Để xác định mối quan hệ quãng đường chuyển động s (mm) theo hệ trục tọa độ Oxy, chiếu chuyển động lên trục đứng trục ngang, ta có: 𝑙2 𝑐𝑜𝑠𝜑21 + 𝑙3 𝑐𝑜𝑠𝜑31 − 𝑠 = 𝑙2 𝑠𝑖𝑛𝜑21 + 𝑙3 𝑠𝑖𝑛𝜑31 + 𝑒 = (3) Từ xác định 𝑠𝑖𝑛𝜑31 = − 𝑒 + 𝑙2 𝑠𝑖𝑛𝜑21 , 𝑙3 𝑒+𝑙2 𝑠𝑖𝑛𝜑21 ) 𝑙3 𝑐𝑜𝑠𝜑31 = √1 − ( (4) Khi góc 𝜑31 xác định, hành trình s trượt phụ thuộc góc tay quay 𝜑21 xác định sau: 𝑠 = 𝑙2 𝑐𝑜𝑠𝜑21 + √𝑙32 − (𝑒 + 𝑙2 𝑠𝑖𝑛𝜑21 )2 (5) Vận tốc góc khâu theo thời gian quy khâu dẫn xác định: 𝑙 𝑐𝑜𝑠𝜑 , 𝜑31 ̇ = − 𝑙2 𝑐𝑜𝑠𝜑21 𝜑21 ̇ = 𝜑31 𝜑21 ̇ 31 (6) 96 Nguyễn Đăng Tấn nnk./Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 62(4), 91 - 99 Vận tốc trượt xác định: 𝑣𝐵 = 𝑠̇ = 𝑙2 (−𝑠𝑖𝑛𝜑21 + = 𝑠′𝜑21 ̇ Trong thực tế, để đảm bảo tay quay chuyển động quay tròn, hệ số tỷ lệ 𝜆 chọn nhỏ Do đó, thành phần vận tốc, gia tốc quay, vận tốc, gia tốc chuyển động tịnh tiến xác định sau: 𝑠𝑖𝑛𝜑31 𝑐𝑜𝑠𝜑31 ) 𝜑21 ̇ 𝑐𝑜𝑠𝜑31 (7) Hệ phương trình để xác định gia tốc cách đạo hàm theo thời gian vận tốc: −𝑙2 𝑠𝑖𝑛𝜑31 𝜑31 ̈ − 𝑠̈ = 𝑙2 𝑠𝑖𝑛𝜑21 𝜑21 ̈ + 𝑙2 𝑐𝑜𝑠𝜑21 𝜑21 ̇ + 𝑙3 𝑐𝑜𝑠𝜑31 𝜑31 ̇ 𝑙3 𝑐𝑜𝑠𝜑31 𝜑31 ̈ = −𝑙2 𝑐𝑜𝑠𝜑21 𝜑21 ̈ + 𝑙2 𝑠𝑖𝑛𝜑21 𝜑21 ̇ + 𝑙3 𝑠𝑖𝑛𝜑31 𝜑31 ̇ 𝜑31 ≈ −𝜆𝑠𝑖𝑛𝜑21 − 𝜆3 sin3 𝜑21 (8) ′′ 𝜑31 ≈ 𝜆 𝑠𝑖𝑛𝜑21 + 𝜆3 𝑠𝑖𝑛𝜑21 (−1 − 𝜆 𝑠𝑖𝑛2 𝜑21 − 𝜆3 𝑠𝑖𝑛4 𝜑21 ) Trong nghiên cứu này, biên dạng cam lựa chọn xác định đa thức bậc đảm bảo mức độ chuyển tiếp biên dạng cam q trình tính tốn hệ số đa thức không phức tạp (Johannes Volmer, 1989) Hàm tổng quát đa thức thể sau: 𝑓(𝑧) = 𝐴0 + 𝐴1 𝑧 + 𝐴2 𝑧 + 𝐴3 𝑧 + 𝐴4 𝑧 + 𝐴5 𝑧 (15) Tại vị trí ban đầu z = 0, đạo hàm đa thức để tìm giá trị, kết thu 𝐴0 = Tại vị trí z = 1, f(1) = (Hình 4) Để đảm bảo khơng có bước nhảy, u cầu 𝑓′′(0) = 0; 𝑓′′(1) = 0; từ xác định 𝐴1 = 𝐴2 = Các thành phần lại xác định sau: (8) Vận tốc: 𝜆𝑐𝑜𝑠𝜑21 √1−𝜆2 sin2 𝜑21 ) 𝜑21 ̇ (9) 𝐴3 = 10 − 6𝑓 ′ (0) − 4𝑓 ′ (1) − 𝑓 ′′ (0) + ′′ 𝑓 (1) 𝑎𝐵 = −𝑙2 [ (𝑐𝑜𝑠𝜑21 − 𝜆𝑐𝑜𝑠𝜑21 √1−𝜆2 sin2 𝜑21 𝐴4 = −15 + 8𝑓 ′ (0) + 7𝑓 ′ (1) + 𝑓 ′′ (0) − 𝑓 ′′ (1) = −15 (17) 𝜆3 sin2 𝜑21 cos2 𝜑21 ) 1−𝜆3 sin2 𝜑31 √1−𝜆2 sin2 𝜑21 (16) = 10 ) 𝜑21 ̈ + 𝜆(1−2 cos2 𝜑21 − (18) 2.2 Xác định biên dạng cam Hành trình chuyển động: 𝑠 = 𝑙2 𝑐𝑜𝑠𝜑21 + 𝑙3 √1 − 𝜆2 sin2 𝜑21 (17) + 𝑠𝑖𝑛2 𝜑21 ) 𝑠 ≈ 𝑙3 + 𝑙2 (𝑐𝑜𝑠𝜑21 tâm e = Các thành phần góc quay, vận tốc, gia tốc truyền xác định: 𝜑31 = − 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛(𝜆𝑠𝑖𝑛𝜑21 ) −𝜆𝑐𝑜𝑠𝜑21 𝜑31 ̇ = √1 − 𝜆2 𝑠𝑖𝑛2 𝜑21 = 𝜑31 ′𝜑21 ̇ 𝜑31 ̈ −𝜆𝑐𝑜𝑠𝜑21 (9) = 𝜑21 ̈ √1 − 𝜆2 𝑠𝑖𝑛2 𝜑21 𝜆𝑠𝑖𝑛𝜑21 + (1 √1 − 𝜆2 𝑠𝑖𝑛2 𝜑21 𝜆2 𝑐𝑜𝑠 𝜑21 − ) 𝜑2 − 𝜆2 𝑠𝑖𝑛2 𝜑21 21 𝑠𝑖𝑛𝜑 (1 + (13) Gia tốc: 𝜆 sin2 𝜑21 ′ 𝜑31 = ≈ −𝜆 𝑐𝑜𝑠𝜑21 − 𝜆3 sin2 𝜑21 𝑐𝑜𝑠𝜑21 (14) Đặt tỷ lệ chiều dài tay quay chiều dài 𝑙 truyền 𝜆 = 𝑙2 Nghiên cứu này, chọn độ lệch 𝑣𝐵 = −𝑙2 𝑠𝑖𝑛𝜑21 (1 + (12) 𝑠𝑖𝑛𝜑31 ≈ −𝜆𝑠𝑖𝑛𝜑21 𝑐𝑜𝑠𝜑31 ≈ − (11) ) 𝜑21 ̇ (10) ] 𝐴5 = − 3[𝑓 ′ (0) + 