0

Gui Huy Ha cau 4 TN I ang

1 1 0
  • Gui Huy Ha cau 4 TN I ang

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:44

Dịch chuyển một mối hàn của cặp nhiệt điện trên màn E theo một đường vuông góc với hai khe một đoạn 4,9mm, thì thấy có mười lần kim điện kế lại lệch nhiều nhất.. Bước sóng của bức xạ sử [r] (1)Câu 4: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, các khe S1, S2 cách đoạn 2mm Khe sáng S cách hai khe, phát xạ có bước sóng  Màn quan sát E đặt cách màn chứa S1, S2 đoạn 130cm Dịch chuyển mối hàn cặp nhiệt điện trên màn E theo đường vuông góc với hai khe đoạn 4,9mm, thì thấy có mười lần kim điện kế lại lệch nhiều Bước sóng xạ sử dụng thí nghiệm là A 830nm B 380nm C 0,753m D 0,685 Giải: Trên đoạn 4,9 mm có 10 lần kim điện kế lệch nhiều ứng với các vị trí vân sáng Đoạn đó là khoảng vân 9i = 4,9mm 4,9 Khoảng vân i = mm= 0,54mm 10−3 ,54 10−3 = = = 0,830.10-6m = 830nm Đáp án A D 1,3 (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Gui Huy Ha cau 4 TN I ang, Gui Huy Ha cau 4 TN I ang