0

Đồ án tốt nghiệp điện tự động công nghiệp nghiên cứu các hệ thống điều hòa sử dụng trong các tòa nhà, siêu thị đi sâu hệ thống điều hòa trung tâm

64 1 0
  • Đồ án tốt nghiệp điện tự động công nghiệp  nghiên cứu các hệ thống điều hòa sử dụng trong các tòa nhà, siêu thị   đi sâu hệ thống điều hòa trung tâm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 16:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ISO 9001:2015 NGHIÊN CỨU CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA SỬ DỤNG TRONG CÁC TÒA NHÀ, SIÊU THỊ ĐI SÂU HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG CƠNG NGHIỆP HẢI PHỊNG - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ISO 9001:2015 NGHIÊN CỨU CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA SỬ DỤNG TRONG CÁC TÒA NHÀ, SIÊU THỊ ĐI SÂU HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG CƠNG NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Minh Lân Người hướng dẫn: ThS Đinh Thế Nam HẢI PHỊNG - 2019 Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc o0o - NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên : Nguyễn Minh Lân - MSV : 1412102050 Lớp : ĐC 1801- Ngành Điện Tự Động Công Nghiệp Tên đề tài : Nghiên cứu hệ thống điều hòa sử dụng tòa nhà, siêu thị Đi sâu hệ thống điều hịa trung tâm LỜI NĨI ĐẦU Trong năm gần đây, với phát triển kinh tế nước, ngành điều hịa khơng khí có bước phát triển vượt bậc, ngày trở nên quen thuộc đời sống sản xuất Ngày nay, điều hịa tiện nghi điều hịa cơng nghệ khơng thể thiếu tịa nhà, khách sạn, siêu thị, dịch vụ du lịch, văn hóa, y tế, thể thao Trong năm qua ngành điều hòa khơng khí (ĐHKK) hỗ trợ đắc lực cho nhiều ngành kinh tế, góp phần để nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo quy trình cơng nghệ ngành sợi, dệt, chế biến thuốc lá, chè, in ấn, điện tử, vi điện tử, bưu điện, máy tính, khí xác, hóa học Ở ta thấy tầm quan trọng to lớn ĐHKK Vì việc học tập nghiên cứu, tiến tới thiết kế, chế tạo hệ thống ĐHKK điều cần thiết Nhận thức cần thiết ấy, em thực đồ án với mong muốn củng cố thêm kiến thức tiếp thu thời gian học tập ghế nhà trường, tiếp xúc nhiều với công việc thực tế, thu lượm kinh nghiệm q báu cho q trình cơng tác sau Trong q trình làm đồ án, cịn hạn chế chuyên môn kiến thức thân em nên khơng thể tránh khỏi có thiếu sót cịn mắc phải Em mong nhận bảo góp ý q thầy bạn Là sinh viên đào tạo trường Đại Học Dân lập Hải phòng, em thầy cô trang bị cho kiến thức chun mơn Đến kết thúc khóa học, để tổng kết, đánh giá trình học tập rèn luyện trường, em nhà trường giao cho đề tài tốt nghiệp với nội dung: “nghiên cứu hệ thống điều hòa sử dụng tòa nhà,siêu thị.