0

Một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi phát triển trí tưởng tượng sáng tạo qua hoạt động tạo hình

16 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 23:55

Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi phát triển trí tưởng tượng sáng tạo qua hoạt động tạo hình I ĐẶT VẤN ĐỀ Trong chương trình giáo dục mầm non có nhiều mơn học khác mơn tạo hình mơn nghệ thuật có sức hấp dẫn đặc biệt với trẻ mầm non Hoạt động tạo hình giúp trẻ tìm hiểu, khám phá thể cách sinh động mà trẻ nhìn thấy giới xung quanh, việc quan sát tìm hiểu, nghiên cứu đối tượng để miêu tả phải có hiểu biết hình dung đối tượng, từ xây dựng biểu tượng… Trẻ độ tuổi mầm non nhạy cảm với đẹp xung quanh, coi thời kỳ phát triển xúc cảm thẩm mỹ- xúc cảm tích cực nảy sinh trẻ tiếp xúc trực tiếp với đẹp Hoạt động sáng tạo gắn liền với lịch sử hình thành, tồn phát triển lồi người Từ việc tìm lửa, chế tạo cơng cụ đá thô sơ đến việc sử dụng lượng nguyên tử chinh phục vũ trụ kết sáng tạo tuyệt vời loài người Hoạt động sáng tạo lồi người phát triển khơng ngừng thăng hoa với phát triển xã hội Sự sáng tạo đa chiều người tạo giá trị vật chất tinh thần, thành tựu vĩ đại phương diện sống, tạo văn minh nhân loại Ngày nay, với cách mạng khoa học công nghệ, tốn phức tạp mà lồi người cần giải tăng vọt yêu cầu thời gian phải rút ngắn Yêu cầu cấp thiết đòi hỏi người cần phải không ngừng sáng tạo, sáng tạo đa chiều Muốn đạt hiệu cao hoạt động sáng tạo đòi hỏi người cần biết đến đa chiều hoạt động sáng tạo từ cịn nhỏ Thực tiễn cho thấy người có khả sáng tạo từ sớm: Moza tuổi tự hịa âm đàn, tuổi sáng tác nhạc, tuổi viết xô nát Êđison tuổi phát minh bóng đèn điện…Như người tiềm ẩn khả sáng tạo từ sớm Điều quan trọng phải sớm phát hiện, động viên, khích lệ có biện pháp tác động thích hợp nhằm phát huy sáng tạo người theo nhiều chiều vấn đề Trường mầm non môi trường thuận lợi tạo điều kiện cho ý tưởng sáng tạo ấp ủ trẻ nhỏ trở thành thực Sự sáng tạo trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi tiền đề quan trọng đặt móng cho khả sáng tạo đa chiều hoạt động sau này, cần tạo điều kiện cho trẻ học tập sáng tạo Ở trường mầm non trẻ em tham gia vào nhiều hoạt động, hoạt động tạo hình thu hút trẻ nhiều Nó liên kết nhiều dạng hoạt 1/16 Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi phát triển trí tưởng tượng sáng tạo qua hoạt động tạo hình động vẽ, nặn xé dán, lắp ghép, có khả rèn luyện sáng tạo tốt Các hoạt động tạo hình địi hỏi trẻ phải phát huy tích cực biểu tượng vốn hiểu biết Sản phẩm tạo hình trẻ thể vốn kinh nghiệm mà trẻ có qua tiếp xúc với giới xung quanh Trẻ nhận biết giới phản ánh vào sản phẩm tạo hình Sự đa dạng hợp lí sản phẩm tạo hình trẻ mẫu giáo phụ thuộc vào vốn biểu tượng vốn kinh nghiệm biện pháp hướng dẫn người lớn Vì tơi lựa chọn đề tài “Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi sáng tạo, sáng tạo đa chiều hoạt động tạo hình.” 2/16 Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi phát triển trí tưởng tượng sáng tạo qua hoạt động tạo hình II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Lí luận- thực tiễn: 1.1 Cơ sở khoa học: a 1: Khái niệm hoạt động tạo hình: Hoạt động tạo hình nói chung hoạt động góp phần tích cực cho phát triển tồn diện cho trẻ mẫu giáo Đây hoạt động nghệ thuật phương tiện quan trọng việc giáo dục thẩm mĩ Đặc biệt hình thành phát triển trẻ nhiều mầm mống sáng tạo Nó giúp trẻ tìm hiểu khám phá thể cách sinh động chúng nhìn thấy xung quanh, làm cho chúng rung động mạnh mẽ gây cho trẻ tình cảm xúc cảm