𝑓 ′ (1)] − [𝑓 ′′ (0) − ′′ (1)] 𝑓 =6 (18) Nguyễn Đăng Tấn nnk./Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 62(4), 91 - 99 Khi hàm đa thức viết lại sau: 𝑓(𝑧) = 10𝑧 − 15𝑧 + 6𝑧 (19) Hành trình chuyển động trượt 𝑥 = ℎ (mm), hành trình cần đẩy 𝑦𝐻 (mm): ℎ = 𝑙2 𝑐𝑜𝑠𝜑21 (20) ℎ = 0, 𝑦 = 𝑦𝐻 (21) ℎ = ℎ𝑚𝑎𝑥 = 𝑙2 , 𝑦 = (22) Trong đó: ℎ 𝑦 = 𝑦𝐻 𝑓 ( ) = 𝑦𝐻 [1 𝑙2 ℎ ℎ − (10 ( ) − 15 ( ) 𝑙2 2𝑙2 ℎ ℎ + ( ) )] , ≤ ≤ 𝑙2 𝑙2 Kết thảo luận Để giảm thiểu thời gian tính tốn vẽ đồ thị, nghiên cứu sử dụng phần mềm Mathcad Do kích thước lưỡi cưa nhỏ (bước T = 12÷18 mm, chiều cao 6÷10 mm) (A&B TOOLS (2021), yêu cầu cấu cam tay quay 97 trượt phải phù hợp Sau tham khảo kích thước vài máy mài lưỡi cưa vòng xẻ gỗ dẫn động cấu cam, nghiên cứu chọn tay quay trượt có chiều dài truyền 600 mm, tay quay có chiều dài 150 mm, độ dịch chuyển cần tịnh tiến lớn 50 mm làm thông số đầu vào Các hàm số xác định xây dựng theo biến góc quay tay quay 𝜑21 Theo nguyên lý mài lưỡi cưa, điều kiện tiên tránh va đập đá mài vào lưỡi cưa chuyển động đẩy lưỡi cưa đi, đá mài phải chuyển động xuống Kết pha chuyển động hai cấu tính tốn Mathcad Hình cho thấy, hai chuyển động ngược với tốc độ di chuyển cần đẩy cam lớn nhanh Đối với cấu tay quay trượt, thơng số hình học xác định, xây dựng vẽ thiết kế Tuy nhiên, với cấu cam, biên dạng cam cần phải xác định, khơng khống chế hành trình mà dạng đường cong bề mặt cam định đến vận tốc, gia tốc cần đẩy Nhờ vào thiết lập đa thức bậc 5, biên dạng cam xác định Hình Trong hành trình chuyển động tịnh tiến trượt từ ÷0,15 m, cần đẩy Hình Pha chuyển động trượt cần cam tịnh tiến 98 Nguyễn Đăng Tấn nnk./Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 62(4), 91 - 99 Hình Biên dạng mặt cam di chuyển quãng đường tương ứng từ 0,05 m đến Để đảm bảo an toàn, khơng có va đập cam với cần đẩy, đồ thị vận tốc gia tốc cần đẩy khơng có bước nhảy Đạo hàm theo góc quay tay quay để xác định vận tốc, gia tốc cần cam, kết tính trình bày Hình Căn đồ thị cho thấy, khơng có bước nhảy đồ thị, biên dạng cam Hình đạt u cầu Kết luận Để xác định kích thước hình học cấu tay quay trượt kết hợp với cấu cam tịnh tiến nhằm dẫn động cho máy mài lưỡi cưa Hình Vận tốc, gia tốc cần đẩy Nguyễn Đăng Tấn nnk./Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 62(4), 91 - 99 vòng tự động, báo lựa chọn phương pháp giải tích Khi thay đổi thơng số đầu vào cấu tay quay trượt chiều dài truyền, chiều dài tay quay, hành trình cần đẩy cấu cam, phương pháp giải tích với hỗ trợ phần mềm Mathcad cho phép tính vẽ đồ thị mối quan hệ pha chuyển động cấu cam tay quay trượt nhanh chóng Sự kết hợp cấu cam cần đẩy cấu tay quay trượt ứng dụng máy mài lưỡi cưa vòng tự