0

Bai Them trang ngu chi thoi gian cho cau

3 5 0
  • Bai Them trang ngu chi thoi gian cho cau

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:54

- GV giới thiệu: “ Trong giờ học trước các em đã biết thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tác dụng của trạng ngữ chỉ thời gian và t[r] (1) Ngày 29/4/2014 Môn: Luyện từ câu Tiết 63 BÀI: THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ THỜI GIAN CHO CÂU I MỤC TIÊU : - Hiểu tác dụng đặc điểm trạng ngữ thời gian câu ( Trả lời câu hỏi Bao giờ? Khi nào? Mấy giờ?- ND Ghi nhớ). - Nhận diện trạng ngữ thời gian câu (BT1, mục III); bước đầu biết thêm trạng ngữ cho trước vào chỗ thích hợp đoạn văn a đoạn văn b BT (2) - HS khá, giỏi biết thêm trạng ngữ cho đoạn văn (a, b) BT(2) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Giáo viên: soạn giáo án điện tử - Học sinh:- Sách giáo khoa đồ dùng học tập III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Kiểm tra cũ : - Yêu cầu HS lên bảng đặt câu có trạng ngữ nơi chốn, gạch chân trạng ngữ vừa đặt - Gọi HS lớp trả lời câu hỏi: + Trạng ngữ nơi chốn có ý nghĩa câu? + Trạng ngữ nơi chốn câu trả lời cho câu hỏi nào? - GV nhận xét, cho điểm 2.Dạy mới: Giới thiệu bài: ( 1-2’) - GV giới thiệu: “ Trong học trước em biết thêm trạng ngữ nơi chốn cho câu, hôm tìm hiểu rõ ý nghĩa, tác dụng trạng ngữ thời gian thêm trạng ngữ thời gian câu qua học: “Thêm trạng ngữ thời gian cho câu” - GV ghi bảng, yêu cầu HS nhắc lại tên Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung (12') I Nhận xét Bài 1,2: Tìm trạng ngữ cho câu, xác định trạng ngữ vừa tìm bổ sung ý nghĩa cho câu? "Khơng khí triều đình thật ảo não. Đúng lúc đó, viên thị vệ hớt hải chạy vào: - Tâu bệ hạ! Thần vừa tóm kẻ đang - Cả lớp thực theo yêu cầu GV + Trạng ngữ nơi chốn cho ta biết rõ nơi chốn diễn việc câu + Trả lời cho câu hỏi: Ở đâu? - HS nhận xét làm bảng câu trả lời bạn - Cả lớp theo dõi giới thiệu (2)cười sằng sặc đường.” - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung 1,2 - u cầu thảo luận nhóm 2: + Tìm gạch chân trạng ngữ câu + Trạng ngữ bổ sung ý nghĩa cho câu? - Gọi HS phát biểu ý kiến nhóm khác nhận xét - GV nhận xét, kết luận: Trạng ngữ thời gian là: Đúng lúc đó. Bộ phận trạng ngữ bổ sung ý nghĩa thời gian cho câu để xác định thời gian diễn việc nêu câu Bài 3: Đặt câu hỏi cho trạng ngữ nói trên. - Giáo viên đưa yêu cầu: GV đưa đáp án: “Viên thị vệ hớt hải chạy vào nào?” - GV đưa ví dụ: Tìm đặt câu hỏi cho trạng ngữ thời gian câu sau: Vào sáng, chuyến xe bắt đầu khởi hành. - GV gọi HS trả lời, nhận xét - GV hỏi:Trạng ngữ thời gian trả lời cho câu hỏi nào? + Trạng ngữ thời gian thường đứng vị trí câu? - GV nhận xét, kết luận II Ghi nhớ: - Hướng dẫn HS rút phần ghi nhớ - Gọi HS đọc phần ghi nhớ -Yêu cầu HS đặt câu có trạng ngữ thời gian đặt câu hỏi cho trạng ngữ vừa đặt - GV nhận xét Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm tập(20') Bài 1. - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung tập - GV giúp HS nắm vững yêu cầu: Tìm gạch chân trạng ngữ thời gian có đoạn văn - Tổ chức cho HS làm vào tập Thời gian: - Đại diện nhóm trình bày kết thảo luận - HS suy nghĩ, trả lời: Trạng ngữ bổ sung ý nghĩa thời gian cho câu - HS lắng nghe - HS trả lời: + “ Viên thị vệ hớt hải chạy vào nào?” + “ Khi viên thị vệ hớt hải chạy vào?” + “ Lúc nào viên thị vệ hớt hải chạy vào?” -Học sinh làm cá nhân: + Khi chuyến xe bắt đầu khởi hành? + Mấy chuyến xe bắt đầu khởi hành? + Bao chuyến xe bắt đầu khởi hành? + Lúc chuyến xe bắt đầu khởi hành? -HS trình bày - HS trả lời: Trả lời cho câu hỏi: Bao giờ? Khi nào? Lúc nào? Mấy giờ? - Thường đứng đầu câu - 2,3 HS đọc phần ghi nhớ - 3,4 HS thực yêu cầu - HS nhận xét - HS đọc - HS nắm vững yêu cầu làm tập - HS nêu trạng ngữ thời gian tìm được: (3)- Gọi HS trình bày làm - GV hỏi HS:” Vì em xác định cụm từ: Buổi sáng hơm nay trạng ngữ thời gian? -Gọi học sinh khác nhận xét bạn -Giáo viên nhận xét, cho điểm - GV chốt kiến thức Bài Phần b - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung tập phần a - GV giúp HS nắm vững yêu cầu: + Thảo luận nhóm làm tập + Cần đọc kĩ câu đoạn văn, câu văn thiếu thành phần trạng ngữ + Viết lại câu cách thêm trạng ngữ cho phù hợp Chú ý viết hoa đầu câu - Gọi nhóm trình bày kết thảo luận -Gọi học sinh nhận xét bạn - GV nhận xét, cho điểm làm học sinh - GV chốt kiến thức 3 Củng cố - Dặn dò: (2-3') - Yêu cầu HS nêu lại nội dung học - Dặn dò: Học thuộc nội dung ghi nhớ, đặt câu có trạng ngữ thời gian - Chuẩn bị sau: Têm trạng ngữ nguyên nhân cho câu - Nhận xét tiết học qua, qua đêm mưa rào b Từ ngày cịn tuổi Mỗi lần Tết đến - HS trả lời: Vì cụm từ xác định thời gian diễn việc buổi sáng trả lời câu hỏi: Bao giờ? -Học sinh khác nhận xét bạn - HS chữa vở(nếu sai) - HS đọc - HS nắm vững yêu cầu tập - Đại diện nhóm trình bày kết thảo luận -Học sinh khác nhận xét bạn - 2,3 HS nhắc lại nội dung ghi nhớ - HS lắng nghe thực yêu cầu IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai Them trang ngu chi thoi gian cho cau, Bai Them trang ngu chi thoi gian cho cau

Từ khóa liên quan