tích cực Hoạt động tạo hình có đầy đủ diều kiện đảm bảo tác động đồng lên mặt phát triển trẻ đạo đức, trí thức, thẩm mĩ, thể chất hình thành phẩm chất, kĩ ban đầu người, thành viên xã hội Qua hoạt động tạo hình trẻ biết yêu lao động, tích cực sáng tạo, đồng thời cịn rèn luyện kĩ kĩ sảo, khả điều chỉnh hoạt động mắt tay Như hoạt động tạo hình hoạt động sáng tạo nghệ thuật Cịn dạng hoạt động khác, hoạt động tạo hình hoạt động người nhằm tạo giá trị vật chất tinh thần cho xã hội Thông qua hoạt động khả sáng tạo nghệ thuật cá nhân bộc lộ ngoài, phát hiện, bồi dưỡng phát huy a 2: Đặc điểm hoạt động tạo hình trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi Hoạt động tạo hình hoạt động quan trọng giai đoạn tuổi mẫu giáo Nó hoạt động sáng tạo thực thụ không nhằm mục đích tạo sản phẩm để phục vụ xã hội nhưn lại thể đặc điểm nhân cách hình thành Hoạt động tạo hình trẻ mang “tính kỷ”- làm cho trẻ dễ dàng đến với hoạt động tạo hình, trẻ tập trung vào thể biểu cảm, không quan tâm đến giá trị nghệ thuật, không quan tâm đến người xem, trẻ vẽ thứ cố gắng truyền đạt tình cảm, suy nghĩ trước miêu tả Chẳng hạn cho trẻ mẫu giáo vẽ tranh chủ đề “Gia đình em” tranh khơng có người qua trẻ thể thái độ tình cảm, nhận thức, suy nghĩ người thân gia đình Đây sở để phát triển tư trí nhớ, tình cảm … trẻ 3/16 Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi phát triển trí tưởng tượng sáng tạo qua hoạt động tạo hình Hoạt động tạo hình trẻ mang “ tính chủ định” tạo cho sản phẩm trẻ mang tính hấp dẫn riêng Bởi ý tưởng thường nảy sinh tình cờ, thay đổi yếu tố ngẫu nhiên quan sát, trí nhớ hay cảm xúc a 5: Đặc điểm sáng tạo trẻ 4-5 tuổi Sự sáng tạo trẻ phát triển nhanh độ tuổi mẫu giáo nhỡ số lượng chất lượng Ở thời kì sáng tạo trẻ phong phú thời kì, mang tính tích cực sáng tạo đa chiều Muốn cho sáng tạo trẻ phát triển tốt địi hỏi phải có điều kiện giáo dục định, đắn không sáng tạo trẻ bị ngừng trệ phát triển theo hướng không mong muốn Mà sáng tạo trẻ phát triển hoạt động, đặc biệt hoạt động tạo hình Vì việc tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ có ý nghĩa định ngày mang tính chủ động có ý thức 1.2/ Cơ sở thực tiễn Thực tế trẻ lớp yêu thích mơn học tạo hình, đặc biệt hoạt động vẽ, cắt dán, xé, nặn trẻ say mê khám phá tích cực thể chúng nhìn thấy, sờ thấy, cảm nhận thấy…qua sản phẩm tạo hình mình, sản phẩm trẻ sáng hồn nhiên ngờ nghệch, không quan tâm tới nguyên mẫu, không quan tâm tới màu sắc giống thật chưa, hình dáng có bình thường gần gũi với thực tế khơng, người nghĩ sản phẩm làm, trẻ say mê theo cảm xúc, ý nghĩ riêng thể giới theo cảm nhận riêng Sản phẩm trẻ phong phú nội dung đề tài, có thể tình cảm với mẹ với cơ, có hình ảnh nhân vật câu chuyện đó, có bướm bay lượn bên khóm hoa, gà gáy sáng…Nhìn chung sản phẩm trẻ đơn điệu, màu sắc giản đơn, bố cục chưa thật hợp lí Sản phẩm trẻ chưa có sáng tạo nhiều, hình ảnh chưa có mẻ Kỹ vẽ tranh tô màu, cắt dán trẻ nhiều hạn chế, sản phẩm trẻ nam trẻ nữ có khoảng cách xa mức độ sáng tạo trẻ nam tham gia vào hoạt động góc tạo hình Từ hạn chế sáng tạo trẻ, thúc thử nghiệm kiểm chứng biện pháp đề tài Để tìm hiểu thực trạng hoạt động đưa số đề suất, biện pháp nhằm phát triển sáng tạo trẻ qua hoạt động tạo hình tơi lựa chọn đề tài “Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi sáng tạo, sáng tạo đa chiều hoạt động tạo hình.” 4/16 Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi phát triển trí tưởng tượng sáng tạo qua hoạt động tạo hình Thực trạng vấn đề: - Trường mầm non Quang trung trường