động Nghiên cứu mở rộng phạm vi sử dụng cho cấu cam cần lắc sử dụng cho máy thiết bị khác máy dệt, máy đóng gói hay cơng đoạn lắp ráp Đóng tác giả Nguyễn Đăng Tấn: tổng hợp báo, nghiên cứu xây dựng biên dạng cam, tính tốn vẽ đồ thị pha chuyển động, biên dạng cam, vận tốc gia tốc cần đẩy; Lê Thị Hồng Thắng: thu thập tài liệu tham khảo phần tiếng Việt, tìm hiiểu chung lưỡi cưa vòng, cấu tạo nguyên lý làm việc máy mài lưỡi cưa vịng tự động; Đồn Văn Giáp: xác định thông số động học cấu tay quay trượt theo góc tay 99 Corvers B., Hüsing, M., (2015) Grundlagen, Entwicklung und Anwendung ungleichmäßig übersetzender Getriebe Auflage, Springer Vieweg Đinh Gia Tường, Tạ Khánh Lâm, (2003) Nguyên lý máy Tập 1, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội Luck K., Modler K-H.,(1990) Getriebetechnik Springer Verlag Wien Maik Berger, (2011) Kolloquium Getriebetechnik Tagungsband Technische Universität Chemnitz, Nguyễn Trong Hiệp, (1997) Chi tiết máy Tập 1, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội Jack P Holman, John R Loyd, (1999) Design of machinery Second edition, McGraw-Hill Inc Johannes Volmer, 1989 Kurvengetriebe VEB Verlag Technik Berlin Trịnh Chất, Lê Văn Uyển, (2000) Tính tốn, thiết kế hệ dẫn động khí Tập 1, 2, NXB Giáo dục, Hà Nội Trần Minh Quang, Nguyễn Quang Hưng, (2015) Thiết kế cấu cam cần đẩy đáy lăn với trợ giúp máy tính Trang 125-130, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Tài liệu tham khảo A&B TOOLS (2021), “Lưỡi Cưa Vòng Bản Rộng Cắt Gỗ - Lưỡi Cưa CD “, Internet: http://abtools.com.vn/ Andreas Fricke, Detlef Günzel, Thomas Schaeffer, (2015) Bewegungstechnik Carl Hanser Verlag Nhật Phương (2021), “máy mài lưỡi cưa vòng tự động “, Internet: http://nhatphuong.com.vn ... (2021) 91 - 99 Xây dựng biên dạng cam tịnh tiến hành trình cấu tay quay trượt dùng truyền động cho máy mài lưỡi cưa vòng tự động Nguyễn Đăng Tấn, Lê Thị Hồng Thắng, Đoàn Văn Giáp Khoa Cơ Điện, Trường... Q trình: Nhận 20/4/2021 Chấp nhận 15/8/2021 Đăng online 31/8/2021 Cơ cấu cam kết hợp với tay quay trượt sử dụng để truyền động cho cấu đẩy lưỡi cưa di chuyển đá mài máy mài lưỡi cưa vòng tự động. .. để mài lưỡi cưa, lưỡi cưa phải giữ chặt, lúc trượt đẩy lưỡi cưa hành trình Khi trượt đẩy lưới cưa tiến lên sau trình mài kết thúc, cấu dẫn động đá mài phải lên Thời điểm đẩy lưỡi cưa, đá mài
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng biên dạng cam tịnh tiến và hành trình cơ cấu tay quay con trượt dùng truyền động cho máy mài lưỡi cưa vòng tự động, Xây dựng biên dạng cam tịnh tiến và hành trình cơ cấu tay quay con trượt dùng truyền động cho máy mài lưỡi cưa vòng tự động

Từ khóa liên quan