0

Cong tac doi

2 1 0
  • Cong tac doi

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:39

Liên đội trường TH Xuân Quang xây dựng kế hoạch hoạt động công tác Đội và phong trào thiếu nhi tháng 4 năm học 2014 – 2015 như sau: I.Mục đích yêu cầu: - Giúp các em đội viên, nhi đồng c[r] (1)HĐĐ HUYỆN CHIÊM HÓA LIÊN ĐỘI TH XUÂN QUANG Số: 8/KH-LĐ ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI Tháng năm 2015 Chủ đề: “Đất nước ngàn màu hoa” Thực đạo HĐĐ huyện, HĐĐ xã, Chi - BGH nhà trường công tác Đội và phong trào thiếu nhi Liên đội trường TH Xuân Quang xây dựng kế hoạch hoạt động công tác Đội và phong trào thiếu nhi tháng năm học 2014 – 2015 sau: I.Mục đích yêu cầu: - Giúp các em đội viên, nhi đồng có ý thức tham gia các hoạt động nhà trường - Tích cực thi đua học tập kỷ niệm ngày lễ và Đại hội cháu ngoan Bác Hồ các cấp tháng - Tổ chức tuyên truyên cho đội viên, nhi đồng hiểu biết ý nghĩa ngày 30/4 ngày giải phóng Miền nam II Thời gian: - Kế hoạch thực từ ngày 01/4 đến ngày 30/4 III Kế hoạch thực chương trình: Chương trình 1.“Tự hào truyền thống - Tiếp bước cha anh” - Tiếp tục thực tốt vận động “Thiếu nhi Chiêm Hóa thực tốt điều Bác Hồ dạy” - Tăng cường kiểm tra nếp đội viên, nhi đồng, đảm bảo 100% các em thực tốt nội quy, quy định nhà trường và Liên đội - Tổ chức các hoạt động ngoại khóa tìm hiểu ý nghĩa lịch sử ngày 30/4 và ngày quốc tế lao động 1/5, tuyên truyền đội viên, nhi đồng tham gia các hoạt động chào mừng ngày lễ tháng Chương trình “ Rèn luyện tri thức - Vững bước tương lai” - Tiếp tục thúc đẩy phong trào thi đua lấy thành tích chào mừng Đại hội các cấp Đẩy mạnh phong trào “Vượt khó học tốt” khuyến khích, động viên các em nâng cao ý thức vượt khó học tốt, học đều, đầy đủ, chăm ngoan - Xây dựng các mô hình học tập có hiệu Duy trì các hình thức học tập “Đôi bạn cùng tiến”; “Bạn giúp bạn” ; “Nhóm học tập”… 3.Chương trình 3: “ Vui khỏe an toàn – học ngàn điều hay” - Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho đội viên, nhi đồng nắm mục đích, ý nghĩa phong trào “ Vì màu xanh quê hương” - Tăng cường thực vận động “Xây dựng môi trường học đường thân thiện, không bạo lực, hướng dẫn đội viên, nhi đồng tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh trường học, đường làng ngõ xóm…vv Các lớp, chi đội trì “Tủ sách thân thiện”, đọc báo măng non để nâng cao vốn hiểu biết, vốn từ ngữ và giao tiếp ngày…vv - Tổ chức ngày hội đọc sách cho các em đội viên, nhi đồng -Tuyên truyền Đội viên, nhi đồng mục đích ý nghĩa ngày 30/4 -Tuyên truyền, giáo dục Đội viên, nhi đồng phòng, chống các tệ nạn xã hội và ma túy học đường, phòng chống đuối nước mùa hè (2) - Tiếp tục trì hòm thư “Điều em muốn nói” và “cảm ơn” giúp các em có thể bộc bạch điều khó nói thành lời, tạo mạnh dạn tự tin cho các em môi trường tập thể - Giữ gìn khuôn viên nhà trường xanh, sạch, đẹp thông qua các hình thức trồng, tu bổ chăm sóc công trình măng non, không vứt rác bừa bãi khu vực trường học và nơi công cộng 4.Chương trình 4: “Xây dựng đội vững mạnh” * Công tác nhi đồng: - Tiếp tục triển khai tuyên truyền chương trình dự bị đội viên “ Yêu sao, yêu đội” * Công tác đội viên: - Tiếp tục triển khai tuyên truyền thực chuyên hiệu “Chăm học” - Tăng cường tuyên truyền đội viên, nhi đồng thực tốt ATGT - Đội cờ đỏ các chi đội thường xuyên kiểm tra công tác thực ATGT, kiểm tra nếp nhà trường và các hoạt động khác 5.Chương trình 5: “Khăn hồng tình nguyện, chắp cánh yêu thương” - Triển khai “Chương trình rèn luyện phụ trách Đội” tới các anh chị phụ trách Đội - Anh chị phụ trách tăng cường kiểm tra nề nếp, đồ dùng học tập, kiểm tra việc rèn chữ giữ đội viên, nhi đồng, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, trang trí lớp học các lớp nhi đồng, chi đội - Đôn đốc BCH Chi đội và BCH Liên đội thực tốt kế hoạch đã đề - Tiếp tục thi đua hưởng ứng phong trào “Khăn hồng tình nguyện” Trên đây là kế hoạch hoạt động công tác Đội và phong trào thiếu nhi tháng năm 2015 Liên đội trường Tiểu học Xuân Quang thực hiện! Xác nhận Ban giám hiệu P Hiệu trưởng Đỗ Thị Lý Xuân Quang, ngày 01/04/2015 Tổng phụ trách Nông Văn Tuấn (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: Cong tac doi, Cong tac doi