đi sâu hệ thống điều hòa trung tâm” Đề tài chia làm chương: Chương 1: TỔNG QUAN Chương 2: PHÂN TÍCH CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU HỊA Chương 3: HỆ THỐNG ĐIỀU HỊA KHƠNG KHÍ TRUNG TÂM MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU… CHƯƠNG : TỔNG QUAN 1.1 Cơ sở kĩ thuật điều hịa khơng khí …… 1.1.1 Lịch sử phát triển kỹ thuật điều hịa khơng khí …… 1.1.2 Lịch sử phát triển điều hịa khơng khí Việt Nam…………… 1.1.3 Điều hịa khơng khí tầm quan trọng điều hịa khơng khí CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU HỊA………………10 2.1 Yêu cầu hệ thống điều hòa khơng khí ………………… 10 2.2 Máy điều hồ cục bộ…………………… ………………………… 10 2.2.1 Máy điều hòa cửa sổ………………………………………………… 11 2.2.2 Máy máy điều hòa tách (điều hòa cục)………………… ……… 12 2.3 Hệ thống điều hòa (tổ hợp) gọn……………………………… ……… 13 2.3.1 Máy điều hịa tách khơng ống gió…………………………………….13 2.3.2 Máy điều hịa tách có ống gió…………………… ………………….15 2.3.3 Máy điều hòa dàn ngưng đặt xa……………………………….…… 15 2.4 Máy điều hòa nguyên cụm…………………………………………… 16 2.4.1 Máy điều hòa lắp mái……………………………… …………… 16 2.4.2 Máy điều hòa nguyên cụm giải nhiệt nước Gió….……………… 17 CHƯƠNG 3:HỆ THỐNG ĐIỀU HỊA KHƠNG KHÍ TRUNG TÂM… 18 3.1.Máy Điều Hịa Vrv…………………………………… ……………….18 3.1.1 Giới Thiệu…………………………………………………………….18 * VRV gì? 22 3.1.2- Ưu điểm điều hòa tâm VRV 23 3.1.3 Hệ thống có độ an tồn cao: lý sau 25 3.1.4 Dễ dàng lắp đặt 26 3.1.5 Nguyên Lý Làm Việc 28 3.2.1 Khái niệm hệ thống điều hịa khơng khí trung tâm 29 3.2.3.Phân loại hệ thống điều hịa khơng khí trung tâm 30 3.2.4.Đặc điểm hệ thống điều hịa khơng khí trung tâm 30 3.2.5.Ưu điểm vận hành hệ thống điều hòa trung tâm 31 3.2.6.Một số hệ thống điều hòa trung tâm 31 3.3.Hệ Thống Điện Động Lực, Điều Khiển Và Bảo Vệ Của Hệ Thống Điều Hòa Trung Tâm 35 3.3.0.Các thiết bị điều khiển 35 3.3.3.Rơ le bảo vệ áp suất thermostat 38 3.4.Các ký hiệu vẽ 45 3.5.Điều Khiển Và Bảo Vệ Các Thiết Bị Lạnh 46 3.5.1.Bảo vệ máy nén 46 3.5.2.Điều khiển mức dịch bình trung gian 47 3.5.3.Điều khiển mức dịch bình mức 48 3.5.4.Điều khiển mức dịch bình chứa hạ áp 48 3.5.5.Điều khiển nhiệt độ phòng lạnh 49 3.6.Mạch Điện Động Lực Và Điều Khiển Máy Nén 49 3.6.1.Mạch động lực máy nén, bơm quạt 49 3.6.2.Mạch khởi động - tam giác 52 3.7.VRV/VRF GENERAL – CUỘC CÁCH MẠNG VỀ HỆ THỐNG MÁY LẠNH TRUNG TÂM 57 Kết Luận……………………………………………………………………61 Tài Liệu Tham Khảo……………………………………………………….62 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Cơ sở kĩ thuật điều hịa khơng khí 1.1.1 Lịch sử phát triển kỹ thuật điều hịa khơng khí Vào năm 218 đến 222, hoàng đế Varius Avitus thành Rome cho người đắp núi tuyết vườn thượng uyển để làm mát gió thổi vào cung điện Vào năm 1845, bác sĩ John Gorrie người Mỹ chế tạo máy nén khí để điều hịa khơng khí cho bệnh viện tư ơng Chính điều làm ơng tiếng vào lịch sử điều hịa khơng khí Năm 1850, nhà thiên văn học Puizzi Smith lần đưa dự án điều hịa khơng khí phịng máy lạnh nén