0

T351BHien

9 1 0
  • T351BHien

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:39

Tiến trình dạy học: 1Hoạt động 1:* Thực hành Baøi 1: Biết viết, đọc đúng số dưới mỗi vạch của tia số - Goïi hoïc sinh leân baûng vieát soá - Nhaän xeùt Baøi 2: Xác định được số lớn bé [r] (1)Tuần 35 Sáng Thứ hai ngày 11 tháng 05 năm 2015 Tập đọc (Tiết 63- 64) Ò …ó o….o Thời gian dự kiến: 70 phút I Mục tiêu: - Đọc trơn bài Đọc đúng các từ ngữ: na, trứng cuốc, uốn câu, Bước đầu biết nghỉ chỗ ngắt dòng thơ - Hiểu nội dung bài: Tiếng gà gáy báo hiệu ngày đến, muôn vật lớn lên, đơm bông, kết trái - Trả lời câu hỏi (SGK) II Phương tiện dạy học : - GV: Tranh bài tập đọc SGK - HS: SGK, đọc trước bài “ò ó o” III Tiến trình dạy học: TIẾT 1Hoạt động 1: Bài cũ - Hai hoïc sinh đọc bài Anh hùng biển và trả lời câu hỏi SGK 2Hoạt động 2: Luyện đọc - GV đọc toàn bài: nhịp điệu thơ nhanh, mạnh - GV hướng dẫn HS luyện đọc tiếng, từ ngữ: na, trứng cuốc, uốn câu - HS phân tích từ khó vừa nêu trên GV kết hợp giải nghĩa từ: uốn câu - Luyện đọc câu: HS nối tiếp đọc trơn dòng thơ theo hàng ngang - Luyện đọc bài: HS nối tiếp đọc khổ thơ Sau đó thi đọc bài (cá nhân, nhóm,) GV nhận xét - Một HS giỏi đọc toàn bài Cả lớp đọc ĐT bài 3Hoạt động 3: Ôn các vần oăt, oăc - HS đọc Y/C SGK (HS: nhọn hoắt) - Gọi HS đọc và phân tích tiếng vừa tìm - HS đọc y/c SGK - HS thi tìm đúng, nhanh, nhiều câu chứa tiếng có vần oăt và oăc ( vần oăt: măng nhọn hoắt, Vần oăc: Bé ngoặc tay ) GV nhận xét TIẾT * Hướng dẫn tìm hiểu bài a) Tìm hiểu bài, kết hợp luyện đọc - GV đọc mẫu lần 2, lớp theo dõi - HS đọc to đoạn từ đầu đến” thơm lừng trứng cuốc”, lớp đọc thầm và trả lời câu hỏi SGK ( Gà gáy vào buổi sáng sớm là chính) - HS đọc đoạn còn lại, lớp theo dõi và HS giỏi trả lời câu hỏi SGK (tiếng gà gáy làm na, buồng chuối hạt đậu nảy mầm nhanh ) - 2,3 HS đọc diễn cảm bài thơ - GV giảng để HS hiểu nội dung bài (như phần mục tiêu) b)Luyeän taäp: (2) - Bài 1: Học sinh tự đọc yêu cầu và làm bài - Bài 2: Học sinh tự đọc yêu cầu và chia nhóm thảo luận làm bảng phụ - Bài 3: Học sinh tự đọc yêu cầu và làm bài * Luyện nói - HS đọc y/c bài: nói các vật nuôi nhà -Cách tiến hành:Các nhóm HS (3-4 em) ngồi kể lại , giới thiệu với các vật nuôi nhà - HS thực hành nói trước lớp Nhiều HS thực hành nói trước lớp - GV nhận xét, cho điểm HS nói đúng và lưu loát 4Hoạt động 4: Củng cố dặn dò - 2-3 HS đọc thuộc lòng toàn bài GV nhận xét tiết học - Dặn HS nhà học thuộc lòng bài và đọc các bài đã học * Phaàn boå sung: …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… _ _ Toán ( T 138 ) Luyện Tập chung -Thời gian dự kiến: 35phút I Mục tiêu: - Biết đọc, viết số liền trước, số liền sau số; thực cộng, trừ các số có hai chữ số; giải bài toán có lời văn - Bài tập cần làm: Bài 1, bài (cột 1, 2), bài (cột 1, 2), bài II Phương tiện dạy học: - GV : Bảng phụ - HS: SGK, bảng con, phấn III Tiến trình dạy học: 1Hoạt động 1: Luyện tập Bài 1: Biết đọc, viết số liền trước, số liền sau số - HS nêu yêu cầu bài