mầm non non trẻ thuộc huyện Gia Lâm thành phố Hà Nội, sở vật chất hạn chế - Đội ngũ giáo viên nhiệt tình với cơng việc, chất lượng giảng dạy ngày nâng cao nên thu hút động đảo phụ huynh quan tâm, tin cậy gửi vào trường - Năm học 2019 - 2020 với giáo viên phân công phụ trách lớp nhỡ B2 với tổng số trẻ 28 cháu Phần lớn cháu có q trình học tập trường từ lớp bé nên có nề nếp ổn định đến trường 2.1/ Thuận lợi: - Phòng giáo dục huyện Gia Lâm Ban giám hiệu trường tạo điều kiện mở lớp tập huấn lớp bồi dưỡng chuyên đề, buổi kiến tập để chị em tham gia học hỏi rút kinh nghiệm lẫn để hồn thành cơng việc, nghiệp giáo dục huyện nhà - Phụ huynh đồng hành, ủng hộ nhiệt tình hoạt động giáo dục lớp có kết hợp cách tay hoạt động - Lớp có giáo trình độ, nhiệt huyết với cơng việc, động sáng tạo linh hoạt, yêu nghề mến trẻ, hỗ trợ hoạt động giáo dục - Trẻ ngoan, ham hiểu biết tìm tịi sáng tạo, ủng hộ trình nghiên cứu thử nghiệm - Tư tưởng tượng sáng tạo trẻ thời điểm khác nên sức sáng tạo cháu vô phong phú đa dạng - Một số cháu có khiếu tạo hình, khả tưởng tượng sáng tạo tư tốt cháu Uyên Nhi, Minh Châu, Nguyễn Ngọc Anh, Trinh Ngọc Anh, Khánh Linh, 2.2/ Khó khăn: Sự sáng tạo hình thành trình sống, hoạt động trẻ ảnh hưởng định điều kiện sống, giảng dạy giáo dục Do muốn trẻ sáng tạo, sáng tạo đa chiều cần tích lũy kinh nghiệm tương ứng, mở rộng biểu tượng thực xung quanh thông qua quan sát cá nhân trẻ trình hoạt động, truyền đạt tri thức cho trẻ vật tượng xung quanh Tất nhân tố mang trạng thái khác nhau, thời kì khác Chính ảnh hưởng nhân tố chủ quan mang tính định nên tiến hành nghiên cứu gặp phải khó khăn sau: 5/16 Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi phát triển trí tưởng tượng sáng tạo qua hoạt động tạo hình - Giáo viên cịn chủ quan, quan tâm chưa mực đến sáng tạo đa chiều cho trẻ - Phụ huynh có chưa hiểu biết sâu sắc tầm quan trọng sáng tạo, sáng tạo đa chiều trẻ, đơi cịn cho điều phi thực tế, nên việc phối hợp rèn luyện thêm gia đình đơi cịn gặp khó khăn - Điều kiện sở vật chất đơi cịn chưa cho phép tổ chức buổi sinh hoạt tập thể, thăm quan, lễ hội…Để cung cấp kiến thức cho trẻ - Do phụ thuộc vào kinh nghiệm nhận biết giới xung quanh trẻ nên mức độ khả trẻ khác nhau, không đồng - Một số trẻ đến lớp mầm non muộn so với bạn, vốn kinh nghiệm sống hạn chế, biểu tượng hình thành đơi cịn chưa chuẩn mực nên cịn gây khó khăn cho q trình thực đề tài cháu Công Thành, Quang Khôi, Đức Thắng - Với kinh nghiệm thực tế kiểm tra lớp trình thực đề tài áp dụng số biện pháp sau: 6/16 Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi phát triển trí tưởng tượng sáng tạo qua hoạt động tạo hình Các biện pháp tiến hành: 3.1 Biện pháp chung: Trong trình nghiên cứu đề tài thực thực tế với giáo viên lớp học sinh, thực biện pháp chung sau: Cung cấp làm giàu cho trẻ số biểu tượng giới xung quanh Giáo dục cho trẻ lòng say mê ham thích tham gia hoạt động tạo hình Tổ chức hoạt động tạo hình nhiều hình thức phong phú để trẻ sáng tạo, sáng tạo đa chiều Hướng dẫn trẻ sử dụng lượng vật liệu trí nhiều cách khác tạo nhiều sản phẩm Sử dụng sản phẩm trẻ vào hoạt động đời sống Tuyên dương trẻ tổ chức thi đua Tác động đến yếu tố tình cảm để kích thích trẻ sáng tạo, sáng tạo đa chiều Phối hợp với phụ huynh tác động đến trẻ 3.2 Biện pháp cụ thể: 3.2.1/ Biện pháp 1: Cung cấp làm giàu cho trẻ số biểu tượng giới xung quanh Trong trình học tập trường mầm non trẻ thăm quan, dạo, xem tranh ảnh, vẽ, xem số sản phẩm học sinh lớp lớn, sản phẩm Đây điều kiện thuận lợi để trẻ bộc lộ cảm xúc