khí Năm 1911, Carrier lần xây dựng ẩm đồ khơng khí ẩm định nghĩa tính chất nhiệt động khơng khí ẩm phương pháp xử lý để đạt trạng thái khơng khí theo u cầu Kỹ thuật điều hịa khơng khí bắt đầu chuyển có bước tiến nhảy vọt đáng kể, đặc biệt vào năm 1921 tiến sĩ Willis H Carrier phát minh máy lạnh ly tâm Điều hịa khơng khí thực lớn mạnh tham gia vào nhiều lĩnh vực khác như:  Điều hịa khơng khí cho nhà máy cơng nghiệp  Điều hịa khơng khí cho nhà máy chăn ni  Điều hịa khơng khí cho trại điều dưỡng, bệnh viện  Điều hịa khơng khí cho cao ốc, nhà hát lớn  Điều hịa khơng khí cho nơi sinh hoạt khác người… Đến năm 1932, toàn hệ thống điều hịa khơng khí chuyển sang sử dụng môi chất freon R12 Khoa học kỹ thuật ngày phát triển, đời sống người ngày nâng cao điều hịa khơng khí ngày phát triển mạnh mẽ, ngày có thiết bị, hệ thống điều hịa khơng khí đại, gọn nhẹ, rẻ tiền 1.1.2 Lịch sử phát triển điều hịa khơng khí Việt Nam Đối với Việt Nam, đất nước có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm Điều hồ khơng khí có ý nghĩa vơ to lớn việc phát triển kinh tế nước ta Điều hòa khơng khí xâm nhập vào hầu hết ngành kinh tế, đặc biệt ngành chế biến bảo quản thực phẩm, ngành công nghiệp nhẹ, ngành xây dựng Nhược điểm chủ yếu ngành lạnh nước ta nhỏ, non yếu lạc hậu, chế tạo loại máy lạnh amoniac loại nhỏ, chưa chế tạo loại máy nén thiết bị cỡ lớn, loại máy lạnh Freon, thiết bị tự động Ngành lạnh nước ta chưa quan tâm đầu tư phát triển mức dẫn đến việc đơn vị, xí nghiệp sử dụng lạnh chưa hợp lý gây thiệt hại lãng phí tiền vốn Ở Việt Nam nay, việc tính tốn thiết kế hệ thống điều hịa khơng khí cho cơng trình tính tốn phận riêng lẻ lựa chọn thiết bị nước giới để lắp ráp thành cụm máy, ta chưa thể chế tạo thiết bị cụ thể có chế tạo chất lượng Cùng với phát triển kinh tế đất nước năm gần đây, thành phố lớn phát triển lên hàng loạt cao ốc, nhà hàng, khách sạn, rạp chiếu phim, biệt thự sang trọng, nhu cầu tiện nghi người tăng cao, ngành điều hịa khơng khí bắt đầu có vị trí quan trọng có nhiều hứa hẹn tương lai Trong điều kiện nay, sống người dân ngày cải thiện đáng kể mặt việc tịa nhà trọc trời, khách sạn, nhà hàng, siêu thị, trung tâm thương mại… sử dụng hệ thống điều hịa khơng khí điều hợp lý cấp thiết điều kiện khí hậu ngày nóng lên tồn giới hiệu ứng nhà kính mà Việt Nam chúng 10 - Bơm nước giải nhiệt máy nén 2,2 kW - Bơm nước giải nhiệt dàn ngưng 3,7 kW - Bơm nước xả băng dàn lạnh 2,2 kW - Quạt giải nhiệt dàn ngưng : x 1,5 kW - Quạt giải nhiệt dàn lạnh : x 2,2 kW Đối với động thiết bị điện hệ thống lạnh, công suất lớn nên việc đóng mở động thực khởi động từ Các thiết bị đóng mở bảo vệ aptomat, tất thiết bị có rơ le nhiệt bảo vệ dịng Các thiết bị có cơng suất nhỏ, ampekế nối trực tiếp vào mạch điện, cịn thiết bị có cơng suất lớn