tập GV treo bảng phụ ghi nội dung BT Gọi nối tiếp hs lên bảng làm bài làm vào VBT GV nhận xét Bài 2(cột 1, 2): Thực cộng, trừ các số có hai chữ số theo tính nhẩm -HS nêu y/c bài tập GV gọi HS lên bảng làm HS nhận xét bài trên bảng phụ GV nhận xét Bài 3(cột 1, 2): Thực cộng, trừ các số có hai chữ số - HS nêu cách đặt tính và tính HS làm cá nhân - HS làm bảng phụ, lớp nhận xét Bài 4: Giải bài toán có lời văn - HS đọc Y/c bài GV gọi HS nêu lại các bước giải bài toán - HS lên bảng làm, làm vàoVBT GV nhận xét bài trên bảng 2Hoạt động 2: Củng cố, dặn dò - NX * Phaàn boå sung: (3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… _ TViệt ( BS )T131 LUYỆN ĐỌC BÀI Ò Ó O TGDK: 35 phút A/ Mục tiêu: - HS đọc trơn toàn bài, tương đối lưu loát và trả lời đúng các câu hỏi bài B/ ĐDDH: Bảng con, C/ Các hoạt động dạy và học: 1/ HĐ1: Luyện đọc - Luyện đọc nối tiếp câu, đoạn, toàn bài N/x, sửa sai - Chia nhóm luyện đọc GV theo dõi, rèn hs đọc còn yếu 2/ HĐ2: Tổ chức đọc thi cá nhân, nhóm N/x, tuyên dương 3/ HĐ3: Ôn tìm hiểu bài  Y/c hs trả lời lại các câu hỏi bài N/x, bổ sung _ Thứ ba ngaøy 12 thaùng naêm 2015 Tự nhiên và xã hội ( T 35 ) Ôn tập: Tự nhiên Thời gian dự kiến: 35phút I Mục tiêu: -Biết quan sát, đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi bầu trời, cảnh vật tự nhiên xung quanh II Phương tiện dạy học: Tất tranh, ảnh GV và HS sưu tầm thiên nhiên III.Tiến trình dạy học: 1Hoạt động 1: Quan sát thời tiết - GV cho HS đứng vòng quanh sân trường và vaø yeâu caàu hai hoïc sinh quay mặt vào để hỏi và trả lời thời tiết thời điểm đó - VD: Bầu trời hôm nây màu gì? ( HS: màu xanh) (?) Có mây không, màu gì (HS: màu xanh, màu trắng ) - GV tổ chức cho H/s cặp hỏi và trả lời gì đã quan saùt Các cặp khác có thể bổ sung, Gv nhận xét 2Hoạt động 2: Quan sát vật ( cây cối) khu vực quanh trường - GV dẫn HS vào vườn trường cho HS q/s các vật, cây cối , dành thời gian cho HS đố đó là gì? cây gì? GV quan sát và giúp đỡ thêm các em 3Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học - Dặn hoïc sinh veà xem laïi baøi * Phaàn boå sung: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… (4) Chính taû ( T 22 ) ÔN TẬP ( BÀI LUYỆN TẬP 2) - Thời gian: 35 phút I Mục tiêu: - Đọc trơn bài Lăng Bác Gửi lời chào lớp Bước đầu biết nghỉ cuối dòng thơ, khổ thơ - Hiểu ND bài: + Đi trên Quảng đường Ba Đình đẹp nắng mùa thu, bạn nhỏ bâng khuâng nhớ Bác Hồ ngày Tuyên ngôn Độc lập (Bài Lăng Bác) + Chia tay lớp 1, bạn nhỏ lưu luyến với bao kỉ niệm thân yêu và cô giáo kính mến (Bài Gửi lời chào lớp Một) - TC: + Chép lại và trình bày đúng bài Quả Sồi; tìm tiếng bài có vần ăm, ăng; điền chữ r, d gi vào chỗ trống BT 2, (SGK) + (Hoặc) Chép lại và trình bày đúng bài Quyển sách mới; tìm tiếng bài có vần anh, ach; điền vần anh ach vào chỗ trống BT 2, (SGK) - GV chọn bài cho HS ôn tập II Phương tiện dạy học: SGK, Bảng phụ III Tiến trình dạy học: 1Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Trực tiếp ( Bài 1: Lăng Bác) - Giáo viên đọc mẫu