hứng thú cá nhân với chúng nhận thấy "Mắt thấy tai nghe" điều đóng vai trị quan trọng với chất lượng sản phẩm tạo hình trẻ Trẻ mong muốn tái lại thực khách quan theo cách nghĩ, cách nhìn, cách cảm nhận khả thân Trẻ hứng thú say mê thể cảm xúc riêng cá nhân Chính lúc việc tạo cảm xúc hứng thú cho trẻ cần tiến hành tiến hành đồng thời song song với việc cung cấp biểu tượng rõ ràng phong phú Thực tế cho thấy thời gian học tạo hình trẻ quan sát mẫu vào đầu trẻ phản ánh thuộc tính góc nhìn phiến diện chủ quan, không sâu sắc đối tượng Do sản phẩm trẻ đơn điệu, nghèo nàn nội dung, dập khn máy móc theo mẫu giáo theo bắt chước bạn Để làm giàu ý tưởng tạo hình cho trẻ, tạo cho 7/16 Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi phát triển trí tưởng tượng sáng tạo qua hoạt động tạo hình trẻ say mê, hứng thú với tác phẩm tạo hình cần cho trẻ thường xuyên tiếp xúc với đối tượng tạo hình sống xung quanh góc nhìn hồn cảnh, tư thế, tạo cho trẻ nhiều ấn tượng đối tượng tạo hình Cho trẻ làm quen với tác phẩm nghệ thuật tranh, ảnh nghệ thuật, tượng gốm, tượng thạch cao, sản phẩm thủ công mĩ nghệ làm cho trẻ nhận phong phú đẹp, hình dáng, vật liệu màu sắc, cách thể Cho trẻ ngắm sản phẩm thật giúp dạy trẻ thể nội dung cách mạch lạc, ý tưởng phong phú bố cục rõ ràng sản phẩm tạo hình Trẻ xem sản phẩm vào lúc nơi Khi phân tích vật phẩm mẫu cho trẻ đặc biệt ý đến phương tiện miêu tả: cách xếp bố cục, hình tượng nghệ thuật, màu sắc, gợi ý để trẻ tự nghĩ phương pháp thể nội dung khác VD: Trước cho trẻ vẽ cắt dán tạo hoa đẹp, cho trẻ thăm vườn hoa, gợi ý trẻ quan sát kĩ thân, lá, cánh hoa, nhụy hoa Sau cho trẻ xem tranh ảnh vẽ, sản phẩm hoa mẫu cô cắt dán hoa Như để trẻ tự sáng tạo sản phẩm riêng việc giáo viên cung cấp cho trẻ biểu tượng đầy đủ, có cảm xúc ấn tượng điều vô cần thiết, tạo điều kiện cho hình ảnh sáng tạo, có tính nghệ thuật đời tranh trẻ, vật thật với đa dạng phong phú với trạng thái khác cung cấp cho trẻ nội dung sinh động nó, kích thích cảm xúc giúp trẻ ghi nhớ tốt hình ảnh, tạo đà cho trẻ sáng tạo 3.3.2/ Biện pháp 2: Giáo dục cho trẻ lịng say mê ham thích tham gia hoạt động tạo hình Sự sáng tạo hay sáng tạo đa chiều chịu chi phối mạnh mẽ yếu tố tình cảm xúc cá nhân nên giáo dục cho trẻ lịng say mê ham thích hoạt động tạo hình biện pháp quan trọng để phát triển sáng tạo đặc biệt sáng tạo đa chiều trẻ Muốn khơi gợi lịng ham thích trẻ cách tự nhiên, tự nguyện giáo viên phải kích thích, gợi mở, tạo điều kiện cho trẻ hoạt động, trẻ có thích thú say mê sản phẩm tạo hình có chất lượng cao, có chiều sâu khả sáng tạo, sáng tạo đa chiều trẻ bộc lộ rõ Khi đàm thoại ý tưởng thường sử dụng câu hỏi ngắn, dễ hiểu ( Con định làm gì?, tạo chúng vật liệu gì?, làm nào? ), có hình tượng cử điệu bộ, nét mặt gây cảm xúc, khơi gợi lịng ham thích cho trẻ, để bắt tay vào thực ý tưởng- tạo sản phẩm trẻ cảm thấy thoải mái, tự tin VD: Khi cho trẻ hoạt động vẽ "một số loài hoa" hỏi ý tưởng trẻ : + Các bạn tặng cho mẹ bơng hoa nào? 8/16 Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi phát triển trí tưởng tượng sáng tạo qua hoạt động tạo hình + Những bơng hoa mang tình cảm nào? Yêu thương, xinh đẹp hay bình thường? + Con vẽ cho hoa đẹp nhất? Việc tạo hình tượng trẻ ln gắn liền với thể tình cảm, xúc cảm trình tạo sản phẩm Việc bồi dường cảm xúc, rèn luyện kỹ năng, khơi gợi ham thích cho trẻ vơ quan trọng Bằng biện pháp khéo léo biết kích thích hiếu kì, tò mò trẻ, sử dụng thơ câu đố, hát câu chuyện, câu hỏi có liên quan đến nội dung tạo hình tơi khiến cho trẻ có tri