0

DE THI HKII TOAN 8

1 5 0
  • DE THI HKII TOAN 8

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:19

Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 4m và có chu vi là 160m.Tính chiều dài và chiều rộng của sân trường.. Câu 4 4 điểm Cho hình vuông ABCD và H là một điểm trên cạnh[r] (1)ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2- TOÁN Câu 1: (3 điểm) Giải phương trình: a) 7x – 11 = 3x +1 b) x2 – 5x = x x +5 + = c) x−4 x−2 ( x−4 )( x−2) Câu 2: (2 điểm) Giải bất phương trình: a) 4x + > 2x + x−2 x+ + >1 b) Câu 3:( điểm) Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài chiều rộng 4m và có chu vi là 160m.Tính chiều dài và chiều rộng sân trường Câu (4 điểm) Cho hình vuông ABCD và H là điểm trên cạnh BC Kẻ HE vuông góc với BD( E thuộc BD) Gọi F là giao điểm hai đường thẳng EH và DC a) Chứng minh:tam giác HEB đồng dạng với tam giác HCF và HB.HC = HE.HF b) Chứng minh:tam giác DEF đòng dạng với tam giác DCB và DB.DE = DC.DF c) Chứng minh: tam giác DCE đồng dạng với tam giác DHF d) Chứng minh: S DCE = S DEF HẾT (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI HKII TOAN 8, DE THI HKII TOAN 8