lần - Học sinh tiếp tục đọc thầm và tìm các tiếng, từ khó đọc->nêu lên->GV gạch chân: chia tay, tiến bước, chỗ ngồi - GV giảng từ: tiến bước - GV hướng dẫn học sinh đọc câu -> hết bài - GV hướng dẫn học sinh đọc đoạn -> hết bài =>Thư giãn - GV cho học sinh đọc bài.Lớp đồng bài 2Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn tìm hiểu bài: (?) Tìm câu thơ tả ánh nắng và bầu trời trên Quảng trường Ba Đình vào mùa thu? (?) Đi trên Quảng trường Ba Đình, bạn nhỏ có cảm tưởng thề nào? * TT Hồ Chí Minh: Qua bài thơ, giúp hs hiểu tình cảm bạn nhỏ Bác Hồ đến thăm lăng Bác 3Hoạt động 3: Viết chính tả - GV dán bài tập chép Quyển em lên cho học sinh tự chép vào - Gợi ý cho học sinh trả lời câu hỏi: a)Tìm tiếng bài có vần anh, ach b)Điền vần anh hay ach đoạn thơ =>GV hướng dẫn thêm cho HS 4Hoạt động 4: Củng cố - dặn dò -Về tập luyện đọc thêm * Bổ sung: …………………………………………………………………… _ Kể chuyện û ( T 11 ) (5) ÔN TẬP ÔN TẬP ( BÀI LUYỆN TẬP 4) - Thời gian: 35 phút I Mục tiêu: - Đọc trơn bài Hai cậu bé và hai người bố Mùa thu vùng cao Bước đầu biết nghỉ chỗ có dấu câu - Hiểu ND bài: + Nghề nào cha mẹ đầu đáng quý đáng yêu vì có ích cho người (Bài Hai cậu bé và hai người bố) + Mùa thu vùng cao thật đẹp, sống lao động người vùng cao thật đáng yêu (Bài Mùa thu vùng cao) - TC: + Chép lại và trình bày đúng bài Xỉa cá mè; điền vần iên, iêng uyên vào chỗ trống BT (SGK) + (Hoặc) Chép lại và trình bày đúng bài Ông em; điền vần ươi uôi vào chỗ trống BT (SGK) (Ôn tập): GV chọn bài cho HS ôn tập (KT cuối HK II): - Đọc các bài ứng dụng theo YC cần đạt MĐ KT, KN: 30 t/p; trả lời 1-2 CH ND bài đọc - Viết các TN, bài ứng dụng theo YC cần đạt KT, KN: 30 c/15 p II Phương tiện dạy học: SGK, Bảng phụ III Tiến trình dạy học: 1Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Trực tiếp ( Bài 4: MÙA THU Ở VÙNG CAO) - Giáo viên đọc mẫu lần - Học sinh tiếp tục đọc thầm và tìm các tiếng, từ khó đọc->nêu lên->GV gạch chân: dãy núi, róc rách, vàng mượt, trồng đậu - GV giảng từ: chảy róc rách - GV hướng dẫn học sinh đọc câu -> hết bài - GV hướng dẫn học sinh đọc đoạn -> hết bài =>Thư giãn - GV cho 1học sinh đọc bài - Học sinh mở sách đọc thầm - Lớp đồng toàn bài 2Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn tìm hiểu bài: (?)Tìm câu văn tả cảnh mùa thu cao nguyên: - Bầu trời; - Những dãy núi; - Nương ngô, nương lúa GV dán bài tập chép Ông em lên cho học sinh tự chép vào -Gợi ý cho học sinh trả lời câu hỏi: a)Tìm tiếng bài chính tả chữ bắt đầu ng hay ngh b)Điền vần ươi hay uôi đoạn thơ =>GV hướng dẫn thêm cho HS 3Hoạt động 3: Củng cố - dặn dò Về tập luyện đọc thêm * Bổ sung: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… _ Toán ( T 139 ) Luyện Tập Chung (6) - Thời gian dự kiến: 35phút I Muïc tieâu: - Biết viết, đọc đúng số vạch tia số; thực cộng, trừ (không nhớ) các số phạm vi 100; đọc đúng trên đồng hồ; giải bài toán có lời văn - Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài II.Phương tiện dạy học: - GV: SGK, bảng phụ - HS: SGK III Tiến trình dạy học: 1Hoạt động 1:* Thực hành Baøi 1: Biết viết, đọc đúng số vạch tia số - Goïi hoïc sinh leân baûng vieát soá - Nhaän xeùt Baøi 2: Xác định số lớn ( bé ) Học sinh tự làm bài - Nếu kết - Nhận xét Baøi 3: Thực cộng, trừ( không nhớ) các số phạm vi 100 - Học sinh làm bài cá nhân - Đổi kiểm tra chéo Baøi 4: Giải bài toán có lời văn - Học sinh làm bài - Chữa bài bảng lớp Baøi 5: Đọc đúng trên đồng hồ - Hoïc sinh laøm baøi - Kieåm tra cheùo - Nhaän xeùt 2Hoạt động 2: Cuûng coá – Daën doø - Trò chơi đố số và nhà làm bài tập * Phaàn boå sung: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… _ TViệt ( BS )(T137) LUYỆN ĐỌC BÀI ĐÃ HỌC TGDK: 35 phút A/ Mục tiêu:- HS đọc trơn toàn bài, tương đối lưu loát và trả lời đúng các câu hỏi bài đã học từ tuần 34, 35 B/ ĐDDH: Bảng con, C/ Các hoạt động dạy và học: 1/ HĐ1: Luyện đọc - Luyện đọc nối tiếp câu, đoạn, toàn bài N/x, sửa sai - Chia nhóm luyện đọc GV theo dõi, rèn hs đọc còn yếu 2/ HĐ2: Tổ chức đọc thi cá nhân, nhóm N/x, tuyên dương 3/ HĐ3: Ôn tìm hiểu bài  Y/c hs trả lời lại các câu hỏi bài N/x, bổ sung _ (7) Thứ tư ngày 13 thaùng naêm 2015 Tập đọc ( Tiết 65+66) KIỂM TRA HỌC KÌ II Thời gian: 70 phút I Mục tiêu: - Đọc các bài ứng dụng theo YC cần đạt MĐ KT, KN: 30 t/p; trả lời 1-2 CH ND bài đọc - Viết các TN, bài ứng dụng theo YC cần đạt KT, KN: 30 c/15 p II.Tiến trình dạy học: -Thực theo đề trường * Bổ sung: …………………………………………………………………………… _ Toán ( T 140 ) Kiểm tra cuối kì Thời gian dự kiến: 40 phút I Mục tiêu: -Tập trung vào đánh giá: Đọc, viết, xếp thứ tự các số; cộng, trừ không nhớ các số phạm vi 100; đo, vẽ đoạn thẳng; giải bài toán có lời văn II Tiến trình dạy học: Thực theo đề trường * Bổ sung:…………………………………………………………… SINH HOẠT TẬP THỂ (T 35) Tổng Kết Cuối năm TGDK:35p IMục tiêu - Nhận xét các hoạt động tuần (nêu ưu và khuyết điểm) - Có tinh thần phê và tự phê II Lên lớp: Đánh giá: -Giáo viên nêu các hoạt động tuần 34 -Lớp trưởng có ý kiến -Tổ trưởng có ý kiến -Giáo viên tuyên dương nhằm nêu cao chủ đề học sinh thực tốt -Nhắc nhở học sinh thực chưa tốt -Bầu học sinh xuất sắc Phương hướng: *Giáo viên lưu ý cho học sinh hoạt động cần thực - tổ chức liên hoan văn nghệ và sinh hoạt cuối năm học *Bổ sung: ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… (8) MÔN: Đạo Đức Tiết (35) Bài: Thực hành kĩ cuối học kì II và năm (9) Thời gian : Dự kiến 35 phút SINH HOẠT TẬP THỂ Tiết: ( 35) Tổng Kết Cuối Tuần Mục tiêu - Nhận xét các hoạt động tuần (nêu ưu và khuyết điểm) - Có tinh thần phê và tự phê - Tiếp tục truy bài đầu giờ, luyện đọc cho HS yếu -Giáo dục HS thực các mặt nề nếp theo qui định - Ôn tập chuẩn bị thi HK2 II Lên lớp: Đánh giá: -Giáo viên nêu các hoạt động tuần 35 -Lớp trưởng có ý kiến -Tổ trưởng có ý kiến -Giáo viên tuyên dương nhằm nêu cao chủ đề học sinh thực tốt -Nhắc nhở học sinh thực chưa tốt -Bầu học sinh xuất sắc Phương hướng: *Giáo viên lưu ý cho học sinh hoạt động cần thực (10)
- Xem thêm -

Xem thêm: T351BHien, T351BHien