ampekế qua biến dịng CT Các thiết bị mạch điện động lực bao gồm : - MCCB - Aptomat - CT : Biến dòng - MC : Tiếp điểm khởi động từ cuộn chạy máy nén - MD - Tiếp điểm khởi động từ mạch tam giác - MS - Tiếp điểm khởi động từ mạch - OCR - Rơle nhiệt - M - Môtơ ; P – Bơm (Pump); F – Quạt (Fan) - A – Ampekế - Dây điện loại 50 Hình 3.6.1 : Mạch điện động lực hệ thống lạnh Đối với động máy nén trình khởi động diễn sau : Khi nhấn nút START mạch điều khiển, khơng có cố cuộn dây khởi động từ (MC) có điện đóng tiếp điểm thường mở MC mạch động lực Trong khoảng giây (đặt rơ le thời gian), cuộn dây khởi động từ (MS) có điện tiếp điểm thường mở MS mạch động lực đóng Lúc máy chạy theo sơ đồ sao, dòng khởi động giảm đáng kể Sau thời gian đặt, rơ le thời gian tác động ngắt điện cuộn (MS) đóng điện cho cuộn (MD), tương ứng tiếp điểm mạch động lực, MD đóng MS mở Máy chuyển từ sơ đồ nối sang sơ đồ tam giác Đối với thiết bị có cơng suất nhỏ bơm, quạt dịng khởi động nhỏ nên không cần khởi động theo sơ đồ – tam giác máy nén 51 3.6.2.Mạch khởi động - tam giác a.Dòng điện khởi động Hầu hết máy nén lạnh cỡ lớn sử dụng động không đồng pha Để khởi động động không đồng pha mô men khởi động động phải đủ lớn để thắng mô men cản tải khởi động đồng thời đảm bảo thời gian khởi động nằm giới hạn cho phép Dòng điện pha khởi động xác định theo công thức sau: (10-1) đó: R1 - Điện trở dây quấn stato; X1 - Điện kháng stato; R’2 - Điện trở dây quấn rôto qui đổi stato; X’2 - Điện kháng dây quấn rơto qui đổi stato; Dịng điện mở máy lớn, gấp  lần dòng điện định mức Do lưới điện cơng suất nhỏ khởi động máy làm sụt áp mạng ảnh hưởng đến làm việc thiết bị khác Vì cần có biện pháp khởi động hợp lý để giảm dòng khởi động b.Các phương pháp khởi động Đối với động rôto dây quấn Để giảm dòng khởi động động loại người ta nối dây quấn rôto với 01 biến trở khởi động Muốn mô men khởi động cực đại hệ số trượt tới hạn phải tức 52 (10-2) Từ xác định điện trở khởi động tối ưu để đạt mô men cực đại Nhờ mạch rơto có thêm điện trở R’ kđ nên dịng điện khởi động giảm (10-3) Đối với động lồng sóc * Khởi động trực tiếp Đóng trực tiếp động vào mạch điện Phương pháp áp dụng cho động công suất nhỏ Đây phương pháp đơn giản, dòng khởi động lớn, điện áp sụt nhiều, thời gian khởi động lâu * Giảm điện áp stato Khi giảm điện áp stato dịng điện mở máy giảm Tuy nhiên lúc mơ men khởi động giảm theo, nên phương pháp áp dụng cho động khơng địi hỏi mơ men khởi động lớn Để giảm điện áp stato có cách sau : - Dùng điện kháng nối tiếp vào mạch stato - Dùng máy tự biến áp * Đổi mạch nối - tam giác Phương pháp áp dụng cho động làm việc bình thường dây quấn stato nối theo kiểu tam giác Khi khởi động, mạch điện tự động chuyển nối sao, lúc điện áp đặt vào pha giảm lần Sau thời gian khởi động người ta chuyển