thức cách nhất, hồn chỉnh sở biết sáng tạo, sáng tạo đa chiều thêm yếu tố mang tính nghệ thuật 3.2.3/ Biện pháp 3: Tổ chức hoạt động tạo hình nhiều hình thức phong phú để trẻ sáng tạo, sáng tạo đa chiều Hoạt động tạo hình bé lớp ngày mang tính chủ động có ý thức tơi ln tìm cách tạo điều kiện tốt để trẻ có hội "sáng tác", tơi ln dạy trẻ suy nghĩ nội dung định thực cách gợi ý cho trẻ lấy tư liệu từ sống xung quanh để sáng tạo, sáng tạo đa chiều Do tơi ln tận dụng khả để trang bị cho trẻ biểu tượng đầy đủ đối tượng định miêu tả, đồng thời phát triển khả truyền đạt qua sản phẩm tạo hình mà tự nghĩ Nếu trẻ diễn tả lại cảm xúc ngày sinh nhật trẻ sử dụng màu hồng cho nến lung linh, màu nâu cho bánh sơ la lịm, màu đỏ cho bó hoa tươi thắm mà mẹ trang bị cho bữa tiệc, màu xanh đỏ, tím, vàng .Bằng việc sử dụng màu sắc trẻ diễn tả lại cảm xúc vui sướng, hạnh phúc, tình cảm với diễn Trẻ mẫu giáo nhỡ tạo sản phẩm theo nhiều chủ đề lứa tuổi trước, chủ đề có nội dung khác Trẻ phải nắm vững mối quan hệ để thể chúng tạo sản phẩm tạo hình Những kiến thức trẻ nắm vững gợi ý để trẻ tự nhớ lại, kiến thức khó nhớ tơi cố gắng hướng dẫn lại cách kĩ càng, tỉ mỉ Tôi dựa vào ý đồ khả trẻ để có cách hướng dẫn tối ưu, ln động viên khen ngợi, khuyến khích trẻ kết hợp với biện pháp thi đua trì hứng thú trẻ đến hết giời hoạt động Trẻ tập trung cao tạo sản phẩm cách sáng tạo, chủ động theo cách riêng trẻ Trẻ lớp hứng thú hăng say tạo sản phẩm tạo hình tự theo ý thích, theo ý đồ riêng, thể cảm xúc, màu sắc, hình thái nhịp điệu…những tính chất thẩm mĩ mà sống trẻ thu nhận được, sáng tạo trẻ phong phú 9/16 Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi phát triển trí tưởng tượng sáng tạo qua hoạt động tạo hình 3.2.4/ Biện pháp 4: Hướng dẫn trẻ sử dụng lượng vật liệu trí nhiều cách khác (sáng tạo đa chiều) tạo nhiều sản phẩm - Để kích thích hứng thú, mong mỏi hồn thiện sản phẩm trẻ cho trẻ tạo sản phẩm riêng lẻ sau cho trẻ dùng sản phẩm tạo thành sản phẩm thật hồn chỉnh làm q tặng trang trí.Tơi hướng dẫn trẻ hoạt động mà giáo viên làm: hướng dẫn trẻ trí sản phẩm riêng lẻ thành sản phẩm hoàn chỉnh có bố cục màu sắc hài hịa Ví dụ: xé dải giấy màu dùng cách dán khác nhau: chấm hồ đầu dán bồng cong phần giữa, hay dán đan lồng dải vào nhau, khối giấy dễ thực lại đẹp mắt thu hút trẻ say sưa hết Để bé chủ động tự tạo cho nhiều lựa chọn cách hoàn thiện sản phẩm, bé có sản phẩm u thích nhất, khiến bé tiếp tục hứng thú, háo hức, mong mỏi đến hoạt động tạo hình sau Những gợi ý cho buổi học sau cô giáo giúp bé ghi nhớ suy nghĩ việc làm buổi tạo hình bé trao đổi với người khác ý định Vậy tơi kích thích cho trẻ có sáng tạo từ buổi trước thực tiết học, giúp tơi phát bé có khiếu thực say mê với mơn tạo hình để phối hợp phụ huynh động viên, bồi dưỡng tài cho bé giúp bé tự tin vào thân tiếp tục say mê sáng tạo, sáng tạo đa chiều 3.2.5/ Biện pháp 5: Sử dụng sản phẩm trẻ vào hoạt động Sử dụng sản phẩm trẻ vào ngày lễ, ngày hội góp phần giáo dục làm giàu cho tâm hồn trẻ thơ tình cảm tốt đẹp (Tình yêu thương người, yêu quê hương đất nước), giúp trẻ thêm phấn khởi, vui tươi có cảm xúc mẻ, trẻ thêm yêu gắn bó với giáo, với bạn bè Trẻ giáo chuẩn bị cho ngày hội, ngày lễ cịn giúp trẻ rèn luyện tính độc lập, sáng tạo tìm tịi, có sáng kiến giúp trẻ tự tin vào thân Dùng sản phẩm trẻ vào trưng bày nhỏ: Trẻ ngắm sản phẩm mình, bạn, so sánh đánh giá sản phẩm tìm điểm khác biệt mang tính cá nhân, cá biệt điểm nối bật bạn, riêng có, thu nhận biểu tượng, phát huy điểm mạnh tác phẩm Đây điều kiện quan trọng