sang mạch nối tam giác qui định 53 - Dòng điện dây nối tam giác: (10-4) - Dòng điện dây nối sao: (10-5) Theo cơng thức trên, dịng điện khởi động nối nhỏ nối tam giác lần Qua việc nghiên cứu phương pháp khởi động, nhận thấy hầu hết phương pháp làm giảm mô men khởi động Để khắc phục điều người ta chế tạo loại động lồng sóc kép loại rãnh sâu có đặc tính mở máy tốt 3.6.3.Mạch khởi động tam giác Trên hình 10-12 giới thiệu mạch điện khởi động - tam giác thường hay sử dụng hệ thống lạnh 54 Hình 3.6.3 : Mạch khởi động - tam giác Các ký hiệu mạch điện - MC, MS MD – Cuộn dây khởi động từ sử dụng đóng mạch chính, mạch mạch tam giác mô tơ máy nén - AX - Rơ le trung gian - T - Rơ le thời gian Khi hệ thống dừng cuộn dây rơ le trung gian (AX) khơng có điện, tiếp điểm thường mở trạng thái hở nên cuộn dây (MC), (MD), (MS) khơng có điện Khi nhấn nút START để khởi động máy, hệ thống khơng có cố áp suất cao, áp suất dầu, áp suất nước, nhiệt tất tiếp điểm thường đóng HPX, OPX, WPX, OCR trạng thái đóng Dịng điện qua cuộn dây rơ le trung gian (AX) Khi cuộn dây (AX) có điện nhờ tiếp điểm thường đóng AX mắc nối tiếp với tiếp điểm MCX nên tự trì điện cho cuộn AX 55 Tiếp điểm thường mở MCX đóng khơng có cố áp suất nước bơm giải nhiệt máy nén bơm giải nhiệt dàn ngưng (xem mạch bảo vệ áp suất nước) Khi cuộn (AX) có điện, tiếp điểm thường mở AX thứ hai đóng mạch điện cho cuộn dây khởi động từ (MC) (MS) (MD) Trong thời gian giây đầu (thời gian thay đổi tuỳ ý) rơ le thời gian T có điện bắt đầu đếm thời gian, mạch cuộn dây khởi động từ (MS) có điện, máy chạy theo sơ đồ nối sao, cuộn (MD) khơng có điện Sau thời gian đặt giây, tiếp điểm rơ le thời gian nhảy đóng mạch cuộn (MD) mạch cuộn (MS) điện Kết máy chuyển từ sơ đồ nối sang tam giác Do cuộn dây (MC) nối với cặp tiếp điểm thường mở MS, MD nối song song nên dù máy có chạy theo sơ đồ cuộn (MC) có điện Khi xảy q nhiệt (do máy q nóng hay dịng điện lớn) cấu lưỡng kim rơ le nhiệt OCR nhảy đóng mạch điện đèn báo hiệu cố (L1) báo hiệu cố đồng thời cuộn (AX) điện đồng thời khởi động từ mô tơ máy nén điện máy dừng Nếu xảy cố áp suất dầu, áp suất cao áp suất nước, nhấn nút STOP cuộn (AX) điện máy nén dừng 56 3.7.VRV/VRF GENERAL – CUỘC CÁCH MẠNG VỀ HỆ THỐNG MÁY LẠNH TRUNG TÂM Trên thị trường nay, có nhiều thương hiệu Máy lạnh trung tâm, hãng có mạnh riêng, nhiên, General thương hiệu biểu trưng cho cách mạng hệ thống Máy lạnh trung tâm từ chất lượng đến giá thành Máy lạnh trung tâm hay (VRF viết tắt từ tiếng Anh “Variable Refrigerant Flow”) Đây dịng máy lạnh có khả điều chỉnh lưu lượng mơi chất tuần hồn qua thay đổi cơng suất theo phụ tải bên Máy lạnh trung tâm hệ VRF đời nhằm khắc phục nhược điểm máy lạnh dạng rời độ dài đường ống dẫn ga, chênh lệch độ cao dàn nóng, dàn lạnh cơng suất lạnh tăng đáng kể phù hợp với cơng trình Khơng ngừng nghiên cứu phát triển, General cho mắt hệ Máy lạnh trung tâm VRF bao gồm dòng Airstage II; Airstage II Tropical (dành cho nước nhiệt đới) Airstage III dòng cải tiến Airstage II; Airstage III Tropical (dành cho nước nhiệt đới); dòng Airstage J-II dòng Airstage J-III với công suất linh hoạt từ 8Hp đến 54Hp Nhằm đáp ứng tốt đa dạng nhu cầu sử dụng khơng gian: Văn phịng cỡ lớn, khách sạn, trung tâm thương mại sở phức hợp lớn… 57 Các hệ VRF General Chất lượng VRF General đánh giá thương hiệu Máy lạnh tốt với độ bền cao, vận hành êm ái, làm lạnh sâu tiết kiệm điện năng, đặc biệt dàn tản nhiệt thiết kế thông minh với mật độ ống đồng dày nhằm đạt hiệu trao đổi nhiệt tốt Chuyên nghiệp máy lạnh từ 1960, General đầu nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên phong máy lạnh công nghệ “All DC Inverter” siêu tiết kiệm điện, môi chất hệ R410A thân thiện với môi trường… VRF General hệ Máy lạnh trung tâm cao cấp dành cho tòa nhà, cao ốc trung tâm thương mại, biệt thự, penthouse… với nhiều tính vượt trội Thế hệ VRF Airstage VIII Máy lạnh trung tâm VRF Airstage VIII có kết cấu thơng minh gồm dàn nóng kết nối đến 64 dàn lạnh với dải công suất rộng từ 8HP – 54HP 58 đáp ứng nhu cầu Máy lạnh cơng trình có khơng gian rộng, nhiều phịng chức Một ưu điểm khiến VRFAirstage VIII ưa chuộng kết hợp với dàn lạnh thiết kế tinh tế với nhiều kiểu dáng khác Airstage VIII có thiết kế dàn lạnh treo tường, gắn trần, để sàn phù hợp với mục đích sử dụng Hoặc dàn lạnh âm trần (Cassette) nối ống gió (Duct), “ẩn” hồn tồn trần nhà, chế độ đảo gió thơng minh, mang lại cảm giác thoải mái tối đa, đồng thời siêu tiết kiệm lượng VRF General kết nối linh hoạt, đảm bảo tính thẩm mỹ VRFAirstage VIII giám sát smartphone qua máy tính Với cơng nghệ này, người dùng chủ động kiểm tra nhiệt độ hay bật/tắt Máy lạnh phòng; kiểm tra mã lỗi, kiểm tra cảm biến, chí có 59 thể khắc phục cố từ xa Các thông báo tích hợp để gửi hộp thư điện tử (email) để người dùng tiện theo dõi lưu giữ Một yếu tố khơng thể thiếu tiết kiệm điện năng, VRF General đánh giá thương hiệu “Đảm bảo lợi ích người tiêu dùng”, chi phí đầu tư cho hệ Máy lạnh trung tâm VRF General thấp đem lại hiệu sử dụng cao việc áp dụng công nghệ All-DC-Inverter Khác với máy lạnh Inverter thông thường, động máy nén All-DC inverter tạo từ trường quay cách áp dụng điện áp thu điều khiển PAM tới cuộn dây stator, kéo đẩy từ trường quay nam châm tạo lực dọc theo hướng từ trường quay rotor quay General ứng dụng công nghệ “All-DC inverter” giúp cho máy lạnh triệt tiêu công suất dư thừa tăng tối đa công suất máy nén giúp cho máy lạnh hoạt động êm hơn, hiệu tiết kiệm điện  Công nghệ All DC inverter với máy nén rotor kép xi-lanh hiệu suất cao, làm tăng tối đa sản lượng máy nén  Động