để trẻ biết cách cảm thụ đẹp, yêu thích sáng tạo yêu thích hoạt động tạo hình Cho trẻ sử dụng sản phẩm tặng người thân dịp kỷ niệm đặc biệt gia đình: sinh nhật người thân, kỷ niệm ngày cưới bố mẹ, 20/10, 08/03 trẻ vô hạnh phúc trao tặng tình cảm đến người thân 10/16 Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi phát triển trí tưởng tượng sáng tạo qua hoạt động tạo hình Sau lần trao tặng trẻ lại cần suy nghĩ để sáng tạo sản phẩm khác đẹp hơn, kỳ công hơn, mang nhiều tình cảm tới giáo người thân 3.2.6/ Biện pháp 6: Tuyên dương trẻ tổ chức thi đua Trẻ thích khen ngợi tuyên dương, đặc biệt nêu gương trước mặt bạn bè, thầy người thân Biết tâm lí trẻ tơi ln tìm hiểu so sánh phát tiến bộ, sáng tạo, đặc biệt sáng tạo đa chiều trẻ để kịp thời nêu gương trẻ Có thể cháu Minh Đức chưa đẹp, chưa thật suất sắc đáng khen so với bạn khác, so với thân cháu có tiến vượt bậc, sáng tạo nhỏ giáo lưu tâm, khen ngợi kịp thời kích thích cháu cố gắng Ngược lại cháu Uyên Nhi có khả tạo hình, làm tốt bạn, làm song cháu thường ngồi chơi với cháu tơi lại động viên khơi gợi ý tưởng mới, sáng tạo thêm chi tiết mới, phát triển cho thêm hoàn chỉnh ý tưởng, để tạo tranh thật hồn chỉnh, tơi khen cháu thực có sáng tạo lạ, tác phẩm thực có điểm sáng Việc khen, chê lúc, chỗ, người phát huy hiệu Tôi thường xuyên trao đổi với phụ huynh để họ nắm phát triển tốt con, khen ngợi, động viên con, gợi mở kích thích hồn thiện Phụ huynh giúp cô cung cấp thêm biểu tượng, gợi mở thêm ý tưởng, thúc đẩy sáng tạo tốt để trẻ phát huy tối đa lực thân Tôi tạo tình thi đua ( nhân, tổ nhóm) để gây thêm hứng thú, động lực cho trẻ, cho trẻ chi giác đối tượng, gợi ý trẻ tạo nên tranh đối tượng Thi đua xem cháu có tranh đẹp nhất, sáng tạo, lạ đối tượng Các tự nhận xét đưa đánh giá thân tác phẩm bạn, Tôi lựa chọn ý tưởng sáng tạo, lạ để phân tích, đưa nhận xét góp ý, động viên trẻ cố gắng, làm gương cho bạn Tuyên bố trẻ thắng động viên tinh thần trẻ, tạo mục têu để trẻ khác cố gắng đạt buổi sau 3.2.7/ Biện pháp 7: Tác động đến yếu tố tình cảm để kích thích trẻ sáng tạo Trẻ độ tuổi tình cảm mong muốn người quan tâm, yêu thương "hiểu lịng trẻ", u q muốn gần gũi với người, vật xung quanh Trẻ tỏ vơ thích thú với hoạt động nhằm bày tỏ tình cảm yêu thương biết ơn, chia sẻ, gần gũi với người Vì tơi ln lựa chọn đề tài nhằm khơi gợi trẻ tình cảm, xúc cảm thơi thúc trẻ vẽ, trẻ sáng tạo, việc tạo hội để trẻ trải lịng với người 11/16 Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi phát triển trí tưởng tượng sáng tạo qua hoạt động tạo hình thân, cô giáo, bạn bè vật tượng gần gũi xung quanh trẻ Trẻ vơ thích thú, hưởng ứng nhiệt tình u cầu cơ, kích thích trẻ lịng ham thích sáng tạo sáng tạo VD: Sắp tới ngày 8/3, ngày quốc tế phụ nữ, tổ chức thi làm hoa tặng mẹ mẹ để lớp tham gia với gợi ý thể tình cảm với mẹ cách tạo bơng hoa thật đẹp làm q tặng mẹ ngày 8/3, vẽ lại khuôn mặt mẹ, ngày 20/11 cho bé làm bưu thiếp hoa xinh tặng cô… 3.2.8/ Biện pháp 8: Phối hợp với phụ huynh tác động đến trẻ Phối hợp với phụ huynh công tác giáo dục lĩnh vực đánh giá vô quan trọng Giáo viên có phối kết hợp tay với phụ huynh phương diện, góc độ, thời điểm mang lại cho môi trường giáo dục tốt nhất, kiểm chứng, đánh giá tác dụng giáo dục trẻ, đồng thời phụ huynh đánh giá cách khách quan công sức giáo viên, đồng tình ủng hộ q trình giáo dục Tôi tuyên truyền với phụ huynh qua buổi họp phụ huynh, đón trả trẻ, dịp đặc biệt nhà trường mà có phụ huynh tham dự tầm quan trọng việc phát triển trí sáng tạo cho trẻ Trao đổi việc cô giáo