quạt DC (bao gồm dàn nóng dàn lạnh) giúp General inverter tạo lượng mạnh mẽ  Phạm vi hoạt động General rộng hiệu với điều khiển DC inverter dạng sóng hình Sin 60 Cơng nghệ All DC Inverter đảm bảo lợi ích người tiêu dùng Tất hệ máy lạnh trung tâm VRF General tích hợp cơng nghệ Heatpump (2 chiều lạnh/sưởi), bên cạnh tác dụng làm mát, hệ thống cịn có khả sưởi ấm phù hợp với khí hậu đa dạng bốn mùa Việt Nam, đem lại thoải mái tối đa cho khách hàng Hệ thống lạnh trung tâm General lắp đặt siêu thị QueenLand mart quận 2.Thành phố Hồ Chí Minh 61 62 KẾT LUẬN Điều hịa khơng khí hệ thống khơng thể thiếu tòa nhà siêu thị nay, với phát triển khoa học kỹ thuật điều hịa khơng khí nói chung điều hịa khơng khí sử dụng tịa nhà,siêu thị nói riêng ngày hoàn thiện đáp ứng nhu cầu cần thiết cho người sử dụng cách tốt Đề tài thực nghiên cứu hệ thống lạnh nói chung hệ thống lạnh sử dụng tịa nhà,siêu thị nói riêng sâu vào hệ thống điều hòa trung tâm.Cũng đồ án em trình bày thêm số quy trình vận hành, khai thác, sửa chữa kỹ thuật Mặc dù cố gắng nhiều để hoàn thành việc nghiên cứu điều kiện chủ quan khách quan nên đồ án cịn thiếu sót, em mong nhận đóng góp ý kiến kỹ thuật thầy cô bạn đồng nghiệp để đồ án em hoàn thiện Đặc biệt, em xin gửi lời cám ơn chân thành tới thạc sĩ Đinh Thế Nam quan tâm, hướng dẫn nhiệt tình thầy suốt thời gian em thực đồ án Em xin chân thành cảm ơn ! Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực (ký ghi rõ họ tên) (ký ghi rõ họ tên) Đinh Thế Nam Nguyễn Minh Lân 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO - https://voer.edu.vn/m/he-thong-dien-dong-luc-dieu-khien-vabao-ve-cua-he-thong-lanh/874eb609 - http://codienlanh.com/en/he-thong-dieu-hoa-khong-khi-vathong-gio/ - http://generalvietnam.vn/vrf-general-cuoc-cach-mang-ve-hethong-may-lanh-trung-tam/ 64 ... ISO 9001:2015 NGHIÊN CỨU CÁC HỆ THỐNG ĐI? ??U HÒA SỬ DỤNG TRONG CÁC TÒA NHÀ, SIÊU THỊ ĐI SÂU HỆ THỐNG ĐI? ??U HÒA TRUNG TÂM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH ĐI? ??N TỰ ĐỘNG CÔNG NGHIỆP Sinh viên:... 1412102050 Lớp : ĐC 1801- Ngành Đi? ??n Tự Động Công Nghiệp Tên đề tài : Nghiên cứu hệ thống đi? ??u hòa sử dụng tòa nhà, siêu thị Đi sâu hệ thống đi? ??u hịa trung tâm LỜI NĨI ĐẦU Trong năm gần đây, với phát... hành hệ thống đi? ??u hòa trung tâm 31 3.2.6.Một số hệ thống đi? ??u hòa trung tâm 31 3.3 .Hệ Thống Đi? ??n Động Lực, Đi? ??u Khiển Và Bảo Vệ Của Hệ Thống Đi? ??u Hòa Trung Tâm 35 3.3.0 .Các thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp điện tự động công nghiệp nghiên cứu các hệ thống điều hòa sử dụng trong các tòa nhà, siêu thị đi sâu hệ thống điều hòa trung tâm , Đồ án tốt nghiệp điện tự động công nghiệp nghiên cứu các hệ thống điều hòa sử dụng trong các tòa nhà, siêu thị đi sâu hệ thống điều hòa trung tâm