mong muốn làm, mục tiêu đặt với cháu tới phụ huynh để họ đánh giá, khen, chê kịp thời, có nhìn động viên khích lệ trẻ thường xun Tơi thường xun để phụ huynh nhìn thấy sản phẩm tạo hình con, đặc biệt tạo sản phẩm tạo hình trẻ từ gợi ý phụ huynh khơi gợi đề tài nhà, trao đổi riêng với trẻ, gợi ý thêm cho trẻ ý tưởng mới, đồng thời cho thực lại tạo hình nhà với hướng dẫn gợi mở tỉ mỉ hơn, sâu sắc Mang sản phẩm trẻ để trao đổi lại với cô Cô có thêm tư liệu để nhận xét đánh giá trẻ công Trao đổi với phụ huynh cung cấp thêm tư liệu, nguyên liệu để phục vụ cho cơng tác giáo dục trẻ lớp: đóng góp lịch, báo cũ, giấy trắng mặt trẻ vẽ, sưu tầm vẽ, tranh vẽ thiếu nhi đạt giải, sản phẩm tạo hình hand made để tổ chức buổi triển lãm nhỏ Tôi đề nghị phụ huynh chụp lại, quay lại hình ảnh quê hương, vùng miền xa mà phụ huynh có dịp thăm quan làm tư liệu cung cấp biểu tượng cho trẻ, mở rộng tầm hiểu biết, có thêm kinh nghiệm sống làm vốn liếng để thực vẽ trẻ có nét chấm phá, sáng tạo độc đáo, giúp cho trẻ sáng tạo đa chiều 12/16 Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi phát triển trí tưởng tượng sáng tạo qua hoạt động tạo hình Hiệu sáng kiến kinh nghiệm: Qua thời gian áp dụng biện pháp cộng tác chia sẻ giúp đỡ đồng nghiệp, nỗ lực cố gắng thân, hướng dẫn, góp ý kịp thời ban giám hiệu, ủng hộ hưởng ứng nhiệt tình trẻ Tơi thu nhận số kết khả quan sau: * Đối với giáo viên: - Đa số giáo viên nhận thức tầm quan trọng việc giúp trẻ sáng tạo, thấy khác biệt sản phẩm trẻ có khả sáng tạo, sáng tạo đa chiều với sản phẩm trẻ chưa ý mức sáng tạo Từ có nhìn đắn, quan tâm nhiều tới lĩnh vực - Mạnh dạn tự tin có người dự thăm lớp, tổ chức kiến tập hoạt động giáo dục, đặc biệt tiết học tạo hình * Đối với trẻ: - Trẻ hứng thú u thích hoạt động tạo hình đặc biệt môn vẽ, cắt dán - Khả sáng tạo, sáng tạo đa chiều trẻ phong phú đa dạng nhiều so với năm học trước - Sản phẩm trẻ sử dụng nhiều làm tư liệu cho môn học khác, quan tâm đánh giá cao, phát huy tối đa tác dụng - Sự khác biệt sáng tạo trẻ nam trẻ nữ rút ngắn Trẻ tự tạo sản phẩm, sử dụng màu sắc phong phú đa dạng đầu năm nhiều - Kết trẻ thể rõ bảng khảo sát chất lượng trẻ : Nội dung đánh giá u thích mơn học tạo hình Khả sáng tạo, sáng tạo đa chiều Khả tạo hình tốt, sản phẩm đẹp, sáng tạo Tổng số trẻ 28 28 28 Đầu năm Cuối năm Đạt Tỷ lệ % Đạt Tỷ lệ% 16 35 28 100 15 33 23 80,5 12 26 24 84 * Đối với phụ huynh: - Phụ huynh ghi nhận đánh giá cao kết đạt sau thực đề tài, tạo niềm tin sẻ chia từ phía phụ huynh xã hội - Nhận thức đắn vấn đề cần thiết phải giúp trẻ sáng tạo từ phối hợp nhịp nhàng với cô công tác giáo dục, phát triển tài cho trẻ - Tích cực sưu tầm, cung cấp tư liệu giúp trị q trình học tập thường xuyên mang lịch, tranh ảnh, tranh thêu, len, vải, phục vụ cho tiết dạy, đóng góp to lớn vào trình giúp học sinh tư duy, sáng tạo tưởng tượng 13/16 Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi phát triển trí tưởng tượng sáng tạo qua hoạt động tạo hình III KẾT LUẬN & KHUYẾN NGHỊ 1/ Kết luận: 1 Sáng tạo trình hoạt động người tạo giá trị vật chất tinh thần, có ý nghĩa bình diện cá nhân bình diện xã hội Nó khả người, hình thành, phát triển bộc lộ trình hoạt động Do người có khả sáng tạo hoạt động với mức độ cao thấp khác Việc hình thành phát triển khả sáng tạo cho trẻ mẫu giáo có ý nghĩa to lớn việc giáo dục trẻ trở thành người có khả sáng tạo, sáng tạo đa chiều sau Hoạt động tạo hình hoạt động sáng tạo Qua hoạt động trẻ bộc lộ khả sáng tạo Những đặc điểm tâm lí bộc lộ suốt q trình trẻ tạo sản phẩm sản phẩm tạo hình trẻ Các mức độ sáng tạo, sáng tạo đa chiều hoạt động tạo hình trẻ cịn phụ thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan khách quan 1.3 Qua thực tế thấy trẻ mẫu giáo bộc lộ khả sáng tạo hoạt động tạo hình cịn mức độ thấp Cịn có trẻ yếu kỹ năng, chưa thực hứng thú với hoạt động này, kĩ nhanh nhạy, linh hoạt, chi tiết độc đáo chưa bộc lộ rõ nét đầy đủ, có khác biệt lớn khả sáng tạo trẻ nam trẻ nữ Sau thời gian tác động khác biệt rút ngắn 2/ Khuyến nghị: Qua trình thực đề tài tơi có số kiến nghị sau: * Đối với phòng giáo dục: - Cần tổ chức nhiều buổi tập huấn chuyên môn, kiến tập việc tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ, phát triển khả tưởng tượng sáng tạo trẻ thông qua hoạt động đặc biệt hoạt động vẽ, cắt dán để chị em học hỏi trao đổi kinh nghiệm nâng cao trình độ chun mơn - Quan tâm tới đời sống môi trường làm việc cho chị em cách đầu tư sở vật chất, trường lớp ngày khang trang đẹp để chị em yên tâm cơng tác cống hiến nghiệp giáo dục huyện nhà * Đối với nhà trường: - Nhà trường giáo viên cần nhận thức ý nghĩa tầm quan trọng việc bồi dưỡng khả sáng tạo cho trẻ Quan tâm đến việc nghiên cứu phát hiện, bồi dưỡng khả sáng tạo cho trẻ đặc biệt trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi 14/16 Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi phát triển trí tưởng tượng sáng tạo qua hoạt động tạo hình - Nhà trường cần tổ chức buổi thăm quan du lịch danh lam thắng cảnh, tham gia số buổi triển lãm tranh thiếu nhi tạo điều kiện cho tiếp xúc, thăm quan, khám phá, giới xung quanh, tích lũy vốn sống, đầu tư thích đáng sở vật chất để trẻ có môi trường hoạt động đầy đủ - Thường xuyên tổ chức buổi tập huấn, trao đổi nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cho chị em Tích cực đổi cách động khâu trình dạy học từ nội dung, phương pháp dạy học đến nội dung phương thức đánh giá trẻ theo hướng khuyến khích trẻ tưởng tượng sáng tạo * Đối với phụ huynh: - Gia đình cần tơn trọng ý kiến trẻ, tạo điều kiện tốt để học tập phát huy khả tưởng tượng sáng tạo Đồng thời phát bồi dưỡng khiếu cho em Hà Nội, ngày 12 tháng năm 2020 15/16 Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi phát triển trí tưởng tượng sáng tạo qua hoạt động tạo hình PHỤ LỤC IV TÀI LIỆU THAM KHẢO STT Tên tài liệu Sách tâm lí học lứa tuổi MG (4-5 tuổi) Sách giáo dục học mầm non Nhà suất NXB giáo dục Việt Nam NXB giáo dục Việt Nam Hướng dẫn tổ chức thực chương NXB giáo dục Việt Nam trình giáo dục mầm non lứa tuổi 4-5 tuổi Phương pháp cho trẻ làm quen với hoạt NXB giáo dục Việt Nam động tạo hình Một số biện pháp hướng dẫn tổ chức NXB giáo dục Việt Nam hoạt động giáo dục trường mầm non Mĩ thuật NXB đại học sư phạm 16/16 ... đưa số đề suất, biện pháp nhằm phát triển sáng tạo trẻ qua hoạt động tạo hình tơi lựa chọn đề tài ? ?Một số biện pháp giúp trẻ 4- 5 tuổi sáng tạo, sáng tạo đa chiều hoạt động tạo hình. ” 4/ 16 Một số. .. sở để phát triển tư trí nhớ, tình cảm … trẻ 3/16 Một số biện pháp giúp trẻ 4- 5 tuổi phát triển trí tưởng tượng sáng tạo qua hoạt động tạo hình Hoạt động tạo hình trẻ mang “ tính chủ định” tạo cho.. .Một số biện pháp giúp trẻ 4- 5 tuổi phát triển trí tưởng tượng sáng tạo qua hoạt động tạo hình động vẽ, nặn xé dán, lắp ghép, có khả rèn luyện sáng tạo tốt Các hoạt động tạo hình địi hỏi trẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi phát triển trí tưởng tượng sáng tạo qua hoạt động tạo hình , Một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi phát triển trí tưởng tượng sáng tạo qua hoạt động tạo hình